Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

33 találat a megadott garantált bérminimum tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Garantált bérminimumra való jogosultság - a szükséges képesítés

Kérdés: Az új szakképzési törvény az eddigi állam által elismert szakképesítések helyett bevezette a szakmák rendszerét. A minimálbér-rendelet szerint továbbra is a legalább középfokú szakképzettséggel rendelkezők számára kell garantált bérminimumot fizetni. Mit jelent a szakképzési törvény szerinti változás a garantált bérminimumra való jogosultság szempontjából?
Részlet a válaszból: […]megelőzően rá irányadó szabályozásban meghatározott végzettséget és szakképzettséget tanúsít a 2020. szeptember 1-jét megelőzően megszerzett államilag elismert szakképesítést igazoló bizonyítvány". Azaz a korábbi Országos Képzési Jegyzékekben szereplő államilag elismert szakképesítéseket a garantált bérminimumra való joghoz el kell fogadni, amennyiben azonosító számuk első két számjegye 34-es vagy annál magasabb.Az új szabályozás szerint a szakmajegyzéken szereplő, szakképző intézményben elsajátítható szakmákat a 12/2020. Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza. Az Szkt. 15. §-ának (1) bekezdése értelmében a szakma megszerzéséről kiállított oklevél, illetve szakmai bizonyítvány államilag elismert középfokú végzettséget és szakképzettséget tanúsít, és egy vagy több foglalkozás valamennyi munkakörének betöltésére képesít, míg a részszakma megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány csak államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4149
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Jogosítvány mint középfokú szakképesítés

Kérdés: Kötelező-e megadni a garantált bérminimumot a C, illetve C+E kategóriás jogosítvánnyal rendelkező tehergépkocsi-vezetőknek? Betonmixeres autót vezetnek, melyhez külön gépkezelői képesítés nem szükséges.
Részlet a válaszból: […]hatálybalépését (2020. január 1-jét) megelőzően rá irányadó szabályozásban meghatározott végzettséget és szakképzettséget tanúsít a 2020. szeptember 1-jét megelőzően megszerzett, államilag elismert szakképesítést, részszakképesítést igazoló bizonyítvány.A 150/2012. Korm. rendelet - az előző szabály alapján 2020. január 1. után is alkalmazandó - 2020. január 1. előtt hatályos 1. melléklete 35-ös azonosító számmal tartalmazta az autóbusz-vezető, tehergépkocsi-vezető szakképesítéseket. A 35-ös azonosító szám középfokú szakképesítés-ráépülést jelölt, amely alapfokú iskolai végzettséget igénylő, jellemzően iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésre épült. A 7. melléklet szerint az autóbusz-vezető, tehergépkocsi-vezető szakképesítések egyes hatósági jellegű képzések szakmai tartalmát is magukban foglalták (ún. "szakmásítás"). Az autóbusz-vezető a D kategóriás, a tehergépkocsi-vezető a C1E, CE kategóriás vezetői engedélyhez[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3956
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Köznevelési ágazati pótlék és garantált bérminimum

Kérdés: A július 1-jétől bevezetendő köznevelési ágazati pótlékkal kapcsolatosan az a kérdésünk, hogy gyakornok fokozatba sorolt pedagógusok esetén mit kell alapul venni, az Nkt. melléklete szerinti összeget, vagy azt ki kell egészíteni a garantált bérminimumra?
Részlet a válaszból: […]alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2020. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 210 600 forint. Másfelől, a Kjt. 85/A. §-ának m) pontja szerint, eltérő rendelkezés hiányában, ahol jogszabály alapbért említ, azon illetményt kell érteni. Vagyis az ágazati szakmai pótlék mint új pótlékfajta bevezetésével nem változott az eljárás: a közalkalmazott illetményét (a munkavállaló alapbérét) kell megemelni legalább a garantált bérminimum összegére, és ehhez kell hozzáadni az ágazati szakmai illetménypótlékot. Mivel pedig a 326/2013. Korm. rendelet 16. §-ának (11) bekezdése szerint "A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3920

4. találat: Bölcsődei dajka joga a garantált bérminimumra

Kérdés: Intézményünknek 2017. december 31-éig kellett gondoskodnia a bölcsődei dajka munkakör bevezetéséről. A korábban technikai/takarítói munkakörben dolgozó személyek munkakörét ennek megfelelően módosítottuk. Őket A-D fizetési osztályba lehet sorolni. Mivel a nálunk dolgozó két bölcsődei dajka szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezik, így a B fizetési osztályba soroltuk őket. A garantált bérminimum is megilleti őket?
Részlet a válaszból: […]végzettségre vagy a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti elméleti és gyakorlati tudáselemekre (bemeneti kompetenciára) épül,- 32: alsó középfokú szakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra épül, iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerezhető meg,- 34: középfokú szakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra épül, jellemzően iskolai rendszerű szakképzésben szerezhető meg.A Kjt. 66. §-a (9) bekezdésének b) pontja alapján a közalkalmazottat középfokú vagy magasabb iskolai végzettséget, illetve középfokú vagy magasabb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3602
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Minimálbér felsőfokú végzettség mellett

Kérdés: Két éve dolgozom egy gyárban. Felvételkor a munkaügyis hölgy azt ígérte nekem (szóbeli megállapodás volt), hogy a végzettségemhez mérten ugyan most nem tud munkát adni, de ha lesz ilyen üres munkakör, akkor áttesznek. A személyi anyagomhoz bekérték a felsőfokú végzettségem másolatát is. Az elmúlt másfél évben többféle munkakörben dolgoztam (összeszerelő, takarító, irodai segéd), végig csak a minimálbért kaptam meg. Kérdésem az lenne, hogy felsőfokú végzettséggel is ugyanúgy csak minimálbérre vagyok jogosult? Követelhetem-e a szakmai munkakört a kezdeti ígéretre tekintettel? Mindeközben januárban államvizsgázom, mert el fogok végezni egy új iskolát is.
Részlet a válaszból: […]független attól, hogy Önnek - általa is ismerten - felsőfokú iskolai végzettsége is van. Felhívjuk a figyelmet, hogy a munkavállaló munkaköre a munkaszerződés kötelező tartalmi eleme, amelyet csak közös megegyezéssel lehet módosítani [Mt. 45. § (1) bek., 58. §]. A munkáltató tehát egyoldalúan nem "teheti át" egy másik munkakörbe Önt, csak a beleegyezésével (kivéve, ha erre ideiglenesen, legfeljebb évi 44 munkanap erejéig kerül sor, lásd Mt. 53. §).A munkáltató kezdeti ígéretére akkor lehet jogot alapítani, ha Ön tudja bizonyítani, hogy ez a munkáltató egyoldalú kötelezettségvállalása volt (Mt. 16. §). Ehhez a nyilatkozat tartalmán kívül azt is igazolni kell, hogy a nyilatkozatot tevő személy jogosult volt a munkáltató képviseletére (Mt. 20. §). A leírt körülmények alapján (szóbeli megállapodás a személyzetis munkatárssal) erre kevés esély van. Hasonló esetben mindkét fél számára kiszámíthatóbb, biztosabb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3492
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Jógaoktató díjazása

Kérdés: Egy korlátolt felelősségű társaság tevékenységébe tartozik egyebek mellett a jógaoktatás, és rendelkezik egy erre a munkakörre alkalmazott munkavállalóval. A garantált bérminimum vagy kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) jár-e ennek a munkavállalónak?
Részlet a válaszból: […]eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót megillető munkabér, vagyis a garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2018. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 180 500 forint, hetibér alkalmazása esetén 41 500 forint, napibér alkalmazása esetén 8300 forint, órabér alkalmazása esetén 1038 forint [430/2016. Korm. rendelet 2. § (1) bek. b) pont, (2) bek. b) pont].A kérdés, hogy a jógaoktatás legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörnek tekinthető-e? Ez esetben ugyanis kötelező megállapítani a garantált bérminimumot. Legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakör egyfelől jogszabályban kerülhet ekként meghatározásra,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3326

7. találat: Garantált bérminimumhoz szükséges szakképesítések

Kérdés: A kérdésem (lásd a "Garantált bérminimum fizetése közalkalmazottaknak" című cikket [Munkaügyi Levelek, 159. szám, 3167. kérdés]) teljesen félre lett értelmezve. Gazdasági társaságról van szó, és nem a besorolási táblák érdekeltek, hanem az, hogy a kérdezett munkakörökben a minimálbér vagy a garantált bérminimum, amit meg kell adni. A munkavezető egy munkakör, és nem a közfoglalkoztatás keretében! Az OKJ 34-essel kezdődő számít középfokú iskolai + középfokú szakmai végzettség = garantált bérminimum, ha a szakmájában van foglalkoztatva.
Részlet a válaszból: […]foglalkoztatására kerüljön sor. A munkavezető munkakör a közfoglalkoztatás egyes feltételeit rendező 170/2011. Korm. rendeletben van nevesítve. Azt, hogy egy gazdasági társaság a nála létesített "mezőőr", "munkavezető" elnevezésű munkakörökbe milyen feladatokat sorol, és azokhoz milyen képzettségi feltételeket állapít meg, kívülálló számára nem lehet ismertként feltételezni. A munkaviszonyban foglalkoztatott mezőőr, munkavezető és gépkocsivezető munkakörre jogszabály képesítési feltételt nem állapít meg. A gépkocsivezetői munkakör betöltéséhez jogosítvány (vezetői engedély) szükséges, amely azonban nem minősül szakképesítésnek. Munkaviszony esetén nincsenek alkalmazandó illetménytáblák. A garantált bérminimum összegét alapbér jogcímén akkor kell megadni, ha a munkakör betöltéséhez szükséges a legalább középfokú iskolai végzettség vagy szakképesítés.Arra az előző válaszban is kitértünk, hogy alapfokú szakképesítésnek azok az alapfokú részszakképesítések minősülnek, amelyek azonosító számának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3266
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Bérkompenzáció egyházi munkavállalónak

