Óvoda-bölcsőde vezető - az illetménypótlékra való jogosultság

Kérdés: Többcélú intézményben (óvoda-bölcsőde) látok el intézményvezetői feladatokat. A bölcsőde a szociális ágazathoz tartozik, az óvoda pedig a köznevelés rendszeréhez. Jelenleg a bérem a tárgyhavi alapilletményemből (pedagógus-bértábla), a 10%-os szakmai ágazati pótlékból és az óvodás gyermekek létszáma után járó óvodavezetői pótlékból áll. A bölcsőde vezetéséért milyen pótlékra vagyok jogosult?
Részlet a válaszából: […] ...Ön a köznevelési ágazatba tartozik, mivel a 326/2013. Korm. rendelet 16. §-ának (11) bekezdése szerinti 10%-os ágazati szakmai illetménypótlék a pedagógus-előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottakat illeti meg. Így óvoda-bölcsődében is csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.

Dajkát megillető illetménypótlékok

Kérdés: Községünk óvodájában óvodai dajkaként foglalkoztatott közalkalmazott dolgozónk részére a szeptemberben módosult szabályok alapján kötelező-e nehéz körülmények között végzett munkáért járó, illetve gyógypedagógiai pótlék adása? Vagy az adott pótlékok nem kötelezőek, csak adhatók?
Részlet a válaszából: […] A 326/2013. Korm. rendelet 2. melléklete szerint a dajka ún. nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottnak (nem pedagógusnak) minősül. A pedagógusokat megillető pótlékokat a 326/2013. Korm. rendelet 16. §-a határozza meg, a nevelő-oktató munkát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 2.

Illetménypótlék beszámítása a távolléti díj összegébe

Kérdés: A Kjt. 72. §-ának (1) bekezdése alapján illetménypótlékra jogosult vagyok. Ezzel kapcsolatosan kérdezni szeretném, hogy betegség miatti távollétem idejére - ami több mint 15 nap - a munkáltatónak a betegszabadságra járó távolléti díj 70%-ának megfelelő összegben kell-e megfizetni az illetménypótlékot, vagy ettől kevesebb összegben, ugyanis jelenleg a táppénz idejére nem fizeti meg a havi 20 000 Ft illetménypótlék összegét, még időarányosan számolva sem.
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben hivatkozott szabály alapján a közalkalmazott illetménypótlékra jogosult, ha foglalkoztatására munkaideje legalább felében, jogszabályban meghatározott egészségkárosító kockázatok között kerül sor, vagy a védelem csak egyéni védőeszköz olyan állandó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 3.

Illetménypótlékra való jogosultság keresőképtelenség alatt

Kérdés: Óvoda vezetője vagyok, vezetői pótlékot kapok. Július 16-tól betegszabadságon, majd táppénzen voltam. Hogyan érinti a vezetői pótlékom mértékét ez az időszak?
Részlet a válaszából: […] ...óvodavezetői pótlék ún. rendszeres illetménypótlék, ami azt jelenti, hogy a munkavégzés olyan sajátosságára tekintettel jár, amely folyamatosan fennáll (ellentétben pl. a rendkívüli vagy éjszakai munkáért járó pótlékkal). E pótlék az Nkt. 65. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 1.

Közalkalmazott rendkívülimunkaidő-díjazásának alapja

Kérdés: Irodai közalkalmazottak túlóra-elszámolásánál mi számít a számítási alapnak, a közalkalmazotti illetménytábla, vagy az illetménytábla szerinti illetmény és az illetménykiegészítés együtt adja a havibért?
Részlet a válaszából: […] ...Kjt.-ben megállapított feltételek mellett a közalkalmazott a Kjt. 70-75. §-ai szerinti illetménypótlékra jogosult. Ezen illetménypótlék számításának alapját a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg (Kjt. 69. §). Ugyanakkor a rendkívüli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 11.

Veszélyességi pótlék - létezik e díjazási jogcím?

Kérdés: Idősek otthonában dolgozom, ahol demens állapotú lakók is vannak. Érdeklődöm, hogy jogosultak vagyunk-e veszélyességi pótlékra? Néha előfordul, hogy megtámadnak, vagy lakókat kell szétválasztani, mert összeverekedtek, és nincs férfi, csak női dolgozónk.
Részlet a válaszából: […] ...pótlék néven illetménypótlékot sem maga aKjt., sem a Kjt. érintett ágazatra kiadott 257/2000. Korm. rendelete nemhatároz meg. A Kjt. 75. § (1) bekezdése ugyan felhatalmazást ad az ágazatiszabályoknak, hogy a törvényben foglaltakon túl ágazati,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 19.