Ügyvezetés – egyszerűsített foglalkoztatás keretében

Kérdés: Egy kft. ügyvezetője rendelkezik máshol heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal, ott biztosított. Itt az ügyvezetést megbízás alapján végzi, ezért díjazást nem kap, a vállalkozás tevékenységében nem vesz részt személyesen. Havonta egy-két nap lenne ellenőrzési munkája, amiért kapna némi nem túl magas díjazást. Ez az egy-két napi tevékenység ellátható-e egyszerűsített foglalkoztatás keretében, tiltja-e ezt valamilyen jogszabály?
Részlet a válaszából: […] ...a rendelkezésre álló adatok alapján eldönteni [Efotv. 1. § (2) bek.].Fontos korlát az is, ha a munkáltató és a munkavállaló idénymunkára vagy emellett alkalmi munkára létesít egymással több ízben munkaviszonyt, akkor e munkaviszonyok együttes időtartama...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Munkába járás költségtérítése alkalmi munkánál

Kérdés:

Állandó jellegű munkavállalók esetében kötelező fizetni a munkavállaló napi munkába járásának legalább 86%-át tömegközlekedéssel, vagy meghatározott összeggel támogatni az autóval munkába járást. Alkalmi munkavállalók esetében is ez kötelezettsége vagy lehetősége a munkavállalónak?

Részlet a válaszából: […] ...esetén sincs kivétel [Mt. 203. §], ezért a munkába járás költségtérítése az egyszerűsített foglalkoztatásban (alkalmi munkában, idénymunkában) foglalkoztatott munkavállalónak is jár.(Kéziratzárás: 2023. 07....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Idénymunka – a törvényi fogalom értelmezése

Kérdés: Az Mt. 90. §-ának c) pontja alapján a munkáltató tevékenysége idényjellegű, ha munkaszervezéstől függetlenül az év valamely időszakához vagy időpontjához kötődik. Idényjellegű munkáltatói tevékenységnek minősül az, ha egy szervizes munkakörben dolgozó munkavállaló a munkáltató tevékenységéhez kapcsolódó bizonyos feladatokat, technológiai okok és az időjárás miatt az év egy meghatározott időszakában tud elvégezni? Például egyes kivitelezési vagy szervizelési munkálatok téli időszakban nem végezhetők, ezen munkálatok elvégzéséhez legalább +15 °C-os hőmérséklet szükséges. Továbbá idényjellegű munkáltatói tevékenységnek minősülhet az, ha raktározási munkakörben dolgozó munkavállaló bizonyos feladatok elvégzését azért tudja csak az év egy meghatározott időszakában elvégezni, mivel az adott termékek kiadására csak az év egy bizonyos szakaszában van lehetőség? Ennek oka, hogy az adott terméknek rövid a szavatossági ideje, továbbá az adott termék felhasználása tavasztól őszig merül fel. Amennyiben a fenti esetkörök idényjellegű munkáltatói tevékenységnek minősülnek, abban az esetben mennyire befolyásolja a minősítést, hogy a fent leírt feladatok mekkora százalékát teszik ki az adott munkakörnek?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben is idézett szabály szerint, a munkáltató tevékenysége idényjellegű, ha a munkaszervezéstől függetlenül az év valamely időszakához vagy időpontjához kötődik [Mt. 90. § c) pont]. A szabály lényege az, hogy az adott tevékenység objektív okból nem végezhető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Hallgatói és alkalmi munkaviszony

Kérdés: A főiskolai hallgatókra vonatkozó Nft. nem zárja ki az alkalmi munkavállalóként történő párhuzamos foglalkoztatás lehetőségét (szemben a szakképzési törvény szerinti szakképzési munkaszerződéssel, mert ott egyértelmű számunkra is, hogy a két foglalkoztatási forma kizárja egymást). Jól gondoljuk, hogy a két foglalkoztatás ugyanannál a munkáltatónál lehetséges?
Részlet a válaszából: […] ...szerint az Efo-tv. hatálya kiterjed az egyszerűsített módon létesíthető munkaviszonyban végzetta) mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagyb) alkalmi munkára.Mint látható, két különböző célú és szabályok szerint létesíthető munkaviszonyformáról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Közalkalmazotti besorolás – az egyszerűsített foglalkoztatás beszámítása

Kérdés: Közalkalmazotti besoroláshoz az egyszerűsített foglalkoztatásban eltöltött idő figyelembe vehető? Ha igen, akkor ezt az időszakot milyen igazolással tudjuk elfogadni?
Részlet a válaszából: […] ...szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett. E szabály alapján az egyszerűsített foglalkoztatást (alkalmi munkát, idénymunkát stb.) mint munkaviszonyt akkor kell figyelembe venni, ha annak ideje alatt a közalkalmazottnak a jelenlegi közalkalmazotti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Nyugellátás szüneteltetése – a jogviszonytól függ

Kérdés: Állami költségvetési szervnél, akiket munkaviszonnyal foglalkoztatnánk, azokra nem terjed ki a Kjt.! Lehet-e munkaviszonyban foglalkoztatni dolgozókat úgy, hogy rájuk az Mt. vonatkozna? Ez a kérdés már több, különböző esetben felmerült, most a nyugdíjas dolgozó foglalkoztatásánál, mivel a nyugellátással kapcsolatos Tny. 83/C. §-ának (1) bekezdése értelmében szüneteltetni kell a nyugdíj folyósítását közalkalmazotti jogviszony esetében. Munkaviszony esetében nem, ezért szabályosan járunk-e el, ha munkaviszonyt alkalmazunk?
Részlet a válaszából: […] ...15 naptári napig, és egy naptári éven belül összesen legfeljebb 90 naptári napig tartó munkaviszonyt), kivételesen mezőgazdasági idénymunka is szóba jöhet (pl. községi önkormányzat saját tulajdonú gyümölcsösében gyümölcsszedés). Így annak elkerülésére,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

Vendéglátás – az idénymunka kritériumai

Kérdés: A nyári idényben üzemelő vendéglátóipari egység (gyorsbüfé) idényjellegű tevékenységet folytató munkáltatónak minősül-e? A büfé szeptembertől húsvétig nincs nyitva, de közvetlenül mellette működnek egész évben nyitva tartó büfék és éttermek is. Vagy az idénymunka szabályai csak a nyári időszakban alkalmazhatóak?
Részlet a válaszából: […] ...beszélünk, ha az adott tevékenység – munkaszervezéstől függetlenül – az év valamely időszakához vagy időpontjához kötődik [Mt. 90. § c) pont]. Egy vendéglátóipari egység tevékenysége ez alapján nem feltétlenül idényjellegű....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 14.

Mezőgazdasági gépkezelő egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló munkaviszonyban

Kérdés: Mezőgazdasági idénymunka keretében lehet-e egyszerűsített foglalkoztatottként bejelenteni a különböző zöldség- és gyümölcsfélék betakarítására, szedésére, aratására alkalmas mezőgazdasági gép kezelőjét (pl. a meggyrázó gép kezelőjét, szüretelőkombájn kezelőjét)?
Részlet a válaszából: […] ...függetlenül az év valamely időszakához vagy időpontjához kötődik [Mt. 90. § c) pont]. Az Efotv. értelmében a mezőgazdasági idénymunka– a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 5.

Bérpóték mezőgazdasági idénymunkában

Kérdés: A mezőgazdasági idénymunkában a munkavállalónak a munkavégzésre milyen bérpótlékok járhatnak?
Részlet a válaszából: […] ...nem érvényesülnek a vasárnapra, illetve munkaszüneti napra történő munkaidő-beosztás korlátai (Mt. 101. §); így a mezőgazdasági idénymunkában sem kell ezeket figyelembe venni [Mt. 203. § (1) bek.]. Amennyiben a munkavállaló vasárnap végez rendes munkaidőben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 15.

Fiatal munkavállaló heti pihenőnapjai

Kérdés: A fiatal munkavállalót lehet-e alkalmazni szombat és vasárnap munkavállalóként, alkalmi munkavállalóként, mezőgazdasági idénymunkásként? Amennyiben egyheti munkaidőkeretet alkalmaz a munkáltató a foglalkoztatásuknál, akkor az lehetőséget ad a munkaórák egyenlőtlen beosztására, de a heti pihenőnapok egyenlőtlen beosztását már nem engedélyezi az Mt. 114. §-ának (4) bekezdése. Főszabályként kell alkalmazni az Mt. 105. §-ának (1) bekezdését a fiatal munkavállalókra, miszerint a munkavállalót hetenként két pihenőnap illeti meg? Jól értelmezem tehát, hogy a heti két pihenőnapnak a fiatal munkavállaló esetén mindig szombatra és vasárnapra kell esnie?
Részlet a válaszából: […] ...átlagában. A fiatal munkavállaló foglalkoztatható egyszerűsített foglalkoztatás keretében (akár alkalmi munkában, akár mezőgazdasági idénymunkában) is, ezt ugyanis az Mt. nem zárja ki (Mt. 201-203. §), ám a fiatal munkavállalókra vonatkozó speciális szabályokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 15.
1
2
3
6