Keresés eredménye

77 találat a megadott munkaszerződés módosítása tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Munkaviszony tartamának módosítása
Kérdés: Munkáltatóm közölte velem, hogy a cégnél létszámleépítés várható. Annak elkerülése érdekében, hogy ez engem is érintsen, lehetőség lenne arra, hogy a munkaviszonyt kétéves határozott idejű munkaviszonyra módosítsuk. Ha ezt nem fogadom el, előreláthatólag felmondanak nekem. A felettesem szerint, amennyiben elfogadom a határozott időt, később az is megeshet, hogy utóbb ismét határozatlan időtartamúvá módosítsák a munkaviszonyom. Abban a szerencsés esetben, ha a jövőben ismét határozatlan idejűvé módosulna, folytonosnak fog-e minősülni (pl. a végkielégítés szempontjából)?
Részlet a válaszból: […]az említett felajánlás kikötése elmarad, valószínűleg a munkaviszonya a határozott idő lejártával szűnne meg két év elteltével. Ez esetben Önt nem illetné meg a végkielégítés sem. Megjegyzendő, hogy amennyiben két éven belül munkáltató általi felmondással szűnne meg a munkaviszonya, kizáró ok hiányában végkielégítésre is jogosult lehetne. A végkielégítés összegének megállapítása során a módosítást megelőzően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3453
2. találat: Munkavállalói azonnali hatályú felmondás egyoldalú munkaszerződés-módosítás miatt
Kérdés: Két hete a munkáltatóm kijelentette, hogy gazdasági ügyintéző helyett pénztárosra kívánja módosítani a munkakörömet, egyúttal az alapbéremet is visszavenné 15 százalékkal. Mindez számomra komoly visszalépést jelentene, ezért nem fogadtam el a módosítást. Mivel a munkáltatóijogkör-gyakorlóm ragaszkodott a módosításhoz, kénytelen voltam azonnali hatályú felmondással megszüntetni a munkaviszonyomat, hiszen a pénztárba osztottak be már előtte való héten is, mely számomra elfogadhatatlan lett volna. Most a munkáltató vezetője azt mondta, hogy a munkaviszonyt csak a felmondási idő letöltése mellett szüntethettem volna meg, és megtagadta a végkielégítés és a felmentési időre járó távolléti díjam kifizetését. Mit tehetnék?
Részlet a válaszból: […]kötelezettségszegést követ el, amely kétségkívül megalapozhatja a munkavállaló azonnal hatályú felmondását.A munkáltató azon érvelése, miszerint a munkaviszonyt Ön csak a felmondási idő letöltése mellett szüntethette volna meg, éppen ezért nem helytálló. Az Mt. értelmében a munkavállaló azonnali hatályú felmondása esetén a munkáltató köteles a munkavégzés alóli felmentés tartamára a munkavállalót megillető távolléti díjat megfizetni [Mt. 70. § (3) bek., 77. §, 78. § (3) bek.]. Erre tekintettel nem tagadhatta volna[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3423
3. találat: Áttérés részmunkaidőre nyugdíj előtt
Kérdés: 1964-ben születtem, 1-2 éven belül 40 éves munkaviszonnyal rendelkezem. A munkáltatóm 2018. szeptember 1-jétől hat órában kíván alkalmazni nyolc óra helyett. Helyesen jártak-e el, hogy - lassan a nyugdíj előtt - lecsökkentették a munkaidőmet? Én nem írtam alá az új munkaköri leírást, sem egyéb papírt. Mit kell ilyen esetben tennie a munkáltatónak, és mit tehetek én?
Részlet a válaszból: […]a munkaidőt, a munkavállaló beleegyezése nélkül. Ha a munkáltatónak ilyen terve van, ehhez meg kell szereznie a munkavállaló beleegyezését. Ha Ön ehhez nem kíván hozzájárulni, a munkáltató köteles az eredeti szerződése szerint, teljes munkaidőben foglalkoztatni. Megjegyezzük, hogy egyébként a részmunkaidős munkaviszony is szolgálati időnek minősül a nyugdíjjogosultság szempontjából. Azonban, ha a munkavállaló munkaviszonyból származó jövedelme a minimálbérnél kevesebb,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3389
4. találat: Munkaidőkeret bevezetése
Kérdés: Gyárunk be szeretné vezetni a hathavi munkaidőkeretet a több műszakos munkarendben dolgozó kollégák számára. Szükséges ehhez a munkaszerződések módosítása, vagy elég egy belső szabályzatot kiadni?
Részlet a válaszból: […]esetben a munkaidőkeret bevezetése is a munkavállaló beleegyezéséhez kötött. Egyébként a törvény csak annyit ír elő, hogy a munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját írásban meg kell határozni és közzé kell tenni [Mt. 93. § (4) bek.]. Ebben az esetben a közzététel megfelelő, ha azt a helyben szokásos és általában ismert módon közzéteszik [Mt. 22. § (2) bek. b) pont]. Tehát, nem kell személyre szabottan, írásos tájékoztatót átadni minden munkavállalónak a munkaidőkeret kezdő és befejező időpontjáról, hanem elég, ha a gyárban szokásos módon közzétesznek egy felhívást, hogy a munkaidőkeret mikor kezdődik, és mikor végződik (pl. faliújság,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3287
5. találat: Munkaszerződés módosítása szakmai gyakorlat teljesítése érdekében
Kérdés: Jelenleg logisztikai és szállítmányozási ügyintéző OKJ-s tanfolyamon veszek részt esti tagozaton. Emellett 6 órás bejelentett részmunkaidős munkaviszonyban dolgozom. A szakma elsajátításához 160 óra (20 nap - 8 órában) szakmai gyakorlatot kell teljesítenem. Az iskolában azt mondták, hogy ez a bejelentett 6 órás munkaviszony nem felelne meg az előírtaknak. Érdemes lenne a munkáltatómat megkérni, hogy erre az egy hónapos gyakorlati időre módosítsa szerződésünket 8 órás munkaviszonyra, illetve milyen egyéb teendőim lennének ezzel kapcsolatosan?
Részlet a válaszból: […]múlik, hogy "belemegy-e" ebbe vagy sem. A módosítás végrehajtására ebből következően nincs a munkáltatónak kötelezettsége, viszont ha ez megtörténik, értelemszerűen az alapbérének is követnie kellene a napi munkaidő egynegyedével történő megemelését. A munkaszerződés módosításának írásba foglalása a munkáltató kötelessége [Mt. 22. § (4) bek., 23. § (1) bek.].Megjegyezzük ugyanakkor, amennyiben a szakmai gyakorlat ideje 160 órában van meghatározva, de az nem kifejezett követelmény, hogy ez hány nap alatt, illetve teljes munkaidőben kellene teljesíteni, akkor álláspontunk szerint a 6 órás részmunkaidős munkaviszonyban teljesített összesen 160 óra munkavégzés - 27 munkanappal számolva - szintén[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3276
6. találat: Alapbéremelés elutasítása
Kérdés: Tizenkilencedik éve dolgozom egy 40 fős magáncégnél pénzügyi munkatársként. A munkabéremet éveken keresztül alacsonyan tartották, bár a béremeléseim a cég munkavállalóival azonos mértékűek voltak. Munkámat panasz nélkül elláttam, pluszfeladatokat is elvégezve, gyakran a munkaidőt figyelmen kívül hagyva. Az idei évben a béremelés átlagosan 7,5-8% lesz (a takarítónő is 5%-ot kap). A főnököm 2,7%-ot kíván adni nekem, azzal az indokkal, hogy "túl magas a bérem". A cég forgalma az elmúlt négy évben szinte megduplázódott, a munkám is ezzel arányosan nőtt, míg a termelési részen új dolgozókat vettek fel, a bérem viszont az éves "átlagot" követte. Köteles vagyok-e ezt, a számomra megalázóan alacsony béremelést elfogadni, vagy esetleg van más lehetőségem is?
Részlet a válaszból: […]számára a munkabér módosítására. A munkaszerződést azonban még ilyen esetben is csak közös megegyezéssel módosíthatják a felek (Mt. 58. §).A felek általában véve szabadon tárgyalhatnak, illetve dönthetnek az alapbér módosításának mértékéről. Ennek során értelemszerűen figyelembe vehetnek különböző körülményeket, így a munkavállaló munkakörét, felelősségét, munkavégzésének minőségét, a munkáltató nyereségességét, teljesítőképességét. Ha nem ért egyet, illetve nem elégedett az Ön számára felajánlott béremelés mértékével, értelemszerűen szintén nem köteles elfogadni azt. Ha nincs a felek között konszenzus, az alapbér továbbra is a munkaszerződésben szabályozott összeggel marad hatályban. Ebben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3253
7. találat: Helyettesítésre létesített munkaszerződés meghosszabbodása
Kérdés: A munkaszerződésem szerint: "Munkáltató határozott időre alkalmazza a munkavállalót XY kolléganő távollétének idejére, előreláthatólag 2018. február 27. napjáig." A kolléganő várhatóan ekkor jött volna vissza gyermeke mellől dolgozni, de idén januárban bejelentette, hogy újból babát vár augusztus elejére. Ilyen esetben automatikusan módosul a határozott idejű szerződésem, azaz tovább dolgozhatok a kolléganő visszatértéig? Ha mégsem szeretnék tovább dolgozni, akkor felmondhatok, illetve a munkáltatóm felmondhat nekem?
Részlet a válaszból: […]munkáltatóval, és írásban kérni egy újabb tájékoztatást a kolléganő várható visszatéréséről. Megjegyezzük, a határozott idejű munkaviszony tartama az öt évet ekkor sem haladhatja meg.A határozott idejű munkaszerződést lejárat előtt a felek felmondhatják, de csak a törvényben meghatározott indokokból. A munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt felmondással megszüntetheti a felszámolási vagy csődeljárás tartama alatt, vagy a munkavállaló képességére alapított okból, vagy ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik [Mt. 66. § (8) bek.]. Ilyenkor a munkavállalót a felmondási idő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3206
8. találat: Munkaszerződés módosítása kollektív szerződés felmondása esetén
Kérdés: A cégem felmondta a kollektív szerződést. Ilyenkor kell-e módosítani a munkaszerződést?
Részlet a válaszból: […]nézve is alkalmazhatóvá tegyék. Ezt azonban csak abban az esetben tudják jogszerűen megvalósítani, ha a felek megállapodása összhangban van az Mt. azon szabályával, miszerint a munkaszerződésbe foglalt rendelkezés - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az Mt. Második Részében (32-229. §) foglaltaktól, illetve a munkaviszonyra vonatkozó szabályoktól csak a munkavállaló javára térhet el. Az eltérést az egymással összefüggő rendelkezések összehasonlításával kell elbírálni [Mt. 43. § (1)-(2) bek.].A fentiekből következik, hogy a munkaszerződésben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3156
9. találat: Részmunkaidő gyermekvállalás esetén
Kérdés: Munkavállalónk bejelentette, hogy várandós, majd a kötelező részmunkaidő lehetőségére hivatkozva kijelentette, hogy a gyermeke megszületését követően, amikor majd visszatér, heti 40 óra helyett csak 30 órában hajlandó dolgozni, ezért kéri a munkaszerződésének módosítását erre az időszakra. Kötelesek vagyunk teljesíteni a kérését?
Részlet a válaszból: […]foglalkoztatás, azaz a napi 4, illetve heti 20 órás részmunkaidő esetén teszi kötelezővé a munkáltató számára a munkaszerződés módosítását. Ebben az esetben a munkáltató nem mérlegelhet, nem tagadhatja meg jogszerűen a munkaszerződés módosítására tett munkavállalói ajánlatot. Minden egyéb esetben, így az Ön által említett heti 30 órás részmunkaidőnél is, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy eleget tesz-e a munkavállaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3091
10. találat: Munkahely címének megváltozásához kapcsolódó munkáltatói teendő
Kérdés: Vállalatunk egyik telephelyének utcaneve megváltozik. A telephelyen foglalkoztatott nagy létszámú munkavállaló munkaszerződésén ezt a változást értelemszerűen át kell vezetni (utcaszinten van megjelölve a munkavégzési helyük). Jól gondoljuk, hogy a közterület nevének megváltozása a munkaszerződéseken egyoldalúan is átvezethető? Ha igen, elégséges-e a változás átvezetéséről egyoldalú munkáltatói intézkedés formájában tájékoztatni a munkavállalókat?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3020
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés