Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott írásbeli figyelmeztetés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Írásbeli figyelmeztetés - ha kizárja az azonnali hatályú felmondást

Kérdés: Munkavállalónk jelentős összeget "kivett" a kasszából (büntetőbíróság ugyan nem hozott még ítéletet, de egyértelmű, hogy ez történt, ezt el is ismerte). Sajnos még mielőtt a munkaviszony megszüntetéséről intézkedhettünk volna, munkahelyi felettese (aki egyébként jogosult erre) figyelmeztetésben részesítette. Megszüntethetjük-e a munkaviszonyát azonnali hatályú felmondással?
Részlet a válaszból: […]bizonyos összeget abból a célból, hogy azt eltulajdonítsa, súlyosan sérti a munkáltató jogos gazdasági érdekeit, szándékos és jelentős mértékű kötelezettségszegés [Mt. 78. § (1) bek.]. Ebből következően általában alkalmas arra, hogy a munkáltató azonnali hatállyal felmondja a munkaviszonyt. Az ítélkezési gyakorlat értelmében ugyanakkor, amennyiben a munkáltató ezért a magatartásért korábban írásbeli figyelmeztetésben részesítette a munkavállalót, ez önmagában nem képezheti utóbb a munkaviszony megszüntetésének indokát. Ahhoz, hogy a munkáltató megszüntethesse a munkaviszonyt, a munkavállalónak egy újabb, hasonló súlyú magatartást kell elkövetnie. A jövőben az ilyen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3777

2. találat: Írásbeli figyelmeztetés közlése harmadik személlyel

Kérdés: Írásbeli fegyelmi figyelmeztetésben részesítettek a munkahelyemen ittasság miatt. Kétszer fordult elő, aláírtam. Szeretnék kilépni, elmenni egy másik helyre dolgozni, nem emiatt, hanem tanulni, fejlődni szeretnék, illetve mozgáskorlátozottságom miatt ezt a fizikai igénybevételt nem bírom. A munkáltató továbbadhatja-e ezt az információt a leendő főnökömnek?
Részlet a válaszból: […]munkavállaló hozzájárulásával közölhet. Annak ellenére, hogy ez a rendelkezés ma már nincs hatályban, a GDPR értelmében a munkáltató az Önt érintő figyelmeztetés tartalmát nem jogosult más személy, így például a leendő munkáltató vagy a munkáltatói jogkört gyakorló számára átadni. Ezen személyes adatnak minősülő információ tekintetében ugyanis nem állapítható meg olyan felhatalmazás, amely erre a cselekményre őt feljogosítaná, vagy azt igazolná. Megjegyzendő,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3758

3. találat: Tévedésből kiküldött e-mail jogkövetkezményei

Kérdés: Munkavállalónk tévedésből egy ügyfélnek címzett elektronikus levelében olyan levelezést továbbított, amelyben más kollégákkal folytatott beszélgetése volt olvasható. E beszélgetésben sajnos nemegyszer gúnyosan, helyenként vulgáris kifejezésekkel illettek egy harmadik személyt (egy másik ügyfelet). Ez nyilvánvaló módon számos hátránnyal járt számunkra, ezért a munkavállaló magatartásának a szankcionálásán gondolkodunk, noha elbocsátani nem akarjuk. Milyen lehetőségek állnak a rendelkezésünkre?
Részlet a válaszból: […]hatályú felmondással, kérdésként vetődik fel, van-e lehetőségük az Mt. 56. §-ában szabályozott munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegése esetére előírható, kollektív szerződés vagy - ha a munkáltató vagy a munkavállaló nem áll kollektív szerződés hatálya alatt - munkaszerződés alapján alkalmazható, a kötelezettségszegés súlyával arányos hátrányos jogkövetkezmények megállapítására. Ha igen (noha ez nem állapítható meg a kérdésfeltevésből), a leírt eset tipikusan olyan magatartás, amelynek bekövetkezése esetén a munkáltató az alapul szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül jogosult hátrányos jogkövetkezményt alkalmazni. Hátrányos jogkövetkezményként csak olyan, a munkaviszonnyal összefüggő, annak feltételeit határozott időre módosító hátrány állapítható meg, amely a munkavállaló személyiségi jogát és emberi méltóságát nem sérti. A vagyoni hátrányt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3504

4. találat: Írásbeli figyelmeztetés következményei

Kérdés: Az írásbeli figyelmeztetést követően mennyi ideig nem jár jutalom? Van-e az írásbeli figyelmeztetésnek "elévülési ideje"?
Részlet a válaszból: […]írásbeli figyelmeztetést követő bizonyos ideig nem jár jutalom a munkavállaló számára. Nem kizárt ugyanakkor, hogy amennyiben például kollektív szerződés vagy normatív hatályú üzemi megállapodás az Mt. 56. §-a alapján alkalmazható hátrányos jogkövetkezmények egyik eseteként nevesíti az írásbeli figyelmeztetést, ahhoz adott esetben egyéb vagyoni jellegű szankciókat is kapcsoljon. Ez azonban csak a konkrét kollektív szerződés vagy normatív hatályú üzemi megállapodás ismeretében dönthető el, és a jutalommegvonás is csupán legfeljebb a munkavállaló egyhavi alapbérének összegéig terjedhet [Mt. 56. § (2) bek.].Az írásbeli figyelmeztetés elévülési idejére vonatkozó kérdés kapcsán abból indulunk ki, hogy "elévülési időn" Ön minden bizonnyal azt az időszakot érti, amely alatt a munkavállalónak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3183
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Írásbeli figyelmeztetés - hat hónap késéssel

Kérdés: 2016. szeptember 30-án lopás miatt hat dolgozóból négyet (rokonok) elküldtünk közös megegyezéssel. A megmaradt két munkavállalónak fegyelmit ígértünk írásban - mivel ők is részt vettek a lopásban -, de eddig még nem kapták meg, viszont a kettőből az egyik (benzinkúti eladó) stílusa egyre szemtelenebb. Megkaphatja-e az írásbeli figyelmeztetést még a régi lopásokkal kapcsolatban, vagy már elévült a dolog?
Részlet a válaszból: […]munkáltatói felmondásról). A jelen esetben azonban lehet arra hivatkozni, hogy a munkáltató 2016 őszén már írásban tájékoztatta a munkavállalót, hogy magatartása miatt figyelmeztetésre számíthat. A mostani, újabb kötelezettségszegésre reagáló figyelmeztetésben erre hivatkozhatnak. Annak sincs akadálya, hogy a munkáltató az őszi lopás és a mostani szemtelen viselkedést együtt értékelje, és erre tekintettel súlyosabb szankció mellett döntsön. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy az írásbeli figyelmeztetésen túlmenő, kollektív szerződésen, illetve ennek hiányában munkaszerződésen alapuló egyéb hátrányos jogkövetkezményt jelentő ("fegyelmi") büntetések viszont határidőhöz kötöttek. Ilyen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2925

6. találat: Tűzvédelmi szabálysértés - ha egy darabig elnézte a munkáltató

Kérdés: Egyik munkavállalónkkal szemben - a kollektív szerződésünk 1. számú melléklete alapján - fegyelmi eljárást indítottunk. A művezető ugyanis rajtakapta, hogy az egyik anyagraktárban dohányzott. A raktárban több helyen ki van írva a falra, hogy nyílt láng használata tilos, ez tűzvédelmi előírás. Az első meghallgatáson a munkavállaló azzal védekezett, hogy évek óta ott dohányzik, és nem is ő az egyetlen. Kollégáival még egy hamutartót is kitettek. Elbizonytalanodtunk, hogy lehet-e most fegyelmit adni a munkavállalónak, ha ezek szerint a raktárvezető, művezető hónapokig szó nélkül eltűrte a tűzvédelmi szabályok megsértését?
Részlet a válaszból: […]dohányzott a raktárban. A kérdés az, kizárja-e a kötelezettségszegést, ha a munkavállaló magatartását a munkáltató hosszabb ideig eltűrte. Megítélésünk szerint a kötelezettségszegés formálisan fennáll, azt a munkavállaló sem vitatja. A hosszabb ideje eltűrt jogellenes gyakorlatot viszont az alkalmazandó jogkövetkezmény kiszabásánál feltétlenül figyelembe kell venni. Azaz a kötelezettségszegés súlyát csökkenti, hogy a munkáltató eddig nem lépett fel ellene, a tiltásnak nem szerzett érvényt, így a munkavállalóknak szokásává válhatott a szabályellenes magatartás, még hamutartót is elhelyeztek a tilalom ellenére. Összességében ezért legfeljebb egy írásbeli figyelmeztetést tartunk[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1041