Készenlét - nem rendelhető el igazolt távollét idejére

Kérdés: Igazolt fizetett távollét idejére elrendelhető a készenlét? Azzal tisztában vagyok, hogy szabadság idejére nem lehet elrendelni, viszont vezető kollégáink a szabadság idejére éjszaka rendeltek el készenlétet, gondolva, az már nem szabadság. Legyenek szívesek megerősíteni, hogy ez sem helyes így.
Részlet a válaszából: […] ...a maximális heti munkaidejét vagy az éves túlórakeretét. Ugyanígy kizárja a készenlét elrendelését, ha a munkavállaló az adott időtartam alatt valamilyen okból nem kötelezhető munkavégzésre, illetve rendelkezésre állásra.Az igazolt távollét esetei mind...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Szabadságkiadás - fizetés nélküli szabadság után

Kérdés: Anyuka GYED mellett vissza szeretne jönni dolgozni. Ebben az esetben is a felgyülemlett szabadság kiadásával kell kezdeni a foglalkoztatást? A szabadságot azonnal, egyszerre, megszakítás nélkül kell kiadni, vagy később több részletben is ki lehet adni, ha az anyuka úgy kéri?
Részlet a válaszából: […] ...mert több munkanapnyi szabadság áll rendelkezésre, mint amennyi a 60 nap alatt kiadható, akkor úgy, hogy minél kevesebb essen a 60 napos időtartamon kívülre.A szabadság kiadására egyebekben ilyenkor is az általános szabályokat kell alkalmazni, azaz a szabadságot alapvetően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Bérjegyzék megküldése e-mailben

Kérdés: Cégünknél szeretnénk folyamatosan átállni az elektronikus ügyintézésre a HR-területen is. Megfelelő-e a bérjegyzék elektronikus úton történő küldéséhez, ha a munkavállaló a beleegyező nyilatkozatában a céges e-mailt adja meg, vagy ilyen nyilatkozattal sem fogadható el a céges e-mail?
Részlet a válaszából: […] ...aggályos lehet megállapítani, célszerű nem ebben a formában közölni az olyan jognyilatkozatokat, amelyek szigorú határidőhöz vagy időtartamhoz kötöttek (pl. próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás). A bérjegyzék közlésénél viszont nincs ilyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Közterület-felügyelő "ünnepnapi" díjazása

Kérdés: Ha a munkaidőkeretben foglalkoztatott közterület-felügyelő beosztása munkaszüneti napra esik, milyen pótlék illeti meg és hány százalékban?
Részlet a válaszából: […] ...93. § (3) bek.].A munkaszüneti napon rendes munkaidőben történő munkavégzésre kötelezett köztisztviselőt a teljesített munkavégzés időtartama kétszeresének megfelelő mértékű szabadidő illeti meg [Kttv. 98. § (6) bek.]. A köztisztviselő részére a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Versenytilalmi megállapodás ellenértékének megfizetése

Kérdés: Egyik munkavállalónk még tavaly év elején, próbaidő alatt, azonnali hatállyal felmondott. A munkaszerződésébe egy versenytilalmi kikötés is be volt építve, amely szerint a munkaviszony megszűnése esetén attól számítva egy évig versenytilalom alatt áll, amelyért utolsó érvényes alapbérének harmada illeti meg. A versenytilalmi kikötéstől a munkáltató az utolsó munkában töltött napig elállhatott. Figyelemmel azonban arra, hogy a munkavállaló alig két hónapig dolgozott nálunk, a próbaidős megszüntetése során ilyen elállás nem történt, de nem is fizettünk neki semmit. Pár napja azonban bejelentkezett a versenytilalmi ellenértékért. Jogosan igényli ezt?
Részlet a válaszából: […] ...a versenytilalmi ellenérték. Nincs jelentősége annak, hogy csak rövid tartamú munkaviszony állt fenn a felek között; a munkaviszony időtartamától, a munkavállaló ténylegesen megszerzett ismereteitől és tapasztalatától függetlenül az érvényesen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Intézményvezető szabadságának megváltása a megbízatás megújítása előtt

Kérdés: A kulturális intézmények vezetőinek közalkalmazotti jogviszonya a 2020. évi XXXII. törvény alapján 2020. november 1-jétől munkaviszonnyá alakult. Esetünkben az intézményvezető vezetői megbízásának időtartama alatt történt az átalakulás, azaz közalkalmazotti jogviszonya munkaviszonnyá alakult a törvényi szabályoknak megfelelően (a már meglévő vezetői megbízatása ez év végéig szól). Az intézményvezetői pályázat lefolytatására a 39/2020. EMMI rendelet szabályai az irányadóak. Az önkormányzati fenntartású intézményben az intézményvezetői munkakör betöltésére kiírt pályázatot sikeresen megpályázó "addigi" intézményvezető munkaszerződés módosításával újabb 5 évre határozott idejű munkaszerződéssel lesz továbbfoglalkoztatva. Lehetőség van-e szabadságmegváltásra a korábbi vezetői időszakának lezárására tekintettel?
Részlet a válaszából: […] ...ugyan, hogy a 39/2020. EMMI rendelet szabályai alapján az intézményvezetői munkakör betöltésére a pályázat legfeljebb öt év határozott időtartamra írható ki, ez azonban csak a 39/2020. EMMI rendelet hatálybalépése, azaz 2020. november 1. után irányadó [39/2020. EMMI...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Közigazgatási szakvizsga letételének határideje és a szülési szabadság

Kérdés: A vezető köztisztviselő közigazgatási szakvizsgája letételére nyitva álló határidőbe beleszámít-e a szülési szabadság időtartama?
Részlet a válaszából: […] ...számít be a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadság vagy keresőképtelenség, továbbá a harminc napot meghaladó kiküldetés időtartama [Kttv. 129. § (3) bek.]. A szülési szabadság – amelynek tartama legfeljebb egybefüggő huszonnégy hét lehet, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Előre közölt munkaidő-beosztás módosítása

Kérdés:

168 órával vagy 96 órával előtte tudjuk változtatni a beosztást, hogy még ne minősüljön túlórának? Illetve, ha már a 96 órán belül változtatunk, akkor csak a beosztás első napja minősül túlórának, vagy az egész hét, amíg dolgozik?

Részlet a válaszából: […] ...nem tudja tartani a 96 órás határidőt, az eredeti beosztástól való eltérés rendkívüli munkaidőt eredményez, de csak arra az időtartamra, ami még a 96 órás határidőn belülre esik. Például, ha a munkáltató valamilyen előre nem látható okból hétfőn 6...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Munkaidőkeretben elszámolt állásidőre kifizetett bér levonása

Kérdés: A munkaidőkeret lejárta előtt felmondott a munkáltató a munkavállalónak az Mt. 66. §-ának (2) bekezdése alapján. Az Mt. 95. §-a (4) bekezdésének d) pontja alapján levonásra került 72 óra, olyan időszakra (2020. júniusban 9 nap), amikor a munkáltató a bérjegyzék szerint állásidőt fizetett ki a munkavállalónak. A veszélyhelyzet végén a fizetés nélküli szabadságából tért vissza a munkavállaló, így nem tudta, hogy mi a rá irányadó munkaidő-beosztás. Az állásidős napok 3. napján közölte a munkáltató a munkaidő-beosztást (utólag), amely szerint ezeket pihenőnapnak tekinti. A levonás így a munkáltató szerint jogszabályszerű. Amennyiben nem a bérjegyzéket fogadjuk el a valós elszámolásnak, hanem az e-mailes munkaidő-beosztást, akkor a visszafizetési kötelezettség terheli-e a munkavállalót, ha több pihenőnapot kapott, mint amennyi járt volna neki? Egyebekben a bérjegyzék az "erősebb", vagy az e-mailes munkaidő-beosztás?
Részlet a válaszából: […] ...utólagos közlése tehát nem érvényes nyilatkozat a munkáltató részéről – nincs arra lehetőség, hogy az állásidőnek minősülő időtartamot a munkáltató utólag pihenőnapnak minősítse. Hasonlóan, ha a munkáltató egyszer már állásidőnek minősített egy időszakot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Lemondási idő – a "rövidítés" lehetősége

Kérdés: Hivatalunk köztisztviselőjének megszűnik a fizetés nélküli szabadsága. A köztisztviselő kérte az aktív állományba helyezését és a szülési szabadság, valamint a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó szabadságának kiadását. Ezt követően azonban szeretné megszüntetni a jogviszonyát, nem kíván visszajönni dolgozni. Ha a Kttv. 61. §-ának (2) bekezdésében foglalt két hónap lemondási időnél rövidebb időben állapodnak meg a felek, akkor erről különmegállapodásban kell rendelkezni, vagy elegendő azt a megszüntető okiratban rögzíteni?
Részlet a válaszából: […] ...A határozott idejű közszolgálati jogviszony esetén a lemondási idő azonban nem terjedhet túl a kinevezésben meghatározott időtartamon. A lemondás egyoldalú jognyilatkozat, ezért, ha csupán ez tartalmazza a rövidebb lemondási időt, önmagában nem lesz elegendő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.
1
2
3
118