Kérdés: Egyházunk új belépőinek bérkompenzáció-fizetésével kapcsolatban az a kérdésem, hogy a jogosultak esetében hogyan számoljuk ki a bérkompenzáció összegét, érvényesítsük-e esetükben a 94%-os csökkenést? Elegendő-e a kitöltött nyilatkozatuk arra vonatkozóan, hogy 2012-ben akkori munkáltatójuk a garantált béremelést megadta részükre?
Részlet a válaszból: […]298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott illetményemelés 94%-ának 100 forintra kerekített összegével. Azaz a 2011-ben és 2012-ben végrehajtott minimálbér- vagy garantáltbérminimum-emelés esetén kell a csökkentést végrehajtani. Tekintve, hogy a minimálbérre, garantált bérminimumra vonatkozó kormányrendeletek hatályosak voltak a munkaviszonyban állókra is, a 94%-os csökkentés szabályát az egyházi kifizetőnek is alkalmaznia kell a vele munkaviszonyban állókra nézve.A 462/2017. Korm. rendelet 10. §-a szerint a bérkompenzációra jogosult személynek meghatározott adatokról nyilatkozatot kell tennie a munkáltatójának a bérkompenzáció kifizetése érdekében. A 462/2017. Korm. rendelet 5. melléklete tartalmazza a nyilatkozat mintáját, amelynek a II.1. pontjában kell nyilatkozni a 2011. és/vagy 2012. évi minimálbér, garantált bérminimum összegéhez igazítás miatti béremelés végrehajtásáról és összegéről. A 462/2017. Korm. rendelet a nyilatkozattételen kívül további igazolási kötelezettséget nem ír elő, de úgy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3240
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Garantált bérminimum fizetése anyagmozgatónak és minőségellenőrnek

Kérdés: Az anyagmozgató és minőségellenőr munkakörben foglalkoztatott munkavállalóknak kötelező-e megadni a garantált bérminimumot, ha gimnáziumi érettségivel, illetve valamely OKJ-s szakképzettséggel rendelkeznek?
Részlet a válaszból: […]végzettséget vagy szakképzettséget, akkor kell vizsgálni, hogy az adott munkavállaló ezzel rendelkezik-e, azaz a munkakört betöltheti-e. Önmagában a munkavállaló végzettsége, szakképzettsége alapján azt a körülményt, hogy jogosult-e garantált bérminimumra, nem lehet megítélni.A Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR) szerint az anyagmozgató FEOR-száma 9223 Rakodómunkás, amely a FEOR szerint a "9 - szakképzettséget nem igénylő egyszerű foglalkozások", lényegében a betanított munkások közé tartozik. A minőségellenőr FEOR-száma viszont 3135 Minőségbiztosítási technikus, amely a "3 - egyéb felsőfokú vagy középfokú végzettséget igénylő foglalkozások" közé tartozik. Ebből következően az anyagmozgató munkakör[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3199

10. találat: Garantált bérminimum fizetése közalkalmazottaknak

Kérdés: Mezőőröknek, gépkocsivezetőknek, valamint a munkavezetőknek jár-e a garantált minimálbér? Az OKJ 34 fölöttiek számítanak középfokú végzettségnek?
Részlet a válaszból: […]ezen elnevezésű munkakörök betöltőit a "C", a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi ágazatban a "B"-"D" fizetési osztályba kell sorolni a 356/2008. Korm. rendelet, illetve a 257/2000. Korm. rendelet szerint. Felmerülhet még, hogy a közfoglalkoztatás területén - nem közalkalmazottként - dolgozó munkavezetőkre vonatkozott a kérdés. Közfoglalkoztatási bérüket a 170/2011. Korm. rendelet 2/A. §-a szabályozza, havi 89 705 Ft, legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén pedig havi 117 245 Ft összegben.A közalkalmazotti besorolás általános szabálya a Kjt. 61. §-a, amely szerint az "A" fizetési osztályba tartoznak azok a munkakörök, amelyek legfeljebb alapfokú iskolai végzettséghez, vagy alapfokú iskolai végzettséget nem igénylő szakképesítéshez kötöttek. A 150/2012. Korm. rendelet szerinti OKJ-s szakképesítések közül az ún. alapfokú részszakképesítések tartoznak ide, amelyek azonosító számának első két számjegye a 21-es. Az "A" fizetési osztályba sorolt munkakörök betöltőinek legalább a kötelező legkisebb munkabért kell fizetni. A "B" fizetési osztálytól (az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakörök) felfelé haladva a fizetési osztályokban már legalább a garantált bérminimum jár.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3167
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 33 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést