Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

33 találat a megadott munkaidő-nyilvántartás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Munkavállaló tartózkodási helyének ellenőrzése

Kérdés: Amennyiben a munkáltató úgy dönt, hogy bizonyos munkavállalók esetében mobilos applikáció használatával (adattartalmában az Mt. 134. §-ának megfelelve) vezeti a munkaidő-nyilvántartást, ütközik-e valamilyen jogszabályba a munkavégzés helyének a munkavállaló rendelkezésére bocsátott okostelefon - esetleg a célra (önként) felajánlott saját készülék - segítségével történő beazonosítása/ellenőrzése? Természetesen az ellenőrzés tényéről és módjáról az érintett munkavállalók előzetesen írásos tájékoztatást kapnak.
Részlet a válaszból: […]rendelkezéseinek. Eszerint, a munkavállaló csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizhető. Ennek keretében a munkáltató technikai eszközt is alkalmazhat, erről a munkavállalót előzetesen írásban tájékoztatni kell [Mt. 11/A. § (1) bek.]. Ahelymeghatározás a munkavállaló személyiségi jogának korlátozását jelenti, ami akkor engedhető meg, ha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. A személyiségi jog korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tartamáról, továbbá a szükségességét és arányosságát alátámasztó körülményekről a munkavállalót előzetesen írásban tájékoztatni kell [Mt. 9. § (2) bek.].Véleményünk szerint önmagában a munkaviszony jellegéből nem következik, hogy a munkavállaló munkaidő alatti tartózkodási helyének állandó ellenőrzése (ellenőrizhetősége) szükséges lenne. Ez legfeljebb a munkakör sajátosságai miatt lehet indokolt (pl. veszélyes munka végzése vagy nagy értékű munkaeszköz használata esetén). Ekkor is tekintettel kell lenni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4005

2. találat: Megőrzési idő a munkaidő-nyilvántartás esetében

Kérdés: A munkaidő-nyilvántartásokat meddig kell megőrizni? Mikor selejtezhetőek?
Részlet a válaszból: […]Ugyanígy, a munkaügyi hatóság is - általános szabály szerint - a jogsértés elkövetésétől számított három éven belül állapíthatja meg a jogsértést, és élhet valamely közigazgatási szankcióval. A jogsértés elkövetésétől számított három év elteltével is indítható ugyanakkor munkaügyi hatósági eljárás és alkalmazható közigazgatási szankció, ha a három évnél korábban megkezdett jogsértés a munkaügyi ellenőrzés megkezdésekor folyamatosan fennáll, vagy a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság, illetve a felügyeleti hatóság a munkaügyi hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezte [Met. 5/A. § (2)-(3) bek.]. Megjegyezzük, hogy mind a munkaügyi hatósági eljárásban, mind az egyéni munkaügyi perben a munkáltató támaszkodhat más bizonyítási eszközökre is, ha a munkaidő-nyilvántartás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3972
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Munkaidő-nyilvántartás - munkavállalói aláírással

Kérdés: Önkormányzatunknál és annak hivatalánál a munkaidő-nyilvántartást a munkavállalók naponta vezetik, és azt aláírják. A munkáltatónak szükséges-e leigazolni a munkaidő-nyilvántartást, és ha igen, azt milyen időközönként (naponta, hetente, havonta)?
Részlet a válaszból: […]munkavállalónként naprakészen kell vezetni. A nyilvántartás formája viszont a munkáltatóra bízott kérdés. Ez lehet egy papíron vezetett vagy az üzem falára kifüggesztett táblázat, de akár egy elektronikus dokumentum is. Annak sincs akadálya, hogy a munkáltató a munkavállalók kötelezettségévé tegye, hogy vezessék a saját jelenléti adataikat (ahogy az a kérdés szerinti esetben is történik). Ám a munkavállaló mulasztása esetén ekkor is a munkáltató felel a nem megfelelő munkaidő-nyilvántartás miatt. Bármilyen forma megfelel tehát, ha a törvény által megkövetelt adatokat az előírt módon tartalmazza. A törvény nem írja elő, hogy a munkaidő-nyilvántartást alá kellene írni, akár az egyik félnek is. A munkaidő-nyilvántartás ugyanis nem jognyilatkozat, hanem csak - mint azt a neve is mutatja - a munkavállaló teljesítésével összefüggő időadatok nyilvántartása. Aláírni csak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3832
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Rendkívüli munka egyszerűsített foglalkoztatás keretében

Kérdés: Ha munkavállalókat egyszerűsített foglalkoztatás keretében napi bejelentéssel foglalkoztatunk, akkor a 8 óra feletti munkavégzést ki kell fizetni túlóraként?
Részlet a válaszból: […]szóló 107-109. §, sem a rendkívüli munkavégzés pótlékáról szóló 139., 143. §. Következésképpen az egyszerűsített foglalkoztatás keretében is sor kerülhet rendkívüli munkavégzésre, és ezt honorálni is kell. Amennyiben a felek nem alkalmazták az Efotv. mellékletében szereplő munkaszerződés-mintát, úgy a munkáltató munkaidő-nyilvántartást is köteles vezetni,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3605

5. találat: Munkaidő-beosztás mint jelenléti ív

Kérdés: Az adott hónap megkezdése előtt 168 órával rendelkezésre áll nyomtatott formában a rendes munkaidőt tartalmazó, egész hónapra előre, géppel kitöltött jelenléti ív. A munkavállaló egy adott napra csak akkor jegyez be tollal bármit, ha a megadott időponttól eltérő volt a munkavégzés ideje. A jelenléti ívet a hónap végén, egyszer írja alá minden munkavállaló. Ez így megfelelő? Az így vezetett jelenléti íven a túlórát és az önként vállalt túlórát el kell különíteni?
Részlet a válaszból: […]százhatvannyolc órával korábban köteles írásban közölni a munkavállalóval. Közlés hiányában az utolsó munkaidő-beosztás az irányadó [Mt. 97. § (4) bek.]. Az idézett két szabály alapján a kérdés szerinti eljárás jogszerű. A munkáltató határidőben közli a munkaidő-beosztást (sőt, nemcsak egy hétre, hanem egy egész hónapra vonatkozóan), amit egyben a rendes és rendkívüli munkaidő nyilvántartására is használ. Ebbe a nyilvántartásba csak akkor kell külön bejegyzést tenni, ha a tervezettől eltérés van (pl. a munkavállaló késik, vagy rendkívüli munkaidőt teljesít, esetleg szabadságon van stb.), és elegendő a hónap végén egyszer aláírással igazolni az abban foglaltak helyességét. Ez a nyilvántartási módszer nem mentesít az alól, hogy az önként vállalt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3511

6. találat: Munkaidő nyilvántartása és beléptetőrendszer

Kérdés: A cégnél, ahol sofőrként dolgozom, beléptetőrendszer lett telepítve. Adott esetben nekem hajnali 4 órától 12 óráig tart a munkaidőm. 4 óra előtt érkezem a munkahelyemre, de hiába rögzíti ezt a beléptetőrendszer, csak 4-től kezdik számolni a munkaidőt. Pedig 4-re már túl vagyok az autó megpakolásán és akkor indulok el. 12 óra után érkezem vissza, de hiába ekkor rögzíti a rendszer a belépésemet, csak 12-ig számolják el a munkaidőmet. Sőt levonnak belőle 20 perc munkaközi szünetet, amit pedig napközben nem is veszek igénybe. A hónap végére ezért, hiába rögzít a rendszer naponta 8 óránál több időt, mégis akár 1 nap szabadságot is levonnak órahiány miatt. Tanácsukat kérném, hogy jogos-e ez az egész.
Részlet a válaszból: […]munkaidőt az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményére, valamint a munka jellegére figyelemmel osztja be. A munkaidő beosztása a törvény szerint a munkáltató feladata, és e kötelezettsége kiterjed a munkaidő egészére. Ha tehát az adott munkáltatónál a munkaidőbe nem számít be a munkaközi szünet (általában 20 perces) időtartama, akkor a munkaidő végét 20 perccel későbbi időpontra kell megállapítani. Az a gyakorlat, miszerint a munkáltató a munkaközi szünetre tekintet nélkül osztja be a munkaidőt, és a munkaközi szünet időtartamát utólag levonja, majd erre hivatkozással csökkenti a munkavállaló szabadságát, nem felel meg a törvény előírásának. Ezen túlmenően a munkaközi szünetet ténylegesen, a munkaidő megszakításával biztosítani kell [Mt. 103. § (4) bek.].A másik kérdés a munkaidő nyilvántartása, ami a munkáltató kötelezettsége (Mt. 134. §). A beléptetőrendszer önmagában még nem feltétlenül jelent munkaidő-nyilvántartást, különösen olyan esetben, amikor a munkavégzés nem is a munkáltató telephelyén történik. Nem elég ugyanis csak a megjelenés és a távozás időpontját nyilvántartani, hanem a nyilvántartásnak ki kell terjednie a jogcímekre is (rendes vagy rendkívüli munkaidő, távollétek stb.). Ha azonban a kérdés szerinti esetben a munkáltató az általa elrendelt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3509

7. találat: Önként vállalt túlmunka elrendelése és nyilvántartása

Kérdés: Az önként vállalható túlórával együtt évi 400 óra túlórát rendelhetünk el, amivel majdnem minden hétre 48 óra munkaidőt írhatunk elő. Ez így jogszerű? Ezeket az órákat külön kell feltüntetnünk? Kell-e írásbeli elrendelés a túlórához?
Részlet a válaszból: […]jött létre (Mt. 109. §). A törvény nem követel meg indokot a rendkívüli munkaidő elrendeléséhez, így nincs akadálya, hogy az akár "rendszeres" legyen, és hosszabb időszakon keresztül a munkavállaló minden héten teljesítsen rendkívüli munkaidőt. A törvény kifejezetten megköveteli, hogy az önként vállalt túlmunkát külön nyilván kell tartani, azaz a rendes és a munkáltató által egyoldalúan elrendelhető rendkívüli munkaidőtől is el kell különíteni a munkaidő-nyilvántartásban [Mt. 134. § (1) bek.]. A bérelszámoló lapon már nincs jelentősége a kétféle túlóra elkülönítésének, mivel mindkettő díjazására azonos szabályok vonatkoznak (Mt. 143. §). A rendkívüli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3508

8. találat: Munkaidő-nyilvántartás naprakészsége

Kérdés: Elektronikus beléptetőrendszert használunk, ahol a munkavállalóknak a munkavégzés kezdetekor és befejezésekor is mágneskártyával blokkolniuk kell. Sajnos sokszor előfordul, hogy ez a blokkolás elmarad, amit csak utólag tudunk javítani, amikor a rendszerben előáll a hibaüzenet (pl. valaki nem lépett be, de ki igen). Ettől még megfelelő lehet a munkaidő-nyilvántartásunk?
Részlet a válaszból: […]A Kúria egy elvi döntésében kifejtette, hogy a munkaidő-nyilvántartásnak meg kell felelnie a hitelesség, ellenőrizhetőség és naprakészség elvének, de a munkaidő-nyilvántartás körében a törvény nem ír elő alaki követelményt, így annak vezetése bármilyen formában történhet, ha kétséget kizáróan tartalmazza az Mt.-ben előírt elemeket. A rendes és rendkívüli munkaidő-beosztástól eltérő változáson alapuló nyilvántartása esetén is a nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidőnek, valamint a készenlét kezdő és befejező időpontjának, de a törvény nem rögzíti feltételként azt, hogy mindennek egy dokumentumban kellene szerepelnie.Ha a munkáltató a munkavállalóit blokkolókártyával a munkaidő megkezdésekor blokkolásra kötelezi, és annak használatára előzetesen őket ki is oktatja, valamint megfelelően szabályozza azt, ha bármely oknál fogva nem került a munkaidő-nyilvántartásban valamely adat rögzítésre, erről[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3462

9. találat: Alkalmi munka hat egybefüggő napon

Kérdés: Alkalmi munkásokat foglalkoztatunk, de sajnos többször előfordul, hogy hetente hat napot is dolgoznak. Ilyenkor másik cégre jelentjük be őket, hogy ne lépjük túl a heti öt napot. Milyen megoldás lehet arra, hogy a jelenléti ívet a lehető legprecízebben vezessék a dolgozók, vagy milyen fajta jelenléti ívet használjunk, hogy a hatodik napot ne ugyanarra a jelenléti ívre írják rá? A sok adminisztráció miatt a lehető legegyszerűbb megoldás érdekelne, amibe az ellenőrök sem kötnek bele. Mi a gyakorlat erre a problémára?
Részlet a válaszból: […]alkalmazhatja az Efotv. szerinti kedvezőbb közteherfizetési szabályokat. Ilyenkor a munkaviszony után fizetendő közterhekre az általános szabályok lesznek irányadók, és a munkáltató ezeket a rendelkezéseket a továbbiakban is köteles alkalmazni a jogsértés feltárásának időpontjától annyi ideig, ameddig az egyszerűsített foglalkoztatást jogellenesen alkalmazta [Efotv. 8. § (4) bek.]. A fentiekből eredően arra nincs törvényes lehetőség, hogy a munkáltató alkalmi munka keretében ugyanazt a munkavállalót hat egybefüggő napig alkalmazza.Az időbeli korlát azonban csak az azonos felek közötti munkaviszonyra vonatkozik, annak tehát nincs akadálya, hogy ugyanaz a munkavállaló egybefüggő öt napot meghaladóan dolgozzon alkalmi munkásként, ám különböző munkáltatóknak. Ekkor természetesen a jelenléti ív (munkaidő-nyilvántartás)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2820

10. találat: Munkaidő-nyilvántartás munkaidőkeretben

Kérdés: Hogyan kell a munkaidő-nyilvántartást vezetni, ha a munkavállaló foglalkoztatására munkaidőkeretben kerül sor?
Részlet a válaszból: […]rendes és rendkívüli munkaidő, valamint a készenlét kezdő és befejező időpontja is. Ez munkaidőkeretben azért igényel nagy figyelmet, mert az egyenlőtlen munkaidő-beosztásból eredően akár naponta változhat a beosztott munkaidő mértéke, illetve annak kezdete és vége. A rendes és rendkívüli munkaidő nyilvántartható az írásban előre közölt munkaidő-beosztás hónap végén történő igazolásával és a változás naprakész feltüntetésével is. Ez utóbbi esetben a beosztást (a tervadatokat) tekinti egyben a tényadatok nyilvántartásának is a munkáltató. Ám ha a tervezett beosztáshoz képest változás történik (rendkívüli munkaidő elrendelése vagy bármilyen távollét), azt naprakészen rögzíteni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. július 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2666
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 33 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést