Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

145. Munkaügyi Levelek / 2017. február 20.

TARTALOM

2861. kérdés Egészségügyi alkalmatlanság nem jogosít felmentési idő alatt távolléti díjra
A munkaviszony a munkavállaló egészségi okkal összefüggő képessége, azaz egészségi okból eredő alkalmatlansága miatt kerül megszüntetésre munkáltatói felmondással. Helyesen jár el a munkáltató akkor, amikor az Mt. 70. §-ának (3) bekezdésére hivatkozva a felmentési időre nem fizet távolléti díjat, mondván, hogy munkabérre sem lenne jogosult?
2862. kérdés Munkavállalói felmondás gyermekgondozás céljából kapott fizetés nélküli szabadság alatt
Munkavállalónknak 2015. szeptember 17-én született meg a gyermeke, jelenleg gyermekgondozás céljából igényelt fizetés nélküli szabadságon van, gyermekgondozási díjra jogosult. 2017. február 1-jei dátummal benyújtotta a felmondását. Hogyan járunk el helyesen a kiléptetését illetően? Kiléptethetjük-e a fizetés nélküli szabadság, illetve a gyermekgondozási díj folyósításának időtartama alatt, ha ő írásban benyújtotta a felmondását?
2863. kérdés Munkaviszony megszüntetése "ügyvezetőváltás" alatt
A bejegyzés alatt lévő ügyvezető aláírhatja-e a munkaviszony megszüntetését? Semmisnek lehet-e tekinteni a felmondást akkor, ha az ügyvezetőt utóbb mégsem jegyzik be?
2864. kérdés Munkavállalói tájékoztatási kötelezettség megsértése a felmondási idő alatt
Felmondásom alatt táppénzre mentem, miután a munkáltatóm nem engedett dolgozni, ezt azonban nem jeleztem neki. A mai nappal lejárt a felmondási idő, és ezzel együtt a táppénzes állományt is megszüntettem. Milyen következményekkel jár a keresőképtelenség, illetve a táppénz le nem jelentése? Érdemes leadnom a táppénzes papírt az egykori munkáltatóm számára?
2865. kérdés Felmentés kérelemre 40 év jogosultsági idővel
Alkalmazottunk 2018-ban 40 év munkaviszony után nyugdíjba szeretne menni. 1978. szeptember 1-jétől dolgozott a munkáltatónál kisgyermeknevelőként. Mivel 2004-ben városunkban átszervezésre került a bölcsődei ellátás, 2004. december 1-jével megszüntetésre került a jogviszonya. Ekkor kapott 7 hónap felmentési időt, valamint 8 hónap végkielégítést, ám két héttel később, 2004. december 15-én ismételten visszavették a korábbi munkahelyére. A kedvezményes nyugdíjba vonuláskor újra jár-e neki a felmentési idő, valamint a végkielégítés?
2866. kérdés Polgármesteri hivatal konyhásai
Egy polgármesteri hivatalnál jelenleg közalkalmazottként vagyunk foglalkoztatva mint konyhások. Kiszivárgott, hogy az önkormányzat vezetősége azon gondolkodik, valahogy átraknának bennünket az Mt. hatálya alá. Hogyan tehetik ezt meg, kinek kell erről döntést hozni, hogy egyik törvény alól a másikba csak úgy átrakjanak bennünket?
2867. kérdés Munkaszerződés-módosítás érvénytelensége
Visszavonható-e az a munkaszerződés-módosítás, amely a munkavállalók megtévesztésével került aláírásra, illetve ha az bizonyos jogszabályok kijátszásának, kikerülésének céljával jött létre? További kérdés, hogy ilyen esetben beállhat-e munkaszerződés-módosítás érvénytelensége?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2868. kérdés Orvosi igazolás eredeti példánya
Ha egyszerre több részmunkaidős bejelentett munkahelyem van, a betegségemet, illetve keresőképtelenségemet hogy tudom egy igazolással igazolni? Köteles-e a háziorvos több igazolást kiadni, hogy minden munkaadómnak tudjam igazolni a keresőképtelenségemet?
2869. kérdés Kerekítés a szabadság számításánál
2016 novemberében munkahelyet váltottam, és sajnálatos módon a két munkáltató között elveszett egy szabadnapom. Az előző munkahelyemen 2016. november 4-ig dolgoztam, a jelenlegi munkahelyemre pedig 2016. november 7-től vagyok bejelentve. A két időpont között egyetlen hétvége (48 óra) telt el, ami hivatalosan nem tartozik egyik munkáltatóhoz sem. Ez az esetek 99%-ában nem okoz problémát, nekem azonban többszörösen is: egyrészt elestem a hétvégi hazautazási költségtérítéstől (ez a kisebbik baj), másrészt a kerekítés szabályai miatt elveszett egy nap szabadságom. (Az egyik munkahely a 19,4 napot, a másik pedig a 3,45 napot kerekítette lefelé.) Mi a gyakorlat ebben az esetben, hogyan tudnám érvényesíttetni a nekem járó 23. nap szabadságomat?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2870. kérdés Dohányzás az idősek klubjában
Egy idősek klubjában dolgozom, ahol több kollégám fittyet hányva a szabályzásra, a közös helyiségekben gyújt rá, cigarettával a kézben közlekedik, a legnagyobb hidegben is huzatot csinál, amivel a dohányfüstöt el akarja tüntetni, de szinte folyamatosan az utcát "fűti". Mit tehetek ez ellen, ha a klub vezetője is a dohányosok számát gyarapítja?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2871. kérdés Gyermekgondozási szabadság két munkaviszonyban
Jelenleg második gyerekemmel július 30-ig GYES-en vagyok otthon. Két különböző zeneiskolában dolgoztam félállásban. A felgyűlt szabadságokat májustól kapom meg, hogy szeptemberben kezdhessek. Van-e arra lehetőségem, hogy csak az egyik félállásomba menjek vissza? A másik iskolában még fizetés nélküli szabadságra mennék.
2872. kérdés Ügyelet teljesítésének megtagadhatósága
Munkáltatóm a havi 36 órás túlórakereten fölül dolgoztat engem. Persze a munkalapon ezt nem könyvelik, csak a munkaidő-kiírásban. Erre jön még rá az ügyeletem, emiatt sok esetben még plusz 20-30 órát dolgozom. Közöltem a munkáltatómmal, hogy lemondom az ügyeletet, mert a havi 40-80 óra túlórát nem bírom. Erre ők kötelezőnek mondták az ügyelést, és elbocsátással fenyegetnek. Pedig már négy éve kivettek a karbantartók létszámából, azóta a termeléshez tartozom mint üzemi műszerész. De az ügyeletet továbbra is vinnem kell, éppúgy, mint a karbantartóknak. Mit tehetek, hogy megszabaduljak az ügyeléstől, de ne rúgjanak ki?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2873. kérdés Fagyszabadság az építőiparban
Építőipari cégeknél korábban létezett fagyszabadság. Kérdésem, most milyen lehetőség van arra, hogy a dolgozókat szabadságra küldjük januárban, mikor még időarányosan csak kevés szabadságuk van?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2874. kérdés Megszakítás nélküli tevékenység értelmezése
A munkáltató tevékenysége megszakítás nélküli abban az esetben, ha a termelés a hét minden napján folyik minden órában (nonstop)? Csak a nemzeti ünnepeken van leállás. Ekkor a munkavállalók nem végeznek munkát.
2875. kérdés Gépjárművezetők heti pihenőideje
Munkavállalóink tehergépjármű-vezetők, akiknek a heti pihenőidejét az 561/2006/EK rendelet hat nap után 45 órában, illetve csökkentett 24 órában (melyet meghatározott időn belül vissza kell adni) határozza meg, ezzel szemben az Mt. 106. §-ának (3) bekezdése szerint csak a legalább heti 40 órát kitevő megszakítás nélküli idő számít heti pihenőnek. Melyik rendelkezésnek kell megfelelni? Hogyan kell helyesen számfejteni, amennyiben az EK rendeletnek megfelelünk, de ha az Mt. szerint a lerövidített pihenőidőt (ha nem éri el a 40 órát) nem számoljuk pihenőidőnek, akkor a munkavállaló a munkaidőkeret alatt nem kapja meg a hetenkénti átlagban a 48 órát, mert a 40 óra feletti pihenőidőket összeadva ez kevesebb, holott vannak heti 38-39 órás pihenőidők is?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2876. kérdés Besorolási kérdés
A Kjt. hatálya alatt melyik fizetési osztályba sorolható az érettségivel, kisipari mesterlevelekkel, műszaki ellenőr II. OKJ-szakképesítéssel, valamint a Mérnöki Kamarától felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri szakmagyakorlási engedéllyel rendelkező munkavállaló?
2877. kérdés Munkáltató készfizető kezessége letiltó végzés teljesítéséért
Letiltó végzés ellenére a munkáltató úgy döntött, nem vonja tovább a munkavállaló béréből a tartásdíjat, mondván, megegyezett a munkavállalóval, hogy 2017 januárjától a munkavállaló fizet a végrehajtást kérőnek postai úton. Ezzel a munkaadó megszegte a letiltással kapcsolatos kötelezettségét. Mit tehetek, hogy továbbra is a bírósági végzés szerint történjen a levonás?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2878. kérdés Bérpótlék beépítése garantált bérminimumba
Jogszabályt sért-e az a munkáltató, aki a garantált bérminimum megfizetését a pótlék beépítésével kívánja teljesíteni? A pótlékot több éven keresztül kapták a dolgozók, nem új bérelemként jelenik meg a bérben. A pótlék beépítését visszamenőleges hatállyal íratja alá. Ez alatt azt értem, hogy a garantált bérminimum a törvény erejénél fogva érvényes január 1-jétől, a bérpótlék beépítését január közepétől kezdik felajánlani a dolgozóknak, de január 1-i hatállyal.
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
2879. kérdés Cafeteriajuttatás - csak a "főnökségnek"
Megteheti-e a munkáltató, hogy cafeteriajuttatást csak a felső vezetőknek ad, azonban a fizikai munkások nem részesülnének ebben? Megsérti ezzel a munkáltató az egyenlő bánásmód elvét az Mt. vagy más törvényi előírás alapján?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2880. kérdés Oktatást segítők illetményemelése
Szabadidő-szervezőként dolgozom egy általános iskolában, kommunikáció és médiatudomány mesterfokozattal rendelkezem. Januártól, ahogy hallottam, emelkedik az illetményünk. Mekkora emelésre számíthatunk, mivel többfélét is hallottam: plusz 7 és 10%-os emelésről is?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2881. kérdés Mankópénz
Egy kft. házipénztárosa jogosult-e "mankópénzre"? Ha igen, milyen összegben?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2882. kérdés Felülvizsgálati eljárás a bizonyítás jogszabálysértő lefolytatása okán
Ha a másodfokú munkaügyi bíróság helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét úgy, hogy sem az elsőfokú, sem a másodfokú bíróság az én tanúimat nem idézte és nem is hallgatta meg, akkor mit tehetek, hová fordulhatok?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2883. kérdés Munkáltató szervezeti egysége működésének felfüggesztése
Felfüggesztheti-e egy betegellátást végző osztály működését a kórház igazgatója előzetes dolgozói tájékoztatás, egyeztetés nélkül?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére