Ítélet kiegészítése

Kérdés: A régi Mt. szerint hozott 2010-es másodfokú ítéletet kiegészíti a törvényszék 2015-ben, s megítél elmaradt munkabért az elsőfokú ítélet (2007) és a jogerős ítélet (2010) közötti időre. Jogszerű-e a másodfokú jogerős ítélet kiegészítése az elmaradt munkabér körében, tekintettel arra, hogy a fórumrendszer (elsőfokú eljárás hiányában) sérülni látszik az említett időszakra (2007-2010) vonatkozó elmaradt munkabérigény elbírálása vonatkozásában? (Előzőleg a 2007-es elsőfokú ítélet megállapította a munkaviszony-megszüntetés jogellenes voltát, amit a 2010-es ítélet helybenhagyott, viszont ez utóbbi a két ítélet közti időszakra mellőzte az elmaradt munkabér megítélését.)
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírtak alapján a 2015-ös határozat úgy születhetett, hogy a törvényszék hivatalból elrendelte a 2010-es határozata kiegészítését. Erre a Pp. alapján akkor kerülhet sor, ha a bíróság az ítéletében nem rendelkezett olyan kérdésről, amelyről a döntés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 8.