Változás a munkáltató személyében

Kérdés: A Munkaügyi Levelek 221. számában a 4305. számú kérdésre adott válaszukkal összefüggésben felmerült, vajon az átszálláskor a közalkalmazottak önkormányzatnál lévő jogviszonya a Kjt. 25. §-ának melyik pontja alapján fog megszűnni? Az átvevő munkáltató előterjesztésében a Kjt. 25. §-a (2) bekezdésének b) pontját - tehát az áthelyezést - jelölte meg mint megszűnési módot. Amint azonban azt a 4305. számú kérdésre adott válasz kifejtette, az áthelyezés szabályait ebben az esetben nem lehet alkalmazni, tehát - véleményünk szerint - a megszüntetés jogcíme nem lehet az áthelyezés. Az áthelyezéshez háromoldalú megállapodást kell kötni, ami a közalkalmazottak hozzájárulását kívánja meg, az átszállás ezzel szemben a törvény erejénél fogva megy végbe, a közalkalmazottak akaratától függetlenül. Maga a számfejtő rendszer (a KIRA rendszer) tartalmaz például olyan megszűnési módokat, hogy "a törvény erejénél fogva", "fenntartóváltás miatt" és "egyéb ok", de egyik sem felel meg a Kjt. 25. §-ának.
Részlet a válaszából: […] ...ebben az esetben az áthelyezés (Kjt. 26. §) - amint ezt a 4305. számú kérdésre adott válaszunkban is kifejtettük - nem jöhet szóba mint megszüntetési jogcím. Ezen túlmenően semmilyen megszüntetési vagy megszűnési jogcím nem áll fenn. Az adott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Változik a munkáltató személye

Kérdés: Az önkormányzat házi szociális gondozó szolgálatának házi segítségnyújtás feladatait 2022. január 1-jétől a kistérségi társulás látja el, erről a képviselő-testület határozatot fog hozni. Ezzel egy időben az önkormányzat közalkalmazott gondozói áthelyezéssel kerülnek a kistérségi társuláshoz közalkalmazotti jogviszonyba. A szociális ebéd kiszállítási feladatát továbbra is az önkormányzat látja el, ezt a feladatot ellátó gondozók az önkormányzat alkalmazásában maradnak. Az áthelyezendő közalkalmazottak nem biztos, hogy elfogadják az áthelyezést. Ebben az esetben jár nekik végkielégítés? Úgy gondoljuk, először az önkormányzat - hivatkozva a képviselő-testületi határozatra - tájékoztatja a gondozókat az áthelyezésről, illetve kéri, hogy nyilatkozzanak, hozzájárulnak-e az áthelyezéshez. Amennyiben igen, akkor a háromoldalú megállapodással az áthelyezés megtörténik. Amennyiben nem járulnak hozzá, kell alkalmazni a munkakör-felajánlási rendszert? Felajánlható, betöltetlen, a végzettségüknek megfelelő álláshely nincs. Jár-e a közalkalmazottaknak ebben az esetben felmentés (felmentési idővel) és végkielégítés?
Részlet a válaszából: […] ...a kérdésben említett áthelyezésről! Ebben az esetben a közalkalmazottak jelenlegi munkáltatójának, az önkormányzatnak, a leendő munkáltatónak, a kistérségi társulásnak és a közalkalmazottnak kölcsönösen meg kell állapodnia a közalkalmazott új...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 23.

Közalkalmazott munkakörének módosítása - nem áthelyezés

Kérdés: Konyhai dolgozó áthelyezése más beosztásba közalkalmazottként lehetséges-e határozatlan idejű kinevezés esetén?
Részlet a válaszából: […] ...megjegyezzük, hogy az "áthelyezés" kifejezés a Kjt. hatálya alatt nem a munkakör módosítását, hanem a közalkalmazotti jogviszony megállapodással történő megszüntetését, és egyben egy új közalkalmazotti jogviszony létesítését jelenti az új...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 4.

Áthelyezés - közalkalmazotti jogviszonyból közszolgálati jogviszonyba

Kérdés: A Munkaügyi Levelek 180. számában a 3585. számú kérdésre adott válaszukkal kapcsolatban kérem állásfoglalásukat. Jól értelmezem-e, hogy a Kjt. hiába "engedi ki" a közalkalmazottat áthelyezéssel a Kttv. hatálya alá tartozó közigazgatási szervhez, ha a Kttv. szerint csak "közigazgatási szervek" között jöhet létre áthelyezés, tehát nem "engedi be" áthelyezéssel a hatálya alá, csak (a Kttv. 1. és 2. §-a által nevesített) közigazgatási szervek között létrejövő megállapodás alapján?
Részlet a válaszából: […] ...az Ön által is hivatkozott 3585. számú kérdésre adott válaszunkban kifejtettük, a közalkalmazotti jogviszony megszüntethető áthelyezéssel a Kjt. és a Kttv. hatálya alá tartozó munkáltatók között [Kjt. 25. § (2) bek. b) pont 2. alpont]. Ez azt jelenti, hogy a Kjt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 24.

Közalkalmazott áthelyezése közszolgálati jogviszonyba

Kérdés: A határozatlan idejű jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottat át lehet-e helyezni határozott idejű közszolgálati jogviszonyba (egy egészségügyi intézet gazdasági vezetőjét egy polgármesteri hivatalhoz, gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságon lévő köztisztviselő helyettesítése céljából)?
Részlet a válaszából: […] ...Kjt. értelmében a közalkalmazotti jogviszony megszüntethető áthelyezéssel a Kjt. és a Kttv. hatálya alá tartozó munkáltatók között [Kjt. 25. § (2) bek. b) pont]. Az áthelyezésben a két munkáltatónak egymással és a közalkalmazottal kölcsönösen meg kell állapodnia...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 6.

Áthelyezés közalkalmazotti jogviszonyban

Kérdés: Új közalkalmazottat vennénk át egy másik intézményből, áthelyezéssel. Ekkor van-e lehetőség próbaidő kikötésére? Minimálisan mennyi időt vehet igénybe az áthelyezés? Meddig van lehetősége az előző intézménynek, hogy visszatartsa a dolgozót?
Részlet a válaszából: […] ...áthelyezés szabályait a Kjt. 26. §-a tartalmazza. Az áthelyezés alapvetően a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének és új jogviszony létesítésének megállapodásos módja, háromoldalú megegyezés alapján. Az áthelyezés során meg kell állapodni a közalkalmazott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 5.

Áthelyezés - köztisztviselőből közalkalmazott

Kérdés: A Kttv. alapján nem teljesen egyértelmű számunkra, hogy a Kttv. hatálya alá tartozó közös önkormányzati hivatalban dolgozó köztisztviselő áthelyezéssel átkerülhet-e egy másik önkormányzati fenntartású, Kjt. hatálya alá tartozó szervhez, azaz áthelyezéssel lehet-e a köztisztviselőből közalkalmazott?
Részlet a válaszából: […] ...Kttv. 60. §-a (2) bekezdésének b) pontja alapján a köztisztviselő közszolgálati jogviszonya megszüntethető áthelyezéssel - többek között - a közalkalmazotti jogviszonyt szabályozó jogszabályok (Kjt.) hatálya alá tartozó szervekhez. Így a háromoldalú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 16.

Közszolgálati címek - megőrzésük áthelyezéskor

Kérdés: A Kttv. 126-127. §-ai szólnak a közigazgatási (fő)tanácsadói, illetve a szakmai (fő)tanácsadói címek adományozásáról. Ha valaki például egy minisztériumban megkapja valamelyik címet, majd áthelyezéssel kerül át egy másik, például a Kttv. 2. §-a alá tartozó szervhez, alanyi jogon viszi-e magával a címét, kötelező-e azt számára az új munkahelyén is tovább fenntartani, vagy a hivatali szervezet vezetőjének döntése, hogy az előző munkahelyen kapott címet az áthelyezéssel együtt adományozza-e a belépő munkatársnak? Ha kötelező, mi a teendő akkor, ha az új munkahelyen a törvényi 20% már betelt?
Részlet a válaszából: […] ...eredménye alapján kerülhet sor, minősíteni az első teljesítményértékeléstől számított egy évet követően kell. Végleges áthelyezés (a kormánytisztviselő, az áthelyező államigazgatási szerv és az átvevő államigazgatási szerv háromoldalú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 14.

Áthelyezés vagy lemondás

Kérdés: Egy iskolában lévő iskolatitkári pozícióból, határozatlan idejű jogviszonyból áthelyezéssel átmennék egy másik iskolába határozott idejű kinevezésre szóló jogviszonyba iskolatitkárnak önszántamból (három évre, szülés miatt). A háromoldalú megállapodást aláírta az átvevő iskola igazgatója és én is. A centrum, amelyhez az átvevő iskola tartozik mégis kifogásolja ezt, hogy átvételnél ez nem lehetséges. Igaz, hogy a határozott idő hátrányosabb számomra, de ők most azt szeretnék, hogy felmondással (a Kjt. szerint lemondás - A Szerk.) menjek, így az áthelyezésemmel járó előnyök elvesznének, ami most így még hátrányosabb számomra. Ilyen jogszabályi részt én nem találok. Van-e ilyen (jog)szabály?
Részlet a válaszából: […] ...Kjt. 26. §-a értelmében az áthelyezésben a két munkáltatónak egymással és a közalkalmazottal kölcsönösen meg kell állapodnia, beleértve a közalkalmazott új munkaköréről, munkahelyéről, illetményéről és az áthelyezés időpontjáról szóló megállapodásokat....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 19.

Áthelyezési lánc és a jubileumi jutalomra való jogosultság

Kérdés: Az Mth. 2. §-ának (4) bekezdése alapján, ha a munkavállaló munkaviszonya a régi Mt. hatálybalépése (1992. július 1.) előtt áthelyezéssel keletkezett, korábbi munkaviszonyát, amíg munkaviszonya nem szűnik meg - a végkielégítésre vonatkozó szabályokat kivéve -, úgy kell tekinteni, mintha azt jelenlegi munkáltatójánál töltötte volna el. A szóban forgó kolléga jogviszonyai az alábbiak szerint alakultak 1992. július 1-je előtt: 1983. IX. 1.-1985. XII. 13. (megszűnés áthelyezéssel), 1985. XII. 14.-1989. VIII. 31. (megszűnés áthelyezéssel), 1989. IX. 1.-1991. VII. 15. (megszűnés áthelyezéssel), 1991. VII. 16.-1992. VI. 30. (megszűnés: munkaviszony megszűnt). 1992. július 1-jétől közalkalmazotti jogviszonya folyamatos ugyanazon a munkahelyen. Kérdésünk: az áthelyezéssel érintett 1992. július 1-je előtti időszakok a jubileumi jutalom szempontjából beszámítanak-e, vagy miután 1992. június 30-án jogviszonya megszűnt, csak az ezt követő időszak vehető figyelembe?
Részlet a válaszából: […] ...is vonatkozik. E szerint, ha a közalkalmazott jogviszonya a régi Mt. hatálybalépése (1992. július 1.) előtt (még mint munkaviszony) áthelyezéssel keletkezett (ekkor még munkaviszonyok esetén is helye volt áthelyezésnek), korábbi munkaviszonyát, amíg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 2.
1
2
3