Keresés eredménye

31 találat a megadott munkaszerződés-módosítás tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Céges gépjármű használatával kapcsolatos adatközlés
Kérdés: Céges autóinkat bizonyos munkakörben dolgozó alkalmazottaink korlátlanul használhatják. Ezt a munkaviszony létesítésekor a munkaszerződésben is rögzítjük, arról azonban, hogy éppen kinél van egy gépjármű, külön nyilvántartást eddig nem vezettünk. Nemrégiben az egyik gépjármű után közlekedési bírsággal sújtották cégünket, ám egyik munkavállalónk sem vállalta magára a kifizetést. Ebből okulva, szeretnénk úgy módosítani a munkaszerződéseket, hogy a munkavállalók kötelesek legyenek lejelenteni, pontosan ki és mikor használja a járműveket. Megtehetjük-e ezt, illetve mit javasolnak, milyen módon célszerű ezt végrehajtani?
Részlet a válaszból: […]utólagosan a munkáltató tudomására hozza. Arra az esetre azonban, ha a munkavállaló nem egyezne bele a munkaszerződés módosításába, álláspontunk szerint a kérdést a munkáltató az érintett munkaszerződések módosítása nélkül, akár egyoldalúan is rendezheti. A munkáltató a céges autó használatával összefüggésben ugyanis erre vonatkozó belső szabályzatot is kidolgozhat, és azt egyoldalúan[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3429
2. találat: Munkavállalói lehetőségek szervezeti átalakítás esetén
Kérdés: A cégvezetéstől kapott hivatalos tájékoztatás szerint, részlegünket legkésőbb január 1-jével jelentősen átszervezik. Ez nemcsak a munkakörök változását jelenti, de egyesek új irodába költöznek, és - ami a legfontosabb - a munkabérek is módosulnának. A munkáltató a mostani havi alapbérek helyett mozgóbérre térne át. Így rosszabb teljesítmény esetén a havi keresetünk a mostanihoz képest 30%-kal is csökkenhetne. Milyen lehetőségeink vannak ebben a helyzetben? Mi történik, ha a munkavállaló nem fogadja el ezeket az új feltételeket? A kollektív szerződésünk szerint átszervezések esetén a felmondás előtt a munkavállalónak másik álláshelyet kell felajánlani. Csökken-e a végkielégítés, ha a felajánlott pozíciót valamiért nem fogadják el?
Részlet a válaszból: […](pl. megszűnt az előző szervezeti egység, nem folytatják már azt a tevékenységet, bezárt az adott telephely). Ilyen esetben a felmondásra a munkáltató működésével összefüggő indokból kerül sor [Mt. 66. § (2) bek.]. A munkavállalót ekkor megilleti a felmondási idő, amelynek felére mentesíteni kell a munkavégzési kötelezettsége alól, távolléti díj mellett (Mt. 68-70. §). Emellett igényt tarthat a végkielégítésre (Mt. 77. §)], és az időarányosan járó, ki nem adott szabadság megváltására is (Mt. 125. §).A gyakorlatban a szervezeti változás azt a választást jelenti a munkavállalónak, hogy elfogadja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3207
3. találat: Munkaviszony megszüntetése utasítás megtagadása miatt
Kérdés: 2014-ben határozatlan időre, a cég X. kerületi üzleteit magában foglaló változó munkahelyre kötöttem a munkáltatómmal munkaszerződést. 2015-ben áthelyeztek az egyik üzletből a másikba, amit ekkor az állandó munkavégzés helyeként jelöltek meg. Most ismét áthelyeznének, de nem egyeztem bele, ezért a munkaviszonyomat megszüntetik hó elejétől. Jogos ez?
Részlet a válaszból: […]okoz, jogszerűen megtagadhatja a munkáltatói utasítást. Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy önmagában a sérelem nem elegendő, a munkáltatói utasításnak az Ön személyi, családi, egészségügyi stb. helyzetére egyszersmind aránytalanul sérelmesnek kell lennie. Vita esetén erről a közigazgatási és munkaügyi bíróság dönthet. Általában elmondható, hogy egy munkáltatói intézkedés akkor aránytalanul sérelmes a munkavállalóra nézve, ha annak a következményei számára például aránytalanul nagyobb kárt vagy költséget idéznek elő, mint az intézkedés végrehajtásának elmaradása a munkáltatóra nézve.Elképzelhető azonban, hogy a munkáltató azon nyilatkozata, amely korábban állandó munkavégzési helyként jelölte meg a jelenlegi munkahelyét, egyúttal a munkaviszony módosítását[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3108
4. találat: Munkaszerződés-módosítás elutasításának következményei
Kérdés: 2016. december óta megbízott szakvezetőként dolgozom. Szóban arra kaptam ígéretet, hogy 2017 áprilisában véglegesítenek ebben a munkakörben. Ez sajnos nem történt meg. Most augusztusban a bérpapírom átvételekor azzal szembesültem, hogy a béremet önkényesen módosították. Ezt jeleztem is a HR felé, akik azt mondták, hogy ugyan akartak velem beszélni erről, de végül nem tudtak, mivel szabadságon voltam, illetve a munkaidő-beosztásom miatt sem volt lehetőség rá. Később a HR-osztályon kaptam egy bérajánlatot, bruttó 203 000 forint alapbér lett volna, ami háromhavonta 20 000 forinttal emelkedett volna. Az ajánlatot nem fogadtam el arra hivatkozva, hogy 2016 decembere óta dolgozom ebben a pozícióban, amiért bruttó 350 000 forintot kaptam havonta, és már áprilisban dönteniük kellett volna a véglegesítésemről. Ezenfelül az ajánlott összeg nagyon kevés, különös tekintettel arra, hogy más újonnan felvett munkavállaló bruttó 300 000 forintos alapbért kap. Miután nem írtam alá a munkaszerződés-módosítását, arra kértek, hogy szeptember végéig maradjak ebben a pozícióban, és utána meglátják, hogy tudnak-e foglalkoztatni tovább valamilyen munkakörben. Erre azt válaszoltam, hogy csak aznap vagyok hajlandó abban a munkakörben dolgozni, de másnap már nem töltöm be a pozíciót. Mivel nem volt más választásom, közös megegyezéssel "lefokoztak". Azt hallottam, hogy a HR szerint "bérzsarolással" fenyegetőztem, ami nem igaz, hiszen én csak azt a kérdést tettem fel, hogy miért nem ér annyit a munkám tíz év után, mint egy frissen felvett munkavállalóé. Megszüntethetik a munkaviszonyomat "bérzsarolásra" hivatkozva? Tehetek-e hivatalosan ellene valamit? Ha sor kerül erre, tíz év munkaviszony után jár-e valamilyen végkielégítés, ha vagy a munkáltató, vagy én mondok fel? Munkaügyi bíróságra vihetem-e az esetem, illetve érdemes-e?
Részlet a válaszból: […]A "bérzsarolás" kategóriáját az Mt. nem ismeri, az Ön által leírtak megítélésünk szerint a munkáltató és a munkavállaló közti bértárgyalás jogszerű keretei között maradtak. Ebből következően önmagában a leírtak nem szolgálhatnak a munkáltató általi felmondás vagy azonnali hatályú felmondás alapjául. Ha a munkáltató mégis megszünteti a munkaviszonyát, Ön ugyancsak a közigazgatási és munkaügyi bíróságnál nyújthat be keresetet a megszüntetéstől számított 30 napon belül [Mt. 287. § (1) bek. b) pont]. Értelemszerűen egy még nem létező felmondásban vagy azonnali hatályú felmondásban szereplő okról nincs lehetőségünk véleményt alkotni. Így csupán azt állíthatjuk, hogy a munkáltató általi megszüntetés nagy valószínűséggel jogellenes lenne, amennyiben az abban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3073
5. találat: Munkaviszony-megszűnés munkaszerződés-módosítási ajánlat elutasítása miatt
Kérdés: Egy állami közműcégnél dolgozom 2010. október 18-tól. A közeljövőben megszűnik a munkaköröm, azonos szervezeten belül más munkakörbe helyeznek, amelynek HAY-szintje eggyel alacsonyabb, mint a jelenlegi, ezért a fizetés sávom csökken. A tényleges fizetésem nem csökken, mert most magasabb, mint az eggyel alatta lévő (leendő) sávban. Ezt úgy értelmezem, hogy visszaminősítésre kerülök, ami visszalépés számomra. Ha nem fogadom el a felajánlott munkakört, az indokolható-e ezzel, illetve számíthatok-e végkielégítésre a várható munkaviszony-megszűnéssel?
Részlet a válaszból: […](2) bekezdése szerint ugyanis a munkáltató a működésével összefüggő okra alapozva (pl. azért, mert a korábbi munkakörre nincs szükség vagy kevesebb munkavállalóval kívánja elláttatni a jövőben ezt a feladatot) felmondhatja a munkaviszonyt.Ha a munkaviszony munkáltatói felmondással szűnik meg, az Mt. 77. §-a alapján Önt megilleti a végkielégítés. Több mint 6 év munkaviszony esetén kéthavi távolléti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2935
6. találat: Munkaszerződés-módosítás érvénytelensége
Kérdés: Visszavonható-e az a munkaszerződés-módosítás, amely a munkavállalók megtévesztésével került aláírásra, illetve ha az bizonyos jogszabályok kijátszásának, kikerülésének céljával jött létre? További kérdés, hogy ilyen esetben beállhat-e munkaszerződés-módosítás érvénytelensége?
Részlet a válaszból: […]körülmény tekintetében tévedésben volt, és ezt a tévedését a másik fél okozta vagy felismerhette. Megtámadhatja a megállapodást az is, aki azt megtévesztés hatására kötötte, vagyis akit a másik fél szándékos magatartásával tévedésbe ejtett vagy tévedésben tartott [Mt. 28. § (1) és (3) bek.]. A megtámadásra nyitva álló ún. szubjektív határidő 30 nap, amely jelen esetben a tévedés felismerésétől kezdődik. A megtámadás jogát a megállapodás megkötésétől számított hat hónapos, ún. objektív határidő elteltével azonban már nem lehet gyakorolni. A megtámadásra irányuló jognyilatkozatot írásban kell a másik féllel közölni. Ha a megtámadás eredménytelen volt,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. február 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2867
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: Munkakör módosítása határozott időre
Kérdés: GYED-en lévő anyukaként visszamentem dolgozni az eredeti fix, határozatlan státuszomba 6 órás részmunkaidős munkakörben. Mivel a fizetés nélküli szabadságom alatt felvettek más munkavállalót a helyemre, ezért nekem felajánlottak egy másik munkakört, ami azonban szintén GYES-es hely. Az aggályom az volt, hogy a fix státuszomat elveszítem. A munkáltatóm felajánlotta, hogy a munkaszerződés módosításában az állna, hogy megmarad a régi fix, határozatlan státuszom, ahova mindig lesz visszautam, de megbízással áthelyez más munkakörbe 44 munkanapra, mert ezt a 44 munkanapot lehet mindig hosszabbítani. Számomra zavaros ez az ajánlat.
Részlet a válaszból: […]általánostól eltérő teljes napi vagy részmunkaidőre jött létre [Mt. 53. § (2) bek.]. A 44 nap az adott évben azonban - a munkáltatói tájékoztatással szemben - nem hosszabbítható meg. Törvényi felső korlát, amely alatt a munkavállaló a munkáltató egyoldalú utasítása alapján más munkakörben dolgozhat. Ezért ez a megoldás hosszabb időre jogszerűen nem alkalmazható.Megoldást jelenthet a munkaszerződésben a munkakörre vonatkozó kikötés határozott időre történő módosítása közös[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2803
8. találat: Munkaidő mértékének csökkentése munkaszerződés-módosítással
Kérdés: Egy heti 30 órában foglalkoztatott munkavállaló szerződésben előírt munkaidejét heti 20 órára szeretnénk csökkenteni. Ezt az teszi indokolttá, hogy a gyógyszertár gazdasági helyzete lényegesen romlott, kiadásaink nőnek, a bevételünk pedig folyamatosan csökken, tehát csak így tudnánk foglalkoztatni gazdaságosan a személyzetet. A munkaszerződés módosításával a munkaidő csökkentését a munkáltató egyoldalúan megteheti-e?
Részlet a válaszból: […]módosításához, a kérdés szerinti 20 órára történő csökkentéséhez a munkaszerződés módosítására van szükség. A munkaszerződés módosítására a megkötésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, a felek azt csak közös megegyezéssel módosíthatják (Mt. 58. §). Ennek folytán nincs lehetőség arra, hogy a munkáltató egyoldalúan, a munkavállaló hozzájárulása nélkül harmincról húszórásra csökkentse munkavállalója munkaidejét - mely intézkedés vélhetően az alapbér csökkentését[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2790
9. találat: Alapbér emelése egyoldalú munkáltatói tájékoztatással
Kérdés: Az Mt. a munkaszerződés kötelező tartalmi elemei közé sorolja az alapbérben való megállapodást. Emellett a munkaszerződést írásban kell megkötni, és mivel a megkötésre is a módosításra vonatkozó szabályok irányadóak, így a munkaszerződés-módosításra is az írásos forma az irányadó. Ezen szabályok ismeretében helyesen jár-e el az a munkáltató, aki az alapbéremelésről névre szólóan "Értesítés" elnevezésű dokumentumban értesíti az érintett munkavállalókat, és a dokumentum átvételét a munkavállaló aláírása bizonyítja a másodpéldányon? Mennyiben támaszthatja alá a munkáltató eljárásának helyességét az Mt.-nek azon szabálya, miszerint a munkavállaló munkabérére vonatkozó igényéről egyoldalú jognyilatkozattal nem mondhat le?
Részlet a válaszból: […]harminc napon belül - hivatkozhat (Mt. 44. §).A munkaszerződés akkor minősül írásba foglaltnak, ha a papíralapú dokumentumot a felek - személyesen vagy képviselőik útján - aláírják. A munkáltató által kiadott egyoldalú tájékoztató ennek a követelménynek nem felel meg, az lényegében a munkaszerződés módosítására vonatkozó ajánlatnak tekintendő. A munkaszerződés módosítása írásban akkor történne meg, ha a munkavállaló írásban fogadná el az ajánlatot; az ajánlat átvétele azonban elfogadó nyilatkozatnak nem minősül. Ha viszont a munkavállaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2314
10. találat: Munkaszerződés-módosítás formai kellékei
Kérdés: Bérrendezés miatt munkaszerződés-módosításra volt szükség több dolgozó esetében. Úgy döntöttünk, hogy nemcsak a béremelésre vonatkozó pont kerül a módosításba, hanem az egész szerződést kiadjuk újra úgy, hogy már az új bér szerepel benne. Ezt az eljárást néhány dolgozónk nehezményezte. Helyes-e így módosítani a szerződéseket? Probléma-e, ha egyes munkavállalóinknál az egész szerződést aláírattuk, másoknál viszont csak a bért foglaltuk egy munkaszerződés-módosításba (azoknál, akik ezt kérték)?
Részlet a válaszból: […]beépítik az eredeti szerződésbe, és egy egységes okiratban írják alá a felek az aktuális feltételeket tartalmazó szerződést. Nem probléma, ha a munkáltató egyes munkavállalóinál ezt a megoldást, másoknál az előzőt alkalmazza. Ha tehát már az első megoldás szerint aláírták a munkavállalókkal a módosítást, akkor felesleges újból aláírni a módosításokat, csak az egységes szerkezetbe foglalás kedvéért.A jövőt illetően viszont érdemes lehet ezt a második megoldást használni, mivel egyértelmű, áttekinthetőbb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. május 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2304
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés