Ápoló szakképesítés és a fizetési osztály meghatározása

Kérdés: A 2020. június 9-én szerzett 54 723 02 OKJ gyakorló ápoló szakképesítéssel rendelkező közalkalmazott besorolásával kapcsolatban kérném segítségüket. Végzettsége D vagy E fizetési fokozatba sorolásra jogosít-e?
Részlet a válaszából: […] ...kötött, és elsősorban iskolai rendszerű szakképzésben volt megszerezhető. A Kjt. 61. §-a (1) bekezdésének- d) pontja szerint a "D" fizetési osztályba az érettségi végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakörök,- az e) pont szerint az "E"...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 25.

Bölcsődei dajka joga a garantált bérminimumra

Kérdés: Intézményünknek 2017. december 31-éig kellett gondoskodnia a bölcsődei dajka munkakör bevezetéséről. A korábban technikai/takarítói munkakörben dolgozó személyek munkakörét ennek megfelelően módosítottuk. Őket A-D fizetési osztályba lehet sorolni. Mivel a nálunk dolgozó két bölcsődei dajka szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezik, így a B fizetési osztályba soroltuk őket. A garantált bérminimum is megilleti őket?
Részlet a válaszából: […] ...Kjt. 61. §-a (1) bekezdésének bb) pontja szerint a "B" fizetési osztályba az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakörök tartoznak. E szakképesítések azok, amelyeknek azonosító száma a 150/2012. Korm. rendelet szerint 31-gyel, 32-vel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 27.
Kapcsolódó címkék:    

Bölcsődei dajka besorolása

Kérdés: Költségvetési szervnél foglalkoztatott bölcsődei dajka a végzettségét tekintve jelenleg C fizetési osztályba van sorolva. Végzettsége: kereskedelmi és idegenforgalmi szakközépiskolában szerzett érettségi bizonyítvány, amelyben szerepel egy kereskedelmi áruforgalmi és gazdálkodási szakképesítés is. Ezt a két végzettséget egyszerre szerezte meg 1992-ben. A bölcsődei dajka munkakörre a jogszabály nem állapít meg a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget, így a legmagasabb iskolai végzettsége alapján kell besorolni a dolgozót. Álláspontunk szerint, mivel a két végzettséget egyszerre szerezte meg (egy bizonyítványban szerepel az érettségi és a szakképesítés), a szakképesítése nem lehet magasabb, mint az érettségi, ezért csak az érettségi alapján soroltuk be. Helyesen jártunk-e el a besorolásnál, vagy a végzettsége alapján jogosult lenne a D fizetési osztályra?
Részlet a válaszából: […] ...257/2000. Korm. rendelet 2. melléklete szerint a bölcsődei dajka az A-D fizetési osztályok valamelyikébe sorolandó. A rendelet 9. §-ának (2) bekezdése - a Kjt.-től eltérően - kimondja, hogy amennyiben a munkakörre jogszabály nem határoz meg képesítési előírást, akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 15.
Kapcsolódó címkék:    

Belső ellenőr továbbképzése és besorolása

Kérdés: A közalkalmazott a megyei rendőr-főkapitányság belső ellenőreként dolgozik. Iskolai végzettsége: okleveles közgazdász egyetemi diploma és ÁBPE továbbképzés alapján I. belső ellenőrök részére kiadott végzettség. A fizetési osztályra vonatkozó ágazati jogszabály - a belügyi intézményeknél a 37/2011. BM rendelet - melléklete erre a munkakörre több fizetési osztályt (E, F, G, H, I) állapít meg. Kérem szépen állásfoglalásukat, a munkakörre előírt osztályok közül, tekintettel a Kjt. 61. §-ának h) és i) pontjaira, melyikbe kell besorolni a közalkalmazottat? Figyelembe vehető-e a belső ellenőri továbbképzési tanfolyam a besorolásnál? A 28/2011. NGM rendelet 1. §-ának b) pontja értelmében az "ÁBPE továbbképzés I. belső ellenőrök részére" a belső ellenőrök kötelező hatósági jellegű szakmai továbbképzése keretében szervezett hatósági jellegű képzés. Az Fktv. 2. §-ának 16. pontja szerint: hatósági jellegű képzés jogszabályban szabályozott tartalmú és célú olyan, az OKJ-ben nem szereplő képesítés megszerzésére irányuló képzés, amelynek eredményeként dokumentum kiadására kerül sor, és e dokumentum hiányában jogszabályban meghatározott tevékenység, munkakör nem folytatható, nem tölthető be. Ezt a továbbképzést tehát jogszabály írja elő, nélküle nem tölthető be a munkakör. A Kjt. 63. §-ának (3) bekezdése értelmében nem érinti a 61. § (1) bekezdése szerinti besorolást, ha a munkakör ellátásához az iskolai végzettségen, illetve szakképesítésen, szakképzettségen, doktori címen, tudományos fokozaton, valamint akadémiai tagságon túl egyéb más képesítés is szükséges. Ennek fényében a belső ellenőri vizsga tehát nem vehető figyelembe a besorolásnál, pusztán a munkakör betöltésének feltétele, és nincs hatással a besorolásra. Kérem állásfoglalásukat arra vonatkozólag is, hogy az ÁBPE továbbképzés I. megfelel-e az "I" fizetési osztályra előírt jogszabályban előírt szakvizsgának vagy jogszabályban azzal egyenértékűnek elismert vizsgát igazoló oklevélnek. Erre a kérdésre a BM rendelet nem ad választ, ugyanakkor más jogszabály előírja belső ellenőrök részére.
Részlet a válaszából: […] ...alapján az említett belső ellenőri továbbképzés elvégzése a Kjt. 60. §-a (1) bekezdésének ia) pontja alkalmazására, és az "I" fizetési osztályba történő előresorolásra nem ad...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 6.

Egyenlő bér elve eltérő közalkalmazotti besorolás esetén

Kérdés: Egy iskolában takarítok négy munkatársammal együtt. Közülünk hárman garantált bérminimumot kapnak, nekik szakmunkás-bizonyítványuk is van. Nekem és egy másik kollégámnak csak általános iskolai végzettségünk van, mi minimálbért kapunk. Szerintem a takarítás csak kisegítő munka, ezért nem értem, hogy a három kolléga miért kap több fizetést. Érdekelne, hogy munkáltató eljárása sérti-e az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét?
Részlet a válaszából: […] ...közalkalmazott jogviszonya esetében 2. számú mellékletének 5. pontjában határozza meg azt, hogy a takarítók az "A", "B", "C" vagy "D" fizetési osztályba sorolhatóak. A Kjt. 63. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy a fizetési osztályt (besorolást) az ellátandó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 14.

Besorolás szociális intézményben

Kérdés: Szociális bentlakásos, ápoló és gondozó tevékenységet folytató költségvetési intézmény vagyunk, közalkalmazotti bértáblával. Milyen fizetési osztályba kell besorolni, illetve minimálbért vagy garantált bérminimumot kell-e megállapítani az alábbi esetekben: mosónő - fodrász végzettséggel; portás - érettségivel; segédápoló - szakmai végzettség nélkül érettségivel; konyhai kisegítő, takarítónő - bármely középfokú (OKJ 34-től) szakmai végzettséggel?
Részlet a válaszából: […] ...jelleggel vannak felsorolva a rendeletben, tehát körük a mosón ő i munkakörrel b ő víthet ő ). Besorolása az " A " vagy a " B " fizetési osztályba lehetséges, ami a Kjt. 61. §-a (1) bekezdésének a) - b) pontjai alapján azt jelenti, hogy -   függetlenül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 17.

Helytelen besorolás korrekciója

Kérdés: A Kjt. hatálya alá tartozó segédmunkás (FEOR 9329) munkakörben foglalkoztatott kolléga fizetési fokozatát a felvételekor a legmagasabb iskolai végzettségének figyelembevételével - főiskola - állapították meg. Visszasorolható-e a munkakörének és a 395/2015. Korm. rendeletnek megfelelő fizetési kategóriába úgy, hogy a bruttó illetménye változatlan marad, a különbözetet illetménykiegészítésben kapja meg?
Részlet a válaszából: […] ...395/2015 Korm. rendelet 1. melléklete a segédmunkás munkakör betöltőit A-E fizetési osztályok valamelyikébe lehet besorolni, tehát legfeljebb a felsőfokú szakképesítéseket lehet figyelembe venni. A Kjt. 61. §-ának (1) bekezdése alapján a közalkalmazotti munkaköröket...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 10.

Besorolási kérdés

Kérdés: A Kjt. hatálya alatt melyik fizetési osztályba sorolható az érettségivel, kisipari mesterlevelekkel, műszaki ellenőr II. OKJ-szakképesítéssel, valamint a Mérnöki Kamarától felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri szakmagyakorlási engedéllyel rendelkező munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] ...az adott közalkalmazottat. Ezen adatok ismeretében az ágazati végrehajtási rendelet mellékletében az adott munkakörhöz kapcsolt fizetési osztályok közül abba a legmagasabba kell besorolni a közalkalmazottat, amelyhez a szükséges iskolai végzettséggel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 20.

Gondozónők besorolása

Kérdés: Önkormányzat házi szociális gondozó szolgálatánál idősellátásban dolgozó, közalkalmazott, szociális gondozó munkakörű alkalmazottak egységesen C kategóriába vannak besorolva. A gondozónők végzettsége az alábbi:
1. Szakmunkás-bizonyítvány (eladó, 1993); szociális gondozó és ápoló (OKJ 33 8933 02, 2009);
2. Gimnáziumi érettségi bizonyítvány; szociális gondozó és ápoló (OKJ 33 8933 02, 2006, illetve 34-762-01, 2016);
3. Gimnáziumi érettségi bizonyítvány; ápoló (OKJ 54 5012 01, 2008);
4. Egészségügyi Szakiskolai képesítő bizonyítvány (általános ápoló és általános asszisztens, 1988);
5. Egészségügyi szakközépiskolai érettségi bizonyítvány (általános ápoló és általános asszisztens, 1984);
6. Tanítóképző Főiskolán szerzett óvónői oklevél (1985, szakirányú végzettsége nincs).
Kérem szíves segítségüket annak megállapításában, hogy a felsorolt gondozónők jó helyre vannak-e besorolva a C kategóriába, vagy valamelyiküknek D-ben, esetleg E-ben kellene lenniük?
Részlet a válaszából: […] ...Kjt. 61. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján C fizetési osztályba kell sorolni az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítésre épülő szakképesítéshez kötött, a középfokú végzettséghez, valamint az érettségi végzettséghez kötött munkaköröket....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 7.

Közalkalmazotti besorolás

Kérdés: Egyik intézményünk vezetője jelenleg az F fizetési osztály 9. fokozatába van besorolva. Alapdiplomáján kívül ebben az évben, mesterképzési szakon, mesterfokozatot és szakképzettséget szerzett. A képzés ideje 4 félév volt. Besorolható-e H fizetési osztályba?
Részlet a válaszából: […] ...Kjt. 61. §-a (1) bekezdésének f) és ha) pontja alapján "F" fizetési osztályba azt a közalkalmazottat kell sorolni, aki főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakört tölt be, "H" fizetési osztályba azt, akinek munkaköre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 10.
1
2