Törzsidőben dohányzás – a lehetséges következmények

Kérdés: A munkavállaló határozatlan idejű munkaviszonyát felmondással szüntette meg a munkáltató arra való hivatkozással, hogy napi rendszerességgel több alkalommal kijár az üzemből dohányozni törzsidőben, azaz munkavégzési idejében a munkahelyét engedély nélkül elhagyja. A munkavállaló a tényt, hogy napi rendszerességgel napi két-három alkalommal jár ki az üzemből dohányozni, nem tagadja, azonban arra hivatkozik, hogy ezt a gyakorlatot a munkáltató tartósan nemcsak neki, hanem más munkavállalóknak szankció nélkül eltűrte és jelenleg is eltűri, figyelmeztetésben sem szóban, sem írásban korábban nem részesült. Alappal támadható-e a felmondás akár arra hivatkozással, hogy ha a munkavállaló éveken keresztül eltűrte, hogy a munkavállaló kijár a munkaidejében dohányozni a gyáron kívülre, akkor erre nem lehet jogszerűen felmondást alapítani, ugyanis a felmondásnak a felmondás indokaként megjelölt kötelességszegésnek időben kapcsolódni kell a felmondás közléséhez? Ezt az álláspontot olvastam egy munkajogi szakembertől, de nem találtam erre vonatkozó konkrét bírói gyakorlatot. Ha alapos ezen vagy más jogi indokból a felmondás jogszerűtlensége, kérem – ha ilyenről tudásuk van –, hogy a válaszukkal együtt konkrét döntvényszámokat is adjanak meg.
Részlet a válaszából: […] Úgy tűnik a tényállás alapján, hogy a munkavállaló kötelezettségszegése, amely egyébként valóban a munkavégzési és a rendelkezésre állási kötelezettség megszegését jelenti, látszólagos lehet csupán. Ha ugyanis a munkavállaló a munkahelyét engedély nélkül elhagyja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

Dohányzással töltött idő

Kérdés: Levonható-e a kötelező munkaidőből a munkaidőben dohányzásra fordított idő?
Részlet a válaszából: […] ...rendelkezésre álláshoz nem kötődő tevékenységet megtilthat, hiszen a munkaidőben a munkavállaló teljes figyelmére igényt tarthat. A dohányzás semmilyen megkülönböztetett helyzetet nem élvez ebből a szempontból, a munkáltató joggal rendelkezhet úgy, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 5.

Dohányzás az idősek klubjában

Kérdés: Egy idősek klubjában dolgozom, ahol több kollégám fittyet hányva a szabályzásra, a közös helyiségekben gyújt rá, cigarettával a kézben közlekedik, a legnagyobb hidegben is huzatot csinál, amivel a dohányfüstöt el akarja tüntetni, de szinte folyamatosan az utcát "fűti". Mit tehetek ez ellen, ha a klub vezetője is a dohányosok számát gyarapítja?
Részlet a válaszából: […] ...Ndtv. 2. §-a (1) bekezdésnek c) pontja szerint a dohányzásra kijelölt helyek kivételével nem szabad dohányozni, elektronikus cigarettát vagy dohányzást imitáló elektronikus eszközt használni a munkahelyeken. Az Ndtv. 2. §-a (2) bekezdésének b) pontja alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 20.

Nemdohányzók védelme

Kérdés: Egy könyvelőirodában dolgozom, ahol eddig csak a kertben lehetett dohányozni. Ezen a főnöknőm 2015 májusától változtatott, most már az irodai szobájában dohányzik, ahova a többi dohányos kolléganőt is behívja. A szoba résein csak úgy árad ki a cigarettafüst. Többszöri kérésemre sem hajlandó az irodában való dohányzást abbahagyni. Asztmás vagyok, és 3 hónapja olyan súlyosan romlott az állapotom, hogy kórházba is kerültem miatta. A válasza az, hogy elege van a hisztiből, ha nem tetszik, el lehet menni. 17 éve dolgozom a cégnél, nem tudom, mitévő legyek, mik a jogaim és mit tehet meg a munkáltató? Mit tehetnék ebben az ügyben?
Részlet a válaszából: […] ...Ndtv. 2. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerint a dohányzásra kijelölt helyek kivételével nem szabad dohányozni, elektronikus cigarettát vagy dohányzást imitáló elektronikus eszközt használni a munkahelyeken. Az Ndtv. 2. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 8.

Füstmentes munkahely – és a "füstbe ment cigiszünet"

Kérdés: 2015. február elsejével módosították cégünknél a munkaügyi szabályzatot, amelyben kitiltották a cég területéről a dohányzást. Ez igen kellemetlenül érinti a dohányzó kollégákat (kb. 30%-a az összlétszámnak). Milyen körülményekre lehetne hivatkozni, hogy a munkáltató mégis megengedje a munkahelyi dohányzást? Kell-e valamilyen kompenzációt adni amiatt, hogy mostantól a "cigiszünetet" is le kell dolgozni?
Részlet a válaszából: […] ...Dohánytv. szerint a dohányzás számára kijelölt helyek kivételével a munkahelyen tilos a dohányzás [2. § (1) bek. c) pont]. A munkáltató által hatályba léptetett módosítás így alapvetően ennek a törvénynek a végrehajtását szolgálja. Teljes dohányzási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 16.

Dohányzás a munkahelyen – mint felmondási ok

Kérdés: Faipari üzemünkben az egyik munkavállalót rendszeresen rajtakapjuk, hogy dohányzik a faáru közelében. Ez rendkívül veszélyes, hiszen a forgács könnyen lángra kaphat. Hogyan tudjuk megakadályozni, hogy a veszélyes helyeken a dohányos kolléga rágyújtson? Tudunk-e hatni rá valamilyen szankcióval? Egy figyelmeztetésben hivatkozhatunk-e arra, hogy ha továbbra is az áru közelében dohányzik, akkor megszüntetjük a munkaviszonyát?
Részlet a válaszából: […] ...nemdohányzók védelméről szóló törvény rögzíti, hogy a munkahelyeken hol jelölhető ki dohányzásra hely (Dohánytv. 2-4/A. §). A munkahelyen ennek megfelelően – amennyiben van ilyen hely – a munkavállaló kizárólag a kijelölt helyeken dohányozhat. Ha ezt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 22.

Dohányzási idő

Kérdés: Ledolgoztathatja-e a dohányzási időt a munkavállalókkal a munkáltató?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. nem ismeri a "dohányzási idő" fogalmát. Mivel a Dtv. értelmében dohányzási tilalom van érvényben a közforgalmú intézmények nyilvánosság számára nyitva álló zárt légterű helyiségeiben, valamint a munka­helyek zárt légterű helyiségeiben, így a munkahelyen vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 9.

Pénzbírság a munkavállalónak

Kérdés: Egy munkaügyi előadáson értesültem róla, hogy az új Mt. szerint a munkavállalót már közvetlen pénzbírsággal sújthatja a munkáltató (pl. utasítás megtagadásáért, dohányzásért, munka- és tűzvédelmi szabályok be nem tartásáért), de a büntetési tételeket és az eljárás rendjét kollektív szerződésben kell rögzíteni. A kérdésem, hogy a fent felsoroltak vétkes kötelezettségszegésnek minősülnek, és ez alapján büntethető a munkavállaló? Ha nincs a munkáltatónál kollektív szerződés érvényben, munkaszerződésben is rögzíteni lehet a jogkövetkezményeket? Hogy állapítható meg a kötelezettségszegés súlyával arányos pénzbüntetés összege? Ezt megelőzően kell-e írásban figyelmeztetni a dolgozót, vagy szabálysértés esetén már első alkalommal megállapítható a pénzbüntetés? Levonható hónap végén közvetlenül a munkabérből?
Részlet a válaszából: […] Az új Mt. 56. §-a tartalmazza a munkavállaló kötelezettségszegése esetén alkalmazható hátrányos jogkövetkezmények szabályait. A munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegése esetére kollektív szerződés vagy munkaszerződés állapíthat meg hátrányos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 29.

Tűzvédelmi szabálysértés – ha egy darabig elnézte a munkáltató

Kérdés: Egyik munkavállalónkkal szemben – a kollektív szerződésünk 1. számú melléklete alapján – fegyelmi eljárást indítottunk. A művezető ugyanis rajtakapta, hogy az egyik anyagraktárban dohányzott. A raktárban több helyen ki van írva a falra, hogy nyílt láng használata tilos, ez tűzvédelmi előírás. Az első meghallgatáson a munkavállaló azzal védekezett, hogy évek óta ott dohányzik, és nem is ő az egyetlen. Kollégáival még egy hamutartót is kitettek. Elbizonytalanodtunk, hogy lehet-e most fegyelmit adni a munkavállalónak, ha ezek szerint a raktárvezető, művezető hónapokig szó nélkül eltűrte a tűzvédelmi szabályok megsértését?
Részlet a válaszából: […] ...ezért legfeljebb egy írásbeli figyelmeztetésttartunk indokoltnak, amelyben felhívják az érintett munkavállalók figyelmét a dohányzásitilalom betartására. Ha ezt követően Önök már következetesen betartatják anyílt láng használatára...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 27.

Munkahelyi dohányzás – eltiltható-e a munkavállaló?

Kérdés: Megteheti a munkáltatónk, hogy eltilt a munkahelyi dohányzástól? Reggel 9-től du. fél 6-ig tart a munkaidőnk, amelyből csak az ebédszünet alatt tudunk dohányozni. Nincs megfelelő hely biztosítva a dohányosoknak, és a munkánk jellege folytán nem tehetjük meg, hogy a dohányzás idejére elhagyjuk az épületet. Kérem szíves válaszukat!
Részlet a válaszából: […] ...kötelessége. Az Mvt.38. §-a alapján azokon a munkahelyeken, ahol az egészséget nem veszélyeztető ésbiztonságos munkavégzés dohányzási tilalom elrendelését teszi szükségessé,külön dohányzóhelyet kell kijelölni, kivéve akkor, ha a munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 11.