Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott illetményemelés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Pedagógus: elmaradt a szeptember 1-jei illetményemelés

Kérdés: Egy vidéki, tankerületi központhoz tartozó iskolában dolgozom, felső tagozaton tanítok fizikát és kémiát. Megkaptam a szeptember 1-jei kinevezésmódosításomat, de ott nem szerepelt illetményemelés, pedig tudtommal emelkedett az illetményalap. Megteheti ezt a munkáltató?
Részlet a válaszból: […]vonatkozik. E szerint: a köznevelési intézmény vezetője a pedagógus munkavégzése színvonalát, nyújtott munkateljesítményét kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszer alapján értékeli, és ennek figyelembevételével a munkáltató (tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény esetében a köznevelési intézmény vezetője, szakképzési centrum esetében a tagintézmény-vezető javaslatára és egyetértésével) a tanévre vonatkozóan a pedagógus besorolása szerinti illetménytől eltérően is meghatározhatja az illetményét. Azzal, hogy a pedagógus illetménye nem lehet kevesebb, mint az az illetmény, amelyet a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap középfokú végzettség esetén 119,6 százaléka, alapfokozat esetén 174,5 százaléka, mesterfokozat esetén 193,2 százaléka alapulvételével megállapított illetményalappal számoltak ki. Ez az alsó határ összegszerűen megegyezik az augusztus 31-ig érvényes illetménnyel. Tehát szeptember 1-jétől van lehetőség lefelé is eltéríteni az illetményt, de csak a szeptember 1-jétől érvényes magasabb illetményalappal megállapított 100%-os illetményhez képest. Ez a gyakorlatban adott esetben azt eredményezheti, hogy a pedagógusnak szeptember 1-jétől nem lesz magasabb az illetménye az addigi, alacsonyabb illetményalappal számolt 100%-os illetményénél.2017. szeptember 1. előtt a munkáltatónak szabad mérlegelés alapján volt módja a 100%-os[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3083
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Illetményemelés hatása a munkavégzés alóli mentesítés idejére járó távolléti díj és a végkielégítés összegére

Kérdés: 2016. november 30-án a munkáltató felmentést közölt egy közalkalmazottal. A felmentési idő hat hónap, amely 2016. december 15-étől indult, a közalkalmazott a munkavégzés alóli teljes időre mentesítve lett. A közalkalmazott átsorolására 2017. január 1-jén került sor, és ennek következtében az illetménye is emelkedett. A kérdésem az Mt. 148. § (3) bekezdésében foglaltakra irányul, azaz a 2017. január 1-jei illetményemelkedés miatt a felmentési időre járó távolléti díjat, illetve a felmentés utolsó napján járó végkielégítést is már a magasabb illetmény alapján kiszámolt távolléti díjjal kell kiszámolni?
Részlet a válaszból: […]§-ának m) pontja kimondja, hogy ahol jogszabály alapbért említ, azon illetményt is érteni kell.A Kjt. értelmében a közalkalmazott a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó távolléti díjra havonta egyenl ő részletekben jogosult [Kjt. 37/A. (2) bek.], a végkielégítést pedig a felmentési id ő utolsó napján köteles kifizetni a munkáltató [Kjt. 37. § (10) bek.]. Ebb ő l következ ő en, ha a közalkalmazott illetménye az átsorolására tekintettel 2017. január 1-jén megemelkedett, ez értelemszer ű en kihatással lesz a felmentési id ő re járó távolléti díjára, valamint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2999

3. találat: Oktatást segítők illetményemelése

Kérdés: Szabadidő-szervezőként dolgozom egy általános iskolában, kommunikáció és médiatudomány mesterfokozattal rendelkezem. Januártól, ahogy hallottam, emelkedik az illetményünk. Mekkora emelésre számíthatunk, mivel többfélét is hallottam: plusz 7 és 10%-os emelésről is?
Részlet a válaszból: […]betöltött munkakörtől és a tényleges besorolástól függően. A Kjt. 66. §-ának (9) bekezdése, valamint a 430/2016. Korm. rendelet szerint a minimálbér összege 2017-ben 127 500 Ft, a garantált bérminimum 161 000 Ft.A 326/2013. Korm. rendelet 32/A. §-ának (1) bekezdése alapján az illetményemelés kötelező mértéke a minimálbér vagy a garantált bérminimum 107%-a, de a (2) bekezdés szerint a költségvetési fedezet 110%-os emelésre áll rendelkezésre, a Költség tv. 7. mellékletében meghatározottak szerint. Az illetményemelés 107% feletti részét tehát a munkáltató mérlegelési jogkörében differenciáltan oszthatja el a közalkalmazottak között. Így elképzelhető, hogy egyesek 107%-os, mások ennél több, vagy az is, hogy minden jogosult egységesen 110%-os illetményemelésben részesül. Mérlegelési joga gyakorlásakor a munkáltatónak tekintettel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. február 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2880
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Illetményemelés vagy illetménykiegészítés

Kérdés: Intézményünk vezetője azt a feladatot adta ki humánpolitikai részlegünk számára, hogy tegyünk javaslatot, a rendelkezésre álló keretből egyes közalkalmazottaink illetményét milyen módon fejlesszük. Olyan megoldást keresünk, amely a munkáltató által, ha a körülmények megváltoznak, szabadon alakítható. Önök szerint melyik megoldás ésszerűbb: az illetményemelés vagy az illetménykiegészítés alkalmazása?
Részlet a válaszból: […]szereplőnél - a közalkalmazott minősítése alapján - magasabb összegben állapítsa meg. Ez a különbözet az illetmény része, nem tévesztendő össze az illetménykiegészítéssel. A Kjt. azt is lehetővé teszi, hogy a munkáltató a közalkalmazottat a fizetési fokozata alapján járó illetményén felül illetménykiegészítésben részesítse [Kjt. 67. § (1) bekezdés]. Az illetménykiegészítés így egyfajta teljesítménybérezési forma, mely a közalkalmazottat az időbérként járó illetményen felül, külön munkáltatói rendelkezés folytán, a vele kötött megállapodás szerint illetheti meg.A törvény nem tiltja, hogy az illetményeltérítésre a kinevezésben határozott időre kerüljön sor. Másfelől: kollektív szerződés, ennek rendelkezése hiányában a munkáltató határozhatja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1619