Keresés eredménye

27 találat a megadott felmentési idő tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Közalkalmazott felmentési idejének számítása
Kérdés: Közalkalmazottunk nyugdíjba vonulása miatt szükségessé vált a felmentési idejének megállapítása, amely a korábbi munkáltató intézkedése miatt sajnos nem egyértelmű számomra. A rendelkezésre álló dokumentumokból megállapítható, hogy közalkalmazotti jogviszonya az előző munkáltatónál 2001. január 31. napjával szűnt meg azzal az indokkal, hogy a munkahelye szervezeti változás következtében megszűnt. Részére akkor a felmentési időt hatvan nap és három hónapban állapították meg, azaz 2000. szeptember 1-jétől 2001. január 31-ig a felmentési idejét töltötte azzal, hogy a teljes időtartamra felmentették a munkavégzés alól. Közalkalmazottunk az akkori munkáltatótól hathavi átlagkeresetének megfelelő összegű végkielégítésben is részesült. Úgy nyilatkozott, hogy a felmentési időre járó illetményét és a végkielégítés összegét az akkori munkáltatója kifizette részére. Ugyanakkor intézményünknél 2000. szeptember 1-jétől közalkalmazotti jogviszonyt létesített, tehát a fent leírtak szerint 2000. szeptember 1-jétől 2001. január 31-ig kettős jogviszonyban állt. Ebben az esetben a közalkalmazottunk mennyi felmentési időre lesz jogosult? Ha a folyamatos közalkalmazotti jogviszonyt nézzük, akkor nyolc hónap, ha csak az intézményünknél eltöltött időt vesszük figyelembe, hat hónap felmentési időre jogosult. Esetleg a maximálisan igénybe vehető nyolc hónapból levonhatjuk-e a korábban már "igénybe vett" öt hónapot, és most csak három hónap felmentési időt állapíthatunk meg?
Részlet a válaszból: […]év után egy hónappal;- tíz év után két hónappal;- tizenöt év után három hónappal;- húsz év után négy hónappal;- huszonöt év után öt hónappal;- harminc év után hat hónappalmeghosszabbodik.Kollektív szerződés nyolc hónapnál hosszabb felmentési időt nem állapíthat meg [Kjt. 33. § (2) bek.].A közalkalmazott felmentési idejét a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján kell meghatározni. Ez azt jelenti, hogy a közalkalmazottjuk felmentési idejébe be kell számítani azt az időt, amit a korábbi munkáltatójánál töltött el. Nincs a törvényszövegben olyan megszorító rendelkezés, hogy csak a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő vehető figyelembe. Ennek megfelelően a felmentési időbe a 2000. szeptember 1. előtti valamennyi közalkalmazotti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3450
2. találat: Felmentési időre járó távolléti díj kiszámítása
Kérdés: Munkavállalói felmondás esetén hogyan kell kiszámítani a felmentési időre járó munkanapok számát? Egy munkavállalónk felmondási ideje 2018. november 14-én jár le, a munkáltató november 1-jétől november 14-ig felmentette a munkavégzési kötelezettség alól. November 1. munkaszüneti nap, november 2. áthelyezett pihenőnap, november 10. áthelyezett munkanap. November 1-jétől november 14-ig a felmentési időre járó bér számításánál tíz vagy kilenc munkanapra kell számolni a munkabért? Jár-e ebben az esetben a munkaszüneti napra is bér, tehát egynapi alapbérnek megfelelő összeg?
Részlet a válaszból: […]időszakra távolléti díjra jogosult.A válaszunkban abból indulunk ki, hogy a munkavállaló havibéres. Havibér esetén a távolléti díj az Mt. 148. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti részének - azaz az esedékessége időpontjában érvényes alapbérnek (Mt. 136. §), illetve pótlékátalánynak (Mt. 145. §) - a meghatározásakor az Mt. 136. §-ának (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni [Mt. 149. § (1) bek.]. Az Mt. 136. §-ának (3) bekezdése értelmében a havi alapbér meghatározott időszakra járó részének számításánál a havi alapbérnek a hónapban irányadó általános munkarend szerinti egy órára eső összegét szorozni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3440
3. találat: Illetményrész megvonása felmentési idő alatt
Kérdés: Közalkalmazott esetében kérdezem, hogy ha munkáltatói jóindulat alapján felmentéssel szüntetünk meg egy jogviszonyt (nem kötelező felmentési eset), a felmentési idő alatt meg lehet-e vonni a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt? Ha igen, milyen indokkal szüntethető meg? Mivel távolléti díj jár, annak része vagy nem része a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3294
4. találat: Felmentési idő meghatározása a közalkalmazotti jogviszonyban
Kérdés: Közalkalmazottunk 40 év jogosultsági idő kedvezményével öregségi nyugdíjat kíván igénybe venni, és erre tekintettel kéri jogviszonyának megszüntetését felmentéssel 2018. szeptember 30. napjával. Kérdésünk a felmentési idő megállapítására irányul. A közalkalmazotti jogviszony megszűnése időpontjában, azaz 2018. szeptember 30-án 25 év 14 nap közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik. Ez alapján 7 hónap felmentési időre lesz jogosult. Ha a felmentés kezdőnapját vesszük figyelembe (2018. március 1. napja), akkor 24 év 5 hónap 13 nap, mely alapján csak 6 hónap felmentési időre lenne jogosult. Mely esetben járunk el jogszerűen? Ha a jogviszony megszűnése napjáig közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján (25 év 14 nap) számoljuk a felmentési időt, vagy ha a felmentési idő kezdetét megelőzően (24 év 5 hónap 13 nap) eltelt közalkalmazotti időt veszünk alapul? A felmentési idő a két esetben eltérően alakul: utóbbi esetben hat, előbbiben hét hónap lenne.
Részlet a válaszból: […]munkáltatónak ebben a helyzetben nincs mérlegelési lehetősége, a közalkalmazott kérése esetén felmentéssel kell megszüntetnie a közalkalmazotti jogviszonyt.A hatvannapos felmentési idő általános szabály szerint a közalkalmazotti jogviszonyban töltött 20 év után 4 hónappal, 25 év után 5 hónappal meghosszabbodik [Kjt. 33. § (1) bek., (2) bek. d) és e) pont]. Ebből következően valóban jelentőséggel bír, hogy a felmentés közlésének vagy a közalkalmazotti jogviszony kért megszüntetésének az időpontjában számításba vehető közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján kerül meghatározásra a felmentési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3229
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Közalkalmazott rendkívüli lemondása
Kérdés: A közalkalmazottunk valótlan indokok alapján rendkívüli lemondással megszüntette a közalkalmazotti jogviszonyát. Jogellenesnek tartjuk a rendkívüli lemondást, de kiléptettük a közalkalmazottat, aki most követeli a felmentési időre járó távolléti díjat. Kötelesek vagyunk ezt akkor is kifizetni, ha nem ismerjük el jogszerűnek a megszüntetést?
Részlet a válaszból: […]ki. A Kjt. 29. §-ának (3) bekezdése szerint a rendkívüli lemondás esetén a munkáltató a közalkalmazott részére köteles annyi időre járó távolléti díját kifizetni, amennyi felmentése esetén járna, továbbá a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontját a közalkalmazottra irányadó felmentési idő figyelembevételével kell meghatározni. Ezen túlmenően a közalkalmazott követelheti felmerült kárának megtérítését is.A közalkalmazott rendkívüli lemondása folytán a közalkalmazotti jogviszony minden esetben megszűnik, függetlenül attól, hogy az jogszerű volt-e vagy sem. Az egyoldalú megszüntető jognyilatkozat ugyanis a munkáltató hozzájárulása nélkül hatályosul. Éppen ezért helyesen jártak el,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3130
6. találat: Nők kedvezményes nyugdíjba vonulásával összefüggő felmentés
Kérdés: 2018. február végén igénybe szeretném venni a nők 40 éves kedvezményes nyugdíjjogosultságát. Ebből Romániában 23 év, Magyarországon 17 év munkajogviszonyom van. A 17 év munkajogviszonyból 13 év közalkalmazotti jogviszony. Kérdésem, hogy ilyen esetben jár-e végkielégítés és felmentési idő?
Részlet a válaszból: […]hogy a Tny. 18. §-a (2a) bekezdésének a) pontjában foglalt feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesíti [Kjt. 30. § (4) bek.], a felmentési ideje a Kjt. 33. §-a szerint fog alakulni. A felmentési idő legrövidebb mértéke 60 nap, a 8 hónapot azonban nem haladhatja meg. Mivel a kérdésből nem tűnik ki, hogy a közalkalmazotti jogviszonyban történő alkalmazása folyamatosan fennállt-e az utóbbi 13 évben, illetve az sem, hogy a korábbi munkajogviszonyok, illetve a jelenlegi közalkalmazotti jogviszony között van-e[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3129
7. találat: Szabadságra jogosító felmentési idő
Kérdés: Az egyik munkavállalónk munkaviszonyát nemrégiben felmondtuk; ez alapján 3 hónap felmentési idő illeti meg. Ez az időtartam szabadságra jogosító időnek számít? A munkavállalónál ez további 8 munkanapot jelent, amit meg kellene váltanunk.
Részlet a válaszból: […]felmondási idő felére - a munkavégzés alól felmenteni [Mt. 70. § (1) bek.].A Kúria egy, a közelmúltban megjelent eseti ítélete szerint, amennyiben a munkáltató mentesíti a munkavállalót munkavégzési kötelezettsége alól a felmondási idő legalább felére, akkor a munkavállaló az Mt. 55. §-a (1) bekezdésének k) pontja alapján nem végez munkát. Ebből pedig az következik, hogy az Mt. 115. §-a (2) bekezdésének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3010
8. találat: Felmentési idő és végkielégítés nyugdíjazás esetén
Kérdés: A munkavállaló 2017 júliusában menne nyugdíjba. Kötelező-e biztosítani a leendő nyugdíjas részére a felmentési időt, vagy amennyiben az utolsó napig is dolgozna, akkor a munkáltatónak meg kell-e váltani azt, hasonlóan a szabadságmegváltáshoz? Ha a felek a munkaviszonyt közös megegyezéssel szüntetik meg, és a munkavállaló a munkaviszony megszűnésének napjáig dolgozik, azaz nem mentesül a munkavégzés alól, akkor a leendő nyugdíjasnak jár-e végkielégítés?
Részlet a válaszból: […]lenne jogosult [Mt. 69. § (2) - (3) bek.]. Ebb ő l következ ő en nem tekinthet ő jogszer ű eljárásnak az, ha a munkáltató a felmondása esetén a teljes felmondási id ő t " ledolgoztatja " a munkavállalóval, és csak a felmentési id ő ellenértékét fizeti meg számára. Megjegyzend ő , hogy az Mt. 77. §-ának (5) bekezdése értelmében nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha a felmondás közlésének id ő pontjában nyugdíjasnak min ő sül.Ha a munkavállaló mond fel a " nyugdíjba vonulására " tekintettel, nem kell felmentési id ő t biztosítania a munkáltatónak, ilyenkor a munkavállaló köteles a felmondási id ő teljes tartamát munkavégzéssel tölteni. Ett ő l függetlenül annak sincs akadálya, hogy a munkáltató - akár egyoldalúan, akár a felek megállapodása alapján - a felmondási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3007
9. találat: Felmentés kérelemre 40 év jogosultsági idővel
Kérdés: Alkalmazottunk 2018-ban 40 év munkaviszony után nyugdíjba szeretne menni. 1978. szeptember 1-jétől dolgozott a munkáltatónál kisgyermeknevelőként. Mivel 2004-ben városunkban átszervezésre került a bölcsődei ellátás, 2004. december 1-jével megszüntetésre került a jogviszonya. Ekkor kapott 7 hónap felmentési időt, valamint 8 hónap végkielégítést, ám két héttel később, 2004. december 15-én ismételten visszavették a korábbi munkahelyére. A kedvezményes nyugdíjba vonuláskor újra jár-e neki a felmentési idő, valamint a végkielégítés?
Részlet a válaszból: […]jogviszonyban áll, és legkésőbb a felmentési idő leteltekor, 2018-ban rendelkezni fog a Tny. szerinti legalább 40 év jogosultsági idővel, megállapítható, hogy ebben az időpontban az életkorától függetlenül jogosult lesz öregségi teljes nyugdíjra [Tny. 18. § (2a) bek. a) pont]. Ennek érdekében a közalkalmazott a munkáltatójánál kérelmezheti a felmentését, mely alapján a munkáltatónak e jogcímen meg kell szüntetnie a jogviszonyát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. február 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2865
10. találat: Egészségügyi alkalmatlanság nem jogosít felmentési idő alatt távolléti díjra
Kérdés: A munkaviszony a munkavállaló egészségi okkal összefüggő képessége, azaz egészségi okból eredő alkalmatlansága miatt kerül megszüntetésre munkáltatói felmondással. Helyesen jár el a munkáltató akkor, amikor az Mt. 70. §-ának (3) bekezdésére hivatkozva a felmentési időre nem fizet távolléti díjat, mondván, hogy munkabérre sem lenne jogosult?
Részlet a válaszból: […]munkavállaló egészségügyi alkalmatlansága lesz.Az Mt. 70. §-ának (3) bekezdése szerint a felmondás esetén történő munkavégzés alóli felmentés tartamára a munkavállalót távolléti díj illeti meg, kivéve ha munkabérre egyébként nem lenne jogosult. A munkabér a munkavégzés idejére illeti meg a munkavállalót, ha pedig nem végez munkát, az Mt. pontosan meghatározza azon eseteket, mikor a munkavállaló munkavégzés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. február 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2861
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 27 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés