Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

16 találat a megadott megszakítás nélküli tevékenység tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Műszakpótlékra való jogosultság megszakítás nélküli tevékenység esetén

Kérdés: Havibéres, megszakítás nélküli munkarendben dolgozó munkavállalónak jár-e műszakpótlék vagy éjszakai pótlék, ha olyan beosztásban dolgozik?
Részlet a válaszból: […]munkáltató tevékenységének jellegétől, hanem a munkavállaló konkrét munkaidő-beosztásától függ.A 30%-os műszakpótlékra a munkavállaló 18 és 6 óra közötti munkavégzésére tekintettel akkor jogosult, ha beosztás szerinti munkaidejének kezdete rendszeresen változik [Mt. 141. § (1) bek.]. A törvény értelmében akkor tekinthető a munkavállaló munkaideje kezdetének időpontja rendszeresen változónak, haa) a beosztás szerinti munkakezdés időpontja havonta legalább a munkanapok egyharmada esetében eltérő, valamintb) a legkorábbi és legkésőbb munkakezdés között minimum négy óra eltérés van [Mt. 141. § (2) bek.].E törvényi feltételek alapján a munkavállaló jogosult műszakpótlékra többek között akkor, ha három műszakban, hetente váltakozva 06-14, 14-22, illetve 22-06 óráig végez munkát. Ilyen munkaidő-beosztás esetén a munkavállalónak délutáni, 14-22 óráig tartó műszakja esetén a 18-22 óráig tartó időszakra nézve kell műszakpótlékot fizetni, éjszakai, 22-06 óráig tartó műszakja esetén pedig a munkavégzés teljes tartamára megilleti a műszakpótlék. Ha a munkáltató tevékenysége több műszakos, azonban a munkavállaló folyamatosan egy adott műszakban végzi munkáját (pl. csak a délelőtti vagy az éjszakai műszakban dolgozik), munkaidejének kezdete nem változik rendszeresen, ezért műszakpótlékra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3242

2. találat: Megszakítás nélküli tevékenységre vonatkozó munkarend bevezetése egy szervezeti egységre

Kérdés: Jelenleg cégünk két, illetve három műszakban végzi a termelési tevékenységét, vasárnapokon és munkaszüneti napokon a gyár leáll. A gyár egyik egysége egy nagy teljesítményű hőkötőgépet kezel, amely gazdaságosan úgy üzemeltethető, ha nem kell minden hétvégén leállítani, és az alapanyag-ellátás is csak így biztosítható. Lehetséges-e hogy ezt az egyetlen egységet megszakítás nélküli tevékenységnek minősítsük, és a munkavállalókat a törvényi előírások betartásával megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztassuk?
Részlet a válaszból: […]rendeltetésszerűen másként nem folytatható [90. § a) pont]. Nem kizárt, hogy a törvényi feltételek nem a munkáltató teljes szervezetére, hanem csak bizonyos tevékenységei, vagy csak egyes egységei vonatkozásában állnak fenn. Ilyenkor a megszakítás nélküli munkarend jogkövetkezményei is csak azon munkavállalók tekintetében alkalmazandók, akiket a munkáltató az adott tevékenység (egység) keretében foglalkoztat. Vita esetén a munkáltatónak kell alátámasztania, hogy a gépet valóban nem lehet gazdaságosan máshogy működtetni, illetve hogy a gép valóban folyamatosan működik, és napi hat órát meg nem haladó tartamban, illetve évente csak a technológiai előírásban foglaltak szerint áll le. Ehhez érdemes lehet beszerezni egy kompetens mérnök állásfoglalását, aki levezeti, hogy ez a rendeltetésszerű működtetése az adott gépnek. Megjegyezzük, hogy ha a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2958

