Személyi illetmény és a garantált bérminimum-emelkedés

Kérdés: Közös hivatalnál dolgozó köztisztviselő 2021. március 1. napjától személyi illetményre jogosult a törvény szerint (Kttv. 235. §) 2022. február 28-ig 240 000 forint összegben. 2022. január 1-jétől a garantált bérminimum összege 260 000 forintra növekedett. Hogyan járunk el helyesen: a személyi illetményét módosítjuk 260 000 forintra, vagy a személyi illetmény bértáblát megszüntetjük, és 2022. január 1-jétől besorolás szerinti alapilletmény + garantált bérminimumra való kiegészítés jogcímeken számfejtjük a bérét?
Részlet a válaszából: […] ...Kttv. 131. §-ának (3)-(4) bekezdése előírja, hogy az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegének legalább a garantált bérminimum összegét el kell érnie. A garantált bérminimum összegét és hatályát a kormány állapítja meg....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Besorolás és pótlék egyházi fenntartású bölcsődében

Kérdés: Egyházi fenntartású családi bölcsődében munkaszerződést kötünk a dolgozóinkkal. 2022. február 1-jétől szeretnénk alkalmazni napi 4 órás részmunkaidőben egy munkavállalót, aki eddig közalkalmazottként dolgozott, szociális munkás egyetemi végzettséggel rendelkezik, és most végzi a kisgyermeknevelő-gondozó tanfolyamot. Ebben az esetben az egyetemi végzettséget figyelembe kell venni a besoroláskor? Hogyan alakul az ő szociális ágazati összevont pótlékának összege, mivel még nem rendelkezik a felvételekor kisgyermeknevelő végzettséggel? A garantált bérminimummal számolunk?
Részlet a válaszából: […] ...alapján Önöknek kell megállapítani, hogy az érintett személyre e kettő közül melyik szabályt kell alkalmazni. 2022. január 1-jétől a garantált bérminimum 260 000 Ft/hó lesz, a Gyakornok illetménytábla szerinti illetménye ez alatt lesz, a Pedagógus I. fokozat 3....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Garantált bérminimumra való jogosultság - a szükséges képesítés

Kérdés: Az új szakképzési törvény az eddigi állam által elismert szakképesítések helyett bevezette a szakmák rendszerét. A minimálbér-rendelet szerint továbbra is a legalább középfokú szakképzettséggel rendelkezők számára kell garantált bérminimumot fizetni. Mit jelent a szakképzési törvény szerinti változás a garantált bérminimumra való jogosultság szempontjából?
Részlet a válaszából: […] ...korábbi szabályok alapján megszerzett szakképesítések jogosítanak az egyes munkakörök betöltésére és a munkakör ellátásáért járó garantált bérminimumra. Az Szkt. 126. §-a ki is mondja, hogy "a bizonyítványban vagy e törvény hatálybalépését megelőzően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.
Kapcsolódó címkék:  

Jogosítvány mint középfokú szakképesítés

Kérdés: Kötelező-e megadni a garantált bérminimumot a C, illetve C+E kategóriás jogosítvánnyal rendelkező tehergépkocsi-vezetőknek? Betonmixeres autót vezetnek, melyhez külön gépkezelői képesítés nem szükséges.
Részlet a válaszából: […] ...iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók számára írja elő garantált bérminimum fizetését. A jogosítvány ellenben nem szakképesítés, hanem gépjármű vezetésére felhatalmazó hatósági engedély...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.
Kapcsolódó címkék:  

Köznevelési ágazati pótlék és garantált bérminimum

Kérdés: A július 1-jétől bevezetendő köznevelési ágazati pótlékkal kapcsolatosan az a kérdésünk, hogy gyakornok fokozatba sorolt pedagógusok esetén mit kell alapul venni, az Nkt. melléklete szerinti összeget, vagy azt ki kell egészíteni a garantált bérminimumra?
Részlet a válaszából: […] ...garantált bérminimumra való kiegészítés végrehajtásának módját a következő szabályok határozzák meg. Egyfelől a 367/2019. Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése azt mondja ki, hogy a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Bölcsődei dajka joga a garantált bérminimumra

Kérdés: Intézményünknek 2017. december 31-éig kellett gondoskodnia a bölcsődei dajka munkakör bevezetéséről. A korábban technikai/takarítói munkakörben dolgozó személyek munkakörét ennek megfelelően módosítottuk. Őket A-D fizetési osztályba lehet sorolni. Mivel a nálunk dolgozó két bölcsődei dajka szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezik, így a B fizetési osztályba soroltuk őket. A garantált bérminimum is megilleti őket?
Részlet a válaszából: […] ...végzettséget, illetve középfokú vagy magasabb szakképzettséget igénylő munkakör betöltése esetén garantált illetményként legalább a garantált bérminimumnak megfelelő összeg illeti meg. Mivel mindhárom felsorolt szakképesítés középfokúnak minősül, ez azt jelenti,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 27.
Kapcsolódó címkék:    

Minimálbér felsőfokú végzettség mellett

Kérdés: Két éve dolgozom egy gyárban. Felvételkor a munkaügyis hölgy azt ígérte nekem (szóbeli megállapodás volt), hogy a végzettségemhez mérten ugyan most nem tud munkát adni, de ha lesz ilyen üres munkakör, akkor áttesznek. A személyi anyagomhoz bekérték a felsőfokú végzettségem másolatát is. Az elmúlt másfél évben többféle munkakörben dolgoztam (összeszerelő, takarító, irodai segéd), végig csak a minimálbért kaptam meg. Kérdésem az lenne, hogy felsőfokú végzettséggel is ugyanúgy csak minimálbérre vagyok jogosult? Követelhetem-e a szakmai munkakört a kezdeti ígéretre tekintettel? Mindeközben januárban államvizsgázom, mert el fogok végezni egy új iskolát is.
Részlet a válaszából: […] ...garantált bérminimum a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalónak jár [324/2018. Korm. rendelet 2. § (2) bek.]. Nem az számít tehát, hogy a munkavállalónak mi a legmagasabb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 4.
Kapcsolódó címkék:    

Jógaoktató díjazása

Kérdés: Egy korlátolt felelősségű társaság tevékenységébe tartozik egyebek mellett a jógaoktatás, és rendelkezik egy erre a munkakörre alkalmazott munkavállalóval. A garantált bérminimum vagy kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) jár-e ennek a munkavállalónak?
Részlet a válaszából: […] ...végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót megillető munkabér, vagyis a garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2018. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 180 500 forint,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 16.

Garantált bérminimumhoz szükséges szakképesítések

Kérdés: A kérdésem (lásd a "Garantált bérminimum fizetése közalkalmazottaknak" című cikket [Munkaügyi Levelek, 159. szám, 3167. kérdés]) teljesen félre lett értelmezve. Gazdasági társaságról van szó, és nem a besorolási táblák érdekeltek, hanem az, hogy a kérdezett munkakörökben a minimálbér vagy a garantált bérminimum, amit meg kell adni. A munkavezető egy munkakör, és nem a közfoglalkoztatás keretében! Az OKJ 34-essel kezdődő számít középfokú iskolai + középfokú szakmai végzettség = garantált bérminimum, ha a szakmájában van foglalkoztatva.
Részlet a válaszából: […] ...engedély) szükséges, amely azonban nem minősül szakképesítésnek. Munkaviszony esetén nincsenek alkalmazandó illetménytáblák. A garantált bérminimum összegét alapbér jogcímén akkor kell megadni, ha a munkakör betöltéséhez szükséges a legalább középfokú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 28.
Kapcsolódó címkék:  

Bérkompenzáció egyházi munkavállalónak

Kérdés: Egyházunk új belépőinek bérkompenzáció-fizetésével kapcsolatban az a kérdésem, hogy a jogosultak esetében hogyan számoljuk ki a bérkompenzáció összegét, érvényesítsük-e esetükben a 94%-os csökkenést? Elegendő-e a kitöltött nyilatkozatuk arra vonatkozóan, hogy 2012-ben akkori munkáltatójuk a garantált béremelést megadta részükre?
Részlet a válaszából: […] ...nulla összegig csökkenti a 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint a 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott illetményemelés 94%-ának 100 forintra kerekített összegével. Azaz a 2011-ben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 16.
Kapcsolódó címkék:  
1
2
3
4