16 éves munkavállaló iskolaszövetkezeti foglalkoztatása

Kérdés: Gyermekem 16 éves, iskolaszövetkezeten keresztül kapott állást egy nagy élelmiszer-áruházban. A szövetkezet nem adott a szerződéséből példányt, mert állítólag kérni kellett volna. Elment "betanulni", csak az áruházban derült ki, hogy már dolgozik. Fél kettőre hívták, ott közölték vele, hogy 10-ig kell dolgoznia. A gyermekem szólt, hogy neki akkor már nincs busza. Egy előző napon kezdett diák mellé osztották be. 20 perc munkaközi szünetet biztosítottak számára. Jól gondolom, hogy több ponton is megsértették a törvényt?
Részlet a válaszából: […] 2017. január 1-jétől a diákszövetkezet tagja a szövetkezet által kiközvetített munkavégzésre nem munkaviszonyt, hanem – tagsági megállapodása alapján – külső szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszonyt létesíthet. A Szöv. tv. 10/B. §-a szerint a személyes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 14.

Iskolaszövetkezeti munkaviszony külföldi hallgatóval

Kérdés: Magyar állampolgárságú, viszont angliai egyetemen nappali képzésben részt vevő diákot tudunk-e diákmunka keretében foglalkoztatni? Ha igen, milyen egyéb kritériumnak kell megfelelni?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. szerint az iskolaszövetkezeti munkaviszony az iskolaszövetkezet és a nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja között harmadik személy részére nyújtott szolgáltatás teljesítése érdekében létesített, határozott idejű munkaviszony [Mt. 223. § (1) bek.]. Munkajogi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 21.

Egyenlő bér elve – saját munkavállaló és az iskolaszövetkezeti diák esetében

Kérdés: Sérül-e az egyenlő munkáért egyenlő bér elve az alábbi esetben? Egy kiskereskedelmi hálózatnál, szakképesítést nem igénylő munkakör ugyanazon feladatait párhuzamosan több munkavállaló is ellátja. A munkavállalók között saját alkalmazottak és iskolaszövetkezeteken keresztül foglalkoztatott nappali tagozatos diák hallgatók is megtalálhatók. A munkáltató különbséget tehet-e a saját alkalmazottak órabére, illetve az iskolaszövetkezeten keresztül foglalkoztatottak órabére között? Jelen esetben eltérő (nem homogén) munkavállalói csoportokról beszélhetünk? Amennyiben igen, ez alapot ad a munkabérben való különbségtételre?
Részlet a válaszából: […] Az iskolaszövetkezet munkáltató és a nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja, mint munkavállaló között harmadik személy (a szolgáltatás fogadója) részére nyújtott szolgáltatás teljesítése érdekében létesített munkaviszonyban a diák nem a szolgáltatás fogadójának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 23.

Iskolaszövetkezeteknek fizetendő minimális díjról

Kérdés: Úgy hallottuk, hogy elfogadtak egy új rendeletet, ami a minimálbérhez igazítja az iskolaszövetkezet diákjainak fizetendő díjazás összegét. Jól tudjuk, hogy ezt követően ki kell fizetnünk a minimálbér 1,178-szeresét a diákoknak?
Részlet a válaszából: […] 2015. július 24-ével hatályba lépett a 199/2015. Korm. rendelet, mely az iskolaszövetkezeteknek fizetendő minimális szolgáltatási díjról rendelkezik. A rendelet tárgya nem az iskolaszövetkezet és a diákok közötti jogviszonyt, illetve a diákokat megillető bért szabályozza, hanem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 1.

Passzív féléves, 25 év alatti diákok foglalkoztatása

Kérdés: Foglalkoztatható-e iskolaszövetkezeti munkaviszonyban a passzív féléves, 25 év alatti diák?
Részlet a válaszából: […] A passzív féléves – azaz tanulói, hallgató jogviszonyukat szüneteltető – hallgatókra vonatkozóan 2015. június 19-ével módosult a Tbj-tv. és a Szocho. tv., amely módosítások értelmében az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 1.

Vasárnapi munkavégzés – nem jár pótlék a cukrászdában

Kérdés: Vasárnap is nyitva tartó kávézó-cukrászda vasárnapra beosztott alkalmazottainak jár-e 50% vasárnapi pótlék? A munkavállalók négyhavi munkaidőkeretben dolgoznak, hetente 5 napot, napi 8 órát, heti 2 pihenőnappal, hétfőn zárva tartanak. Ugyanitt alkalmi munkavállaló szintén vasárnapi foglalkoztatása esetén jár-e 50% vasárnapi pótlék? Hogyan alakul a fenti két eset, ha az adott vasárnap munkaszüneti nap? A kávézó-cukrászda rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónak minősül-e, ha igen, ezt a tényt mivel lehet, illetve mivel szükséges elfogadhatóan alátámasztani?
Részlet a válaszából: […] Vasárnapi munkavégzés esetén ötven százalék bérpótlék (vasárnapi pótlék) akkor jár, ha a munkavállaló munkavégzésre – rendes vagy rendkívüli munkaidőben – vasárnap kizárólag azért kötelezhető, mert– több műszakos tevékenység keretében,– készenléti jellegű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 10.

Bérfizetés napjának meghatározása iskolaszövetkezeti foglalkoztatás esetén

Kérdés: Az iskolaszövetkezetünkkel kapcsolatban álló megrendelőkkel gyakran olyan megállapodást kötünk, hogy a megrendelő a számláinkat valamely hónap közepén vagy végén fizeti csak ki, nekünk pedig már hónap elején munkabért kell fizetni a diákjainknak. Van-e arra lehetőségünk, hogy mi is adott esetben csak a hónap második felében fizessünk munkabért nekik, vagy mindenképp kötelesek vagyunk a hónap 10. napjáig eleget tenni ezen kötelezettségünknek?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. általános szabályai szerint a munkavállaló részére járó munkabért – eltérő megállapodás hiányában – utólag, legalább havonta egy alkalommal kell elszámolni [Mt. 155. § (1) bek.]. A felek így köthetnek olyan megállapodást, hogy a bérfizetéstől eltérően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 16.

Állásidő iskolaszövetkezeti munkaviszonyban

Kérdés: Több helyen is azt olvastam, hogy a diákmunkásoknak nem jár állásidő. Miként kell kezelni azt, ha a diákokkal megkötjük ugyan az egyedi munkaszerződésüket, ami alapján kiküldjük őket a megrendelőhöz, de ott mégsem kapnak munkát (ami hagyományos munkavállaló esetében állás­idő lenne)?
Részlet a válaszából: […] Iskolaszövetkezeti munkaviszonyban az iskolaszövetkezet munkáltató és a diák munkavállaló két típusú megállapodást kötnek egymással. Az első egy keret-munkaszerződés, amely a lehetséges jövőbeni foglalkoztatások alapvető kereteit határozza meg, míg a másik az egyedi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 28.

Iskolaszövetkezet bérgaranciára jogosultsága

Kérdés: Iskolaszövetkezetünknek 2012 óta követelése áll fenn egyik megrendelőjével szemben, mert nem fizette ki a diákok bérét. 2013 szeptembere óta a cég felszámolás alatt áll. Azt hallottuk, hogy változtak a jogszabályok, és a Bérgarancia Alapból a diákok bére is kifizethető. Kihez kell fordulnunk, hogy végre kifizesse a tartozást a megrendelő?
Részlet a válaszából: […] 2013. január 1-jétől hatályba lépett jogszabályi rendelkezés alapján valóban lehetőség van arra, hogy az iskolaszövetkezet támogatási igényt nyújtson be annak érdekében, hogy a Bérgarancia Alapból kapja meg a megrendelőnek átengedett munkavállalói után járó díjazást....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 6.

Diákmunka érettségi után és szünetelő jogviszony mellett

Kérdés: Az iskolaszövetkezeti munkaviszonyban nappali tagozatos tanuló, hallgató állhat. Meddig foglalkoztatható az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló tagja abban az esetben, ha leérettségizett, és szeptembertől új (felsőoktatási) intézményben lesz nappali tagozatos hallgató? Járnak-e a járulékkedvezmények, ha a hallgató szünetelteti a hallgatói jogviszonyát?
Részlet a válaszából: […] Az iskolaszövetkezet a nappali tagozatos tanuló, hallgató tagjával hozhat létre iskolaszövetkezeti munkaviszonyt [Mt. 223. § (1) bek.]. Tisztázandó, mikor keletkezik, illetve szűnik meg a nappali tagozatos tanuló, hallgató tanulói, illetve hallgatói jogviszonya. A válaszok a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 26.
1
2