Műszakpótlékra való jogosultság megszakítás nélküli tevékenység esetén

Kérdés: Havibéres, megszakítás nélküli munkarendben dolgozó munkavállalónak jár-e műszakpótlék vagy éjszakai pótlék, ha olyan beosztásban dolgozik?
Részlet a válaszából: […] ...objektív körülmények miatt rendeltetésszerűen vagy gazdaságosan másként nem folytatható [Mt. 90. § a) pont].Az viszont, hogy a megszakítás nélküli tevékenységet végző munkáltatóval munkaviszonyban álló munkavállaló jogosult-e műszakpótlékra vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 16.

Megszakítás nélküli tevékenységre vonatkozó munkarend bevezetése egy szervezeti egységre

Kérdés: Jelenleg cégünk két, illetve három műszakban végzi a termelési tevékenységét, vasárnapokon és munkaszüneti napokon a gyár leáll. A gyár egyik egysége egy nagy teljesítményű hőkötőgépet kezel, amely gazdaságosan úgy üzemeltethető, ha nem kell minden hétvégén leállítani, és az alapanyag-ellátás is csak így biztosítható. Lehetséges-e hogy ezt az egyetlen egységet megszakítás nélküli tevékenységnek minősítsük, és a munkavállalókat a törvényi előírások betartásával megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztassuk?
Részlet a válaszából: […] ...§ b) pont]. Ez pedig jogalapot teremt a vasárnapi munkavégzésre rendes munkaidőben, ehhez képest a beosztási szabályok szempontjából a megszakítás nélküli tevékenység csak annyiban jelent többletet, hogy munkaszüneti napra is lehetővé teszi a rendes munkaidő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 22.

Megszakítás nélküli tevékenység értelmezése

Kérdés: A munkáltató tevékenysége megszakítás nélküli abban az esetben, ha a termelés a hét minden napján folyik minden órában (nonstop)? Csak a nemzeti ünnepeken van leállás. Ekkor a munkavállalók nem végeznek munkát.
Részlet a válaszából: […] ...körülmények miatt gazdaságosan vagy rendeltetésszerűen másként nem folytatható [Mt. 90. § a) pont]. Önmagában tehát nem teszi megszakítás nélküli tevékenységűvé a munkáltatót az, hogy folyamatosan - nonstop - működik. Ehhez az is kell, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 20.

Több műszakosból megszakítás nélküli tevékenység

Kérdés: A jelenlegi munkahelyemen több műszakos munkarendben dolgoztam idáig, amit most megszakítás nélkülire változtattak. Ezzel a változtatással éves szinten 25 nap vasárnapi pótléktól esek el, és az ünnepnapokon is be kell mennem dolgozni, hogy a fizetésem ne csökkenjen. A munkaidőnk nem változott: 3 nap 6-18-ig, 3 nap pihenő, 3 nap 18-6 óráig tart. Autóipari beszállítók vagyunk, és a gyártási technológia sem változott. Az én meglátásom szerint csak gazdasági oka van a váltásnak. Ebben az esetben jogszerűen jár el a munkáltató?
Részlet a válaszából: […] ...fakadó objektív körülmények miatt gazdaságosan vagy rendeltetésszerűen másként nem folytatható [Mt. 90. § a) pont].A megszakítás nélküli tevékenységnek jellemzője a munkáltató folyamatos működése. Mindez alapvetően nem a munkáltató döntésén alapul...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 28.

Megszakítás nélküli tevékenység minősítésének igazolása

Kérdés: A törvény szerint a munkáltató tevékenysége megszakítás nélküli lehet, ha a termelési technológiából fakadó objektív körülmények miatt gazdaságosan vagy rendeltetésszerűen az adott tevékenység másként nem folytatható. Elegendő-e ehhez, ha ezt a munkáltató egy felkért mérnök szakértő nyilatkozatával igazolja?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. szerint a munkáltató tevékenysége megszakítás nélküli, ha naptári naponként hat órát meg nem haladó tartamban, vagy naptári évenként kizárólag a technológiai előírásban meghatározott okból, az ott előírt időszakban szünetel, és a termelési technológiából...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 12.

Megszakítás nélküli tevékenység - a definíció követelményei

Kérdés: A vasárnapi pótlék megítélése kapcsán a megszakítás nélküli tevékenység értelmezéséhez szeretném segítségüket kérni. Mi minősül a termelési technológiából fakadó objektív gazdaságossági szempontoknak megfelelő és rendeltetésszerű, másként nem folytatható tevékenységnek? Ha például egy termelő- vagy gyártóüzemnek a megrendelések teljesítéséhez folyamatos, három-négy műszakban, pár órás, maximum 4-5 órás karbantartási szünettel kell üzemelnie, akkor az minősülhet rendeltetésszerűen másként nem folytatható tevékenységnek? Értelmezhető az gazdaságossági szempontnak, hogy a kisebb kapacitás (mely a termelési technológiával összefüggésben állhat) miatt szükséges a megszakítás nélküli üzemelés, míg egy kisebb megrendelésállomány esetén a termelés megoldható napi két műszak alkalmazásával is?
Részlet a válaszából: […] Amint az Mt. szövegében olvasható, a tevékenység megszakítás nélküli minősítésében a megrendelői igényeknek egyáltalán nem lehet jelentősége. Az Mt. 90. §-ának a) pontja szerint nem a munkarend, hanem a munkáltató tevékenysége megszakítás nélküli, ha naptári...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 12.

Megszakítás nélküli tevékenység minősítése

Kérdés: Cégünk fő partnere úgy döntött, hogy a jövőben termelését megszakítás nélküli tevékenységben folytatja. Ennek keretében elvárja, hogy társaságunk is ugyanabban a munkaidő-beosztásban foglalkoztassa a munkavállalóit, mivel a partnerünk termeléséhez közvetlenül kapcsolódik cégünk kiszolgálótevékenysége. Ilyen esetben mi is foglalkoztathatjuk a munkavállalóinkat megszakítás nélküli munkarendben?
Részlet a válaszából: […] ...körülmények miatt gazdaságosan vagy rendeltetésszerűen másként nem folytatható. Ha ugyanazon termelési technológia mellett korábban nem megszakítás nélküli tevékenység keretében folyt a termelés, akkor a termelési technológiából fakadó objektív körülmények nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 16.

Vasárnapi pótlékra való jogosultság készenléti jellegű munkakörben megszakítás nélküli tevékenység esetén

Kérdés: Egyik munkavállalónk karbantartóként dolgozik, készenléti jellegű munkakörben; a tevékenység jellege miatt megszakítás nélküli munkarendben. Amennyiben vasárnapra beosztjuk dolgozni (rendes munkaidőben), akkor jár neki a vasárnapi 50%-os pótlék, vagy nem?
Részlet a válaszából: […] ...tevékenységet folytató munkáltatónál foglalkoztatják [Mt. 140. § (1) bek. a) pont].Vasárnapra rendes munkaidő - egyebek mellett - a megszakítás nélküli tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállaló részére is beosztható [Mt. 101. § (1) bek. c) pont]. Mivel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 17.

Munkaszüneti napi pihenőnap megszakítás nélküli tevékenységben

Kérdés: A Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál megszakítás nélküli munkarendben (24/72, 12/24) foglalkoztatott közalkalmazott nem volt beosztva munkaszüneti (fizetett ünnep) napon, mert pihenőidejét töltötte. Ebben az esetben a fizetett ünnep miatt (amit nem a munkahelyén és nem munkával töltött el) jár-e szabadnap vagy valamilyen juttatás?
Részlet a válaszából: […] A munkaszüneti napra járó díjazás kapcsán az Mt. az alábbi - közalkalmazotti jogviszonyban is irányadó - szabályokat tartalmazza. A közalkalmazottat akkor illetné meg távolléti díj a munkaszüneti napra, ha óra- vagy teljesítménybérezés esetén az általános munkarend szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 9.

Megszakítás nélküli tevékenység és bérpótlékok

Kérdés: Cégünk kórházak és egyéb gyógyintézetek takarításával foglalkozik. A fekvőbetegrészlegeken takarító munkavállalók beosztásuk szerint hétvégén is dolgoznak, legtöbbször csak vasárnap vagy csak szombaton, de előfordul, hogy mindkét napon. Természetesen a törvényben előírt havi pihenőnapok ki vannak adva, havonta kettő vasárnap mindig pihenőnap nekik. Ez a munkarend folyamatos, folytonos vagy megszakítás nélküli munkarendnek minősül? Jár-e pótlék a hétvégi munkavégzés idejére, vagy ez 2013. augusztus 1-jétől megszűnt?
Részlet a válaszából: […] ...fogva e napon is működő jellegű [Mt. 101. § (1) bek. a) pont, 102. § (3) bek.]. A pótlékok szempontjából nincs jelentősége a megszakítás nélküli tevékenységnek, erre tekintettel 2012. július 1-je óta nincs külön (magasabb) műszakpótlék.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 18.
1
2