Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott orvosi igazolás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Keresőképtelenség - az orvosi igazolás bemutatása

Kérdés: Mi a munkáltató feladata abban az esetben, ha a munkavállaló többszöri felszólítás ellenére sem küldte el az orvosi igazolását a keresőképtelenségéről? Hogyan kell eljárnia a munkáltatónak akkor, ha a dolgozó a munkahelyén nem jelent meg, és orvosi igazolást sem küldött?
Részlet a válaszból: […]keresőképtelen betegségéről a munkáltatói jogkör gyakorlóját tájékoztatni.Távolléte jogcímét az orvosi igazolás bizonyítja. Az orvos a keresőképtelenség okát a biztosított dokumentációjában rögzíti, továbbá kiállítja az "Orvosi Igazolás a keresőképtelen (terhességi) állományba vételről" elnevezésű nyomtatványt. Ebből is látható, hogy az igazolás a beteg munkavállaló "keresőképtelen állományba vételéről" szóló döntéssel egyidejűleg már a munkavállaló rendelkezésére áll. Ehhez képest tartós keresőképtelenség esetén a keresőképtelenségi állomány 8. napjától a keresőképtelenség igazolására az "Orvosi igazolás folyamatos keresőképtelenségről" megnevezésű, nyomtatványt kell - legalább kéthetenként - kiállítani. Ez utóbbi természetét tekintve utólagosan kerül kiállításra. Az említett igazolásokat az orvos munkahelyi és személyi orvosi bélyegzője olvasható lenyomatával, valamint aláírásával ellátva, és a rendelő címét feltüntetve kell a beteg részére átadni [102/1995. Korm. rendelet 10. § (1) bek.].Ha a munkavállaló arra hivatkozott, hogy keresőképtelen beteg, a munkáltató jogszerűen követelheti tőle, hogy ezt az állítását a munkavállaló állapotához, illetve az összes körülményhez képest észszerű időn belül, hitelt érdemlő módon igazolja. Ez az észszerű idő a mai kommunikációs viszonyok között általában néhány napnál nem kell, hogy több legyen. Az eredeti példányt akár postai úton, az erről készült másolatot pedig pl. faxon, elektronikus levél csatolmányaként is a munkáltató tudomására lehet hozni. Éppen ezért, ha a munkavállaló a munkáltató erre irányuló felszólítása ellenére sem hajlandó az igazolást vagy ennek másolatát a munkáltató rendelkezésére bocsátani az eset összes körülményéhez képest észszerű időn belül, munkaviszonyból származó kötelezettségét[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3773

2. találat: Keresőképtelenség oka - titokban maradhat

Kérdés: Nemibeteg-gondozás alatt állok, ami miatt jelenleg táppénzen vagyok. Kérdésem, hogy amikor visszamegyek a munkahelyemre, köteles leszek-e a munkáltatómmal közölni a bajomat? A várható pletykák miatt ez rendkívül kellemetlen lenne számomra.
Részlet a válaszból: […]okból foglalkozástól eltiltás vagy hatósági elkülönítés, 8-as: egyéb keresőképtelenség, 9-es: veszélyeztetett terhesség. E betegségcsoportok aszerint vannak megállapítva, hogy fűződik-e hozzájuk valamilyen speciális jogkövetkezmény (pl. a munkakörülmények megváltoztatásának kötelezettsége, a munkavégzés tilalma vagy munkáltatói kártérítési felelősség). Ennél részletesebb információt a munkáltató általában nem követelhet, ennek megadását az orvostól sem kérheti, akit köt az orvosi titoktartás kötelezettsége is, hiszen ebben az esetben minősített személyes adatról van szó.Ha a munkavállaló olyan munkakört tölt be, ahol egészségügyi problémája a munkavégzésére is kihat, így például, ha a 33/1998. NM rendelet szerint, amennyiben személyi higiénés szempontból alkalmasnak kell lennie a munkaköre ellátására, járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3490

3. találat: Szabadságkiadás és orvosi igazolás leadása kettős közalkalmazotti jogviszonyban

Kérdés: Egy pedagógusnak két, különböző tankerületi központhoz tartozó munkahelyen is lehet kinevezése. Tehát lehet két részmunkaidős állása, és így kijön egy teljes állás. Hogyan kell megoldani a szabadsága kiadását? Kötelezhető-e arra, hogy egyszerre vegye ki a szabadságát mindkét helyen? Ha táppénzen van, a táppénzes papírt hol adja le?
Részlet a válaszból: […]szabadságkiadás tehát a kérdésben érintett pedagógus esetében azt jelenti, hogy kevesebb munkaóra alól mentesül, vagy hogy olyan napra is szabadságot kell kiadni, ami se munkanapnak, se pihenőnapnak nem minősül (ún. kiegyenlítő nap) (Mt. 124. §). Mindkét munkáltató külön-külön dönthet arról, hogy munkanapban vagy munkaórában adja-e ki és tartja-e nyilván a szabadságot. Ezt a döntést mindig egy teljes naptári évre kell meghozni.Nincs arra nézve előírás, hogy a munkáltatóknak a szabadságokat összehangoltan kell kiadniuk, kivéve a 326/2013. Korm. rendelet 30. §-a (4) bekezdésének keretszabályát, mely szerint a pedagógus szabadságát - a tizenhat évesnél fiatalabb gyermek után járó pótszabadság kivételével - elsősorban a nyári szünetben, óvodákban a július 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszakban kell kiadni, annak figyelembevételével, hogy a gyermekek óvodai nevelését a teljes óvodai nevelési évben biztosítani kell. Ha a szabadság a nyári szünetben nem adható ki, akkor azt az őszi, a téli vagy a tavaszi szünetben, a szünet munkanapjait meghaladó szabadságnapokat pedig a szorgalmi időben, illetve a nevelési év többi részében kell kiadni. Tehát lehetséges, hogy nem egyszerre lesz szabadságon a két jogviszonyában a közalkalmazott.A pedagógust mindkét munkáltatója részére külön-külön terheli a tájékoztatási kötelezettség, tehát például a keresőképtelenségről szóló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2955

4. találat: Orvosi igazolás eredeti példánya

Kérdés: Ha egyszerre több részmunkaidős bejelentett munkahelyem van, a betegségemet, illetve keresőképtelenségemet hogy tudom egy igazolással igazolni? Köteles-e a háziorvos több igazolást kiadni, hogy minden munkaadómnak tudjam igazolni a keresőképtelenségemet?
Részlet a válaszból: […]igazoláson egyébként nincsenek feltüntetve a munkavállaló munkáltatójának, munkáltatóinak (az igazolás címzettjének) adatai.Az Mt. 6. §-ának (4) bekezdése szerint a munkáltató és a munkavállaló köteles egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a törvényben meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése (pl. a munkavégzési kötelezettség teljesítése) szempontjából lényegesnek minősül. A tájékoztatás keretében a munkavállaló állítása bizonyítására köteles bemutatni az orvosi igazolást, de a munkáltatót is terheli az együttműködési kötelezettség. Ha a munkavállaló korábban bejelentette további munkaviszonya létesítését, és a munkáltató ezt nem tiltotta meg, a munkáltató azt sem teheti lehetetlenné, hogy a munkavállaló a másik munkáltatónak is bemutassa az orvosi igazolást. Nincs olyan szabály, amely az orvosi igazolás eredeti példányának megőrzését írná elő. Ha a munkáltató mégis[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. február 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2868