Keresés eredménye

45 találat a megadott besorolás tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Nyugdíj előtt álló pedagógusok besorolása
Kérdés: A 326/2013-as Korm. rendelet 39/K. §-a előírja, hogy annak a pedagógusnak, "akinek 2016. szeptember 1-jén a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzéséig hét év vagy annál kevesebb ideje van hátra, vagy öregségi nyugdíjra jogosult, 2017. január 1-jén Pedagógus II. fokozatba és a Kjt. alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába kerül besorolásra. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni a 2017. január 1-jét követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetén is". Hogyan alkalmazható ez a szabály a 2017. január 1-jét követően kinevezendő pedagógusokra, hiszen a szabály azt írja elő, hogy 2017. január 1-jén kellett őket Pedagógus II. fokozatba sorolni? A kérdés azért lényeges, mert bizonyos munkáltatók értelmezése szerint ez egy átmeneti szabály, amelyet jelenleg már nem kell alkalmazni.
Részlet a válaszból: […]olyan időpontban (2016. szeptember 1.) fennálló tényhelyzetet kell vizsgálnia, amikor közte és a foglalkoztatott között adott esetben még nem is állt fenn a foglalkoztatási jogviszony. Tehát a 2018-ban alkalmazott pedagógusok (valamint a rendelkezés hatálya alá tartozó más munkakörökben, így a pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó, valamint a pedagógus szakképzettséggel rendelkezve nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3466
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2. találat: Kötelező előresorolás időpontja
Kérdés: Közalkalmazottat kívánunk foglalkoztatni. Az eddigi, figyelembe vehető jogviszonyai alapján a besorolásának eszmei kezdete: 1981. július 1. Melyik fizetési fokozatba kell besorolnunk, illetve melyik év első napjával lesz a kötelező előrelépése?
Részlet a válaszból: […]visszafelé számítva kapják meg ezt az időpontot, figyelmen kívül hagyva a megszakítások idejét. Amennyiben a besorolás eszmei kezdete 1981. június 1., ez azt jelenti, hogy a kérdés feltevésének vélelmezett időpontjában, 2018. október 1-jén az érintett 17 év 4 hónap, a besorolás szempontjából figyelembe veendő közalkalmazotti jogviszonyban töltött idővel rendelkezik.A Költség tv. 6. melléklete szerint ez a 7. fizetési fokozatba sorolásra jogosítja, amelybe a 17-20 év közötti közalkalmazotti jogviszonyban töltött idővel rendelkező közalkalmazottak tartoznak. Ha a jelenlegi jogviszony[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3417
3. találat: Óvodapedagógus besorolása - ha végzős hallgató
Kérdés: Utolsó éves óvodapedagógust lehet-e óvodapedagógus munkakörben alkalmazni? Ha igen, akkor hogyan kell őt besorolni?
Részlet a válaszból: […]szakképzettséget igazoló oklevél kiadásának feltételeit teljesítette. Ebben az esetben a minősítő vizsga letételének feltétele az előírt nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése. Amennyiben a gyakornok az előírt határidőig a nyelvvizsga-bizonyítványt nem szerzi meg, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik". Tehát nem általában az utolsó évben, hanem csak akkor van lehetőség diploma nélkül a foglalkoztatásra, ha az érintett a szakmai követelményeket az alkalmazott már teljesítette, egyedül a nyelvvizsgája hiányzik - és emellett nincs lehetőség megfelelő szakképzettségű munkaerő felvételére.Ez a szabály kizárólag a foglalkoztathatóságra vonatkozik, a jogviszony létesítéséhez[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3416
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4. találat: Bölcsődei dajka besorolása
Kérdés: Költségvetési szervnél foglalkoztatott bölcsődei dajka a végzettségét tekintve jelenleg C fizetési osztályba van sorolva. Végzettsége: kereskedelmi és idegenforgalmi szakközépiskolában szerzett érettségi bizonyítvány, amelyben szerepel egy kereskedelmi áruforgalmi és gazdálkodási szakképesítés is. Ezt a két végzettséget egyszerre szerezte meg 1992-ben. A bölcsődei dajka munkakörre a jogszabály nem állapít meg a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget, így a legmagasabb iskolai végzettsége alapján kell besorolni a dolgozót. Álláspontunk szerint, mivel a két végzettséget egyszerre szerezte meg (egy bizonyítványban szerepel az érettségi és a szakképesítés), a szakképesítése nem lehet magasabb, mint az érettségi, ezért csak az érettségi alapján soroltuk be. Helyesen jártunk-e el a besorolásnál, vagy a végzettsége alapján jogosult lenne a D fizetési osztályra?
Részlet a válaszból: […]igénylő szakképesítéshez kötött munkakörök. Így a bölcsődei dajka munkakörnél akár a kereskedelmi áruforgalmi és a gazdálkodási szakképesítést is el kell fogadni a besorolás alapjául, amennyiben az a végzettségi szint tekintetében megfelel a C vagy D fizetési osztályhoz előírt végzettségnek.A kérdéses szakképesítések megszerzése 1992-ben még az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) kiadása előtt történt. Az ekkor hatályos Okt. tv. 80. §-ának (3)-(4) bekezdése előírta, hogy a szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvány szakmunkás vagy egyéb szakképesítéshez kötött munkakör betöltésére, illetve felsőoktatási intézménybe való jelentkezésre jogosít. A hatályos 150/2012. Korm. rendeletben kereskedelmi áruforgalmi és gazdálkodási szakképesítés nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3404
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
5. találat: Nyelvvizsga nélküli óvónő besorolása
Kérdés: Besorolható-e Pedagógus I. fokozatba az a határozatlan idejű kinevezéssel, felsőfokú végzettségűként óvodapedagógus munkakörben foglalkoztatott kolléganő, akinek az oklevele a nyelvvizsga hiánya miatt hiányzik?
Részlet a válaszból: […]közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya e törvény erejénél fogva megszűnik".Ez a szabály kizárólag a foglalkoztathatóságra vonatkozik, a jogviszony létesítéséhez szükséges, az Nkt. 3. mellékletében előírt iskolai végzettség, szakképzettség feltételei alól ad átmeneti mentesítést. A szabály kifejezetten tartalmazza, hogy az így foglalkoztatott személyt gyakornokként kell besorolni, és előrelépésére csak akkor van lehetőség, ha a minősítő vizsga letételéig megszerezte a hiányzó nyelvvizsgát. Alkalmazni kell az Nkt. 64. §-ának (4) bekezdésében foglalt általános besorolási alapelvet is, miszerint a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3369
6. találat: Belső ellenőr továbbképzése és besorolása
Kérdés: A közalkalmazott a megyei rendőr-főkapitányság belső ellenőreként dolgozik. Iskolai végzettsége: okleveles közgazdász egyetemi diploma és ÁBPE továbbképzés alapján I. belső ellenőrök részére kiadott végzettség. A fizetési osztályra vonatkozó ágazati jogszabály - a belügyi intézményeknél a 37/2011. BM rendelet - melléklete erre a munkakörre több fizetési osztályt (E, F, G, H, I) állapít meg. Kérem szépen állásfoglalásukat, a munkakörre előírt osztályok közül, tekintettel a Kjt. 61. §-ának h) és i) pontjaira, melyikbe kell besorolni a közalkalmazottat? Figyelembe vehető-e a belső ellenőri továbbképzési tanfolyam a besorolásnál? A 28/2011. NGM rendelet 1. §-ának b) pontja értelmében az "ÁBPE továbbképzés I. belső ellenőrök részére" a belső ellenőrök kötelező hatósági jellegű szakmai továbbképzése keretében szervezett hatósági jellegű képzés. Az Fktv. 2. §-ának 16. pontja szerint: hatósági jellegű képzés jogszabályban szabályozott tartalmú és célú olyan, az OKJ-ben nem szereplő képesítés megszerzésére irányuló képzés, amelynek eredményeként dokumentum kiadására kerül sor, és e dokumentum hiányában jogszabályban meghatározott tevékenység, munkakör nem folytatható, nem tölthető be. Ezt a továbbképzést tehát jogszabály írja elő, nélküle nem tölthető be a munkakör. A Kjt. 63. §-ának (3) bekezdése értelmében nem érinti a 61. § (1) bekezdése szerinti besorolást, ha a munkakör ellátásához az iskolai végzettségen, illetve szakképesítésen, szakképzettségen, doktori címen, tudományos fokozaton, valamint akadémiai tagságon túl egyéb más képesítés is szükséges. Ennek fényében a belső ellenőri vizsga tehát nem vehető figyelembe a besorolásnál, pusztán a munkakör betöltésének feltétele, és nincs hatással a besorolásra. Kérem állásfoglalásukat arra vonatkozólag is, hogy az ÁBPE továbbképzés I. megfelel-e az "I" fizetési osztályra előírt jogszabályban előírt szakvizsgának vagy jogszabályban azzal egyenértékűnek elismert vizsgát igazoló oklevélnek. Erre a kérdésre a BM rendelet nem ad választ, ugyanakkor más jogszabály előírja belső ellenőrök részére.
Részlet a válaszból: […]vagy egy jogosítvány.A megyei rendőr-főkapitányságon belső ellenőr munkakörben dolgozó közalkalmazott besorolását az adott ágazati végrehajtási jogszabály - jelen esetben a 37/2011. BM rendelet - alapján kell elvégezni, ebből a szempontból indifferens, hogy más ágazati jogszabályok ugyanerről a kérdésről hogyan rendelkeznek, mivel azok személyi hatálya az érintett közalkalmazottra nem terjed ki. Másfelől, az ÁBPE továbbképzésről is rendelkező 28/2011. NGM rendelet 1/A. §-a a belső ellenőr munkakör betöltésének feltételeként csak iskolai végzettségeket és szakképzettségeket sorol fel, szakvizsgát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3339
7. találat: Besoroláshoz szükséges tájékoztatási kötelezettség közalkalmazotti elmulasztása
Kérdés: Egy közalkalmazott fizetési fokozatba való besorolása az általa bemutatott - mint utóbb kiderült, hiányos - dokumentumok alapján történt meg. Kinevezését aláírta, nem vitatta. Jogviszonya próbaidő alatti azonnali hatályú felmentéssel szűnt meg. Ezt követően a dolgozó pár hónap elteltével levélben kereste meg volt munkáltatóját. Előadta, hogy utóbb előkerült, korábbi munkaviszonyait igazoló dokumentumok alapján besorolása pontatlan volt. Munkáltatójától kérte a besorolás utólagos módosítását és a helyes (magasabb) fizetési fokozat alapján járó és a helyette megállapított fizetései közötti bérkülönbözet utólagos kifizetését. Mi a követendő eljárás? Igénye három évig nem évül ugyan el, de kérdéses, hogy jogszerű-e, tekintve, hogy előnyök (bérkülönbözet-igény) szerzése végett saját felróható magatartására (a munkaügyi iratainak hiányos benyújtására) hivatkozik.
Részlet a válaszból: […]törvényben meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges. Így első olvasatra valóban az a helyzet állt elő, hogy a közalkalmazott saját felróható magatartására hivatkozott, amikor utóbb a besorolása olyan okiratokra való utalással történő helyesbítését kérte, amelyeket ő mulasztott el benyújtani. Ugyanakkor második olvasatra már nem állíthatjuk a saját felróható magatartást, mert ha a volt közalkalmazott utólag átadja olyan korábbi munkaviszonyai fennálltáról[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3337
8. találat: Segédkönyvtáros besorolása
Kérdés: A segédkönyvtáros OKJ-képesítéssel (52-es azonosító számú, 2013 előtt 54-es azonosító számú) rendelkező, könyvtárban dolgozó közalkalmazottat milyen fizetési osztályba lehet besorolni? Ez a végzettség felsőfokú szakképesítésnek minősül? Ha nem, akkor hogyan értelmezhető a 150/1992. Korm. rendelet 1. számú mellékletének 5.4. sora, miszerint a segédkönyvtáros az OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítés alapján kizárólag "E" fizetési osztályba sorolható?
Részlet a válaszból: […]szakképesítéssel rendelkező közalkalmazottat milyen munkakörben foglalkoztatják. A Kjt. 61. §-ának (1) bekezdése ugyanis rögzíti azt az alapelvet, hogy a közalkalmazotti munkakörök az ellátásukhoz jogszabályban előírt iskolai végzettség, illetve állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, doktori cím, tudományos fokozat, valamint akadémiai tagság alapján tagozódnak fizetési osztályokba, így a segédkönyvtáros szakképesítés szükségessége, besorolás szempontjából való figyelembevétele is ettől függ.A 150/1992. Korm. rendelet 1. mellékletének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3330
9. találat: Hét évvel nyugdíj előtt álló pedagógusok besorolása
Kérdés: 2018-ban minősítés nélkül továbbra is Pedagógus II. fokozatba lép-e az, aki a nyugdíjkorhatár elérése előtt van 7 évvel? Azaz folyamatosan alkalmazható-e a 326/2013. Korm. rendelet 39/K. §-a a 7 évvel a nyugdíjkorhatár elérése előtt álló pedagógusokra, vagy csak egyszeri alkalomra szólt ez a rendelkezés?
Részlet a válaszból: […]betöltéséig és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzéséig hét év vagy annál kevesebb ideje van hátra, vagy öregségi nyugdíjra jogosult, 2017. január 1-jén Pedagógus II. fokozatba és a Kjt. alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába kerül besorolásra. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni a 2017. január 1-jét követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetén is.A rendelkezés azokra vonatkozik, akiknek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3299
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
10. találat: Átsorolás mellőzése szociális szakvizsgával
Kérdés: Munkatársunk idősek otthonának közalkalmazotti dolgozója. Jelenleg terápiás munkatárs munkakörben foglalkoztatjuk, intézményvezető-helyettesi megbízással. Alapvégzettsége művelődésszervező (főiskola), melyet 2000. június 14-én végzett el. 2016-ban szociális asszisztens végzettséget szerzett. Ekkor E kategóriába soroltuk, mentálhigiénés munkakörbe. 2017. április 26-án szociális alapvizsgát tett, majd 2017. december 13-án "idősek szociális ellátása" témacsoportból szakvizsgázott. Dolgozónk sérelmezi, hogy a szakvizsga megszerzése után december 31-ig nem soroltuk át F vagy G kategóriába. A 9/2000. SzCsM rendelet 9. §-a (4)-(5) bekezdésének 2017-ben hatályos rendelete és az 1/2000. SZCSM rendelet 3. számú melléklete alapján besorolható-e F vagy G kategóriába?
Részlet a válaszból: […]asszisztens szakképzettsége alapján kellett besorolni. E szakképesítés jelzőszáma az 54-es, tehát érettségi végzettséghez kötött, emelt szintű, technikusi szakképesítésnek minősül. A Kjt. 61. §-ának (3) bekezdése értelmében a besoroláskor az Országos Képzési Jegyzék szerinti emelt szintű szakképesítést felsőfokú szakképesítésnek kell tekinteni.A Kjt. 61. §-a (1) bekezdésének e)-g) pontja szerint az "E" fizetési osztályba kell sorolni az egyetemi, főiskolai végzettséget nem tanúsító felsőfokú szakképesítéshez kötött munkakörök betöltőit. A szociális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyát szabályozó 257/2000. Korm. rendelet 2. melléklete, a "Besorolási előírások a kinevezések elkészítéséhez" c. része szintén kimondja: "E" fizetési osztályba[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3271
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 45 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés