Pedagógus: elmaradt a szeptember 1-jei illetményemelés

Kérdés: Egy vidéki, tankerületi központhoz tartozó iskolában dolgozom, felső tagozaton tanítok fizikát és kémiát. Megkaptam a szeptember 1-jei kinevezésmódosításomat, de ott nem szerepelt illetményemelés, pedig tudtommal emelkedett az illetményalap. Megteheti ezt a munkáltató?
Részlet a válaszából: […] 2017. szeptember 1-jétől hatályos az Nkt. 65. §-ának új, (1a) és (2) bekezdése. A (2) bekezdés tartalmazza a megemelt illetményalap összegét. (Ezzel egyidejűleg nem alkalmazható tovább 326/2013. Korm. rendelet 38. §-a, amely 2017. augusztus 31-ig határozta meg az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 16.
Kapcsolódó címkék:    

Illetményemelés hatása a munkavégzés alóli mentesítés idejére járó távolléti díj és a végkielégítés összegére

Kérdés: 2016. november 30-án a munkáltató felmentést közölt egy közalkalmazottal. A felmentési idő hat hónap, amely 2016. december 15-étől indult, a közalkalmazott a munkavégzés alóli teljes időre mentesítve lett. A közalkalmazott átsorolására 2017. január 1-jén került sor, és ennek következtében az illetménye is emelkedett. A kérdésem az Mt. 148. § (3) bekezdésében foglaltakra irányul, azaz a 2017. január 1-jei illetményemelkedés miatt a felmentési időre járó távolléti díjat, illetve a felmentés utolsó napján járó végkielégítést is már a magasabb illetmény alapján kiszámolt távolléti díjjal kell kiszámolni?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. - Kjt. tekintetében is irányadó - 148. §-ának (3) bekezdése értelmében, ha a távollét tartama során az alapbér (illetmény) összege módosul, a távollét-módosítást követ ő tartamára a távolléti díj számítása során a megváltozott összeget kell figyelembe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 17.

Oktatást segítők illetményemelése

Kérdés: Szabadidő-szervezőként dolgozom egy általános iskolában, kommunikáció és médiatudomány mesterfokozattal rendelkezem. Januártól, ahogy hallottam, emelkedik az illetményünk. Mekkora emelésre számíthatunk, mivel többfélét is hallottam: plusz 7 és 10%-os emelésről is?
Részlet a válaszából: […] ...nem rendelkező, ezért a pedagógus-előmenetel hatálya alá nem tartozó, nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkakört betöltők illetményemeléséről szól. Az emelés a Kjt. illetménytáblája alapján meghatározott összegekhez képest értendő; ez az esetek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 20.

Illetményemelés vagy illetménykiegészítés

Kérdés: Intézményünk vezetője azt a feladatot adta ki humánpolitikai részlegünk számára, hogy tegyünk javaslatot, a rendelkezésre álló keretből egyes közalkalmazottaink illetményét milyen módon fejlesszük. Olyan megoldást keresünk, amely a munkáltató által, ha a körülmények megváltoznak, szabadon alakítható. Önök szerint melyik megoldás ésszerűbb: az illetményemelés vagy az illetménykiegészítés alkalmazása?
Részlet a válaszából: […] Mindkét módszer megfelelő. A Kjt. 66. §-a a mindenkori költségvetési törvény mellékletében foglalt, a közalkalmazott fizetési fokozatához kapcsolódó illetményösszegeket garantált minimumként határozza meg, ezzel lehetőséget biztosít a munkáltató számára, hogy -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 9.