3. találat: Megszakítás nélküli tevékenység értelmezése

Kérdés: A munkáltató tevékenysége megszakítás nélküli abban az esetben, ha a termelés a hét minden napján folyik minden órában (nonstop)? Csak a nemzeti ünnepeken van leállás. Ekkor a munkavállalók nem végeznek munkát.
Részlet a válaszból: […]közszükségletet kielégítő szolgáltatás biztosítására irányul, vagy a termelési technológiából fakadó objektív körülmények miatt gazdaságosan vagy rendeltetésszerűen másként nem folytatható [Mt. 90. § a) pont]. Önmagában tehát nem teszi megszakítás nélküli tevékenységűvé a munkáltatót az, hogy folyamatosan - nonstop - működik. Ehhez az is kell, hogy társadalmi közszükségletet elégítsen ki (pl. közműszolgáltatók, egészségügyi intézmények), vagy objektív okokból ne legyen lehetőség a tevékenységet másképpen végezni (pl. szerverpark, hűtőház). Ezért[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. február 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2874

4. találat: Több műszakosból megszakítás nélküli tevékenység

Kérdés: A jelenlegi munkahelyemen több műszakos munkarendben dolgoztam idáig, amit most megszakítás nélkülire változtattak. Ezzel a változtatással éves szinten 25 nap vasárnapi pótléktól esek el, és az ünnepnapokon is be kell mennem dolgozni, hogy a fizetésem ne csökkenjen. A munkaidőnk nem változott: 3 nap 6-18-ig, 3 nap pihenő, 3 nap 18-6 óráig tart. Autóipari beszállítók vagyunk, és a gyártási technológia sem változott. Az én meglátásom szerint csak gazdasági oka van a váltásnak. Ebben az esetben jogszerűen jár el a munkáltató?
Részlet a válaszból: […]működése. Mindez alapvetően nem a munkáltató döntésén alapul, hanem a végzett tevékenység objektív sajátosságain. Ebből következően ahhoz, hogy a munkáltató jogszerűen át tudjon állni több műszakosról megszakítás nélküli tevékenységre, az általa alkalmazott technológiában változásnak kellett bekövetkeznie, vagy a több műszakos tevékenységre vonatkozó szabályok alkalmazásakor is már fenn kellett, hogy álljanak a megszakítás nélküli tevékenységre vonatkozó szabályok alkalmazásának törvényi előfeltételei. Ha ilyen nem volt, a munkáltató jogellenesen járt el a működése minősítésekor.Megjegyezzük, hogy a munkaszüneti napokon történő munkavégzés kötelezettsége a munkavállaló bérezését csak pozitívan érintheti; az e napon történő munkaidő-beosztásnak lehetősége ugyanis nem jelenti azt, hogy a munkavállaló teljesítendő munkaideje megnőne. A munkaidőkeretben ugyanis az általános munkarend szerinti munkanapra (hétköznapra) eső munkaszüneti napot mindenképpen figyelmen kívül kell hagyni a munkaidőkeretben teljesítendő munkaidő meghatározásakor [Mt. 93. § (2) bek.] -[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2789

5. találat: Megszakítás nélküli tevékenység - a definíció követelményei

Kérdés: A vasárnapi pótlék megítélése kapcsán a megszakítás nélküli tevékenység értelmezéséhez szeretném segítségüket kérni. Mi minősül a termelési technológiából fakadó objektív gazdaságossági szempontoknak megfelelő és rendeltetésszerű, másként nem folytatható tevékenységnek? Ha például egy termelő- vagy gyártóüzemnek a megrendelések teljesítéséhez folyamatos, három-négy műszakban, pár órás, maximum 4-5 órás karbantartási szünettel kell üzemelnie, akkor az minősülhet rendeltetésszerűen másként nem folytatható tevékenységnek? Értelmezhető az gazdaságossági szempontnak, hogy a kisebb kapacitás (mely a termelési technológiával összefüggésben állhat) miatt szükséges a megszakítás nélküli üzemelés, míg egy kisebb megrendelésállomány esetén a termelés megoldható napi két műszak alkalmazásával is?
Részlet a válaszból: […]közszükségletet kielégítő szolgáltatás biztosítására irányul (pl. egészségügyi ellátás, távfűtés, áramszolgáltatás, taxi, tömegközlekedés, műsorszolgáltatás), vagy- a termelési technológiából fakadó objektív körülmények miatt gazdaságosan vagy rendeltetésszerűen másként nem folytatható (pl. kohó, a berendezés gyakori leállítása és újraindítása jelentősen rövidíti annak élettartamát).Annak megítélése, hogy amikor - kevesebb megrendelés miatt - a termelőegység két műszakban, azaz 16 órában, napi 8 órás leállással dolgozik, mennyiben lehetetleníti el a működést, vagy a gazdaságos üzemeltetést, nem munkajogi természetű kérdés, hanem gazdasági vagy mérnöki szakértelmet igényel. Ezt a munkáltató által folytatott adott gazdasági tevékenység konkrét technikai paramétereinek, illetve gazdasági (beruházási, kiadási-bevételi, piaci stb.) vonatkozásainak komplex vizsgálata alapján szükséges eldönteni.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2171

6. találat: Megszakítás nélküli tevékenység minősítésének igazolása

Kérdés: A törvény szerint a munkáltató tevékenysége megszakítás nélküli lehet, ha a termelési technológiából fakadó objektív körülmények miatt gazdaságosan vagy rendeltetésszerűen az adott tevékenység másként nem folytatható. Elegendő-e ehhez, ha ezt a munkáltató egy felkért mérnök szakértő nyilatkozatával igazolja?
Részlet a válaszból: […]fakadó objektív körülmények miatt gazdaságosan vagy rendeltetésszerűen másként nem folytatható [Mt. 90. § a) pont].Arra nincs külön szabály, hogy mely tevékenységek minősülnek olyannak, amelyek gazdaságosan vagy rendeltetésszerűen nem folytathatók másként. Követelmény azonban, hogy ez a működés magából a termelési technológiából fakadjon. Ennek megítélése valóban mérnöki szakkérdés. A munkáltatónak célszerű lehet beszerezni egy ilyen állásfoglalást, ha nem egyértelmű, hogy tevékenysége az idézett szabály alapján megszakítás nélküli-e.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2170

7. találat: Megszakítás nélküli tevékenység minősítése

Kérdés: Cégünk fő partnere úgy döntött, hogy a jövőben termelését megszakítás nélküli tevékenységben folytatja. Ennek keretében elvárja, hogy társaságunk is ugyanabban a munkaidő-beosztásban foglalkoztassa a munkavállalóit, mivel a partnerünk termeléséhez közvetlenül kapcsolódik cégünk kiszolgálótevékenysége. Ilyen esetben mi is foglalkoztathatjuk a munkavállalóinkat megszakítás nélküli munkarendben?
Részlet a válaszból: […]objektív körülmények miatt gazdaságosan vagy rendeltetésszerűen másként nem folytatható [Mt. 90. § a) pont].Amennyiben a munkáltató tevékenysége nem társadalmi közszükségletet kielégítő szolgáltatás biztosítására irányul, akkor csak abban az esetben lehet megszakítás nélküli, ha a tevékenység a termelési technológiából fakadó objektív körülmények miatt gazdaságosan vagy rendeltetésszerűen másként nem folytatható. Ha ugyanazon termelési technológia mellett korábban nem megszakítás nélküli tevékenység keretében folyt a termelés, akkor a termelési technológiából fakadó objektív körülmények nem állnak fenn. Ebből eredően a tevékenység megszakítás nélküli sem lehet. Kizárólag azzal, hogy a munkáltató[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. június 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2000

8. találat: Vasárnapi pótlékra való jogosultság készenléti jellegű munkakörben megszakítás nélküli tevékenység esetén

