Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

31 találat a megadott határozott idejű munkaszerződés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Határozott idejű munkaviszony - a helyettesítő "sorsa"

Kérdés: A gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalónk helyettesítésére felvettünk egy kollégát azzal, hogy a munkaviszonya a helyettesített személy fizetés nélküli szabadságának lejártát követően azon a napon szűnik meg, amikor munkába áll. A helyettesített munkavállalónk azt tervezi, hogy a fizetés nélküli szabadság lejártát követően előbb a felhalmozott szabadsága kiadását kéri. Jelezte azonban azt is, hogy újból gyermeket vár, így nem fog tudni dolgozni ezt követően sem, mivel előbb szülési szabadságot, majd ismételten fizetés nélküli szabadságot kíván igénybe venni. Ilyen esetben megszűnik-e a helyettesítő munkavállaló munkaviszonya? Ha igen, mit kell tennünk, hogy a továbbiakban is helyettesítőként foglalkoztathassuk?
Részlet a válaszból: […]munkavállaló határozott idejű munkaviszonya valóban lejár, és a határozott idő lejárta folytán automatikusan megszűnik. Ezt támasztja alá a Kúria BH 2021.2.51. számú eseti döntése is, amely hasonló tényállás mellett kimondta, hogy ilyen esetben a határozott időtartamra kötött munkaviszony esetén a munkaviszony a felek erre irányuló akaratnyilatkozata nélkül, objektív körülmények bekövetkezésével automatikusan megszűnik.A helyettesítő továbbfoglalkoztatása érdekében megoldás lehet, ha a helyettesítő munkavállaló munkaszerződését még a fizetés nélküli szabadság megszűnését megelőzően akként módosítják, hogy a munkaviszonya ne szűnjék meg ezen időpontban. Így például a módosítás utalhat a helyettesített munkavállaló újabb gyermekének születésével kapcsolatos távollétre, és ehhez kapcsolhatja a munkaviszony későbbi megszűnését. Az is megoldás lehet, hogy a határozott idő lejártát meghatározott naptári időponthoz kötik. Ennek során figyelemmel kell lenniük arra is, hogy a határozott idejű munkaviszony tartama az öt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4276

2. találat: Munkaszerződés módosítása határozott időre

Kérdés: Módosíthatják-e a felek a határozatlan időtartamra szóló munkaszerződést határozott időtartamúra azzal a kitétellel, hogy a munkavállaló megfelelő feladatellátása esetén, a határozott idő lejárta után lehetőség van a munkaszerződés határozatlan idejűre történő módosítására?
Részlet a válaszból: […]A határozatlan idejűvé módosítás feltétele akár az is lehet, hogy arra a munkavállaló megfelelő teljesítménye, illetve feladatellátása esetén kerülhet csupán sor. Ennek megfogalmazása akként is elképzelhető, hogy a felek e feltétel bekövetkezése esetén tárgyalnak csupán a módosításról, azaz a feltétel bekövetkezése csak a módosításra irányuló tárgyalásra kötelezi a munkáltatót. Ugyanakkor az sem kizárt, hogy a munkavállaló megfelelő feladatellátása esetén a munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavállaló kérelmére hozzá fog járulni a munkaszerződés határozatlan időre történő módosításához. Ez utóbbi álláspontunk szerint nem ütközik az Mt. 19. §-ának (1) bekezdésébe, miszerint nem köthető ki olyan feltétel, amelynek alapján a munkaviszony a munkavállaló hátrányára módosulna, hiszen ez egyfelől nem automatikus módosulást eredményezne, másfelől nagy valószínűség szerint az ilyen módosítás nem a munkavállaló hátrányára módosítaná a munkaszerződést.A fentiek előrebocsátása mellett ugyanakkor fel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3546

3. találat: Távolléti díj követelése határozott idejű munkaviszony felmondása esetén

Kérdés: Munkaszerződésem 2019. január 31-ig szólt, amelyet felmondással november 24-én megszüntettem. A munkáltatóm most azt követeli tőlem, hogy a szerződésből hátralévő két hónapra és egy hétre járó távolléti díjamat kártérítésként fizessem meg. Jogos a volt munkáltatóm követelése?
Részlet a válaszból: […]munkavállalónak 12 havi, vagy ha a határozott időből hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre járó távolléti díját megfizeti [Mt. 79. § (2) bek.]. Ez a megszüntetési mód nem kíván meg indokolást, és nincs felmondási idő sem. A jogszerűség feltétele csupán az alakilag megfelelő írásos megszüntető nyilatkozat és a munkavállalót megillető juttatás kifizetése. A munkáltató a munkavállalótól csak akkor követelheti a határozott időből még hátralévő időre járó, de legfeljebb háromhavi távolléti díjnak megfelelő összeget kártérítésként, ha a munkavállaló jogellenesen szünteti meg a határozott idejű munkaviszonyát [Mt. 84. § (2) bek.]. Például, mert a munkavállaló nem indokolta meg megfelelően a felmondást. A törvény szerint a felmondás indoka csak olyan ok lehet, amely a munkavállaló számára a határozott idejű[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3501

4. találat: Keresőképtelenség a munkaviszony végéig

Kérdés: Jelenleg egy autóalkatrészeket gyártó cégnél dolgozom gyári alkalmazottként. A munkáltatómmal 2017. április 26-án egyéves határozott idejű szerződést kötöttünk. Elég sok kritika ér a főnökeimtől a munkám minőségét illetően, toleranciának még a nyomát sem érzem. Pedig én igyekszem a legjobb tudásom szerint dolgozni, de a folyamatos három műszak, és az ebből következő hatalmas terhelés miatt sajnos néha becsúsznak hibák. Ezért arra gondoltam, hogy 2018. április 26-áig (a határozott idejű szerződésem lejártáig) szeretnék eljönni táppénzre, hogy kivizsgáltassam magam, mert számos egészségügyi problémám van. Megtehetem-e jogi következmény nélkül, hogy három hónapra táppénzre megyek a gyógyulásom érdekében? Ha nem, mit javasolnak megoldásként? Sajnos a közös megegyezésről szó sem lehet, abba nem egyeznek bele a főnökeim, mert munkaerőhiány van. Anyagi helyzetem miatt a hátralévő munkabéremet sem tudom megfizetni nekik.
Részlet a válaszból: […]ellátni, vagy aki fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban betegségének megállapítása vagy gyógykezelése miatt részesül [Ebtv. 44. § (1) bek. a) és f) pont]. A keresőképtelenség megállapítására irányadó szabályokat a 102/1995. Korm. rendelet tartalmazza. E szerint a keresőképtelenség elbírálásának célja, hogy a betegszabadság, illetőleg a táppénz igénybevételéhez megállapítsa és igazolja, hogy a munkavállaló (biztosított) a munkáját betegsége vagy beteg gyermeke ápolása miatt ellátni nem tudja. Amennyiben jogalap nélkül marad távol a munkahelyétől keresőképtelenségre hivatkozva, holott valójában nem az, több munkajogi következménnyel is számolhat. A munkáltató felmondással vagy akár azonnali hatályú felmondással is megszüntetheti a munkaviszonyt, az erre irányadó feltételek fennállása esetén az Mt. 56. §-a szerinti hátrányos jogkövetkezményt is alkalmazhat, illetve akár írásbeli, akár szóbeli figyelmeztetésben is részesítheti Önt.A munkaviszony megszüntetésére a kérdésben írottakon felül (közös megegyezés, jogellenes megszüntetés) további lehetőségek is rendelkezésre állnak. A munkavállaló olyan okra hivatkozva is felmondhatja a határozott idejű munkaviszonyát, amely számára annak fenntartását lehetetlenné tenné vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna [Mt. 67. § (2) bek]. A munkavállaló azonnali hatályú felmondással[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3263

5. találat: Határozott idejű munkaszerződések láncolata

Kérdés: Cégünknél egyes kollégákat határozott idejű szerződéssel alkalmazunk, néhányukat évek óta, de a törvényi ötéves felső korlátot tiszteletben tartva. Erre azért van szükségünk, mert ezek a munkatársak olyan megrendelői körnek dolgoznak, akiknél bármikor változhat a megrendelt munka mennyisége, akár évekig kimaradhat a megrendelés, ezért állandó kockázat, hogy alkalmazottaink feleslegessé válnak. Hogyan tudunk úgy munkaszerződést kötni velük, hogy az ebből eredő kockázatokat csökkentsük, de szabályosak maradjunk munkajogi szempontból is?
Részlet a válaszból: […]bek.]. Önmagában az, hogy a határozott idejű szerződések olcsóbbak a munkáltatónak, nem minősül olyan jogos érdeknek, ami indokolná a határozatlan idejű foglalkoztatás kiváltását sorozatos határozott idejű szerződésekkel. Ugyanakkor, ha a munkáltató tudja igazolni, hogy a megrendelések jellege miatt jelentősen ingadozik a munkaerő-szükségletük, ez jogos munkáltatói érdek lehet a határozott idejű foglalkoztatásra.Megoldás lehet az is, ha néhány határozott idejű szerződést határozatlan idejűvé módosítanak, hogy a munkaerőigény ingadozásához jobban igazodjon a határozott idejű szerződések aránya. Megjegyezzük, hogy bár a határozatlan idejű munkaviszony munkáltatói felmondása valóban költségesebb, mint a határozott idő végével egyszerűen megszűnő határozott idejű munkaviszony lezárása, ugyanakkor a határozatlan idejű munkaviszony könnyebben mondható fel a munkavállaló magatartására[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2757

6. találat: Tájékoztatás határozott idejű munkaszerződés meghosszabbításáról

Kérdés: A határozott idejű szerződésem február 28-án jár le. Mikor köteles tájékoztatni arról a munkáltatóm, hogy meghosszabbítják-e a szerződésemet vagy sem?
Részlet a válaszból: […]körbe tartozik. Ha a munkáltató a munkavállalót a határozott idő letelte után is tovább kívánja foglalkoztatni, ez egyben munkaszerződés-módosításra való ajánlattételt is jelenthet.A tájékoztatást - munkaviszonyra vonatkozó szabály eltérő rendelkezése hiányában - olyan időben és módon kell megtenni, hogy az lehetővé tegye a jog gyakorlását és a kötelezettség teljesítését. Konkrét határidőt a törvény nem szab meg. Ha a munkáltató a munkavállalóval fennálló munkaviszonyt a határozott idő lejártát követően is fenn kívánja tartani, a tájékoztatást oly időpontban kell a munkavállaló tudomására hoznia, hogy a munkavállaló szabadon, befolyástól mentesen dönthessen az ajánlat elfogadásáról. Ha pedig a munkaviszonyt a munkáltató nem kívánja tovább fenntartani, a munkavállalót elszámolási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2530

7. találat: Munkaviszony létesítése volt szakmunkástanulóval

Kérdés: Szakmai gyakorlatát nálunk töltő szakmunkás-iskolai tanulót az iskola befejezése után határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatjuk. A határozott idejű munkaviszonynál az 5 évbe bele kell számítani a szakmunkástanulóként nálunk töltött időt, vagy csak azt, amit munkaviszonyban tölt nálunk?
Részlet a válaszból: […]szervezet között "tanulószerződéses jogviszony" - és nem munkaviszony - [Szkt. 39. § (2) bek.] jön létre. A tanulószerződésre az Szkt.-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-nak a megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.Ha utóbb, a tanulószerződés megszűnését követően - mint munkáltató és munkavállaló - a felek egymással munkaszerződést kötnek, erre az Mt. szabályai irány­adók. Az Mt. pedig nem írja elő, hogy a munkaviszonyból eredő jogosultságok tekintetében munkaviszonyban töltött időként a felek közötti korábbi tanulószerződéses[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2094

8. találat: Tanulmányi szerződés és a határozott idejű munkaviszony

Kérdés: Egyik munkavállalónkkal 2009-ben tanulmányi szerződést kötöttünk, amely értelmében négy tanulmányi féléven keresztül fedeztük a képzési költségeit, és fizetett távollétet biztosítottunk a konzultációk és a vizsgák idejére. A szerződés alapján a munkavállaló az oklevél megszerzése után 3 évig köteles a cégnél maradni. Azonban sajnos közbejött egy leépítés, és a szóban forgó kolléga munkaköre is megszűnt. Csak egy határozott időre szóló munkakört tudtunk felajánlani neki, egy távol lévő munkatárs helyettesítésére. Mivel ez a munkatárs idén visszatér, a határozott idejű munkaviszony meg fog szűnni, még mielőtt a tanulmányi szerződés alapján ledolgozandó három év letelt volna. Akadálya-e a határozott idejű munkaviszony megszűnésének, hogy a felek között tanulmányi szerződés van hatályban? Illetve ilyenkor a munkavállaló tartozik-e valamit visszafizetni a kapott támogatásból a munkáltatónak?
Részlet a válaszból: […]a munkaviszony megszűnése után is érvényesíthetők. Például ha a munkavállaló szerződésszegést követ el, és nem tölti le a munkáltatónál a támogatásért cserébe kikötött időt, akkor a munkaviszony megszűnése után is követelhető tőle a támogatás visszafizetése. A fent kifejtettek határozott idejű munkaviszony esetén is irányadók. A munkaszerződésben kikötött időtartam lejártával (pl. a helyettesített kolléga visszatérésével) a munkaviszony automatikusan megszűnik, akkor is, ha egyébként a felek között még hatályos tanulmányi szerződés áll fenn [Mt. 86. § c) pont]. Ilyen esetben a feleknek külön rendezniük kell a tanulmányi szerződésből eredő kötelezettségeiket. A konkrét esetben úgy ér véget a munkaviszony, hogy a munkavállaló még nem töltötte le a munkáltatónál a tanulmányi szerződés alapján előírt időtartamot. Mivel a munkaviszony nem a munkavállalónak felróható okból szűnik meg - sőt a határozott idejű foglalkoztatásra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1192

9. találat: Helyettes helyettesítése

Kérdés: Egyik munkavállalónk 2011. január óta keresőképtelen, otthoni ápolásra szorul, amely szakorvosi vélemény alapján legalább az év végéig el fog tartani. Erre az időre határozott idejű munkaszerződéssel felvettünk egy új kollégát. A helyettesítő munkavállalónk viszont bejelentette, hogy gyermeket vár, és legkésőbb október végétől szülési szabadságra kíván menni. Így most a helyettes helyére is fel kell vennünk valakit, mert a feladatok megkívánják. Hogyan járunk el szabályosan? Az új kolléga határozott idejű szerződését a határozott időre felvett, helyettesítő kolléga távollétének idejére kell megkötnünk, vagy az eredetileg helyettesített, keresőképtelen munkavállaló visszatértéig?
Részlet a válaszból: […]annyit követel meg, hogy a munkavállalót a határozott idejű jogviszony várható időtartamáról tájékoztatni kell [Mt. 79. § (2) bek.]. A jelen esetben a helyettesítésre felvett munkavállalót is helyettesíteni kell. A törvény alapján a határozott idejű munkaviszony időtartama a kérdésben említett mindkét módon meghatározható. Azaz az új munkavállaló felvehető a helyettes, vagy akár az eredetileg helyettesített személy távollétének időtartamára is. A kérdést így inkább praktikus szempontból lehet eldönteni. Mivel a szülési szabadságra menő munkavállalójuk munkaviszonya csak a keresőképtelen kolléga visszatéréséig (kb. az év végéig) szól, valószínűsíthető, hogy az ő jogviszonya még az előtt lejár, hogy a szülési szabadságról visszatérhetne. Hangsúlyozni kell ugyanis, hogy a határozott idő lejártával minden esetben automatikusan megszűnik a munkaviszony [Mt. 86. § c) pont]. Jóllehet a munkaviszony rendes felmondással nem szüntethető meg a terhesség, a szülést követő három hónap, illetve a szülési szabadság időtartama, valamint a gyermek ápolása, illetve gondozása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1136

10. találat: Határozott idejű munkaszerződés megszűnésének időpontja

Kérdés: Cégünknél új munkaerőre lenne szükség, a meghirdetett munkakörre jelentkezők mind fiatal nők. Megtehetjük-e, hogy úgy kötünk velük határozott időre munkaszerződést, hogy a munkaviszony akkor szűnik meg, amikor megállapítják, hogy gyermeket várnak?
Részlet a válaszból: […]munkaszerződést munkavállalóikkal, hogy a munkaviszony megszűnésének időpontját nem naptárilag határozzák meg, hanem más alkalmas módon, tehát egy jövőbeli esemény bekövetkezéséhez kötik. Ugyanakkor a terhesség megállapításához kötött időpont egyéb problémákat vet fel, ugyanis a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményébe ütközik. A jog gyakorlása különösen akkor nem rendeltetésszerű, ha az mások jogos érdekének csorbítására, érdekérvényesítési lehetőségének korlátozására, zaklatására, véleménynyilvánításának elfojtására irányul vagy erre vezet [Mt. 4. § (2) bek.]. Azzal pedig, hogy a munkavállalónak akkor szűnne meg a jogviszonya, amikor megállapítják a terhességét, egyértelműen a munkavállaló jogos érdekeinek csorbítására[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1134
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést