Közalkalmazotti illetményrendezés téves besorolás miatt

Kérdés: A munkáltató a közművelődési ágazatba tartozik, a Kjt. hatálya alatt áll. Az Mt. hatálya alá tartozó munkáltatótól vettünk át munkavállalókat, akik közül többeket az átvételkor tévesen soroltak be (magasabb fizetési osztályba kerültek, mint a munkakörükhöz szükséges végzettség alapján kellett volna). Legkésőbb idén augusztustól szeretnénk rendezni az illetményeket, hogy mindenki a valós munkaköre és végzettsége alapján legyen kifizetve. Hibás besorolás korrigálása során lecsökkenthető-e a kolléga illetménye úgy, hogy nem kell kompenzálni ezért valamilyen munkáltató által adandó pótlékkal?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. szerint a kinevezési okmánynak tartalmaznia kell a közalkalmazott munkakörét, a besorolásának alapjául szolgáló fizetési osztályt és fokozatot, az illetményét és a munkavégzés helyét [Kjt. 21. § (3) bek.]. Mivel a fizetési osztály és fokozat, valamint az illetmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 16.

Illetménykompenzáció egyedülállóknak is?

Kérdés: A 352/2010. Korm. rendelet szövegéből arra a következtetésre lehet jutni, hogy nem jogosult a kompenzáció igénybevételére az, aki egyedülálló, vagy akinek a házastársa, élettársa munkanélküli. Igaz ez?
Részlet a válaszából: […] A 352/2010. Korm. rendeletből megállapítható: akompenzációban általános szabályként a családi kedvezményre nem jogosultakrészesülnek, mégpedig 293 440 Ft-os havi illetményszintig. (Ebben az esetbenugyanis megfelelő kompenzáció nélkül nettó keresetcsökkenés következik be...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.