Kérdés: Egyik munkavállalónk karbantartóként dolgozik, készenléti jellegű munkakörben; a tevékenység jellege miatt megszakítás nélküli munkarendben. Amennyiben vasárnapra beosztjuk dolgozni (rendes munkaidőben), akkor jár neki a vasárnapi 50%-os pótlék, vagy nem?
Részlet a válaszból: […]készenléti jellegű munkakörben dolgozik, illetőleg- a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál foglalkoztatják [Mt. 140. § (1) bek. a) pont].Vasárnapra rendes munkaidő - egyebek mellett - a megszakítás nélküli tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállaló részére is beosztható [Mt. 101. § (1) bek. c) pont]. Mivel a kérdés szerinti esetben a munkavállaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. március 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1900

9. találat: Munkaszüneti napi pihenőnap megszakítás nélküli tevékenységben

Kérdés: A Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál megszakítás nélküli munkarendben (24/72, 12/24) foglalkoztatott közalkalmazott nem volt beosztva munkaszüneti (fizetett ünnep) napon, mert pihenőidejét töltötte. Ebben az esetben a fizetett ünnep miatt (amit nem a munkahelyén és nem munkával töltött el) jár-e szabadnap vagy valamilyen juttatás?
Részlet a válaszból: […]munkanapra eső munkaszüneti nap miatt csökken a teljesítendő munkaidő [Mt. 146. § (3) bek. d) pont]. A közalkalmazottaknál azonban óra- vagy teljesítménybérezés nem fordul elő, az illetményt havi járandóságként állapítja meg a törvény. A havi illetményben pedig a munkaszüneti napra járó díjazás már benne foglaltatik, azért külön díjazás nem jár.Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy a munkaidőkeretben teljesítendő munkaidő kiszámításánál az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti napot figyelmen kívül kell hagyni [Mt. 93.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. december 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1830

10. találat: Megszakítás nélküli tevékenység és bérpótlékok

Kérdés: Cégünk kórházak és egyéb gyógyintézetek takarításával foglalkozik. A fekvőbetegrészlegeken takarító munkavállalók beosztásuk szerint hétvégén is dolgoznak, legtöbbször csak vasárnap vagy csak szombaton, de előfordul, hogy mindkét napon. Természetesen a törvényben előírt havi pihenőnapok ki vannak adva, havonta kettő vasárnap mindig pihenőnap nekik. Ez a munkarend folyamatos, folytonos vagy megszakítás nélküli munkarendnek minősül? Jár-e pótlék a hétvégi munkavégzés idejére, vagy ez 2013. augusztus 1-jétől megszűnt?
Részlet a válaszból: […]vagy rendeltetésszerűen másként nem folytatható [Mt. 90. § a) pont].A kórháztakarítás az a) pontnak megfelelhet, de csak akkor, ha a leállás nem haladja meg naponta a hat órát. Ha ez a feltétel nem teljesül, akkor a vasárnapi munkavégzésre azon az alapon is sor kerülhet, hogy a munkakör rendeltetésénél fogva e napon is működő jellegű [Mt. 101. § (1) bek. a) pont, 102. § (3) bek.]. A pótlékok szempontjából nincs jelentősége a megszakítás nélküli tevékenységnek, erre tekintettel 2012. július 1-je óta nincs külön (magasabb) műszakpótlék.A hétvégi munkavégzésnél a szombati napi munkavégzésért önmagában nem jár pótlék. A 2013. augusztus 1-jétől hatályos szabályok alapján vasárnapi pótlék csak akkor jár, ha a munkáltató kizárólag több műszakos munkarend, készenléti jellegű munkakör, vagy kereskedelmi jellegű tevékenység miatt tudja igénybe venni vasárnap a munkavállalót [Mt. 140. § (1) bek.]. A kérdés szerinti esetben, még ha több műszakban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. november 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1806
| 1 - 10 | 11 - 16 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést