Keresés eredménye

57 találat a megadott levonás munkabérből tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Levonási sorrend a munkabérből több tartozásnál
Kérdés: Egyik munkatársunknak az elmúlt hónapban tévedésből prémiumelőleget fizettünk. A munkavállalót tájékoztattuk a téves kifizetésről, és felhívtuk a visszafizetésre. Ugyanakkor a bérét már így is terheli levonás: gyermektartást fizet, és egy korábbi munkabérelőleget is törleszt. Sajnos a következő havi fizetéséből biztosan nem lehet mindegyik követelést kifizetni. Lehetséges, hogy a munkáltatói levonások miatt nem lesz fedezet a tartásdíj kifizetésére?
Részlet a válaszból: […]követeléseket arányosan kell kielégíteni (Vht. 167-168. §). Fontos továbbá, hogy a tévesen kifizetett prémiumelőleget is csak akkor lehet levonni a bérből, ha ehhez a munkavállaló hozzájárult [Mt. 161. § (2) bek. a) pont].Míg az előlegnyújtásból eredő követelést korlátozás nélkül lehet levonni, a végrehajtható határozaton és a munkavállaló hozzájárulásán alapuló levonás nem terjedhet túl a levonásmentes munkabérrészen (Mt. 161. §). A levonásmentes munkabérrész nem más, mint a Vht. szerint teljesíthető levonások után fennmaradó munkabérrész [Mt. 294. § (1) bek. j)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3468
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2. találat: Munkavállalói bérlevonást elismerő nyilatkozat a bérlapon
Kérdés: Akkor szembesültem azzal, hogy a munkáltató kártérítést vont le a béremből, amikor a bérlapot megkaptam. Annak aljára az volt feltüntetve, hogy a bérlapon szereplő adatokkal mindenben egyetértek; utána lehetett aláírni. Ezzel nem értettem egyet, és lehúztam a nyilatkozatot, mire a munkáltatóm felháborodott, és megtiltotta, hogy a bérlapon bárminemű bejegyzést tegyek. Jogszerű-e a munkáltatónak a bérlapomra történő ilyen bejegyzése? A munkavállaló hogyan fejezheti ki, ha a bérlapon írtakkal csak részben ért egyet? Ilyen bérlap aláírása esetén jelenti-e az aláírásom a levonás engedélyezését is?
Részlet a válaszból: […]iránt, különösen, hogy annak átvételével egyidejűleg elismerje a munkáltatói levonás jogszerűségét. Álláspontunk szerint tisztességtelen az a munkáltatói gyakorlat, amely ilyen elismerő nyilatkozat megtételéhez köti a bérlap kiadását, ennek folytán Ön a munkáltatói tiltásnak nem köteles eleget tenni.A munkavállaló olyan tartalmú nyilatkozatát, amely szerint egyetért a bérlapon szereplő adatokkal, álláspontunk szerint nem lehet kiterjesztően értelmezni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3445
3. találat: Bírság levonása a munkabérből
Kérdés: Német bejelentett forgalmi rendszámú tehergépkocsit vezettem Hollandiában, és egy alkalommal, amikor a kötelező pihenőidőt töltöttem, szabálytalan parkolás miatt bírságot szabtak ki. A bírságot a cégcsoport német tagvállalata kapta, mivel ő a gépjármű tulajdonosa. Az esetet bejelentettem a magyar munkáltatómnak, azzal, hogy nem értek egyet a bírsággal, mert szabályosan parkoltam. Ennek ellenére a bírsággal szemben nem éltek jogorvoslattal, hanem a munkáltatóm a következő fizetéseimből levonta annak összegét. Jogszerű ez?
Részlet a válaszból: […](1)-(2) bek.].A munkavállaló egyébként felelős lehet a munkáltatót ért kárért (az Ön kérdése szerint: a parkolási bírság miatt a magyar munkáltató a német vállalkozásnak fizetett kártérítést), de csak akkor, ha a munkáltató bizonyítja, hogya) Ön munkaviszonyból származó kötelezettségét megszegte,b) ezzel kárt okozott,c) oksági kapcsolat áll fenn az Ön kötelezettségszegése és a kár között, valamintd) Ön nem úgy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3444
4. találat: Tartozás levonása képviselő tiszteletdíjából
Kérdés: Önkormányzati képviselő vagyok, a tiszteletdíjból vonhatnak le bíróság által megítélt tartozást? Ilyenkor hogyan látom el a képviselőséggel járó feladataimat, telefon, folyóiratok beszerzése, helyszínek megközelítése gépkocsival, írószerek beszerzése stb.?
Részlet a válaszból: […]alól (Vht. 74. §), ezért arra végrehajtás vezethető.A kérdésre adandó válaszhoz a teljeskörűség érdekében hozzátesszük: a képviselő az e jogviszonyból eredő feladatait nem a saját költségén köteles ellátni. Egyfelől, a képviselő-testület a képviselőt és a bizottság nem képviselő-testületi tagját a következő természetbeni juttatásban részesítheti:a) az önkormányzat közigazgatási területén a tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító utazási bérlet, amely[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3331
5. találat: Munkáltatói kezesi felelősség
Kérdés: Ha a munkáltató nem von le a munkabérből, akkor melyik jogszabály kötelezi őt mint kezest az elmaradt levonás kifizetésére a végrehajtást elrendelő felé?
Részlet a válaszból: […]utalja át a végrehajtói letéti vagy más számlára [Vht. 58. § (1)-(2) bek.]. A munkáltató köteles az adós munkabéréből a letiltásban meghatározott összeget levonni és - a letiltásban foglalt felhívás szerint - kifizetni a végrehajtást kérőnek, illetőleg kivételesen átutalni a végrehajtói letéti vagy más számlára (Vht. 75. §).A munkabérre vezetett végrehajtásra vonatkozó kötelesség megszegése esetén a munkáltató a le nem vont összeg erejéig készfizető[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3052
6. találat: Munkabérből levonás a munkaviszony megszűnésekor
Kérdés: Egy munkahelyen napi bejelentéssel 2 hétig dolgoztam, de mivel nem felelt meg a munka, nem mentem többször. Miket vonhat le a munkáltató a fizetésemből? A tűzvédelmi oktatást és vizsgát le akarja vonni, valamint a beléptetőkártyámat, és még ezeken kívül is felsorolt egypár dolgot, amiről engem nem is tájékoztatott munkába álláskor, és szerződést sem írtunk ilyesmiről (másról sem).
Részlet a válaszból: […]korlátozás nélkül a munkáltató saját követelését, ha az előlegnyújtásból ered (pl. munkabérelőleg levonása) [Mt. 161. § (1)-(2) bek.].A kérdésben felsorolt tételek a munkáltató kártérítési igényét alapozhatják meg, azonban az igényérvényesítéshez a munkavállaló kártérítési felelősségének fenn kell állnia; azaz jellemzően legalább a munkaviszonyból származó kötelezettségének felróható megszegésével kell kárt okoznia [Mt. 179. § (1) bek.]. A beléptetőkártya vissza nem adása esetén a kártérítési felelősség fennállhat, de a tűzvédelmi oktatás és vizsga minden valószínűség szerint a foglalkoztatáshoz kötelező feltétel volt, amely[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3046
7. találat: Munkaruha költségének megtérítése felmondás esetén
Kérdés: Felmondással megszüntettem a határozatlan idejű munkaviszonyomat. Munkáltatóm azt követeli tőlem, hogy fizessem ki az általa már a következő évre legyártatott új munkaruhát. A munkaszerződésem nem említi, hogy köteles lennék megtéríteni a ruha költségét, és más szabály sem volt érvényben az ilyen esetekre a munkáltatómnál. A főnököm azt tervezi, hogy ezt a pénzt le fogja vonni az engem megillető járandóságokból. Jogszerű-e a munkáltató követelése?
Részlet a válaszból: […]munkaruha előállításával kapcsolatosan felmerült költségek megtérítését. A munkáltató oldalán ugyanis az általános üzleti kockázat körébe tartozik, ha a munkaruhát már korábban elkészítteti, ám végül a munkavállaló a jövőben nem tartja fenn a munkaviszonyát, tehát az elkészült ruházat hasznosítása már nem vagy csak utóbb valósulhat meg. Ha a felmondás jogszerű volt, a kártérítési felelősség érvényesítése sem jöhet szóba, ebben az esetben ugyanis az Ön részéről hiányzik a kárfelelősség jogalapi elemei közül a jogellenes magatartás: a munkaviszonyból származó kötelezettség megszegése.A fentiekre tekintettel a munkáltató követelése a rendelkezésre álló tényállás alapján jogalap nélküli. A munkaviszony megszüntetésekor esedékes járandóságokból[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3045
8. találat: Szervizdíj az alapbér részeként
Kérdés: Az étteremben, ahol dolgozom, a vendégek részére szervizdíj kerül felszámításra, amelyet az esetleges borravalóval együtt a munkáltató feloszt a műszak között. Az így felosztott összeget a zárás során levonja a havi nettó alapbéremből (ha többet kapok a béremnél, akkor azt persze megtarthatom). Jogosan teszi ezt a munkáltató?
Részlet a válaszból: […]tudja [Mt. 155. § (1) - (3) bek.].A felszolgálási díj (szervizdíj) felosztása jogszabály alapján egyébként is kötelez ő ; azt havonta kell a vendéglátásban közvetlenül - az üzletben - közrem ű köd ő knek kifizetni. A kifizetésnek meg kell egyeznie a felszolgálási díj befolyt összegének - külön jogszabályokban meghatározott - adókkal és járulékokkal csökkentett hányadával. A felszolgálási díj közrem ű köd ő k közötti felosztásának szabályairól, arányáról az üzemeltet ő nek - ha a munkahelyen munkavállalói érdekképviseleti szervezet m ű ködik - az érdekképviseleti szervezettel kell írásban megállapodnia. Ha a munkahelyen munkavállalói érdekképviseleti szervezet nem m[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3002
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
9. találat: Munkabérből levonás jogalap nélkül
Kérdés: Ha a munkáltatóm jogtalanul von le a béremből, mi a teendő? Nem tájékoztattak a letiltásról, csak a fizetésemnél láttam, hogy "egyéb letiltás" címen levontak 29 000 Ft-ot. Úgy tájékoztattak, hogy közüzemi letiltás, de a szolgáltatónál azt mondták, már nincs tartozásom. A munkahelyemre bevittem a 0-s igazolást, erre levontak még 40 000 Ft-ot. Azt mondták, hogy az előző letiltás is visszaérkezett hozzájuk, de azt a pénzt sem kaptam vissza.
Részlet a válaszból: […]munkabérből vonják le, és fizessék ki a végrehajtást kérőnek, illetőleg kivételesen utalják át a végrehajtói letéti vagy más számlára,- értesítse a letiltás foganatosításának akadályáról a letiltást kibocsátó szervet [Vht. 76. § (1) bek.].A végrehajtási ügy ügyvitelileg azzal is befejezett, ha a letiltás előjegyzését a munkáltató a végrehajtónak igazolta [1/2002. IM rendelet 34. § e) pont]. Ezt követően újabb értesítésig a munkáltatónak a letiltásban foglaltak szerint kell eljárnia, és levonni a munkavállaló munkabéréből a tartozásokat és a költségeket (Vht. 75. §). Amennyiben a letiltásban foglaltaknak a munkáltató maradéktalanul[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2914
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
10. találat: Bérből levonás távollét miatt
Kérdés: Vonhatnak-e le a béremből, ha betegség miatt nem megyek be dolgozni?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2890
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 57 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés