Bíróság illetékességének kikötése a munkaszerződésben

Kérdés: A munkavállaló munkaszerződésében az szerepel, hogy a munkavállaló és a munkáltató jogvitájukra egy bizonyos törvényszék illetékességét kötik ki. Ez a bíróság a munkáltató székhelye szerint illetékes bíróság, amely nagyon messze (az ország másik végében) van a munkavállaló állandó lakóhelye, valamint tartózkodási helye szerint illetékes bíróságtól, és így volt ez a munkaszerződés aláírásakor, azaz e rendelkezés kikötésekor is. Most a munkavállaló perelne, azonban nagyon hátrányos neki a kikötött bíróságra eljárni. Egyetértenek-e azzal, hogy munkaszerződésben nem lehet kikötni kizárólagos illetékességet, vagy pedig ez lehetséges?
Részlet a válaszából: […] ...a kérdés tekintetében a szakirodalomban is több értelmezés lelhető fel [az eltérő lehetséges álláspontokat összegzi: Pribula László: Illetékesség kikötése a munkaügyi perekben. Miskolci Jogi Szemle, 2018/2. szám, 37-49. o. https://www.mjsz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Bíróság megnevezése a jogorvoslati kioktatásban

Kérdés: Az Mt. 22. §-ának (5) bekezdése alapján a munkáltató az egyoldalú jognyilatkozatát az Mt.-ben meghatározott esetben köteles írásban indokolni, és az igény érvényesítésének módjáról, és ha az elévülési időnél rövidebb, annak határidejéről a munkavállalót ki kell oktatni. A határidőről való kioktatás elmulasztása esetén hat hónap elteltével az igény nem érvényesíthető. Feltételezve, hogy a kioktatási kötelezettség további feltételei teljesülnek, a kioktatási kötelezettség fentiek szerinti elmulasztásának minősül-e, ha a munkáltató a kioktatás során nem jelöli meg a bíróság pontos nevét, hanem ehelyett csak annyit rögzít, hogy az igény az "illetékes bíróság" előtt érvényesíthető?
Részlet a válaszából: […] ...Ezen túlmenően a munkavállaló felperes a munkaügyi pert azon közigazgatási és munkaügyi bíróság előtt is megindíthatja, amelynek illetékességi területén huzamos ideig munkát végez vagy végzett [Pp. 513. § (2) bek.]. A felperes munkavállaló ugyanakkor nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 27.

Üzemi tanácsok hatásköri összeütközése

Kérdés: Mi van olyankor, ha több üzemi tanács létezik, és az egyik hozza csak meg a határozatot a másik tudta nélkül? Nem hajlandó leülni a másik üzemi tanács, hogy a jelöltek nevéről határozzanak, mert váltig állítja, hogy ez így jogszerű.
Részlet a válaszából: […] ...§ (1) bek.]. Az üzemi tanácsok rendszere tehát horizontálisan és vertikálisan is tagolt, azonban az egyes szereplők hatásköréről és illetékességéről a törvény semmit nem mond.A törvény logikája leginkább arra enged következtetni, hogy a helyi üzemi tanács...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 4.

Igényérvényesítés – az igazolások kiadásával és a végkielégítéssel kapcsolatban

Kérdés: Munkáltatóm sem a kilépőpapírokat, sem a végkielégítést nem akarja kiadni. A munkaügyi bírósághoz kellene fordulnom, de hogy tehetem ezt meg?
Részlet a válaszából: […] ...az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával,– azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható,– a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (ún. kereseti kérelem).A keresetlevélhez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 2.

Bejelentés a munkavédelmi hatóságnál

Kérdés: Hol tudok bejelentést tenni név nélkül, ha tudom, hogy ittasan dolgoznak egy építkezésen?
Részlet a válaszából: […] ...nem fog visszajelzést kapni a hatóságtól az eljárás eredményéről.A munkavédelmi hatóságok közül azt érdemes megkeresni, amelyik illetékességi területén az a munkáltatói telephely található, ahol a munkavédelmi szabályokat a bejelentő szerint megsértették...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 8.

Végrehajtási eljárás munkaügyi per után

Kérdés: 17 éve folyik kártérítési perem a munkáltató ellen. A bíróság a 2012-ben 500 000 Ft nem vagyoni kártérítést jogerősen megítélt részemre, a biztosítási intézkedésem kérésének a bíróság helyt is adott, majd később a kielégítési végrehajtást is elrendelte. A végrehajtó jegyzőkönyvében azt írta, hogy az adósnak lefoglalható vagyona nincs, bankszámlával nem rendelkezik, ez három éve így folyik, de közben országosan működik a munkáltató. A bíróság 17 év elteltével arról tájékoztatott, hogy az ügy iratait egy vidéki törvényszékre küldték meg, mert az az illetékes bíróság. A munkaszerződésemet Budapesten kötöttük, feladataimat mindenkor az országos központtól kaptam. Jogszerű az, hogy 17 év eltelte után jött rá a bíróság, hogy nem ő az illetékes elbírálni az ügyet? Mit tehetek, hogy a megítélt 500 000 Ft kártérítésemhez hozzájussak?
Részlet a válaszából: […] ...lapot vissza kell vonni. Ezt a bíróság akár saját kezdeményezéséből is bármikor elrendelheti [Vht. 212. § (1) bek.].A bíróság az illetékességének hiányát hivatalból veszi figyelembe, amire akár a másodfokú eljárásban is sor kerülhet (Pp. 43. §). Ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 20.

Pedagógus szakmai gyakorlati idejének számítása

Kérdés: 1994-től a városi önkormányzatnál oktatási referensként álltam köztisztviselői jogviszonyban, pedagógus végzettségem alapján. Közreműködtem a fenntartói felügyeleti és a szakmai törvényességi felügyeleti feladatok ellátásában. Tavaly kerültem át a szakszolgálati intézményhez. Pedagógus besorolásomhoz, a minősítő eljárásban való részvételemhez lenne szükségem ezeknek az időknek a szakmai gyakorlatként való figyelembevételére, amire tudtom szerint minisztériumi igazolás alapján van lehetőségem. Kérhetem-e az igazolás kiadását?
Részlet a válaszából: […] ...köznevelési intézmények létrehozásával, átszervezésével, megszüntetésével stb. kapcsolatos feladatok.Az "országos" jelző az illetékességi kör terjedelmére utal, az ágazati irányítási feladatokat a miniszter az ország valamennyi köznevelési intézménye...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 10.

Keresetlevél kellékei

Kérdés: Keresetlevél-mintára lenne szükségem, melyet a munkáltatómmal szemben szeretnék benyújtani. A munkáltatóm eltűnt, és ez ügyben szeretnék keresetet indítani vele szemben.
Részlet a válaszából: […] ...az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak elő­adásával;d) azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;e) a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti kérelem) [Pp. 121. § (1) bek.]...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 19.

Gazdasági vezető besorolása

Kérdés: Melyik kategóriába kell iskolánk leendő gazdasági vezetőjét besorolni? Rendelkezik főiskolán szerzett tanári, számviteli ügyintézői végzettséggel, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel.
Részlet a válaszából: […] ...amihez a rendelet 14/C. § (2) bekezdése szerint100-200% közötti pótlék kapcsolódik (aszerint, hogy az intézmény milyen szélesilletékességi körben lát el szakmai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 29.

Munkaerő-közvetítés – hogyan kérhető?

Kérdés: Szállítmányozási területen keresnénk sofőröket határozott időre, hazai munkaerő hiányában akár uniós tagállamok állampolgárait is felvennénk. Hogyan kérhetünk munkaerőt és azon belül uniós tagállamok állampolgárainak a kiközvetítését?
Részlet a válaszából: […] ...hanem polgári jogi jogviszony keretében kerülnesor.Figyelembe véve, hogy az elvégzendő fuvarozási tevékenységakár több kirendeltség illetékességi területére is kiterjedhet, ezért a30/2000. GM rendelet 17. § (2) bekezdés a) pontja alapján a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 10.
1
2