Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

12 találat a megadott munkabér bankszámlára utalása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Bérkifizetés téves bankszámlára

Kérdés: Egyik dolgozónk bérét véletlenül téves bankszámlaszámra utaltuk, mivel édesapja nevére ment a fizetése, akit ugyanúgy hívnak. A dolgozó a bérét édesapjától megkapta teljes egészében. Van-e ebben az esetben bármilyen írásbeli teendőnk, hogy azt rögzítsük, vagy a szóbeli tájékoztatása elégséges, hogy megkapta? Esetleg írassunk vele alá egy nyilatkozatot, vagy édesapja inkább utalja vissza részünkre az összeget?
Részlet a válaszból: […](1) bek.]. Amennyiben a munkavállaló ténylegesen megkapta a munkabérét a téves utalást követően - akár harmadik személy, az édesapja útján is -, akkor ezáltal a munkabér kifizetésére vonatkozó kötelezettség végeredményben teljesült. Annak érdekében, hogy a későbbiekben is egyértelműen bizonyítható legyen, hogy a bérfizetés megtörtént, érdemes egy olyan nyilatkozatot kérni
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2963

2. találat: Munkabér kifizetése - nem csak bankszámlára utalással

Kérdés: Hogyan kell kifizetni a munkabért a munkavállalónak, ha a munkaszerződésben nem határoztuk meg, hogy utalással vagy készpénzzel lesz fizetve? A munkáltatónál az utalás a bevett gyakorlat, a készpénzben történő kifizetés komoly nehézségeket okozna.
Részlet a válaszból: […]okozhat. A munkabér fizetési számlára utalással történő kifizetése esetén a munkáltatónak úgy kell eljárnia, hogy a munkavállaló a munkabérével a bérfizetési napon rendelkezhessen [Mt. 158. § (1)-(3) bek.].A munkavállaló döntési joga, hogy van-e fizetési számlája (bankszámlája), ilyet nyit-e, fenntart-e, illetve hogy azt bejelenti-e a munkáltatónak. Ha a felek nem állapodtak meg a bérfizetés módjában, és a munkavállaló nem adott meg olyan bankszámlaszámot, amelyre a munkabér utalható lenne, a munkáltató kénytelen készpénzben teljesíteni a munkabér kifizetését az esedékesség napján. Lényegében, ha a munkavállaló nem kívánja az utalással történő bérfizetést,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2545
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Bérfizetés - átutalással vagy készpénzben

Kérdés: Cégünknél hosszú évek óta az a gyakorlat, hogy a munkavállalók bérét átutalással fizetjük. Ennek érdekében az új belépőktől számlaszámot kérünk. Most, tekintettel arra, hogy a bankok a készpénzfelvétel költségeit jelentősen megemelték, több munkavállalónk jelezte (és a szakszervezet is támogatja őket ebben), hogy kérik a munkabérük számlára való átutalás helyett készpénzben történő kifizetését. Álláspontjuk szerint ugyanis a munkáltató egyoldalúan nem kötelezheti a munkavállalókat arra, hogy bérüket átutalással fizesse. Kötelesek vagyunk eleget tenni a kérésüknek?
Részlet a válaszból: […]szerint ugyanis, egyoldalú jognyilatkozatból csak a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott esetben származhatnak jogok vagy kötelezettségek. Maga az Mt. 158. §-a pedig nem tartalmaz olyan szabályt, amely a munkáltatót feljogosítaná arra, hogy a munkabér kifizetésének módját egyoldalúan meghatározza. Ugyanez fordítva is igaz: a törvény a munkavállalónak sem biztosít erre lehetőséget, a munkavállaló kéréséhez tehát a munkáltató nincs kötve. Mindebből az következik, hogy átutalással csak akkor lehet fizetni a munkabért, ha ezt munkaviszonyra vonatkozó szabály (pl. kollektív szerződés) írja elő, vagy a felek erről megállapodtak.Ha a munkáltatónál kollektív szerződés írja elő az átutalással való bérfizetést, akkor ez a munkaviszony létesítésétől kezdve minden munkavállalóra kötelező, külön beleegyezése nélkül is. Ilyen esetben a munkavállaló ugyan kérheti, hogy esetében inkább készpénzes kifizetést alkalmazzon a munkáltató, de a kérés teljesítésére a munkáltató nem köteles. A kollektív szerződés rendelkezésétől a munkavállaló javára ugyanis csak megállapodással lehet eltérni [Mt. 43. § (1) bek.]. Amennyiben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. november 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1799

4. találat: Pénzfelvétel költségének viselése

Kérdés: Ha a munkáltató a munkabért átutalással fizeti meg a munkavállaló részére, akkor ki viseli az alábbi költségeket: bankszámlanyitási díj, kártyadíj, számlavezetési díj, pénzkivételi díj? Mire terjed ki a munkáltató kötelezettsége?
Részlet a válaszból: […]vagy a munkavállaló megbízása alapján a munkabért vagy annak meghatározott részét a munkavállaló bankszámlájára átutalja. A munkabér vagy meghatározott részének bankszámlára történő átutalása a munkavállaló részére költségtöbbletet nem okozhat. Ez a rendelkezés azt jelenti, hogy a munkáltató nem háríthatja át a munkavállalóra azt a költséget, amely az átutalással történő teljesítés miatt a munkáltató oldalán keletkezik. A rendelkezésből azonban nem következik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 915
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Átutalás vagy kifizetés?

Kérdés: Cégünk megszűnőben van. Szeretnénk biztosan hozzájutni a fizetésünkhöz, ezért kértük a felszámolót, hogy átutalás helyett a jövőben készpénzben kapjuk meg a munkabérünket, mint régen. A felszámoló a kérésünket elutasította. Mit tehetünk?
Részlet a válaszból: […]a magyar törvényes pénznemben kell megállapítani és kifizetni. Azt utalvány vagy más formában fizetni tilos. E rendelkezés nem zárja ki, hogy a munkáltató kollektív szerződés rendelkezése vagy a munkavállaló megbízása alapján a munkabért vagy annak meghatározott részét a munkavállaló által meghatározott fizetési számlájára átutalja. E rendelkezés alapján átutalásra vagy kollektív szerződés, vagy egyéni jognyilatkozat, vagy munkaszerződésbe foglalt munkavállalói jognyilatkozat alapján kerülhet sor. Ha a munkáltatónál kollektív szerződés tette lehetővé az átutalást, akkor e rendelkezést csak a kollektív szerződés módosításával lehet megváltoztatni, amit a szakszervezetnek indokolt kezdeményezni. Amennyiben munkaszerződésbe foglalták a munkabér átutalással történő fizetését, akkor az Mt. 82. § (1) bekezdése alapján azt a munkáltató és a munkavállaló csak közös megegyezéssel módosíthatja. E két esetben a felszámoló jogszerűen utasíthatja el a munkavállalói kezdeményezést mindaddig, amíg a kollektív szerződés vagy a munkaszerződés módosítására nem került sor. Ha viszont a munkavállalók az átutalási megbízásról egyoldalú nyilatkozatot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 850

6. találat: Munkabérből levonással okozott kár

Kérdés: Cégünk egyre gyakrabban kap megkereséseket bankoktól és hitelintézetektől annak érdekében, hogy a munkavállalóinkkal kötött hitelszerződésük törlesztőrészleteit vonjuk le a munkavállalók béréből, és közvetlenül utaljuk el nekik. A megkeresésekben hivatkoznak arra, hogy a munkavállaló a hitelszerződésben hozzájárult a levonásokhoz. Kötelesek vagyunk ezeknek eleget tenni? Mivel járhat, ha ilyen levonást teljesítünk?
Részlet a válaszból: […]vagy annak meghatározott részét a munkavállaló által meghatározott fizetési számlájára átutalhatja [Mt. 154. § (1) bek.]. A munkabért a munkavállalónak kell kifizetni, kivéve ha erre mást felhatalmaz, illetőleg bírósági vagy más hatósági határozat ebben korlátozza [Mt. 154. § (3) bek.]. A munkavállalónak joga van felhatalmazni mást arra, hogy a munkabérét helyette felvegye; ezt a meghatalmazást azonban kifejezetten, és csak a munkabére védelmét biztosító jogok sérelme, csorbítása nélkül teheti meg érvényesen. Lényeges, hogy a meghatalmazott ekkor is a munkavállaló részére veszi fel a munkabért, és nem saját követelése kielégítése érdekében; azaz a felvett bérrel maradéktalanul köteles elszámolni a munkavállalóval. A munkavállaló a munkabérére vonatkozó igényéről előre nem mondhat le, és a levonásmentes munkabérrészt nem ruházhatja át [Mt. 164. § (1)-(2) bek.]; ezektől a rendelkezésektől érvényesen eltérni nem lehet [Mt. 164. § (5) bek.]. A munkabérből való levonásnak csak jogszabály, végrehajtható határozat vagy a munkavállaló hozzájárulása alapján van helye; ettől érvényesen eltérni ugyancsak nem lehet [Mt. 161. § (1) bek.]. A munkavállaló tehát adhat hozzájárulást arra, hogy a munkabéréből a munkáltató közvetlen levonást teljesítsen valaki javára - tipikusan ilyen hozzájárulás a gyakorlatban a szakszervezeti tagdíj átutalására vonatkozó felhatalmazás. Ugyanakkor a hozzájárulást a munkavállaló csak a munkáltatónak címzett nyilatkozatban teheti meg, pontosan megjelölve a levonandó összeget és a levonás jogcímét. Harmadik személy ilyen igénnyel nem élhet a munkáltató irányába (lásd BH 2002. 328), már csak azért sem, mert a munkáltató - a szakszervezeti tagdíj kivételével - nem köteles teljesíteni a munkavállaló ilyen levonás iránti kérését. Fentiek szerint a hitelintézetek, bankok megkeresései nem megalapozottak, és álláspontunk szerint semmis szerződéses kikötésen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 837

7. találat: Munkabér bankszámlára utalása - ki határozza meg a bankot?

Kérdés: Cégünk álláspontja szerint nem vagyunk kötelesek a munkavállaló számára a munkabér bankszámlára történő utalásának ingyenességét biztosítani abban az esetben, ha a munkavállaló nem az általunk megjelölt banknál nyit számlát. Vajon helyes-e ez a jogértelmezés?
Részlet a válaszból: […]Mivel a munkáltatót csak a kollektív szerződés rendelkezése vagy a munkavállaló kifejezetten erre irányuló megbízása jogosíthatja fel a munkabér fizetési számlára történő átutalására, azt a munkáltató egyoldalúan nem teheti kötelezővé. Figyelemmel arra, hogy az idézett rendelkezés a munkavállaló által meghatározott fizetési számlát említi, amennyiben munkáltató a díjazási kötelezettségét számlára történő átutalás útján teljesíti, az csakis a munkavállaló által kifejezetten ekként megjelölt fizetési számlához kapcsolódhat. Vagyis a munkavállalónak joga van arra, hogy saját maga válassza meg azt a pénzintézetet, ahol a munkabér fizetésére szolgáló fizetési számlát meg kívánja nyitni. Mivel a választás joga a munkavállalót illeti meg, nem helytálló az Önök által vázolt értelmezés, mely szerint a munkavállaló számára csak abban az esetben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 648
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Munkabér - utalható-e külföldi bankba?

Kérdés: Munkavállalóink munkabérét átutalással fizetjük. Az egyik dolgozónk egy osztrák bankban vezetett bankszámláját adta meg, hogy oda küldjük a fizetését. Nem ütközik ez az Mt. szabályaiba? Ha ez az utalás egy magyar bankba való utaláshoz képest többletköltséget okoz, a munkáltató visszautasíthatja-e a munkavállaló megbízását?
Részlet a válaszból: […]szerződés rendelkezése vagy a munkavállaló megbízása alapján) a munkabért vagy annak meghatározott részét a munkavállaló által meghatározott fizetési számlájára átutalja. A munkabér vagy meghatározott részének fizetési számlára történő utalása a munkavállaló részére költségtöbbletet nem okozhat. E szabályoktól érvényesen eltérni nem lehet, teszi hozzá a 154. § (3) bekezdése. Ebből leszűrhető egyfelől, hogy mivel az Mt. nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely kizárná a munkabér külföldi bankba történő átutalását, annak nincs akadálya, hogy - ha a munkavállaló ilyen tartalmú megbízást ad a munkáltatónak - külföldi pénzintézetben vezetett számlára utalja a munkáltató[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 647
Kapcsolódó tárgyszavak:

9. találat: Bérfizetés napja - banki átutalás esetén

Kérdés: Kérem, segítsenek értelmezni a munkabér kifizetésének esedékességét! Az Mt. szerint a bérfizetés napja legkésőbb minden hónap 10. napja. Mivel a banki átutalások teljesítési határideje általában egy-két banki munkanap, a munkabér-kifizetéskor a munkáltatónak a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig gondoskodnia kell az átutalásról, vagy a munkavállalóknak 10-ig meg kell kapniuk a munkabért?
Részlet a válaszból: […]munkáltatónak a munkavállaló munkahelyén és munkaidejében kell teljesítenie, azonban az Mt. 154. § (1) bekezdése szerint lehetőség van arra, hogy a munkáltató - kollektív szerződés rendelkezése vagy a munkavállaló megbízása alapján - a munkabért vagy annak meghatározott részét a munkavállaló bankszámlájára utalja. A munkabér banki átutalással történő fizetésére is vonatkoznak a kifizetés időpontját szabályozó Mt.-beli rendelkezések. A munkáltatónak úgy kell az átutalást indítania, hogy figyelembe veszi az átutalás banki teljesítésének várható időpontját, vagyis azt, hogy a bérfizetési napon a munkabér jóváírható legyen. A munkabér bankszámlára történő utalása esetén a munkáltatónak arra is ügyelnie kell, hogy az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. november 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 515

10. találat: Bérátutalás - megszabhatja-e a munkáltató a bankot és a számlát?

Kérdés: Kötelezhet-e a munkáltatóm arra, hogy egy általa kijelölt bankszámlára utalja a fizetésemet, és nem teszi lehetővé, hogy ezt a számlaszámot módosítsam? A részletek: egy bankban dolgozom, dolgozói folyószámlával rendelkezem, és a munkáltató csak erre a számlára hajlandó utalni a fizetésünket.
Részlet a válaszból: […]részére költségtöbbletet nem okozhat. A bank nyilván azért kívánja a kérdésben szereplő megoldást választani, mert így, önmaga szervezetén belüli utalással, költséget takarít meg. Bár az Mt. 154. § felhatalmazást ad a kollektív szerződés részére a munkabér számlára utalásának előírására, de ez a felhatalmazás megítélésünk szerint nem értelmezhető kiterjesztően, vagyis arra nem terjedhet ki, hogy a munkáltató határozza meg, milyen bankszámlát tartson fenn e célból a munkavállaló. Ehhez hasonlóan, az Mt. a "munkavállaló megbízása" kifejezése - a felek megállapodása helyett - arra enged következtetni, hogy ez egyoldalú jognyilatkozat a munkavállaló részéről, melyet akár egyoldalúan vissza is vonhat, vagy -[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. május 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 348
Kapcsolódó tárgyszavak:
| 1 - 10 | 11 - 12 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést