Írásbeli figyelmeztetés - ha kizárja az azonnali hatályú felmondást

Kérdés: Munkavállalónk jelentős összeget "kivett" a kasszából (büntetőbíróság ugyan nem hozott még ítéletet, de egyértelmű, hogy ez történt, ezt el is ismerte). Sajnos még mielőtt a munkaviszony megszüntetéséről intézkedhettünk volna, munkahelyi felettese (aki egyébként jogosult erre) figyelmeztetésben részesítette. Megszüntethetjük-e a munkaviszonyát azonnali hatályú felmondással?
Részlet a válaszából: […] ...a munkaviszony nem szüntethető meg ugyanazon munkavállalói kötelezettségszegésre hivatkozva, mely alapján a munkáltató korábban már írásbeli figyelmeztetésben részesítette a munkavállalót. Kétségtelen, hogy a munkavállaló azon magatartása, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 16.

Írásbeli figyelmeztetés közlése harmadik személlyel

Kérdés: Írásbeli fegyelmi figyelmeztetésben részesítettek a munkahelyemen ittasság miatt. Kétszer fordult elő, aláírtam. Szeretnék kilépni, elmenni egy másik helyre dolgozni, nem emiatt, hanem tanulni, fejlődni szeretnék, illetve mozgáskorlátozottságom miatt ezt a fizikai igénybevételt nem bírom. A munkáltató továbbadhatja-e ezt az információt a leendő főnökömnek?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. - 2019. április 25-ig hatályos - 10. §-ának (2) bekezdése kifejezetten úgy rendelkezett, hogy a munkáltató a munkavállalóra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben, vagy a munkavállaló hozzájárulásával...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 25.

Tévedésből kiküldött e-mail jogkövetkezményei

Kérdés: Munkavállalónk tévedésből egy ügyfélnek címzett elektronikus levelében olyan levelezést továbbított, amelyben más kollégákkal folytatott beszélgetése volt olvasható. E beszélgetésben sajnos nemegyszer gúnyosan, helyenként vulgáris kifejezésekkel illettek egy harmadik személyt (egy másik ügyfelet). Ez nyilvánvaló módon számos hátránnyal járt számunkra, ezért a munkavállaló magatartásának a szankcionálásán gondolkodunk, noha elbocsátani nem akarjuk. Milyen lehetőségek állnak a rendelkezésünkre?
Részlet a válaszából: […] ...összegét [Mt. 56. § (1)-(3) bek.].Ezen túlmenően, annak ellenére, hogy az Mt. nem tartalmaz különös szabályokat sem a szóbeli, sem az írásbeli figyelmeztetésre vonatkozóan, a munkáltató az utasítási jogából következően munkaviszonyból származó valamely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 4.

Írásbeli figyelmeztetés következményei

Kérdés: Az írásbeli figyelmeztetést követően mennyi ideig nem jár jutalom? Van-e az írásbeli figyelmeztetésnek "elévülési ideje"?
Részlet a válaszából: […] ...jogból vezeti le a munkáltató azon jogát, hogy munkaviszonyból származó kötelezettségszegés vagy nem megfelelő munkavégzés esetén írásbeli figyelmeztetésben részesíthesse a munkavállalót. Az Mt. nem tartalmaz kifejezett rendelkezéseket az írásbeli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 5.
Kapcsolódó címkék:    

Írásbeli figyelmeztetés - hat hónap késéssel

Kérdés: 2016. szeptember 30-án lopás miatt hat dolgozóból négyet (rokonok) elküldtünk közös megegyezéssel. A megmaradt két munkavállalónak fegyelmit ígértünk írásban - mivel ők is részt vettek a lopásban -, de eddig még nem kapták meg, viszont a kettőből az egyik (benzinkúti eladó) stílusa egyre szemtelenebb. Megkaphatja-e az írásbeli figyelmeztetést még a régi lopásokkal kapcsolatban, vagy már elévült a dolog?
Részlet a válaszából: […] ...írásbeli figyelmeztetés nincs határidőhöz kötve, ám jellegéből eredően az alapjául szolgáló kötelezettségszegés időpontjához képest nem lehet jelentősen később közölni. Minél hosszabb idő telik el a kötelezettségszegés után, annál kevésbé indokolt miatta...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 10.

Tűzvédelmi szabálysértés - ha egy darabig elnézte a munkáltató

Kérdés: Egyik munkavállalónkkal szemben - a kollektív szerződésünk 1. számú melléklete alapján - fegyelmi eljárást indítottunk. A művezető ugyanis rajtakapta, hogy az egyik anyagraktárban dohányzott. A raktárban több helyen ki van írva a falra, hogy nyílt láng használata tilos, ez tűzvédelmi előírás. Az első meghallgatáson a munkavállaló azzal védekezett, hogy évek óta ott dohányzik, és nem is ő az egyetlen. Kollégáival még egy hamutartót is kitettek. Elbizonytalanodtunk, hogy lehet-e most fegyelmit adni a munkavállalónak, ha ezek szerint a raktárvezető, művezető hónapokig szó nélkül eltűrte a tűzvédelmi szabályok megsértését?
Részlet a válaszából: […] ...szokásává válhatott a szabályellenes magatartás, méghamutartót is elhelyeztek a tilalom ellenére.Összességében ezért legfeljebb egy írásbeli figyelmeztetésttartunk indokoltnak, amelyben felhívják az érintett munkavállalók figyelmét a dohányzásitilalom betartására....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 27.