Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott ittas állapot tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Alkoholkontroll - a jogszerűség határa

Kérdés: Munkahelyemen napi rendszerességgel végeznek alkoholvizsgálatot. Korábban nem kifogásoltam az eljárást, hiszen a kollektív szerződésünk is rögzíti, hogy tilos a munkaidő előtti, illetőleg a munkaidő alatti alkoholfogyasztás. Mostanában viszont naponta többször is megszondáztat a főnököm, ami kifejezetten egy személyes konfliktusból fakad. Felháborít az igazságtalanság és a kollégáim előtti megaláztatás. El kell tűrnöm a vizsgálatokat? Félek, hogy egy esetleges ellenszegülésem esetén rendkívüli felmondással elbocsátanak.
Részlet a válaszból: […]megtiltja a munka­idő alatti alkoholfogyasztást, ezzel nyomatékosítja a törvényben foglaltak szigorú figyelembevételét. A Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiumának 122. számú állásfoglalása szerint az alkoholtól befolyásolt állapot ellenőrzésére irányuló vizsgálatban való közreműködést megtagadó munkavállaló eltiltható a munkavégzéstől, levonható tőle a munkabér arányos része, és egyéb hátrányos jogkövetkezményeket is alkalmazhatnak vele szemben. A munkavállaló kötelezettsége, hogy elősegítse a munkáltatónak azt az intézkedését, amellyel a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotról kíván meggyőződni. Az Ön esetében azonban nyilvánvalóan személyes megtorlásról és zaklatásról van szó, így az indokolatlanul ismétlődő ellenőrzés megtagadásával nem szegi meg a kollektív szerződésből fakadó kötelezettségét. Fontos megemlíteni az Mt. általános szabályai között kifejezésre juttatott rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét. Az Mt. 4. § (2) bekezdése szerint a joggyakorlás akkor nem rendeltetésszerű, ha az zaklatásra irányul vagy erre vezet. Amennyiben a munkáltató visszaél[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 122

2. találat: Rendkívüli felmondás - jogszabályi hivatkozás nélkül

Kérdés: Egyik munkavállalónk munkaviszonyát rendkívüli felmondással szüntettük meg, mert egy ideje rendszeresen ittasan jelent meg a munkahelyén. A megszüntetésről szóló jognyilatkozat közlését követően vettük csak észre, hogy egyáltalán nem hivatkoztunk az Mt. rendkívüli felmondást szabályozó paragrafusára. Önök szerint ez a hiba adott esetben jogellenessé teszi a munkaviszony-megszüntetést?
Részlet a válaszból: […]munkaviszony-megszüntetést (BH 2001. 142.). A bírói gyakorlat szerint ugyanis a jogellenesség vizsgálata szempontjából a rendkívüli felmondás indokolásában leírt tényállásnak van döntő jelentősége, nem pedig a hivatkozott, illetve a meghivatkozni elmulasztott jogszabályhelynek. Ha tehát a munkáltató világosan rögzíti a rendkívüli felmondás valós okát, és okszerű módon megindokolja döntését, ám nem hivatkozik az Mt. 96. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontjára, vagy ha az általa idézett jogszabályszöveget helytelenül ismétli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 100
Kapcsolódó tárgyszavak: ,