Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

19 találat a megadott fizetési osztály tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Ápoló szakképesítés és a fizetési osztály meghatározása

Kérdés: A 2020. június 9-én szerzett 54 723 02 OKJ gyakorló ápoló szakképesítéssel rendelkező közalkalmazott besorolásával kapcsolatban kérném segítségüket. Végzettsége D vagy E fizetési fokozatba sorolásra jogosít-e?
Részlet a válaszból: […]számú mellékletében található.A 150/2012. Korm. rendelet fentiek szerint alkalmazandó 1. melléklete szerint az 54 723 02 azonosító számú OKJ-s gyakorló ápoló szakképesítés számában az 54-es az emelt szintű szakképesítést jelöli, amely érettségi végzettséghez kötött, és elsősorban iskolai rendszerű szakképzésben volt megszerezhető. A Kjt. 61. §-a (1) bekezdésének- d) pontja szerint a "D" fizetési osztályba az érettségi végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakörök,- az e) pont szerint az "E" fizetési osztályba egyfe­lől az egyetemi, főiskolai végzettséget nem tanúsító felsőfokú szakképesítéshez, felsőoktatási szakképzésben szerzett szakképzettséghez kötött munkakörök, másfelől az érettségi végzettséghez kötött akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítéshez kötött munkaköröksorolandók be. A Kjt.-ből az új szakképzési rendszerre tekintettel hatályon kívül helyezték a 61. § (3) bekezdésének értelmező rendelkezését, amely kimondta, hogy az Országos Képzési Jegyzék szerinti emelt szintű szakképesítést a besoroláskor felsőfokú szakképesítésnek kell tekinteni. Az értelmező rendelkezés alapján a gyakorló ápolót "E" fizetési osztályba kellett besorolni, e rendelkezés hatályon kívül helyezését követően azonban bizonytalanná[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3969

2. találat: Bölcsődei dajka joga a garantált bérminimumra

Kérdés: Intézményünknek 2017. december 31-éig kellett gondoskodnia a bölcsődei dajka munkakör bevezetéséről. A korábban technikai/takarítói munkakörben dolgozó személyek munkakörét ennek megfelelően módosítottuk. Őket A-D fizetési osztályba lehet sorolni. Mivel a nálunk dolgozó két bölcsődei dajka szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezik, így a B fizetési osztályba soroltuk őket. A garantált bérminimum is megilleti őket?
Részlet a válaszból: […]végzettségre vagy a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti elméleti és gyakorlati tudáselemekre (bemeneti kompetenciára) épül,- 32: alsó középfokú szakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra épül, iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerezhető meg,- 34: középfokú szakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra épül, jellemzően iskolai rendszerű szakképzésben szerezhető meg.A Kjt. 66. §-a (9) bekezdésének b) pontja alapján a közalkalmazottat középfokú vagy magasabb iskolai végzettséget, illetve középfokú vagy magasabb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3602
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Bölcsődei dajka besorolása

Kérdés: Költségvetési szervnél foglalkoztatott bölcsődei dajka a végzettségét tekintve jelenleg C fizetési osztályba van sorolva. Végzettsége: kereskedelmi és idegenforgalmi szakközépiskolában szerzett érettségi bizonyítvány, amelyben szerepel egy kereskedelmi áruforgalmi és gazdálkodási szakképesítés is. Ezt a két végzettséget egyszerre szerezte meg 1992-ben. A bölcsődei dajka munkakörre a jogszabály nem állapít meg a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget, így a legmagasabb iskolai végzettsége alapján kell besorolni a dolgozót. Álláspontunk szerint, mivel a két végzettséget egyszerre szerezte meg (egy bizonyítványban szerepel az érettségi és a szakképesítés), a szakképesítése nem lehet magasabb, mint az érettségi, ezért csak az érettségi alapján soroltuk be. Helyesen jártunk-e el a besorolásnál, vagy a végzettsége alapján jogosult lenne a D fizetési osztályra?
Részlet a válaszból: […]Kjt. szerint C fizetési osztályba az a középfokú, illetve az érettségi végzettséghez kötött munkakörök sorolandók, a D fizetési osztályba a középfokú végzettséget, illetve az érettségi végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakörök. Így a bölcsődei dajka munkakörnél akár a kereskedelmi áruforgalmi és a gazdálkodási szakképesítést is el kell fogadni a besorolás alapjául, amennyiben az a végzettségi szint tekintetében megfelel a C vagy D fizetési osztályhoz előírt végzettségnek.A kérdéses szakképesítések megszerzése 1992-ben még az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) kiadása előtt történt. Az ekkor hatályos Okt. tv. 80. §-ának (3)-(4) bekezdése előírta, hogy a szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvány szakmunkás vagy egyéb szakképesítéshez kötött munkakör betöltésére, illetve felsőoktatási intézménybe való jelentkezésre jogosít. A hatályos 150/2012. Korm. rendeletben kereskedelmi áruforgalmi és gazdálkodási szakképesítés nem szerepel. Az említett szakképesítések a Kjt. D fizetési fokozatába való besorolásra csak akkor jogosítanának, ha olyan, hatályos szakképesítésnek lennének megfeleltethetők, amelynek azonosító száma 51, 52 vagy 53-as számjeggyel kezdődik. Ezek a következők:[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3404
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Belső ellenőr továbbképzése és besorolása

Kérdés: A közalkalmazott a megyei rendőr-főkapitányság belső ellenőreként dolgozik. Iskolai végzettsége: okleveles közgazdász egyetemi diploma és ÁBPE továbbképzés alapján I. belső ellenőrök részére kiadott végzettség. A fizetési osztályra vonatkozó ágazati jogszabály - a belügyi intézményeknél a 37/2011. BM rendelet - melléklete erre a munkakörre több fizetési osztályt (E, F, G, H, I) állapít meg. Kérem szépen állásfoglalásukat, a munkakörre előírt osztályok közül, tekintettel a Kjt. 61. §-ának h) és i) pontjaira, melyikbe kell besorolni a közalkalmazottat? Figyelembe vehető-e a belső ellenőri továbbképzési tanfolyam a besorolásnál? A 28/2011. NGM rendelet 1. §-ának b) pontja értelmében az "ÁBPE továbbképzés I. belső ellenőrök részére" a belső ellenőrök kötelező hatósági jellegű szakmai továbbképzése keretében szervezett hatósági jellegű képzés. Az Fktv. 2. §-ának 16. pontja szerint: hatósági jellegű képzés jogszabályban szabályozott tartalmú és célú olyan, az OKJ-ben nem szereplő képesítés megszerzésére irányuló képzés, amelynek eredményeként dokumentum kiadására kerül sor, és e dokumentum hiányában jogszabályban meghatározott tevékenység, munkakör nem folytatható, nem tölthető be. Ezt a továbbképzést tehát jogszabály írja elő, nélküle nem tölthető be a munkakör. A Kjt. 63. §-ának (3) bekezdése értelmében nem érinti a 61. § (1) bekezdése szerinti besorolást, ha a munkakör ellátásához az iskolai végzettségen, illetve szakképesítésen, szakképzettségen, doktori címen, tudományos fokozaton, valamint akadémiai tagságon túl egyéb más képesítés is szükséges. Ennek fényében a belső ellenőri vizsga tehát nem vehető figyelembe a besorolásnál, pusztán a munkakör betöltésének feltétele, és nincs hatással a besorolásra. Kérem állásfoglalásukat arra vonatkozólag is, hogy az ÁBPE továbbképzés I. megfelel-e az "I" fizetési osztályra előírt jogszabályban előírt szakvizsgának vagy jogszabályban azzal egyenértékűnek elismert vizsgát igazoló oklevélnek. Erre a kérdésre a BM rendelet nem ad választ, ugyanakkor más jogszabály előírja belső ellenőrök részére.
Részlet a válaszból: […]szakképesítést tanúsít. Ennek megléte a munkakör betöltésének feltétele, de ugyanúgy nem jelent külön besorolási tényezőt, mint például egy nyelvvizsga vagy egy jogosítvány.A megyei rendőr-főkapitányságon belső ellenőr munkakörben dolgozó közalkalmazott besorolását az adott ágazati végrehajtási jogszabály - jelen esetben a 37/2011. BM rendelet - alapján kell elvégezni, ebből a szempontból indifferens, hogy más ágazati jogszabályok ugyanerről a kérdésről hogyan rendelkeznek, mivel azok személyi hatálya az érintett közalkalmazottra nem terjed ki. Másfelől, az ÁBPE továbbképzésről is rendelkező 28/2011. NGM rendelet 1/A. §-a a belső ellenőr munkakör betöltésének feltételeként csak iskolai végzettségeket és szakképzettségeket sorol fel, szakvizsgát nem. Az 1/A. § (3) bekezdése pedig pusztán arról rendelkezik, hogy "belső ellenőrzési tevékenységet az folytathat, aki eleget tesz a 7.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3339

5. találat: Egyenlő bér elve eltérő közalkalmazotti besorolás esetén

Kérdés: Egy iskolában takarítok négy munkatársammal együtt. Közülünk hárman garantált bérminimumot kapnak, nekik szakmunkás-bizonyítványuk is van. Nekem és egy másik kollégámnak csak általános iskolai végzettségünk van, mi minimálbért kapunk. Szerintem a takarítás csak kisegítő munka, ezért nem értem, hogy a három kolléga miért kap több fizetést. Érdekelne, hogy munkáltató eljárása sérti-e az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét?
Részlet a válaszból: […]képesítési feltételeit (pl. szakképesítés) jogszabály nem határozza meg, a besorolásánál az olyan, a közalkalmazott által megszerzett legmagasabb iskolai végzettséget, szakképesítést, szakképzettséget kell alapul venni, amely egyébként a munkakör betöltéséhez nem lenne szükséges.Mivel a 326/2013. Korm. rendelet a munkakör besorolására több lehetséges fizetési osztályt is megállapít, a közalkalmazottat a legmagasabb iskolai végzettsége, képesítése alapján kell besorolni a munkakörre megállapított osztályok közül [326/2013. Korm. rendelet 32. § (1) bek.]. Ezért azt a közalkalmazottat, akinek alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítése (esetünkben szakmunkás-bizonyítványa) van, a Kjt. 61. §-a (1) bekezdésének b) pontjára figyelemmel a "B" fizetési osztályba kell sorolni, amely esetben illetménye a 326/2013. Korm. rendelet alapján nem lehet kevesebb a garantált bérminimumnál [32. § (3) bek.]. Ez független attól, hogy az elvégzett munka azonos azzal, amit az "A" fizetési osztályba sorolt közalkalmazott is ellát.Az egyenlő bánásmód követelményét munkaviszonyban és közalkalmazotti jogviszonyban is meg kell tartani [Mt. 12. § (1) bek., Kjt.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3026

6. találat: Besorolás szociális intézményben

Kérdés: Szociális bentlakásos, ápoló és gondozó tevékenységet folytató költségvetési intézmény vagyunk, közalkalmazotti bértáblával. Milyen fizetési osztályba kell besorolni, illetve minimálbért vagy garantált bérminimumot kell-e megállapítani az alábbi esetekben: mosónő - fodrász végzettséggel; portás - érettségivel; segédápoló - szakmai végzettség nélkül érettségivel; konyhai kisegítő, takarítónő - bármely középfokú (OKJ 34-től) szakmai végzettséggel?
Részlet a válaszból: […]iskolai végzettséghez kötött szakképesítés ismerhet ő el. Ilyenek a 150/2012. Korm. rendelet 1. mellékletének 2. pontja szerint az ún. alsó középfokú szakképesítések (ideértve a részszakképesítéseket és a szakképesítés-ráépüléseket is), amelyek azonosító számában a 31, 32 vagy 33 szerepel, továbbá a középfokú szakképesítések, melyek 34-es vagy 35-ös azonosító számmal rendelkeznek. A fodrász azonban fels ő középfokú szakképesítés, amely érettségihez kötött, és azonosító számában 52 vagy 54 szerepel, ezért a besorolásnál nem vehet ő figyelembe. Az érintett személy végzettségei közül tehát csak az alapfokú iskolai végzettség vehet ő figyelembe, amely alapján az " A " fizetési osztályba sorolandó, és minimálbérre jogosult.A portás szintén kisegít ő munkakörnek min ő sül, amelynek betölt ő je az " A " vagy a " B " fizetési osztályba sorolható. Az érettségi végzettség csak a " C " fizetési osztályba sorolható munkakörök esetében vehet ő figyelembe, jelen esetben tehát nem. Ha a portásnak az érettségin kívül szakképesítése nincs, csak általános iskolai végzettsége, ő t szintén az " A " fizetési osztályba kell sorolni. A segédápoló ágazatspecifikus[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2995

7. találat: Helytelen besorolás korrekciója

Kérdés: A Kjt. hatálya alá tartozó segédmunkás (FEOR 9329) munkakörben foglalkoztatott kolléga fizetési fokozatát a felvételekor a legmagasabb iskolai végzettségének figyelembevételével - főiskola - állapították meg. Visszasorolható-e a munkakörének és a 395/2015. Korm. rendeletnek megfelelő fizetési kategóriába úgy, hogy a bruttó illetménye változatlan marad, a különbözetet illetménykiegészítésben kapja meg?
Részlet a válaszból: […]közalkalmazott ténylegesen rendelkezik. Következésképpen a munkakörhöz nem szükséges, a kérdésbeli esetben a főiskolai végzettség nem vehető figyelembe. Ha ezt mégis megtették, a besorolás jogszabállyal ellentétes, érvénytelen lesz, és helyette a jogszabály vonatkozó rendelkezését kell alkalmazni. A helytelen besorolást - a felismerését követően - a munkáltatónak korrigálnia kell.Az illetmény összege ugyanakkor más megítélés alá esik, hiszen a Kjt. lehetővé teszi a garantált mértéknél magasabb összegben történő megállapítást. Az illetmény a kinevezés kötelező tartalmi eleme, amely csak közös megegyezéssel módosítható [Kjt. 21. § (3) bek., Mt. 58. §]. Ha a közalkalmazott a helytelen besorolása miatti illetménycsökkentéshez nem járul hozzá, a munkáltató úgy jár el helyesen, ha az illetmény összegét a kinevezésben nem módosítja, de annak egyes összetevőit más összegben határozza meg (pl. a visszasorolás miatt csökken a garantált illetmény, ennek folytán növekszik a garantálton felüli illetményrész).Az illetménykiegészítés jogcíme is alkalmazható, azonban csak akkor, ha ennek a Kjt. 67. §-ában előírt feltételei is megvalósulnak. Azaz a kollektív szerződésnek, ennek rendelkezése hiányában a munkáltatónak kell meghatároznia, hogy a munkáltató a gazdálkodás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2912

8. találat: Besorolási kérdés

Kérdés: A Kjt. hatálya alatt melyik fizetési osztályba sorolható az érettségivel, kisipari mesterlevelekkel, műszaki ellenőr II. OKJ-szakképesítéssel, valamint a Mérnöki Kamarától felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri szakmagyakorlási engedéllyel rendelkező munkavállaló?
Részlet a válaszból: […]az adott munkakörhöz kapcsolt fizetési osztályok közül abba a legmagasabba kell besorolni a közalkalmazottat, amelyhez a szükséges iskolai végzettséggel, szakképzettségekkel rendelkezik [Kjt. 63. § (1) bek.]. Ennek keretében az adott szakképesítés OKJ-számának első két számjegye által jelölt szakképzettségi szintet a 150/2012. Korm. rendeletben szereplő jelmagyarázat szerint
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. február 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2876

9. találat: Gondozónők besorolása

Kérdés: Önkormányzat házi szociális gondozó szolgálatánál idősellátásban dolgozó, közalkalmazott, szociális gondozó munkakörű alkalmazottak egységesen C kategóriába vannak besorolva. A gondozónők végzettsége az alábbi:
1. Szakmunkás-bizonyítvány (eladó, 1993); szociális gondozó és ápoló (OKJ 33 8933 02, 2009);
2. Gimnáziumi érettségi bizonyítvány; szociális gondozó és ápoló (OKJ 33 8933 02, 2006, illetve 34-762-01, 2016);
3. Gimnáziumi érettségi bizonyítvány; ápoló (OKJ 54 5012 01, 2008);
4. Egészségügyi Szakiskolai képesítő bizonyítvány (általános ápoló és általános asszisztens, 1988);
5. Egészségügyi szakközépiskolai érettségi bizonyítvány (általános ápoló és általános asszisztens, 1984);
6. Tanítóképző Főiskolán szerzett óvónői oklevél (1985, szakirányú végzettsége nincs).
Kérem szíves segítségüket annak megállapításában, hogy a felsorolt gondozónők jó helyre vannak-e besorolva a C kategóriába, vagy valamelyiküknek D-ben, esetleg E-ben kellene lenniük?
Részlet a válaszból: […]és 9. § (6) bekezdés]. A szociális gondozókat a 257/2000. Korm. rendelet szerint B-E fizetési osztályokba lehet sorolni. A rendelet mellékletében szerepel egy "Besorolási előírások" című rész, amely szövegesen is megmagyarázza, milyen végzettségekkel hova sorolandó a közalkalmazott.Az 1. pont szerinti végzettségek [szakmunkás-bizonyítvány (eladó, 1993) és emellett szociális gondozó és ápoló (OKJ 33 8933 02, 2009)] a 33-as azonosító szám alapján C kategóriába sorolásra jogosítanak. Az eladó végzettség nem releváns a szociális gondozói munkakör betöltésénél, ezért azt figyelmen kívül kell hagyni. A 2. pont szerinti végzettségek [gimnáziumi érettségi bizonyítvány és emellett szociális gondozó és ápoló (OKJ 33 8933 02, 2006, illetve 34-762-01, 2016)] a 33-as azonosító szám alapján szintén C kategóriát alapoznak meg. A 3. pont szerinti végzettségekkel rendelkező közalkalmazottat [gimnáziumi érettségi bizonyítvány mellett ápoló (OKJ 54 5012 01, 2008)] a Kjt. 61. §-a (1) bekezdésének db) pontja alapján D fizetési osztályba kell sorolni (az 54-es olyan emelt szintű szakképesítést jelöl, amely érettségi végzettséghez kötött, és elsősorban iskolai rendszerű szakképzésben szerezhető meg).A 4. pont szerinti végzettségek alapján (egészségügyi szakiskolai képesítő bizonyítvány, általános ápoló és általános asszisztens, 1988) B fizetési osztályba kell sorolni a közalkalmazottat, mivel a 257/2000[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2770

10. találat: Közalkalmazotti besorolás

Kérdés: Egyik intézményünk vezetője jelenleg az F fizetési osztály 9. fokozatába van besorolva. Alapdiplomáján kívül ebben az évben, mesterképzési szakon, mesterfokozatot és szakképzettséget szerzett. A képzés ideje 4 félév volt. Besorolható-e H fizetési osztályba?
Részlet a válaszból: […]végzettséghez és szakképzettséghez kötött. Az Nftv. 112. §-ának (6)-(7) bekezdése szerint a főiskolai szintű végzettség és szakképzettség megfelel az alapfokozatnak, az egyetemi szintű pedig a mesterfokozatnak. Ha tehát az intézményvezető által megszerzett mesterdiploma olyan, amely a munkaköréhez szükséges, a közalkalmazottat a "H" fizetési fokozatba át kell sorolni. Amennyiben viszont a mesterfokozata nem szükséges a munkaköréhez, azt figyelmen kívül kell hagyni, mivel a Kjt. 61. §-a (1) bekezdésének felvezető szövege alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2736
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 19 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést