Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Munkaviszony megszüntetése "ügyvezetőváltás" alatt

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2017. február 20. (Munkaügyi Levelek 145. szám, 2863. kérdés)

Olvasói kérdés A bejegyzés alatt lévő ügyvezető aláírhatja-e a munkaviszony megszüntetését? Semmisnek lehet-e tekinteni a felmondást akkor, ha az ügyvezetőt utóbb mégsem jegyzik be?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]álláspontunk szerint - hacsak a létesítő okiratból más nem következik - a bejegyzés alatt álló ügyvezető a munkáltató képviseletében megteheti, illetve aláírhatja a megszüntetésre irányuló jognyilatkozatokat. Ezt támasztja alá a Ptk. azon rendelkezése is, melynek értelmében a vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek a kijelölt, megválasztott vagy kinevezett személy által történő elfogadásával jön létre [Ptk. 3:21. § (3) bek.].Ha utóbb az ügyvezetőt mégsem jegyzik be a cégnyilvántartásba, több megoldás is kínálkozik. Egyfelől munkajogi szempontból indokolt az ügyvezetői megbízás ügyvezető általi elfogadásával egyidejűleg a munkáltatói jogkörgyakorlás rendjéről is rendelkezni, és ezáltal biztosítani, hogy a munkáltatói jogkört e személy - az ügyvezetői minőség bejegyzésétől függetlenül - jogszerűen gyakorolhassa. Másfelől, ha a bejegyzés elmarad, a munkáltatói jogkör gyakorlója előtt utóbb nyitva áll a be nem jegyzett ügyvezető által megtett felmondás jóváhagyásának lehetősége is [Mt. 20. § (3) bek.]. Erre az Mt. ugyan nem ír elő határidőt, indokolt azonban a jóváhagyást észszerű időn belül megtenni, figyelemmel az általános magatartási követelményekre, így az adott[…]

Figyelmébe ajánljuk

Mit tehetek akkor, ha a felmondásomat a felettesem nem fogadja el? A felmondást otthon elkészítettem, aláírtam, de amikor a felettesem irodájába bevittem, és át akartam neki adni, ő elutasított, mondván, hogy szó sem lehet róla, szükségük van a munkámra. A felmondást így nem...

Tovább a teljes cikkhez

Férjem egy budapesti nagykövetségen dolgozott majdnem 20 évig. Márciusban felmondtak neki, azzal az indokkal, hogy 55 éves lett. Végkielégítést nem kapott. Szóbeli megállapodás alapján augusztus 31-ig dolgozott. A felmondásában nem szerepelt semmilyen tájékoztatás a...

Tovább a teljes cikkhez

Cégünk által alkalmazott, és 2016. november 18. napjától rokkantsági ellátásban részesül (rokkantsági foka 50%) egy fizikai állományba tartozó dolgozónk. Munkaszerződésének módosítását kezdeményeztük, mivel nem akarjuk csak heti 20 órában foglalkoztatni a jelenlegi...

Tovább a teljes cikkhez

Ha egy munkavállaló GYES mellett szeretne visszajönni dolgozni, akkor köteles-e a munkáltató az eredeti helyére visszavenni? Ha erre nem köteles, és másik munkahelyet ajánl fel részére, az eredeti munkabérénél lehet-e kevesebb a felajánlott bér?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére