Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott idegennyelvtudási pótlék tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Idegennyelv-tudási pótlék meghatározása a munkáltató által

Kérdés: A Kjt. 74. §-a alapján adható-e szóbeli vagy írásbeli (tehát nem komplex) közép-, illetve felsőfokú állami nyelvvizsga megléte esetén idegennyelv-tudási pótlék a közalkalmazottnak? Amennyiben igen, akkor ebben az esetben arányosítható-e (felezhető-e) a pótlék mértéke? Dönthet-e úgy a munkáltató - kollektív szerződéses rendelkezés hiányában -, hogy adott munkakör esetén a szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsgát önmagában nem fogadja el, és csak komplex közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga megléte esetén fizet nyelvpótlékot? Ha igen, kell-e erről külön szabályzat?
Részlet a válaszból: […]nyelvpótlékban való részesülést. A 137/2008. Korm. rendelet határozza meg, mit értünk ezen. Államilag elismert nyelvvizsgát akkreditált vizsgarendszer szerint, és vizsgáztatási joggal felruházott szervezet folytathat le. Államilag elismert - típusa szerint - mind a szóbeli, mind az írásbeli, mind a komplex nyelvvizsga [137/2008. Korm. rendelet 1. §, 2. § (4) bekezdés b) pont].A Kjt. a kollektív szerződésnek, ennek hiányában a munkáltatónak ad szabad kezet a nyelvpótlék feltételeinek megállapítására. Ez kiterjed egyfelől az idegennyelv-tudási pótlékra jogosító idegen nyelvek, másfelől a munkakörök meghatározására (bizonyos, a törvényben felsorolt munkakörök kivételével), de a nyelvtudás igazolása módjának előírására nem. Ebből következően mind a szóbeli, mind az írásbeli, mind a komplex nyelvvizsga elfogadható, feltéve hogy a vizsgáztató szervezet megfelelt a 137/2008. Korm. rendelet előírásainak. Nem terjed ki a felhatalmazás a pótlék mértékének megváltoztatására sem, tehát a munkáltató nem alkalmazhat a Kttv.-ben szereplőhöz hasonló olyan megoldást sem, hogy nem komplex nyelvvizsga esetén a pótlék mértékét felére csökkenti.A Kjt. maga nem írja elő, hogy a munkáltatónak szabályzatot kellene alkotnia az idegennyelv-tudási pótlék feltételeinek meghatározásáról. Az Mt. 16-17. §-a szerint pedig, ha a munkáltató nyelvpótlék fizetésére vállal egyoldalúan kötelezettséget,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2577

2. találat: Pedagógus nemzetiségi iskolában - a pótlékokra való jogosultság

Kérdés: Német nemzetiségi általános iskolaként működünk. Az alsó tagozatban osztályfőnökként dolgozik egyik kolléganőnk, aki német nemzetiségi tanító diplomával rendelkezik. Vita van közöttünk arról, hogy az osztályfőnöki, illetve nemzetiségi pótlékon kívül jár-e neki idegen nyelvi pótlék is? Számít-e ebből a szempontból, hogy nem nyelvtanári, hanem tanítói diplomával rendelkezik? Ha német nyelven földrajzot is tanít 5-6. osztályban, erre jár-e az idegen nyelvi pótlék?
Részlet a válaszból: […]pedagógus-munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott pedagógusnak nemzetiségi pótlék jár, ha kisebbségi nyelvű óvodában, iskolában állandó jelleggel, kötelező órájának legalább 50%-ában kisebbségi anyanyelven nevelő-, illetve nevelő- és oktatómunkát végez. E pótlék meghatározása a Kjt. 75. § (1) bekezdése alapján történt, amely szerint végrehajtási rendelet a 69-74. § rendelkezéseiben foglaltakon túl ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel további illetménypótlékot állapíthat meg, ha ezt a munkakörbe tartozó, valamely, az általánostól eltérő munkafeltétel indokolja. Sem a törvény, sem a végrehajtási rendelet nem tartalmaz olyan szabályt, amely az idegennyelv-tudási pótlék és a nemzetiségi pótlék egymáshoz való viszonyát rendezné, a Kjt. 75. §-ának megfogalmazásából - a nemzetiségi pótléknak a törvényben meghatározottakon "túli" pótlékká nyilvánításából - pedig arra lehet következtetni, hogy a két pótlék egymás mellett is jár, amennyiben mindkettőnek, egymástól függetlenül vizsgálva, fennállnak a feltételei. Kétségtelen az is, hogy az idegennyelv-tudási pótlékot csak kifejezetten a nyelvtanári munkakör zárja ki, a nemzetiségi tanítói munkakör nem. E törvényi rendelkezés nem értelmezhető kiterjesztően, a (nemzetiségi) tanítói munkakör nem azonos a nyelvtanári munkakörrel, már csak azért sem, mivel e két munkakört egyébként a végrehajtási rendelet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1060