Keresés eredménye

24 találat a megadott áthelyezés tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Áthelyezés közalkalmazotti jogviszonyban
Kérdés: Új közalkalmazottat vennénk át egy másik intézményből, áthelyezéssel. Ekkor van-e lehetőség próbaidő kikötésére? Minimálisan mennyi időt vehet igénybe az áthelyezés? Meddig van lehetősége az előző intézménynek, hogy visszatartsa a dolgozót?
Részlet a válaszból: […]megüresedő álláshely meghirdetésére, betöltésére észszerű idő álljon a rendelkezésére. Végső esetben természetesen a közalkalmazott élhet a lemondás jogi eszközével, ekkor a lemondási idő két hónap (Kjt. 28. §); ebben az esetben elveszti azt a kedvezményt, hogy a korábbi közalkalmazotti jogviszonyának időtartamát egybeszámítsák az újonnan keletkezővel. Mindebből jogértelmezéssel az vezethető le, hogy két hónap kikötése tekinthető olyan időnek, ami megfelel a rendeltetésszerű eljárás követelményének. Ha az előző, az áthelyező munkáltató nem a fent említett munkajogi elvek alapján jár el, csak az áthelyezéshez való hozzájárulása perrel való kikényszerítésével lehetne próbálkozni, ez azonban nehézkes bizonyítással járó és elhúzódó eljárást jelentene, így[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3421
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2. találat: Áthelyezés - köztisztviselőből közalkalmazott
Kérdés: A Kttv. alapján nem teljesen egyértelmű számunkra, hogy a Kttv. hatálya alá tartozó közös önkormányzati hivatalban dolgozó köztisztviselő áthelyezéssel átkerülhet-e egy másik önkormányzati fenntartású, Kjt. hatálya alá tartozó szervhez, azaz áthelyezéssel lehet-e a köztisztviselőből közalkalmazott?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3230
3. találat: Közszolgálati címek - megőrzésük áthelyezéskor
Kérdés: A Kttv. 126-127. §-ai szólnak a közigazgatási (fő)tanácsadói, illetve a szakmai (fő)tanácsadói címek adományozásáról. Ha valaki például egy minisztériumban megkapja valamelyik címet, majd áthelyezéssel kerül át egy másik, például a Kttv. 2. §-a alá tartozó szervhez, alanyi jogon viszi-e magával a címét, kötelező-e azt számára az új munkahelyén is tovább fenntartani, vagy a hivatali szervezet vezetőjének döntése, hogy az előző munkahelyen kapott címet az áthelyezéssel együtt adományozza-e a belépő munkatársnak? Ha kötelező, mi a teendő akkor, ha az új munkahelyen a törvényi 20% már betelt?
Részlet a válaszból: […]eredménye alapján kerülhet sor, minősíteni az első teljesítményértékeléstől számított egy évet követően kell. Végleges áthelyezés (a kormánytisztviselő, az áthelyező államigazgatási szerv és az átvevő államigazgatási szerv háromoldalú megállapodása) esetén a kormányzati szolgálati jogviszonyt folyamatosnak kell tekinteni [Kttv. 59. § (5) bek.].A fentiek alapján a végleges áthelyezés más államigazgatási szervhez önmagában nem alapozhatja meg a kormánytisztviselő által viselt cím visszavonását. Az átvevő államigazgatási szervnek tehát nem kell újból címet adományoznia a kormánytisztviselőnek, mivel az az áthelyezést megelőzően megszerzett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3025
4. találat: Áthelyezés vagy lemondás
Kérdés: Egy iskolában lévő iskolatitkári pozícióból, határozatlan idejű jogviszonyból áthelyezéssel átmennék egy másik iskolába határozott idejű kinevezésre szóló jogviszonyba iskolatitkárnak önszántamból (három évre, szülés miatt). A háromoldalú megállapodást aláírta az átvevő iskola igazgatója és én is. A centrum, amelyhez az átvevő iskola tartozik mégis kifogásolja ezt, hogy átvételnél ez nem lehetséges. Igaz, hogy a határozott idő hátrányosabb számomra, de ők most azt szeretnék, hogy felmondással (a Kjt. szerint lemondás - A Szerk.) menjek, így az áthelyezésemmel járó előnyök elvesznének, ami most így még hátrányosabb számomra. Ilyen jogszabályi részt én nem találok. Van-e ilyen (jog)szabály?
Részlet a válaszból: […]kezdeményezheti, hogy korábbi munkáltatója mentse fel, vagy Ön éljen lemondással.Annak egyébként nincs akadálya, hogy az áthelyezésről szóló megállapodást a kinevezés módosítása is kísérje, és ennek során a közalkalmazotti jogviszony határozatlanidejűségét határozott időre módosítsák - feltéve hogy az alkalmazás megfelel a Kjt. 21. §-a (2) bekezdésének, azaz helyettesítés céljából, vagy meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására létesítik a közalkalmazotti jogviszonyt. (Iskolatitkári munkakör ellátása esetén csak az előbbi jöhet szóba, hiszen önmagában egy teljes munkakör ellátása nem minősül meghatározott feladat ellátásának.) Ellenkező esetben csak határozatlan[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2991
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
5. találat: Áthelyezési lánc és a jubileumi jutalomra való jogosultság
Kérdés: Az Mth. 2. §-ának (4) bekezdése alapján, ha a munkavállaló munkaviszonya a régi Mt. hatálybalépése (1992. július 1.) előtt áthelyezéssel keletkezett, korábbi munkaviszonyát, amíg munkaviszonya nem szűnik meg - a végkielégítésre vonatkozó szabályokat kivéve -, úgy kell tekinteni, mintha azt jelenlegi munkáltatójánál töltötte volna el. A szóban forgó kolléga jogviszonyai az alábbiak szerint alakultak 1992. július 1-je előtt: 1983. IX. 1.-1985. XII. 13. (megszűnés áthelyezéssel), 1985. XII. 14.-1989. VIII. 31. (megszűnés áthelyezéssel), 1989. IX. 1.-1991. VII. 15. (megszűnés áthelyezéssel), 1991. VII. 16.-1992. VI. 30. (megszűnés: munkaviszony megszűnt). 1992. július 1-jétől közalkalmazotti jogviszonya folyamatos ugyanazon a munkahelyen. Kérdésünk: az áthelyezéssel érintett 1992. július 1-je előtti időszakok a jubileumi jutalom szempontjából beszámítanak-e, vagy miután 1992. június 30-án jogviszonya megszűnt, csak az ezt követő időszak vehető figyelembe?
Részlet a válaszból: […]vonatkozik - ideértve az ezt követő áthelyezési láncba tartozó közalkalmazotti jogviszonyokat is - az idézett szabálya.A kérdésben foglalt esetben viszont nem erről van szó: 1992. július 1-jén nem átalakult, hanem újként létesült a jelenleg is fennálló, de az áthelyezési láncba nem tartozó közalkalmazotti jogviszony. Két ok is kizárja az említett szabály e kérdésre való alkalmazhatóságát. Egyfelől: 1992. június 30-án a korábbi munkaviszony "munkaviszonya megszűnt" bejegyzéssel (tehát nem áthelyezés címén) szűnt meg, másfelől a jelenlegi közalkalmazotti jogviszony nem 1992. július 1-jét megelőzően jött létre,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2941
6. találat: Szabadság kiadása áthelyezéskor
Kérdés: Egyazon önkormányzathoz tartozó intézmények egymás között pedagógiai asszisztenst és óvodapedagógust helyeznek át megállapodással. A szabadságukat a 326/2013 Korm. rendelet 30. §-ának (4) bekezdése figyelembevételével időarányon felül az átadó munkáltató adja ki azzal, hogy a megállapodásban rögzítésre kerül a még igénybe vehető szabadság, amelyet az átvevő adhat ki. Értelmezésünkben a Kjt. 59. és 85. §-ai, valamint az Mt. 121. és 135. §-ai alapján az átvevő intézménynek az időarányosan járó szabadságot kellene megállapítania, majd kiadnia, függetlenül attól, hogy az átadó mennyi szabadságot adott ki, továbbá a pedagógiai asszisztensre a 326/2013. Korm. rendelet 30. §-ának (4) bekezdése nem vonatkozik. Helyes-e az értelmezésünk?
Részlet a válaszból: […]Ezek között egyfelől az Mt. 121. §-ának (1) bekezdését, miszerint a közalkalmazott részére, ha közalkalmazotti jogviszonya év közben kezdődött vagy szűnt meg, a szabadság arányos része jár. Másfelől az Mt. 125. §-a alkalmazandó, mely szerint a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor, ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki, azt meg kell váltani. Mivel a szabadságra jogosító idő az adott munkáltatónál jogviszonyban töltött idő, annak a szabálynak, miszerint az áthelyezést megelőző közalkalmazotti jogviszonyt is jogszerző időnek kell tekinteni, a szabadság szempontjából nem lehet jelentősége.Az átadó munkáltató a fent idézett rendelkezések alapján pénzben köteles megváltani az általa ki nem adott szabadságot.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2704
7. találat: Közszolgálati címek - "átvitel" áthelyezés esetén
Kérdés: A Kttv. hatálya alá tartozó egyik szervtől egy másik, szintén a Kttv. hatálya alá tartozó szervhez történő végleges áthelyezés esetén a kormánytisztviselő a Kttv. 126-128. §-aiban meghatározott címeket viheti-e tovább az áthelyezést kérő közigazgatási szervhez?
Részlet a válaszból: […]követő minősítése során a legalacsonyabb fokozatú minősítést éri el. A cím a hivatali szervezet vezetőjének mérlegelésétől függően visszavonható, ha a közigazgatási (fő)tanácsadói vagy szakmai (fő)tanácsadói címmel rendelkező kormánytisztviselő két egymást követő minősítés alkalmával a korábbinál alacsonyabb teljesítményszintet ér el. A címek visszavonása - akár kötelezően, akár mérlegelés alapján történik - után a kormánytisztviselő illetményét a besorolása szerint kell megállapítani. A Kttv. 128. §-a szerinti a címzetes vezető tanácsosi, a címzetes főtanácsosi, a címzetes vezető főtanácsosi, a címzetes főmunkatársi címek visszavonására nincsen lehetőség. Ugyanakkor, ha az említett címekkel rendelkező kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonyban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2703
8. találat: Áthelyezés időpontjának meghatározása
Kérdés: A Kjt. hatálya alá tartozó munkáltató áthelyezés céljából kívánt "kikérni" egy közalkalmazottat egy másik, szintén Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatótól. A közalkalmazott október 7-én tanúk jelenlétében tájékoztatta a vezetőséget arról, hogy október 15-ével már a másik munkáltatónál kezdene. A vezetőség ezt tudomásul is vette, nem volt ellenvetésük, mégis a kikérő és az október 12-i háromoldalú megállapodás megérkezése után válaszlevelükben egy hónappal meghosszabbították az átadó munkáltatónál még eltöltésre kötelezett időt, arra hivatkozva, hogy csak október 12-ével jutott a tudomásukra. (Régi gyakorlat az átadó munkáltatónál, hogy általában egy hetet kér a közalkalmazott munkakörének átadásához, és még soha nem volt példa ilyen hosszú időre történő kötelezésre.) Az átvevő munkáltató joggal érezte úgy, hogy az átvenni kívánt közalkalmazott nem tájékoztatta időben vezetőit, ezért került sor a kellemetlen helyzetre, illetve felmerült a közalkalmazott megbízhatóságának kérdése is. A közalkalmazott illetménye jóval magasabb lenne az átvevő munkáltatónál, ami így jövedelemkiesést jelent a számára. Az áthelyezés elindítása óta a negatív megkülönböztetésre, megaláztatásra is alkalmanként sor kerül. Van-e valamilyen lehetőség, hogy a közalkalmazott az őt ért kellemetlenségek miatt munkaügyi pert kezdeményezzen?
Részlet a válaszból: […]az átadást megelőzően.E körben a konkrétumok ismerete nélkül nem áll módunkban állást foglalni. Általánosságban elmondható, hogy a közalkalmazott személyiségi jogainak sérelme esetén az Mt. - mint a Kjt. általános háttérszabálya [Kjt. 2. § (3) bek.] - a Ptk. sérelemdíjra vonatkozó rendelkezéseit rendeli alkalmazni, azzal, hogy a kárfelelősség tekintetében az Mt. kártérítési felelősségre vonatkozó szabályai maradnak irányadók [Mt. 9. § (1) bek.]. Ennek értelmében, ha a közalkalmazottat személyiségi jogában megsértették, sérelemdíjat követelhet az őt ért nem vagyoni sérelemért [Ptk. 2:52. § (1) bek.]. Emellett, ha a sérelem az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti, akkor fordulhat az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz vagy a munkaügyi bírósághoz jogorvoslatért.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2447
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
9. találat: Munkáltatóváltás azonos fenntartójú költségvetési intézmények között
Kérdés: Városunkban egy óvoda üzemel (1-es óvoda), és szeptember 1-jétől egy újabb fogja megkezdeni a működést (2-es óvoda). Mindkettő fenntartója a települési önkormányzat. Az 1-es óvodában több óvodapedagógus is jelezte, hogy szeptembertől a 2-es óvodában szeretné folytatni a pályafutását; az óvodavezető azonban csak egy hónapot adott számukra, hogy nyilatkozzanak, maradni vagy távozni szeretnének. Kell-e ilyen tartalmú nyilatkozatot tenniük, és ha igen, annak van-e határideje? Mi a legjobb megoldás a közalkalmazott érdeksérelme nélküli jogviszonyváltásra? Az egyik lehetőség a lemondás, és új jogviszony létesítése; ekkor az új közalkalmazotti jogviszonyban elismerhető-e az 1-es óvodánál eltöltött idő a pedagógusi életpálya szempontjából, alkalmazható-e a Kjt. 26. §-ának (3) bekezdése? A másik megoldás az áthelyezés; ekkor viszont felmerül a kérdés, hogy ezt az 1-es óvoda vezetője megakadályozhatja-e, ha ahhoz nem járul hozzá?
Részlet a válaszból: […]között. Erről a két munkáltatónak egymással és a közalkalmazottal kölcsönösen meg kell állapodnia, a megállapodásnak ki kell terjednie a közalkalmazott új munkakörére, munkahelyére, illetményére és az áthelyezés időpontjára; az áthelyezett közalkalmazottnak az áthelyezést megelőző közalkalmazotti jogviszonyát pedig úgy kell tekinteni, mintha azt új munkáltatójánál töltötte volna el [Kjt. 26. § (1)-(3) bekezdés]. Emiatt áthelyezéskor nem kell végkielégítést fizetni, felmentési időt kiadni, felmentési időből távolléti díjjal fizetetten munkavégzés alóli felmentést biztosítani. A Kjt. továbbá azt is kimondja, hogy ilyen esetben az új munkáltatóval a közalkalmazotti jogviszony pályázat kiírása nélkül létesíthető akkor is, ha egyébként a munkakör betöltéséhez pályázat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2288
10. találat: Megfelelő munkakör kérdése köztisztviselő áthelyezése során
Kérdés: Köztisztviselőként dolgozom egy központi szervben, és eléggé speciális felsőfokú végzettséggel rendelkezem. A munkáltatóm át akar helyezni egy másik osztályra, feltehetően a munkaköröm is megváltozna. Szeretném tudni, hogy milyen, a Kttv. szerinti munkakörbe vagyok áthelyezhető, hiszen nem szeretnék olyan munkát végezni, amihez egyáltalán nem értek.
Részlet a válaszból: […]körülményeire tekintettel - aránytalan sérelemmel ne járjon [Kttv. 48. § (5) bekezdés]. Ezen túlmenően az új munkakörnek meg kell felelnie a közszolgálati tisztviselő iskolai végzettségének, szakképzettségének vagy szakképesítésének, szakmai tapasztalatának is [Kttv. 48. § (4) bek.].A törvény tehát kiemeli, hogy az új munkakörnek nemcsak a közszolgálati tisztviselő végzettségének kell megfelelnie, hanem adott esetben speciális szakképzettségének is. Nem megfelelő tehát egy olyan munkakör, amely, bár ugyanúgy felsőfokú végzettséget igényel, de teljesen eltérő szakképesítéssel látható el. Ha pedig[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1646
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 24 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés