Vendéglátás - az idénymunka kritériumai

Kérdés: A nyári idényben üzemelő vendéglátóipari egység (gyorsbüfé) idényjellegű tevékenységet folytató munkáltatónak minősül-e? A büfé szeptembertől húsvétig nincs nyitva, de közvetlenül mellette működnek egész évben nyitva tartó büfék és éttermek is. Vagy az idénymunka szabályai csak a nyári időszakban alkalmazhatóak?
Részlet a válaszából: […] ...beszélünk, ha az adott tevékenység - munkaszervezéstől függetlenül - az év valamely időszakához vagy időpontjához kötődik [Mt. 90. § c) pont]. Egy vendéglátóipari egység tevékenysége ez alapján nem feltétlenül idényjellegű. Ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 14.

Mezőgazdasági gépkezelő egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló munkaviszonyban

Kérdés: Mezőgazdasági idénymunka keretében lehet-e egyszerűsített foglalkoztatottként bejelenteni a különböző zöldség- és gyümölcsfélék betakarítására, szedésére, aratására alkalmas mezőgazdasági gép kezelőjét (pl. a meggyrázó gép kezelőjét, szüretelőkombájn kezelőjét)?
Részlet a válaszából: […] ...függetlenül az év valamely időszakához vagy időpontjához kötődik [Mt. 90. § c) pont]. Az Efotv. értelmében a mezőgazdasági idénymunka- a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés, továbbá-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 5.

Műszakpótlékra jogosultság

Kérdés: A műszakpótlékkal kapcsolatban kérem segítségüket. 21 munkanapja volt a dolgozónak az adott hónapban. Háromféle időpontban kezdte meg a munkát: 07.00-kor 9 napon, 09.30-kor 5 napon és 14.00-kor 7 napon. Ebben az esetben jár a 30%-os műszakpótlék vagy sem? Mi a helyzet azokkal a kollégákkal, akik nyári idénymunkában, egyszerűsített foglalkoztatás keretében dolgoznak ugyanebben a munkarendben?
Részlet a válaszából: […] A műszakpótlék jogosultsági feltétele az, hogy a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja rendszeresen változzon. Azaz a munkavállalónak rendszeresen más és más időpontban kell elkezdenie a napi munkaidő teljesítését. A változást rendszeresnek kell tekinteni, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 10.

Fizetés nélküli szabadság - külföldi munkavállalás céljából

Kérdés: Néhány hétre lehetőségem lenne külföldön jól fizető idénymunkát végezni, ezért fizetés nélküli szabadságot szeretnék kérni az itteni főnökömtől. Az erre irányuló kérelmemet köteles vagyok-e indokolni, ha pedig nem teszem, akkor megteheti-e, hogy nem enged el? Ha elenged, akkor azt milyen módon közölje, kell-e valamilyen megállapodást kötnünk, vagy elég, ha szóban hozzájárul? Jár-e nekem bármilyen juttatás erre az időre a törvény szerint?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató kizárólag az Mt.-ben meghatározott esetekben köteles mentesíteni a munkavállalót a munkavégzési kötelezettsége alól. Ezek közé nem tartozik a kérdés szerinti fizetés nélküli szabadság. Így ha Ön külföldön történő munkavégzés céljából szeretne...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 10.

Idénymunka pihenőnapok nélkül

Kérdés: Hathavi munkaidőkeretben, egyenlőtlen munkaidő-beosztásban, idényjellegű tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállaló folyamatos munkavégzése napjainak a száma mennyi lehet? Beosztható úgy, hogy 12 nap munkavégzést követően egy pihenőnapot kap kampánycsúcsmunkák idején, ha a munkaidőkeret tartalma alatt a be nem osztott pihenőnapokat meg fogja kapni akkor, amikor nincs annyi munka? Mezőgazdasági munkára, szárítási és aratási időszakra vonatkozik a kérdés.
Részlet a válaszából: […] ...írja elő a törvény, hogy havonta legalább egy heti pihenőnapot vasárnapra kell beosztani (Mt. 105. §). Nincs tehát akadálya, hogy az idénymunkát végző, egyenlőtlen munkaidő-beosztásban dolgozó munkavállaló egybefüggően akár 12 napot dolgozzon. Sőt, akár olyan eset...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 13.

Idényjellegű munka esetén alkalmazandó munkaidőkeret

Kérdés: Mezőgazdasági gazdasági társaságunkban hathavi munkaidőkeretet kívánunk bevezetni 2013-ra. Csak szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozunk, állattenyésztéssel nem. Az egyenlőtlen munkaidő-beosztás 12-15 fő erőgépvezetőt érint, a többi munkavállalót nem. Hogyan állítsuk össze a munkaidőkeretet, hogy megfeleljünk az új Mt.-nek?
Részlet a válaszából: […] Mivel társaságuk szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik, feltételezzük, hogy tevékenységük idényjellegű. Idényjellegűnek akkor tekinthető a munkáltató tevékenysége, ha az a munkaszervezéstől függetlenül az év valamely időszakához vagy időpontjához kötődik [új...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 4.

Idénymunkás bére, szabadsága és bejelentése

Kérdés: A mezőgazdasági idénymunkásoknak mennyi munkabért kell fizetni szombatra, vasárnapra és ünnepnapokra? A munkaszüneti napra 100% pótlék jár vagy még több? Október 22-e munkaszüneti napnak számít-e? Az idén változott új Mt. ezeket érintette? Amennyiben az idénymunkás havonta 3-15 napot, éves szinten 50 napot dolgozott, akkor számára jár-e szabadság, hogyan kell azt megállapítani és kiadni? Hogy alakul ilyen esetben a bejelentés és a közteherfizetés, érvényesek-e az Eft.-ben írt kedvezmények?
Részlet a válaszából: […] ...Eft. 2. §-ának 1. pontja értelmében a mezőgazdasági idénymunkára a munkáltató és az idénymunkás egy naptári évben összesen legfeljebb 120 napra létesíthet egymással munkaviszonyt. Ezen időszakon belül az idénymunkás foglalkoztatásának közterheire az Eft...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 10.

Egyszerűsített foglalkoztatás egész évben?

Kérdés: Egy munkavállaló összesen hány napot dolgozhat egy évben egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül? Lehetséges, hogy több munkáltatónál is ledolgozzon 90-90 napot, és ezáltal akár 200-300 napja is összegyűljön egy évben?
Részlet a válaszából: […] ...Efo-tv. 2. § 1-3. pontjaiban előírt, idénymunka esetén120 napos, alkalmi munka esetén 90 napos időkorlát az azonos felek közötti egyévbeli maximális munkaviszony időtartamát jelenti. Mivel nem tiltja a törvény,egy munkavállaló több munkáltatónál akár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 21.

Családtag mezőgazdasági idénymunkára történő foglalkoztatása

Kérdés: Mezőgazdasági idénymunkánál az egyenes ági rokont mint egyszerűsített foglalkoztatottat be kell-e jelenteni, kell-e utána társadalombiztosítási járulékokat fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...végzi a munkát. Ha a közeli hozzátartozó munkabér és egyébellenszolgáltatás nélkül önként közreműködik a mezőgazdasági idénymunkakeretében felmerülő feladatok ellátásában, szívességi munkavégzés valósul meg.Ennek alapvető jellemzője, hogy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 6.

Idénymunkások - hányan foglalkoztathatók egy nap?

Kérdés: Az Efo-tv. meghatározza a munkáltató által alkalmi munkavállalóként foglalkoztatható személyek számát. A mi cégünknél mezőgazdasági idénymunkára foglalkoztatunk dolgozókat. Mezőgazdasági idénymunkára nincs meghatározva létszámkeret, ott az azonos felek közötti 120 nap van korlátként meghatározva. Jól értelmezem a jogszabályt?
Részlet a válaszából: […] ...napjaira egyenlőtlenül beosztva is felhasználhatja. Mint látható, afenti szabály kifejezetten az alkalmi munkavállalókra vonatkozik. Idénymunkaesetén ezt a szabályt nem kell alkalmazni. Az idénymunkások esetén valóbannincs létszámkeret meghatározva, esetükben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 4.
1
2
3