Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott írásbeli nyilatkozat közlésének hatályosulása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkaszerződés módosítása e-mailben

Kérdés: Munkavállalóink munkaszerződését "hagyományos" módon, papíralapon kötöttük. Mivel sok munkavállalónk otthonról dolgozik, egyre nagyobb igény merül fel a jelenlegi helyzetben, hogy elektronikus úton módosítsuk a munkaszerződéseket. Lehetőség van-e arra, hogy elektronikus levélben tegyük meg az ajánlatot a módosításra, amelyet a munkavállaló szintén ilyen módon fogad el az általa írott válasz-e-mailben?
Részlet a válaszból: […]nyilatkozattevő személyének és a jognyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas elektronikus dokumentumban kerül sor [Mt. 22. § (2) bek. a) pont]. Ebből következően, amennyiben az elektronikus levélben lévő ajánlat, majd az arra érkező válaszlevél a munkaszerződés módosítására irányul, és a felek akaratnyilatkozatai kölcsönösen találkoznak, akkor lehetségesnek tartjuk azt, hogy ilyen formában kerüljön sor a munkaszerződés módosítására. Ennek feltétele ugyanakkor, hogy az e-mailek maradéktalanul megfeleljenek az Mt. idézett hármas követelményrendszerének (változatlan visszaidézhetőség, a nyilatkozattevők személyének és a nyilatkozattétel időpontjának azonosíthatósága). Az e-mai­len történő jognyilatkozattétel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4138

2. találat: Munkát végző "keresőképtelen" munkavállaló és a rendes felmondás

Kérdés: Cégünknél az ügyvezető és a személyzeti osztály vezetője a munkaidő befejezése előtt fél órával kísérelte meg átadni a munkavállaló részére a rendes felmondást. A munkavállaló a felmondólevél elolvasása után megtagadta az átvételt, majd - annak ellenére, hogy az aznapi jelenléti íven a munka megkezdését aláírásával is igazolta - közölte: betegállományban van. Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyv készült, a munkavállaló ennek aláírását azonban megtagadta. Néhány nappal ezt követően postai úton eljuttatott a munkáltatóhoz egy olyan beteglapot, amelyen a keresőképtelenség kezdő időpontja megegyezik a felmondás átadása megkísérlésének időpontjával. Kérdésünk, vajon jogszerű-e a felmondás?
Részlet a válaszból: […]idézett bekezdése értelmében a jegyzőkönyv felvétele igazolja a közlés megtörténtét, abban az esetben is, ha az érdekelt megtagadja vagy szándékosan megakadályozza az átvételt. Az egységes ítélkezési gyakorlat szerint, amennyiben a munkavállaló a keresőképtelenségére vonatkozó orvosi megállapítást felülbírálva a rendes felmondás időpontjáig ténylegesen munkát végez, s egészen eddig az időpontig a betegállományba vételről a munkáltatóját nem tájékoztatja, nem hivatkozhat a felmondási tilalom [Mt. 90. § (1) bek. a) pont] fennállására (EBH 2002. 785). A leírt tényállásból megállapíthatjuk, hogy a munkavállaló a rendes felmondás közlésének időpontjában munkavégzés céljából a betegállományba vételét követően is a munkahelyén tartózkodott, ott ténylegesen munkát végzett, tehát a keresőképtelenségére vonatkozó orvosi megállapítást felülbírálva munkája elvégzésére alkalmasnak tartotta[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 271

3. találat: Felmondás - az átvétel megtagadása és a tilalom megítélése

Kérdés: A munkáltató ügyvezetője és a személyzeti osztály vezetője a munkaidő befejezése előtt fél órával kísérelte meg átadni a munkavállaló részére a rendes felmondást. A munkavállaló a dokumentum elolvasása után megtagadta az átvételt, majd - annak ellenére, hogy az aznapi jelenléti íven a munka megkezdését aláírásával is igazolta - közölte: betegállományban van. Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyv készült, a munkavállaló ennek aláírását azonban megtagadta. Néhány nappal ezt követően postai úton eljuttatott a munkáltatóhoz egy olyan beteglapot, amelyen a keresőképtelenség kezdő időpontja megegyezik a felmondás átadása megkísérlésének időpontjával. Kérdésem: jogszerű-e a felmondás?
Részlet a válaszból: […]előbbiekben idézett bekezdése értelmében ez igazolja a közlés megtörténtét. Még abban az esetben is, ha az érdekelt megtagadja, vagy szándékosan megakadályozza az átvételt. Az egységes ítélkezési gyakorlat szerint, amennyiben a munkavállaló a keresőképtelenségére vonatkozó orvosi megállapítást felülbírálva a rendes felmondás időpontjáig ténylegesen munkát végez, s egészen eddig az időpontig a betegállományba vételről a munkáltatóját nem tájékoztatja, nem hivatkozhat a felmondási tilalom [Mt. 90. § (1) bekezdés a) pont] fennállására (EBH 2002. 785). A kérdésből megállapíthatjuk: a munkavállaló a rendes felmondás közlésének időpontjában munkavégzés céljából a betegállományba vételét követően is a munkahelyén tartózkodott, ott ténylegesen munkát végzett, tehát a keresőképtelenségére vonatkozó orvosi megállapítást felülbírálva munkája elvégzésére alkalmasnak tartotta[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 216