Keresés eredménye

26 találat a megadott munkaidő-nyilvántartás tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Munkaidő-nyilvántartás naprakészsége
Kérdés: Elektronikus beléptetőrendszert használunk, ahol a munkavállalóknak a munkavégzés kezdetekor és befejezésekor is mágneskártyával blokkolniuk kell. Sajnos sokszor előfordul, hogy ez a blokkolás elmarad, amit csak utólag tudunk javítani, amikor a rendszerben előáll a hibaüzenet (pl. valaki nem lépett be, de ki igen). Ettől még megfelelő lehet a munkaidő-nyilvántartásunk?
Részlet a válaszból: […]munkaidő-nyilvántartás körében a törvény nem ír elő alaki követelményt, így annak vezetése bármilyen formában történhet, ha kétséget kizáróan tartalmazza az Mt.-ben előírt elemeket. A rendes és rendkívüli munkaidő-beosztástól eltérő változáson alapuló nyilvántartása esetén is a nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidőnek, valamint a készenlét kezdő és befejező időpontjának, de a törvény nem rögzíti feltételként azt, hogy mindennek egy dokumentumban kellene szerepelnie.Ha a munkáltató a munkavállalóit blokkolókártyával a munkaidő megkezdésekor blokkolásra kötelezi, és annak használatára[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3462
2. találat: Alkalmi munka hat egybefüggő napon
Kérdés: Alkalmi munkásokat foglalkoztatunk, de sajnos többször előfordul, hogy hetente hat napot is dolgoznak. Ilyenkor másik cégre jelentjük be őket, hogy ne lépjük túl a heti öt napot. Milyen megoldás lehet arra, hogy a jelenléti ívet a lehető legprecízebben vezessék a dolgozók, vagy milyen fajta jelenléti ívet használjunk, hogy a hatodik napot ne ugyanarra a jelenléti ívre írják rá? A sok adminisztráció miatt a lehető legegyszerűbb megoldás érdekelne, amibe az ellenőrök sem kötnek bele. Mi a gyakorlat erre a problémára?
Részlet a válaszból: […]szabályok lesznek irányadók, és a munkáltató ezeket a rendelkezéseket a továbbiakban is köteles alkalmazni a jogsértés feltárásának időpontjától annyi ideig, ameddig az egyszerűsített foglalkoztatást jogellenesen alkalmazta [Efotv. 8. § (4) bek.]. A fentiekből eredően arra nincs törvényes lehetőség, hogy a munkáltató alkalmi munka keretében ugyanazt a munkavállalót hat egybefüggő napig alkalmazza.Az időbeli korlát azonban csak az azonos felek közötti munkaviszonyra vonatkozik, annak tehát nincs akadálya, hogy ugyanaz a munkavállaló egybefüggő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2820
3. találat: Munkaidő-nyilvántartás munkaidőkeretben
Kérdés: Hogyan kell a munkaidő-nyilvántartást vezetni, ha a munkavállaló foglalkoztatására munkaidőkeretben kerül sor?
Részlet a válaszból: […]igényel nagy figyelmet, mert az egyenlőtlen munkaidő-beosztásból eredően akár naponta változhat a beosztott munkaidő mértéke, illetve annak kezdete és vége. A rendes és rendkívüli munkaidő nyilvántartható az írásban előre közölt munkaidő-beosztás hónap végén történő igazolásával és a változás naprakész feltüntetésével is. Ez utóbbi esetben a beosztást (a tervadatokat) tekinti egyben a tényadatok nyilvántartásának is a munkáltató. Ám ha a tervezett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. július 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2666
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4. találat: Online munkaidő-nyilvántartás
Kérdés: Munkahelyemen rugalmas munkaidőben dolgozunk, és online munkaidő-nyilvántartást vezetünk. Ebben rögzítjük a munkaidő kezdetét, hozzárendelve az elvégzendő feladatot is. A munkáltató lehetőséget biztosít, hogy otthonról is beléphessünk ebbe a rendszerbe, és így dolgozzunk. Az erre vonatkozó szabályokra lennék kíváncsi, valamint hogy az így vezetett munkaidő-nyilvántartó rendszer megfelel-e a követelményeknek?
Részlet a válaszból: […]mértékének, valamit az állásidő megállapítására is. Nyilván kell tartani továbbá a szabadság kiadását és az egyéb munkaidő-kedvezményeket.A hivatkozott jogszabályi előírás nem tartalmazza a munkaidő-nyilvántartással szemben támasztott formai és tartalmi követelményeket; ezért minden olyan megoldás megfelelő, amely alkalmas az adatok teljes körű, egyértelmű és hiteles nyilvántartására. Az a megoldás is elfogadott, ha az írásban közölt munkaidő-beosztást ugyan csak a hónap végén igazolja a munkáltató, de az attól való eltéréseket naprakészen tüntetik fel. A munkáltató kötelezheti a munkavállalót is arra, hogy a munkáltató által[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2612
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Munkaidő nyilvántartása munkaidőkeretben
Kérdés: Cégünknél 4 hónapos munkaidőkeretben dolgoznak az alkalmazottak. A munkaidőkeretben foglalkoztatottak munkaidő-nyilvántartását havonta hogyan kell leadni a külsős könyvelő részére, ha a havi munkabér nem változik, de a munkaidő kevesebb - illetve több - lesz a 4 hónapos munkaidőkeretnek megfelelően? Például ha januártól áprilisig tart a munkaidőkeret, havi szinten a ténylegesen ledolgozott munkaórákat kell nyilvántartani (ami majd természetesen kiegyenlítődik a munkaidőkeret végére), vagy a napi 8 órát kell szerepeltetni a munkaidő-nyilvántartásban?
Részlet a válaszból: […]munkaidőre vonatkozó adatokat. A második esetben előzetesen, írásban kell közölni a munkaidő-beosztást, amelyet csak a hónap végén kell igazolni, és csak a változásokat kell naprakészen feltüntetni; tehát az előzetesen közölt beosztásra kizárólag akkor kell napi szinten feljegyzést rögzíteni, ha attól eltérően végzett munkát a munkavállaló [Mt. 134. § (1)-(3) bek.]. A két nyilvántartási mód közül a munkáltató választhat.A munkaidőkeretben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2584
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
6. találat: Kötetlen munkarend és munkaidőkeret kikötése a munkaszerződésben
Kérdés: Az egyik csoportvezetőnk munkaszerződésének értelmezéséhez kérem segítségüket. A munkaszerződés egyik pontja szerint a munkavállaló munkarendje kötetlen, és kimondja, hogy nem kell munkaidő-nyilvántartást vezetni, mivel a dolgozó maga osztja be az idejét. Ugyanakkor ezt a pontot soha nem alkalmaztuk, mivel munkája természete miatt mindig bent ül az irodában a gépe előtt, tehát a munkaidő-beosztása adott volt. Másrészt, a szerződése egy másik pontja azt mondja, hogy egyhetes munkaidőkeretben kerül sor a foglalkoztatására. A kollektív szerződésünk viszont háromhavi munkaidőkeretet ír elő majdnem minden szervezeti egységre, arra is, amelyben ő dolgozik. Kell-e munkaidő-nyilvántartást vezetnünk az ő esetében, illetve alkalmazhatjuk-e rá is a háromhavi keretet?
Részlet a válaszból: […]megállapodása az irányadó, azaz a munkavállaló foglalkoztatására egyhetes munkaidőkeretben kerülhet csak sor.A munkaidő-nyilvántartás vezetését az Mt. kógens, eltérést nem engedő módon írja elő [Mt. 134. §, 135. § (1) bek. e) pont]. Az Mt. 96. §-ának (2) bekezdése értelmében kötetlen a munkavállaló munkarendje, ha a munkáltató a munkaidő beosztásának jogát - a munkavégzés önálló megszervezésére tekintettel - a munkavállaló számára írásban átengedi. Ilyen esetben a munkaidő-nyilvántartás vezetése nem kötelező. Ez jelen esetben nem teljesül, hiszen a kérdés alapján a munkavégzés jellege kizárja a kötetlen munkarendet. Másrészt a munkáltatónak írásban külön át kellene engednie a munkaidő-beosztás jogát a munkavállalónak. Harmadrészt a munkaidőkeret alkalmazása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2122
7. találat: Munka- és pihenőidő-nyilvántartás - a jelenléti ív vezetése
Kérdés: Van-e valami különleges szabály a 2014-es évre vonatkozóan a jelenléti ív formátumával, tartalmával kapcsolatban?
Részlet a válaszból: […]végzett munkát (állt rendelkezésre).A nyilvántartást nem kell feltétlenül egy dokumentumban vezetni; az a tervadat közzétételével és a tény­adat külön íven történő vezetésével is teljesíthető. Annak kell egyértelműen megállapíthatónak lennie több dokumentum összevetése esetén is, hogy a munkavállaló terv-, illetve tényadata mi volt. A szabadság vezetése megtörténhet a napi jelenléti ív vezetésétől teljesen elkülönülten is (pl. a klasszikus szabadságos tömb alkalmazásával), de ugyanígy jó módszer az, ha a tervadatok mellé, a munkavégzés tényadatának helyére vezetik fel a szabadság tényét.A rendes és a rendkívüli munkaidő nyilvántartása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2076
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
8. találat: Gépjárművezetők munkaközi szünete és munkaidő-nyilvántartása
Kérdés: A gépjárművezetők esetében elfogadha­tó-e, hogy a munkaközi szünet naponta akár 2-3,5 óra között van, mert a gépjárműre szerelt tachográf szerint a gépjármű ezen időszak alatt nem volt mozgásban? Például reggel 4 órakor kezd a dolgozó, 10 órakor végez, és a tachográf adatai szerint 2 óra munkaközi szünet volt. Ezt a két órát le kell (lehet) vonni a munkaidőből? Vagyis a munkaidőkeret elszámolásakor csak 4 órát számolunk el munkavégzés címén? Jelenléti ívként elfogadható-e a tachográf adataiból nyert nyilvántartás?
Részlet a válaszból: […]vezetésének megkezdésére, folytatására, illetve egyéb munka elvégzésére. E feltételek együttes érvényesülése esetén rendelkezésre állási időnek minősül különösen: a jármű kompon vagy vasúton történő szállításához kapcsolódó kíséreti idő, a határátlépéssel és időtartamhoz kötött közlekedési korlátozásokkal (hétvégi, ünnepnapi közlekedési korlátozással) összefüggő, valamint a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben foglalkoztatott munkavállalónak a napi munka­idő-beosztási terv alapján a járatok érkezése és indítása között várakozással eltöltött idő. Több gépjárművezetős járatok esetében a jármű vezetési ideje alatt a járművet vezető személy mellett, vagy a fekvőhelyen eltöltött idő is rendelkezésre állási idő [Kkt. 18/B. § b) pont].Nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2049
9. találat: Munkaidő-nyilvántartás és a munkavállaló aláírása
Kérdés: A gyakorlatban rendkívül nagy hibaforrás, ha a munkavállalók vezetik a munkaidő-nyilvántartást. Ezt kiküszöbölendő, megfelelő eljárás-e, ha a munkáltató az Mt. 134. §-ának (3) bekezdésére alapozva a munkaidő-beosztás és a munkaidő-nyilvántartás összekapcsolásaként egy olyan nyomtatványt rendszeresít, amelyben eleget tesz annak a követelménynek, hogy a munkavállaló munkaidő-beosztását legalább egy héttel előre közölni kell? Tehát közli a munkaidő-beosztást, a munkaidő-nyilvántartást pedig azzal teljesíti, hogy a tervezett munkaidő-beosztásnak megfelelő vagy attól eltérő óraszámot ír a teljesített munkaidő rovatba, ebből pedig kiderül az esetlegesen felmerülő rendkívüli munkaidő óraszáma. Az említett törvényi hivatkozás szerint megfelelő az eljárás, ha ezt a nyomtatványt a munkavállalóval (a lehetőséget megadva neki a változások átnézésére) hónap végén íratja csak alá a munkáltató. Mivel a törvény nem ír elő formai követelményeket a munkaidő-nyilvántartásra, ezért, álláspontom szerint, a naprakészség nem a dolgozó aláírásával valósul meg, hanem a munkaidő kezdetének és végének feltüntetésével. Tehát egy olyan típusú munkaidő-nyilvántartás, amely nem tartalmazza minden beosztás szerinti napon a dolgozó aláírásának a helyét, nem ellentétes a jogszabállyal. Kérem a fenti kérdéssel kapcsolatos álláspontjukat megosztani!
Részlet a válaszból: […]jogintézmény célja alapján adhatunk választ. Itt nem a munkáltató vagy a munkavállaló jognyilatkozatáról van szó, hanem - ahogy az elnevezés is mutatja - csak bizonyos tények, adatok nyilvántartásáról. Ez pedig nem követeli meg a nyilvántartást vezető aláírását. A felek általános együttműködési kötelezettségéből eredően [Mt. 6. § (2) bek.] azonban mindenképpen tájékoztatni kell a munkavállalót, hogy a munkaidővel kapcsolatos adatokat a munkáltató milyen formában tartja nyilván, és - a jövőbeli viták elkerülése érdekében - érdemes rendszeres ellenőrzési, betekintési lehetőséget biztosítani részére a nyilvántartott adatokba. Az adatok ellenőrzését, elfogadását a munkavállaló aláírásával igazolhatja.Megítélésünk szerint a fenti formai és tartalmi követelményeknek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. február 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1887
10. találat: Kötetlen munkarend 2014-től
Kérdés: Az Mt. 2014. január 1-jétől életbe lépő változásai érintik azon munkavállalóinkat, akiket kötetlen (rugalmas) munkarendben foglalkoztatunk, mivel esetükben eddig törzsidőt kötött ki a cég. E szerint hétköznap 9-13 óra között kötelező volt a székhelyen dolgozniuk. Január 1-jétől ez már nem megengedett, ugyanakkor továbbra is szeretnénk, hogy a munkaidő egy része felett a munkáltató rendelkezzen. Kiköthetjük-e a munkavállalóval kötött megállapodásban, hogy a kötetlen munkarend mellett, munkaköri feladatainak egy részét, azok sajátos jellegénél fogva továbbra is meghatározott időpontban (9-13 óra között) köteles teljesíteni?
Részlet a válaszból: […]a munkavállaló rendelkezhet. A törvény azonban hozzáteszi, hogy a munkarend kötetlen jellegét nem érinti, ha a munkavállaló a munkaköri feladatok egy részét sajátos jellegüknél fogva meghatározott időpontban vagy időszakban teljesítheti.Január 1-je után is megengedett marad tehát, hogy az egyébként kötetlen munkarendben dolgozó munkavállaló feladatainak egy részét a munkáltató által meghatározott időpontban, időszakban teljesítse. Az új szabály azt már nem határozza meg, hogy a "kötött" feladatok a munkaidő legfeljebb mekkora részét tehetik ki. Ez mindig csak a konkrét esetben, az adott munkaköri feladatok "sajátos jellege" alapján ítélhető meg. Mindenesetre kétségesnek tűnik, hogy ez akár a napi munkaidő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1847
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 26 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés