Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott idényjellegű munka tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Vendéglátás - az idénymunka kritériumai

Kérdés: A nyári idényben üzemelő vendéglátóipari egység (gyorsbüfé) idényjellegű tevékenységet folytató munkáltatónak minősül-e? A büfé szeptembertől húsvétig nincs nyitva, de közvetlenül mellette működnek egész évben nyitva tartó büfék és éttermek is. Vagy az idénymunka szabályai csak a nyári időszakban alkalmazhatóak?
Részlet a válaszból: […]felszereltsége alapján egész évben működhet, úgy a törvényben megkövetelt feltétel nem áll fenn. Egy egyébként is csak a nyári idényben nyitva tartó strandon üzemelő, nem fűthető büfé esetében viszont megállapítható az idényszerűség. Fontos, hogy annak nincs jelentősége, ha munkaszervezési okokból az év bizonyos időszakaiban fokozottabb a tevékenység (pl. mert nyáron több a vendég). Az sem releváns, hogy az adott tevékenységet más munkáltatók az egész évben végzik. A konkrét munkáltató tevékenységét[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3788
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Idényjellegű tevékenység - nyári táboroztatás

Kérdés: Az Mt. 90. §-ának c) pontja értelmében a munkáltató tevékenysége idényjellegű, ha a munkaszervezéstől függetlenül az év valamely időszakához vagy időpontjához kötődik. Az Mt. idényjellegű tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállaló esetében lehetővé teszi hathavi vagy huszonhat heti munkaidőkeret alkalmazását, illetve vasárnapra is beosztható rendes munkaidő az idényjelleggel foglalkoztatott munkavállaló esetében. Tárgyi esetben a munkáltató alaptevékenysége nem idényjellegű, azonban nyújt olyan szolgáltatást is, amely álláspontunk szerint kifejezetten az, mégpedig akkor, ha a munkáltató székhelyétől elkülönült helyen szervez nyári táborokat. A táborok értelemszerűen a nyári időszakhoz köthetők, a táborok lebonyolításában foglalkoztatott dolgozókat kifejezetten erre a munkára alkalmazza a munkáltató, ők a foglalkoztató más tevékenységében nem vesznek részt, azonban a jogviszonyuk folyamatos, határozatlan idejű. A táborozási tevékenység jellegéből adódóan nyáron rengeteg munka van, azonban az őszi, a téli és a tavaszi időszakban lényegében csak gondnoki, karbantartási feladatok vannak. A munkáltató fentiek szerinti résztevékenysége idényjellegűnek minősül-e, ezen tevékenység, illetve az ezen feladatellátásra alkalmazott dolgozók vonatkozásában alkalmazhatók-e az Mt.-nek az idényjellegű tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállalóra vonatkozó eltérő szabályai? Amennyiben igen, akkor hol és hogyan kell szabályoznia a munkáltatónak a kérdést ahhoz, hogy szabályszerűen járjon el?
Részlet a válaszból: […]lehet végezni. Az nem kizáró ok, hogy a munkáltató egyéb, akár főtevékenysége nem idényjellegű. Természetes, hogy egy munkáltató többféle jellegű tevékenységet is végez, amelyek közül lehetnek idényjellegűek és állandóan folytatottak is. Az idényjellegű tevékenységhez kapcsolódó rugalmasabb munka­időszabályokat azonban értelemszerűen csak azokra a munkavállalókra lehet alkalmazni, akiket a munkáltató e tevékenység ellátása körében foglalkoztat (illetve csak arra az időszakra, amíg e munkavállalók e feladatokon dolgoznak, ha egyébként az év más részében is a munkáltató alkalmazásában állnak). Arról,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2559

3. találat: Idényjellegű tevékenység - zöldhulladék-szállítás

Kérdés: Hulladékszállítással és hulladéklerakó kezelésével foglalkozó cég besorolható-e idényjellegű tevékenységűnek, mivel tavasztól őszig jelentősen több munkát végez (zöldhulladék-szállítás is van)? A munkaidőkeret tartamát szeretnénk a leghosszabb időtartamra (6 hó) felemelni. A munkavállalók munkaideje heti 40 óra, egy műszakos, és nincs kollektív szerződésünk. Tavasztól őszig 10-11 órát is dolgoznak, viszont télen nincs meg a 8 óra sem. Így a 6 havi munkaidőkeret kiegészítené a keretben letöltendő munkaidőt. Van erre lehetőség?
Részlet a válaszból: […]végezhető a munka máskor. Nem tartozik ide, ha csak a hatékony munkaszervezés miatt sűrűsödik a munka az év bizonyos időszakaira, jóllehet a feladat máskor is ellátható lenne.A kérdésből kitűnően a zöldhulladék-szállítás eredményez többletmunkát a tavasztól őszig tartó időszakban. Erre igaz, hogy objektív okokból kötődik a tevékenység ezekhez a hónapokhoz. Így az e tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállalóknak jogszerűen írható elő hathavi vagy huszonhat heti munkaidőkeret [Mt. 94. § (2) bek.].Megjegyezzük, hogy a munkaidőkeretnek nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1947
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Idényjellegű tevékenység az üdítőgyártásban

Kérdés: Minősülhet-e idényjellegű tevékenységnek az üdítőitalos (gyümölcsleves) dobozok előállítása, ha kimutatható, hogy a nyári időszakban, mikor melegebb van, a megrendelések száma jelentősen növekedik? A növekedés mértéke ugyanakkor előre nem jelezhető, hiszen egy hűvösebb és egy forróbb nyár összehasonlítása esetén jelentős különbségek mutathatók ki. E miatt a dobozok előre gyártása sem tervezhető.
Részlet a válaszból: […]és a hozzá kapcsolódó feldolgozóipari tevékenység.Egy adott munkavégzés abban az esetben minősíthető idénymunkának, ha a munkavégzés jelentősen eltérő mennyiségű bizonyos időszakokban, akár azért, mert jellegénél fogva az év adott időszakához kötődik, akár más objektív feltételek miatt áll fenn a munkavégzés periodikus jellege. Amennyiben viszont a munkavégzés időszakossága részben vagy egészében a munkaszervezés körülményeitől, a megrendelői igények változása miatti eltérő piaci körülményektől függ, a munkavégzés nem minősíthető idénymunkának (BH 2006. 29).Az új szabályozás a racionálisabb termelési igényeket is figyelembe vette azzal, hogy nemcsak az előállított áru vagy a nyújtott szolgáltatás természete határozhatja meg az idényjelleget, hanem maga a munkáltatói tevékenység. Ha egy adott tevékenység végzése kizárólag az év egy adott időszakában racionális gazdasági szempontból, akkor ez - álláspontunk[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. június 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1685
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Idényjellegű munka esetén alkalmazandó munkaidőkeret

Kérdés: Mezőgazdasági gazdasági társaságunkban hathavi munkaidőkeretet kívánunk bevezetni 2013-ra. Csak szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozunk, állattenyésztéssel nem. Az egyenlőtlen munkaidő-beosztás 12-15 fő erőgépvezetőt érint, a többi munkavállalót nem. Hogyan állítsuk össze a munkaidőkeretet, hogy megfeleljünk az új Mt.-nek?
Részlet a válaszból: […]követelményére, valamint a munka jellegére figyelemmel ossza be [új Mt. 97. § (1) bek.]. A kérdésben felvázolt helyzetre, a konkrét körülmények, azaz a munka- és időigény, munkavállalók pontos száma hiányában konkrét munkaidő-beosztásra nem áll módunkban javaslatot tenni, ugyanakkor alábbiakban segítségképpen összefoglaljuk az új Mt. által biztosított kereteket, melyek figyelembevételével a munkaidő-beosztás elkészíthető.A munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje - a részmunkaidőt kivéve - négy óránál rövidebb nem lehet [új Mt. 99. § (1) bek.], de a beosztás szerinti napi munkaidő a tizenkét órát sem haladhatja meg [új Mt. 99. § (2) bek. a) pont]. Idényjellegű tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállalóknál a munkavállaló részére a napi munkájának befejezése és a következő napi munkakezdés között elegendő, ha legalább napi nyolc óra pihenőidőt biztosít a munkáltató [új Mt. 104. § (2) bek. d) pont]. A munkavállaló heti munkaideje legfeljebb negyvennyolc óra lehet [új Mt. 99. § (2) bek. b) pont], azzal, hogy munka­időkeret esetén a beosztás szerinti heti munkaidő tartamát átlagban kell figyelembe venni [új Mt. 99. § (7) bek.]. Idényjellegű tevékenység esetén rendes munkaidőt vasárnapra is meghatározhat a munkáltató [új Mt. 101. § (1) bek. b) pont]. A munkavállalót hetenként két pihenőnap illeti meg [új Mt. 105. § (1) bek.], de egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a heti pihenőnapok egyenlőtlenül is beoszthatók [új Mt. 105. § (2) bek.]. Idényjellegű tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállaló esetében pedig a beosztás annyira rugalmas, hogy még arra sem kell ügyelni, hogy a munkavállaló számára hat munkanapot követően heti egy pihenőnapot adjon a munkáltató [új Mt. 105. § (3) bek.]. Arra azonban esetünkben is figyelemmel kell lenni, hogy a munkáltató a munkavállaló számára havonta legalább egy heti pihenőnapot vasárnapra osszon be [új Mt. 105. § (4) bek.]. Mindezek alapján jogszerűen olyan munkaidő-beosztás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1552
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,