Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

idegennyelvtudási pótlék
ideiglenes ellátás (Flt.) Munkanélküli-ellátás ideiglenesen?
Több mint 3 évig Írországban, illetve az ír cég részéről kiküldetésben fél évig Ausztriában is végeztem tevékenységemet, mielőtt megszüntették volna munkaviszonyomat. Úgy tudom, hogy az álláskeresési ellátást a lakóhelyem szerinti államban, azaz Magyarországon vehetném igénybe, azonban az ír cég nem állította ki az ehhez szükséges igazolásokat. Mi a teendő ilyenkor?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 47. számában (2011. január 31.), 905. kérdésszám alatt
idényjellegű munka
idényjellegű tevékenység 0 kapcsolódó kérdés az archívumban. Megnézem őket.
idénymunka
idénymunka helyettesítésre Idénymunka - helyettesítésre?
Azt tervezzük, hogy a nyári szabadságolások alatt távol lévő munkavállalóink helyettesítésére idénymunkásokat alkalmazunk. Milyen jogi lehetőségeink vannak?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 4. számában (2008. július 21.), 66. kérdésszám alatt
időbér
időtartam Határidő és időtartam
Mi a különbség a határidő és az időtartam között? Mit ért az új Mt. azon, hogy a "naptár az irányadó" a határidőnek nem minősülő időtartam számítására?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 71. számában (2012. július 2.), 1356. kérdésszám alatt
igazolások kiadása
igazolatlan távollét
igazolt távollét
igényérvényesítés
illetékesség Üzemi tanácsok hatásköri összeütközése
Mi van olyankor, ha több üzemi tanács létezik, és az egyik hozza csak meg a határozatot a másik tudta nélkül? Nem hajlandó leülni a másik üzemi tanács, hogy a jelöltek nevéről határozzanak, mert váltig állítja, hogy ez így jogszerű.
Megjelent a Munkaügyi Levelek 153. számában (2017. szeptember 4.), 3037. kérdésszám alatt
illetmény
illetmény visszatartása Kormánytisztviselő igazolatlan távolléte - az illetmény visszatarthatósága
Egyik kormánytisztviselőnk július 8-a óta nem jelent meg a munkahelyén, nem válaszol semmilyen megkeresésünkre, és semmivel nem indokolta meg távollétét. Megindítottuk az ügy kivizsgálását, de tudni szeretnénk, hogy addig is kötelesek vagyunk-e illetményt fizetni részére, mert az igazolatlan távollétre konkrét rendelkezést nem találtunk a Kttv.-ben. Egyelőre nem fizettünk illetményt. Jogszerűen jártunk el?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 106. számában (2014. szeptember 22.), 2082. kérdésszám alatt
illetményalap Köztisztviselői illetményalap és alapilletmény - a változásuk közti különbség
Polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő vagyok. 2018. február 28-án "soros előrelépés" keretében átsorolt a munkáltatóm I. besorolási osztály 8-as fokozatból 9-es fokozatba. A képviselő-testület 2018. március 8-án elfogadott egy rendeletet, amely tartalmazza, hogy a köztisztviselőket illetményeltérítés illeti meg, teljesítményértékelés alapján 2018. január 1-jétől visszamenőlegesen. A munkáltatóm azt mondta, hogy nekem csak 2018. március 1-jétől tudja elvégezni az illetményemelést, mert a visszamenőleges emelés nem illet meg a magasabb illetménnyel. Tájékoztatása szerint a január-február hónapra járó különbözetet majd egy hóközi számfejtésként egyéb jogcímen fogom megkapni. Jogos-e, hogy nem illet meg a visszamenőleges (magasabb) összeg január-február hónapra, mivel a képviselő-testületi döntés később született, miután engem már törvény szerint át kellett sorolni a magasabb kategóriába?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 164. számában (2018. május 7.), 3258. kérdésszám alatt
illetménycsökkentés
illetményeltérítés
illetményemelés
illetménykiegészítés
illetménykompenzáció
illetménykülönbözet
illetménynövekedés
illetménypótlék
illetményrész megvonása Illetményrész megvonása felmentési idő alatt
Közalkalmazott esetében kérdezem, hogy ha munkáltatói jóindulat alapján felmentéssel szüntetünk meg egy jogviszonyt (nem kötelező felmentési eset), a felmentési idő alatt meg lehet-e vonni a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt? Ha igen, milyen indokkal szüntethető meg? Mivel távolléti díj jár, annak része vagy nem része a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 166. számában (2018. június 25.), 3294. kérdésszám alatt
indokolás
indokolási kötelezettség
inkasszó Munkabérből letiltás mellett az inkasszó alkalmazhatósága
Ha már 2 éve vonják az aktuális levonást (bank felé fennálló tartozásom van, lakáshitelt vettem fel), akkor inkasszózhatják a számlámat? Az 50%-os folyamatos levonási összeget inkasszózhatja így a végrehajtó?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 158. számában (2017. december 11.), 3142. kérdésszám alatt
intézményvezető
intézményvezető-helyettes Intézményvezető-helyettes - a megbízás egy képesítési feltételéről
Gimnáziumunk fenntartója a kinevezni javasolt intézményvezető-helyettes személyét nem fogadja el azzal az indokkal, hogy az intézményvezető-helyettes magasabb vezetőnek számít, ezért rendelkeznie kell pedagógus-szakvizsga keretében megszerzett intézményvezetői szakvizsgával. Valóban így van ez?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 189. számában (2019. november 25.), 3750. kérdésszám alatt
irányadó időszak
írásbeli felszólítás Tévesen kifizetett munkabér visszakövetelése
Az egyik munkavállalónk gyermeke születése miatt két hetet kért, hogy feleségét hazavihesse, és otthon lehessen a családdal. Tévedésből azonban a távollét mindkét hetét a gyermek születése miatti munkaidő-kedvezmény keretében számfejtettük le, és így olyan időszakra is bért fizettünk, amire nem kellett volna. A munkavállaló ezt a következő hónapban jelezte is, de valahogy nem került be a rendszerbe, csak most, mintegy fél évvel később. A kérdésem, hogy van-e lehetőség visszavonni a bért, mivel a 60 napos határidő már eltelt?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 54. számában (2011. június 27.), 1040. kérdésszám alatt
írásbeli figyelmeztetés
írásbeli nyilatkozat közlésének hatályosulása
iratok kiadása Munkavállaló halála és a munkaviszony-megszűnés eljárási részletei
Egyik munkavállalónk elhalálozott. A halál napjával munkaviszonyát megszüntettük, járandóságát bankszámlaszámára elutaltuk. A munkaviszony megszűnésével kapcsolatos iratait ilyen esetben hogyan kell kezelni? Tudomásunk szerint élettársa van, gyermeke nincs, testvérei vannak. Meg kell várni a hagyatéki eljárást, vagy lakcímére elpostázhatjuk (nevére szólóan?) a kilépőpapírokat? Ilyen esetben mi a helyes eljárás?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 201. számában (2020. augusztus 25.), 3963. kérdésszám alatt
iratőrzés Személyügyi anyagokra vonatkozó előírások
Több internetes oldalon olvasható, hogy a munkaügyi-személyügyi anyagokat korlátlan ideig meg kell őrizni, amelynek oka többek között a nyugdíjelbírálás során a szolgálati idő megállapításához szükséges adatszolgáltatás. Emellett a cég végelszámolása esetén át kell adni a végelszámolónak ezeket az anyagokat, amelyek később irattárba, levéltárba kerülnek. Sajnos nem találunk olyan konkrét törvényi hivatkozást, amely egyértelműen leírná, hogyan kell az anyagokat megőrizni, meddig stb., csak egy szokásos eljárásmódról kaphatunk információt. Létezik-e olyan törvény, amelynek valamely paragrafusa konkrétan rendelkezik a személyügyi anyagok megőrzéséről?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 99. számában (2014. április 7.), 1922. kérdésszám alatt
iratőrzési idő Munkáltató megőrzési kötelezettsége a letiltás dokumentumaira
A munkavállaló munkabérét jogerős végrehajtói határozat alapján letiltás terhelte. Munkaviszonya megszűnésekor a tartozásigazolás kiállításra került, letiltási rendelvény csatolva lett hozzá, majd a végrehajtó is tájékoztatva lett a munkaviszony megszűnéséről. A munkaviszony megszűnését követően hat év elteltével most a végrehajtó iroda tájékoztatást kér a levont összegekről. Mennyi ideig kell őrizni a letiltással kapcsolatos adatokat a munkaviszony megszűnése után (letiltási rendelvény, végrehajtóval történő levelezés, utalási adatok)? Köteles-e a munkáltató hat évvel a munkaviszony megszűnését követően adatot szolgáltatni a volt munkavállalóról? Természetesen nem ellenállni szeretnénk a végrehajtó felé történő tájékoztatásnak, csak az adatvédelmi szempontoknak is szeretnénk megfelelni.
Megjelent a Munkaügyi Levelek 199. számában (2020. július 14.), 3938. kérdésszám alatt
iratőrzési kötelezettség Munkaügyi "papírok" - megőrzésük ideje
Társaságunk selejtezni szeretné a mára már igen tetemesre duzzadt, munkaüggyel kapcsolatos dokumentumok egy részét, azonban bizonytalanok vagyunk, hogy pontosan mely iratokat kell megőrizni, és mik azok, amelyek megsemmisíthetők? Feltételezzük, a munkaóra-nyilvántartások, bérjegyzékek, különféle nyilatkozatok selejtezhetők, a teljes évet tartalmazó bérkartonok, munkaviszony-, adó- és járulékigazolások megőrzendők.
Megjelent a Munkaügyi Levelek 110. számában (2014. december 15.), 2149. kérdésszám alatt
iskolai rendszerű képzés Tanulmányi munkaidő-kedvezmény és díjazása
Köztisztviselőként dolgozom, és mellette főiskolán tanulok. A munkáltatómmal tanulmányi szerződést nem kötöttem, de megbeszéltük, hogy részt veszek a képzésben. Eddig nem is volt probléma, mindig elengedett a vizsgáimra, még szabadságot sem kellett kiírnom, de most arra hivatkozik, hogy sok a munka, és így nem enged el. Kérdésem, hogy jár-e nekem a tanulmányi munkaidő-kedvezmény, és megillet-e erre az időre valamilyen díjazás?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 21. számában (2009. július 27.), 394. kérdésszám alatt
iskolaszövetkezeti munkaviszony
ítélet kiegészítése Ítélet kiegészítése
A régi Mt. szerint hozott 2010-es másodfokú ítéletet kiegészíti a törvényszék 2015-ben, s megítél elmaradt munkabért az elsőfokú ítélet (2007) és a jogerős ítélet (2010) közötti időre. Jogszerű-e a másodfokú jogerős ítélet kiegészítése az elmaradt munkabér körében, tekintettel arra, hogy a fórumrendszer (elsőfokú eljárás hiányában) sérülni látszik az említett időszakra (2007-2010) vonatkozó elmaradt munkabérigény elbírálása vonatkozásában? (Előzőleg a 2007-es elsőfokú ítélet megállapította a munkaviszony-megszüntetés jogellenes voltát, amit a 2010-es ítélet helybenhagyott, viszont ez utóbbi a két ítélet közti időszakra mellőzte az elmaradt munkabér megítélését.)
Megjelent a Munkaügyi Levelek 136. számában (2016. augusztus 8.), 2682. kérdésszám alatt
ittas állapot