×

27. Munkaügyi Levelek (volt Munkaadói Levelek) / 2009. november 30.
TARTALOM

logo
     
514. kérdés  
Cégünknél a munkavállalók munkaidejének mértéke napi 8, heti 40 óra. A munkavállalók munkaidőkeretben, egyenlőtlen munkaidő-beosztásban dolgoznak: hétfőn 9 órát, kedden 7 órát, szerdán 10 órát, csütörtökön 8 órát és pénteken 6 órát. Részükre, ha rendes szabadságra mennek - függetlenül a napi munkaidő-beosztásuktól - 8 órára fizetünk távolléti díjat. Helyes ez a gyakorlatunk? A munkaidő-nyilvántartásunkban a fizetett szabadságot hogyan, hány órával kell nyilvántartanunk? A nyilvántartás alapján lesz ugyanis megállapítható, hogy szükséges-e például túlórapótlékot fizetni a munkavállalók részére.
515. kérdés  
Kérem, segítsenek értelmezni a munkabér kifizetésének esedékességét! Az Mt. szerint a bérfizetés napja legkésőbb minden hónap 10. napja. Mivel a banki átutalások teljesítési határideje általában egy-két banki munkanap, a munkabér-kifizetéskor a munkáltatónak a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig gondoskodnia kell az átutalásról, vagy a munkavállalóknak 10-ig meg kell kapniuk a munkabért?
516. kérdés  
Próbaidőre alkalmazott munkavállaló a szerződés megszüntetése esetére kötelezhető-e kártérítésre?
517. kérdés  
Cégünk a közelmúltban átszervezéseket hajtott végre, melynek keretében több munkavállaló munkaviszonyának megszüntetésére is sor került. Az ezzel érintett egyik munkavállalónk viszont jelezte, hogy ő szakszervezeti vezető tisztségviselő, és csatolta az alapszabályt, amely szerint nálunk már három éve működik a szakszervezet - más munkáltatóról nincs szó a dokumentumban. A szakszervezet létezéséről ugyanakkor eddig nem is tudtunk, semmilyen tevékenységet nem végeztek nálunk, és így más szerveket sem ismerünk - egyedül a munkavállalót, akivel most nem tudjuk közölni a felmondást. Ilyen esetben mit tehetünk?
518. kérdés  
Közalkalmazottként áthelyezéssel mentem át a polgármesteri hivatalba, ahol köztisztviselői kinevezést kaptam. A Ktv. alapján újból elértem a 30 éves jubileumi jutalomhoz szükséges szolgálati időt. Közalkalmazottként ugyan megkaptam a 30 éves jubileumi jutalmamat, de szerintem köztisztviselőként is jár nekem ez a juttatás. A munkáltatóm azonban nem akarja kifizetni. Jogos-e az igényem?
Kapcsolódó címkék:  
519. kérdés  
Közalkalmazottként dolgozó áthelyezéssel kerülne kinevezésre a polgármesteri hivatalba. Az áthelyezéssel kapcsolatos megállapodás még csak most kezdődött, így várhatóan december közepén történhet meg köztisztviselői kinevezése. Áthelyezés esetén pályáznia nem kell, azonban felmerült, hogy kell-e versenyvizsgát tennie. Mikor járunk el helyesen, ha alapvizsgára kötelezzük, vagy ha versenyvizsgára?
520. kérdés  
Ügyintéző II. besorolású köztisztviselő kolléganőnk nemsokára megszerzi a diplomáját, és a Ktv. alapján átsorolnánk ügyintéző I.-be. Úgy gondoljuk, hogy nem kell közigazgatási versenyvizsgát tennie, mivel már több mint öt éve dolgozik nálunk, azonban ebben a kérdésben megoszlanak a vélemények a hivatalunkban. Kell-e a kolléganőnknek versenyvizsgát tennie?
521. kérdés  
Egyik kolléganőnk GYES-re ment, és a helyére határozott időre szeretnénk felvenni addig valakit. Először csak egyéves határozott időre létesítenénk jogviszonyt, így nem kellene pályáztatni az állást sem, ami meggyorsítaná a felvételt. Kérdés, hogy határozott idejű köztisztviselői kinevezés esetén is követelmény-e, hogy a jelentkezőnek legyen közigazgatási versenyvizsgája?
Kapcsolódó címke:
522. kérdés  
Közalkalmazottunk 2008 novembere óta általános iskolánk gazdasági vezetője. Az előírt iskolai végzettség és képesítési előírás alól az Ámr. szerint felmentést kapott, mivel csak regisztrált mérlegképes könyvelő végzettséggel rendelkezik. A Kjt. 61. §-a alapján a munkakörének ellátásához szükséges, jogszabályban előírt végzettség alapján az "F" vagy a "G" fizetési osztályba tartozna, a tényleges végzettsége alapján azonban csak az "E" fizetési osztályba lenne sorolható. Kérdésünk: a Kjt. 3. számú melléklete szerint vajon hogyan kell megállapítani az illetményét?
523. kérdés  
Cégünknél munkaidőkeretben alkalmazunk havi időbéres munkavállalókat. Ha több munkanapot teljesítenek, mint amire az adott munkaidőkeret alatt beoszthatóak lennének, a túlórát kifizetjük részükre. Mi a teendő, ha a munkavállaló pusztán a munkaidő-beosztása miatt nem tudja teljesíteni a munkaidőkeretben a rá irányadó munkaidő-mérték alapján ledolgozható óraszámot? Levonhatjuk a béréből ezt az időkiesést?
Kapcsolódó címkék:    
524. kérdés  
Egyházi fenntartású szociális intézmény vagyunk, ellátottaink döntő többségében megváltozott munkaképességű emberek. Egy különálló egyházi tulajdonú épületet bérbe adtunk egy vállalkozónak, aki a tevékenységi körébe tartozó kisebb nyomdai részfeladatokra (pl. papírválogatás) az ellátottainkat foglalkoztatná terápiás célzattal. Kell-e a vállalkozónak akkreditáltatnia magát, mint megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató munkáltatónak?
525. kérdés  
Egy nagy ABC-áruházban dolgozom, amely egy bevásárlóközpontban található. Az ABC tulajdonosa egyben a bevásárlóközpontnak is tulajdonosa. Kiderült, hogy ezentúl egy nagy üzletlánc lesz áruházunk üzemeltetője. Az üzletlánc híres arról, hogy a dolgozóit minimálbérre jelenti be. Mivel koromnál fogva hamarosan nyugdíjba megyek, ezért nekem a minimálbér nem megfelelő. Milyen lehetőségeim vannak?
Kapcsolódó címkék:  
526. kérdés  
Munkaerő-kölcsönzés keretében kölcsönvevőként foglalkoztatunk több munkatársat is. Úgy tudom, hogy a szabadságkiadás rájuk vonatkozó rendelkezései megváltoztak október 31-vel. Kérdésem, jelenleg kinek kell, és hogyan lehet kiadni a szabadságot a kölcsönzött munkavállalóknak? A szabályok változása miatt egy ellenőrzés során mit vizsgálhatnak?
Kapcsolódó címkék:  
527. kérdés  
Áruházunk - egy kereskedelmi cégcsoport tagjaként - a megnyitás kezdete óta vasárnap is fogadja a vásárlókat. Széles termékkínálatunknak köszönhetően (élelmiszerek, elektronikai cikkek, ruhaneműk stb.) mind az ügyfélforgalmunk, mind az árbevételünk jelentős vasárnaponként. Jelenleg ötvenszázalékos bérpótlékot fizetünk a vasárnap rendes munkaidőben beosztott alkalmazottaknak, ami - a gyakorlatot tekintve - a vasárnap rendeltetése folytán működő munkáltatók körébe nem tartozó munkaadóra utal. Kérdésem: minősülhet-e az áruházunk rendeltetése folytán vasárnap is működő munkáltatónak, mivel a vásárlók egyértelműen igénylik a vasárnapi nyitva tartásunkat?
528. kérdés  
Határozott időre alkalmazott munkavállalónk munkaszerződésében háromhavi végkielégítést kötöttünk ki arra az esetre, "ha a felek a 3. pontban meghatározott időpontig a munkaszerződés meghosszabbításában nem állapodnak meg". A munkaszerződést ez év szeptemberében meghosszabbítottuk további egy évvel. Önök szerint, ha jövőre lejár az újonnan kikötött határozott idő, jár-e végkielégítés a munkavállalónak?
529. kérdés  
Megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató cég vagyunk, az akkreditációs tanúsítványunk érvényességi ideje az idén decemberben lejár. Tudomásunk szerint az akkreditációs eljárásokat szeptember 1-jétől határozatlan ideig felfüggesztették. Ez azt jelenti, hogy nincs lehetőségünk az akkreditációs tanúsítványunk érvényességi idejének meghosszabbítására, és ezért a tanúsítvány érvényességi idejének lejártát követően nem részesülhetünk a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához kapcsolódó támogatásokban?
530. kérdés  
Egyik nyugdíjas közalkalmazottunk felmentési idejének megállapítása alapjául szolgáló időszakkal kapcsolatban kérem a segítségüket. A közalkalmazottunk még 2006-ban az ügyészségtől vonult szolgálati nyugdíjba, majd ezt követően létesített közalkalmazotti jogviszonyt intézményünknél. Idén nyáron felmentettük, felmentési idejét pedig az intézményünknél töltött 3 év alapján állapítottuk meg. A közalkalmazott azonban sérelmezte ez utóbbi intézkedésünket, és kérte, hogy a felmentési idejénél az ügyészségnél szolgálati viszonyban töltött több mint 30 évet is számítsuk be. Megítélésünk szerint helyesen jártunk el, de erre meggyőző jogszabályhelyet nem találtunk.
531. kérdés  
Milyen követelményeknek kell megfelelnie a közalkalmazott határozott idejű vezetői megbízása visszavonásának? Egyáltalán jogszerű-e a határozott idejű vezetői megbízás visszavonása, vagy ez csak a határozatlan idejű vezetői megbízások esetében lehetséges?
532. kérdés  
Munkavállalónk féléves külföldi szakmai ösztöndíjat pályázott meg, és nyert el. Nincs kifogásunk az ellen, hogy távol töltsön fél évet a munkájától, hiszen a külföldi tanulmányok bővítik szakmai ismereteit, ezért segíteni fogják a munkájában, így a cégünk is profitál belőle. A munkavállaló rendkívüli szabadságot szeretne kérni erre az időre. Kérdésünk: a féléves távolléte alatt szükséges-e egyáltalán bármilyen díjazást fizetnünk részére, vagy szüneteltethetjük úgy is a munkaviszonyát, hogy semmit nem fizetünk?
533. kérdés  
A munkavállalóval 1999-ben írtunk alá munkaszerződést. Abban a következő szerepelt: "a munkavállalót az Mt.-ben meghatározott végkielégítésen felül további kéthavi átlagkeresetnek megfelelő összegű végkielégítés illeti meg". A munkavállaló időközben, 2004-ben nyugdíjba ment. Kérdésünk, hogy mivel a nyugdíjasnak az Mt. szerint nem jár végkielégítés, felmondásunk esetén kötelesek vagyunk-e fizetni neki?
Kapcsolódó címkék: