Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

21 találat a megadott próbaidő alatti munkaviszony-megszüntetés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás - indokolással

Kérdés: Próbaidő alatt azonnali hatállyal megszüntettük egyik határozatlan idejű munkavállónk munkaviszonyát. Sajnálatos módon a megszüntető jognyilatkozat tartalmazta azt, hogy a munkaviszonyt azért kényszerülünk megszüntetni, mert cégünk felszámolás alá került, és ezzel összefüggésben a munkavállaló által ellátott tevékenységünket felszámoljuk. Tekinthető-e az indokolás miatt a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás hagyományos ("rendes") felmondásnak?
Részlet a válaszból: […]megállapíthatónak kell lennie a jognyilatkozat megtételének időpontja is. A bírói gyakorlat értelmében, amennyiben ilyen esetben mégis sor kerül indokolásra, a fél azért helytállni tartozik (BH 2005.328.). Eszerint az ilyen indokolásban foglaltak valóságát és okszerűségét vita esetén Önöknek megszüntető félként bizonyítaniuk kell. Önmagában azonban az, hogy megindokolták a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást, még nem eredményezi egyben azt is, hogy a megszüntető jognyilatkozatot egyúttal hagyományos értelemben vett felmondásnak lehessen tekinteni. Ebből eredően, ha egy esetleges per során szükségessé[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4069

2. találat: Munkaviszony-megszüntetés - alternatívák a próbaidő alatt

Kérdés: December végén lejár a próbaidőm. Jogszerű-e, ha ezt megelőzően fogom magam, és a főnökömnél felmondom a munkaviszonyomat - mondjuk január végével?
Részlet a válaszból: […]nem teheti meg. A próbaidőre való hivatkozás - mint megszüntetésre irányuló jognyilatkozat - rendeltetése ugyanis az, hogy a próbaidőn belül azonnali hatállyal váltsa ki a munkaviszony megszűnését, ezért az nem teszi lehetővé, hogy egy későbbi, tetszőlegesen meghatározott időpontban szüntesse meg a munkaviszonyát. Ha a próbaidőre kíván hivatkozni, akkor köteles az Mt. szerinti azonnali hatályú felmondással élni.Ez azonban nem zárja el attól, hogy felmondással [Mt. 64. § (1) bek. b) pont] éljen akár a próbaidő alatt is. Így a próbaidő tartama alatt is lehetőség van arra, hogy a határozatlan idejű munkaviszonyát felmondással indokolás nélkül szüntesse meg [Mt. 67. § (1) bek.]. Nem kizárt az sem, hogy a próbaidő alatt a határozott idejű munkaviszonyát felmondással szüntesse meg, ám ilyenkor a felmondását köteles megindokolni: a felmondás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3801

3. találat: Azonnali hatályú felmondások - választásuk szerint

Kérdés: Ha a munkavállalónk próbaidő alatt súlyos kötelezettségszegést követett el (egyik kollégáját tettlegesen bántalmazta), kötelező-e az Mt. 78. §-a szerinti azonnali hatályú felmondás eszközével élnünk, ha meg akarjuk szüntetni a munkaviszonyát, vagy - választásunk szerint - azt indokolás nélkül, a próbaidőre hivatkozva is felmondhatjuk-e azonnali hatállyal?
Részlet a válaszból: […]valószínűséggel kielégíti az Mt. 78. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt körülményeket, mivel a munkatárs tettleges bántalmazása olyan szándékosan elkövetett, lényeges és jelentős mértékű kötelezettségszegésnek tekinthető, amelynél a munkaviszony azonnali hatályú felmondása megalapozottnak tűnik. Ettől függetlenül a munkáltató nem köteles erre hivatkozással megszüntetni a munkaviszonyt, és megteheti, hogy a rendelkezésre álló jogszerű megszüntetési jogcímek közül mást válasszon. Így, amennyiben a próbaidő még nem járt le, lehetősége van arra, hogy indokolás nélkül, pusztán a próbaidőre (és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3684

4. találat: Próbaidő egyoldalú "törlése" a munkáltató által

Kérdés: Módosítható-e a munkaszerződés úgy, hogy a munkáltató kitörli a próbaidőt, hogy azáltal megakadályozza a próbaidő alatti felmondást?
Részlet a válaszból: […]tartama alatt úgy is módosíthatják, hogy hosszát lerövidítik, de abban is megállapodhatnak, hogy a próbaidőt a jövőre nézve megszüntetik. A fentiekből következik, hogy a munkáltató egyoldalúan nem teheti meg jogszerűen azt, hogy egyszerűen "kitörli" a munkaszerződésből a próbaidőt. Ahhoz a munkavállaló beleegyezése is szükséges. Ily módon általános szabály szerint az egyoldalú munkaszerződés-módosításhoz nem fűződhet joghatás [Mt. 29. § (4) bek.], a munkavállalónak azonban ügyelnie kell arra, hogy a munkáltató általi egyoldalú módosítást hallgatólagosan, ráutaló magatartással se "fogadja el". Ezt akként tudja egyértelművé tenni, hogy kifejezetten nyilatkozik erről (pl. írásban), vagy az egyoldalú[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3514

5. találat: Munkaviszony-megszüntetés keresőképtelenség ideje alatt

Kérdés: Lányom megváltozott munkaképességű, a jelenlegi munkahelyén 2017 júliusában kezdett dolgozni, augusztus végétől azonban kórházi ellátásban részesül, most is keresőképtelen. 2017. november 8-án levélben kapta meg a felmondását és az azzal kapcsolatos papírokat. Ekkor még a próbaidejét töltötte. Jelenleg a lakóhelyétől távol, Budapesten van egy rehabilitációs központban. Mit lehet ilyen esetben tenni?
Részlet a válaszból: […]volna meg jogszerűen a próbaidőre hivatkozva a munkaviszonyt. Azt, hogy jogellenes-e a munkáltató általi megszüntetés, nem tudjuk kétséget kizáróan megállapítani, ugyanis a leírtakból nem derül ki, valóban próbaidő alatti azonnali hatályú felmondásról [Mt. 79. § (1) bek. a) pont] vagy felmondásról volt-e szó [Mt. 66. § (1)-(2) bek.]. Azt sem lehet megállapítani, hogy amennyiben próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást közöltek, jogszerű volt-e a próbaidő mértékének megállapítása, illetve a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás ehhez képest elkésett volt-e, ha pedig felmondást adtak át, annak mi volt az indoka, az jogszerű volt-e. Bármelyik megszüntetési jogcímről volt is szó, a lányának általánosságban csak a megszüntető jognyilatkozat közlésétől számított 30 napon belül lett volna lehetősége keresetet indítani a munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén alkalmazandó jogkövetkezmények iránt [Mt. 287. § (1) bek. b) pont]. Nem kizárt azonban, hogy a lánya - figyelemmel a keresőképtelen állapotára - igazolással éljen a keresetlevél beadására nyitva álló határidő elmulasztásával kapcsolatosan. Az igazolási lehetőség a 30 napos keresetindítási határidő leteltétől legfeljebb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3179

6. találat: Próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás közlésének időpontja

Kérdés: Mivel a munkavállalónk megtagadta a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás átvételét, erről jegyzőkönyvet vettünk fel, melyet két másik munkavállaló tanúként aláírt. Ezt követően az azonnali hatályú felmondást a kilépőpapírokkal együtt tértivevényes küldeményként postáztuk ki a munkavállaló részére, ám azt csak a próbaidő lejártát követően vette át. A munkavállaló perrel fenyeget, és azt állítja, hogy a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondásunk elkésett, ezért az jogellenes. Helyesen gondolja a munkavállaló?
Részlet a válaszból: […]átvételre jogosult más személy az átvételt megtagadja vagy szándékosan megakadályozza [Mt. 24. § (1) bek.]. Az azonnali hatályú felmondás közlésének megkísérlésekor felvett jegyzőkönyv vita esetén nagy valószínűséggel képes bizonyítani, hogy a közlés a próbaidő alatt joghatályosan megtörtént, hiszen a munkavállaló a megszüntető jognyilatkozat átvételét megtagadta. Ebből a szempontból nincs annak jelentősége, hogy utóbb tértivevényes küldeményként megküldték az átadni megkísérelt azonnali hatályú felmondást, valamint a megszüntetés esetén irányadó igazolásokat. Ez utóbbi kézbesítés ugyanis nem tekinthető a megszüntetés közlésének,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3132

7. találat: Próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás keresőképtelen betegség idején

Kérdés: Munkavállalónk próbaidő alatt betegszabadságra ment, a keresőképtelensége előreláthatóan hat hétig tart. Megszüntethető-e a munkaviszonya a próbaidő szabályai szerint azonnali hatállyal indoklás nélkül? Hat hét múlva járna le a próbaideje, vagyis ha megvárjuk a keresőképtelenség végét, akkor már próbaidőre hivatkozva nem, csupán felmondási idő mellett szüntethetjük meg a munkaviszonyát.
Részlet a válaszból: […]keresőképtelen beteg, vagy esetleg felmondási tilalom, illetve felmondási korlátozás hatálya alatt áll. Ebből következően nem szükséges megvárniuk, míg a munkavállaló felépül a betegségéből, ugyanis a betegség miatti keresőképtelenség csak a munkáltatói felmondás esetén gördít akadályt a munkaviszony megszüntetése elé [Mt. 68. § (2) bek. a) pont]. Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy a próbaidő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3107

8. találat: Munkaviszony megszüntetése próbaidő alatt

Kérdés: Próbaidős dolgozónak azonnali hatállyal felmondhatok-e, ha táppénzellátásban részesül?
Részlet a válaszból: […]§-a (2) bekezdésének a) pontja ugyan azt mondja ki, hogy a munkáltató felmondása esetén a felmondási idő legkorábban a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy év elteltét követő napon kezdődik. Ez az ún. felmondási korlátozás: a felmondás megtehető a betegség ideje alatt is, de a felmondási idő csak később kezdődhet el.A fenti rendelkezések egybevetéséből megállapítható, hogy a 68. § nem vonatkozhat a 79. § szerinti azonnali hatályú felmondásra, hiszen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3105

9. találat: Próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás - a munkaviszony megszűnésének időpontja

Kérdés: Amennyiben 2016. április 30-án próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást adott át a munkáltatóm, de a munkaviszonyom mégis május 2-ával szűnik meg, jogosan járt el? Terhes feleségem nem rendelkezik jövedelemmel, és most már én sem, ezért tudni szeretném érdemes-e bírósághoz fordulni?
Részlet a válaszból: […]válik hatályossá, és az Mt. eltérő rendelkezésének hiányában csak a címzett hozzájárulásával módosítható vagy vonható vissza [Mt. 15. § (4) bek.]. Azaz, az azonnali hatályú felmondás a közlése napján megszünteti a munkaviszonyt. Az a tény, hogy a munkáltató azonnali hatályú felmondásán tévesen szerepel a munkaviszony megszűnésének a napja (a 2016. április 30. napi közlés helyett a következő munkanapot jelölte meg a munkáltató), önmagában[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2639

10. találat: Próbaidő alatt kapott jutalék visszafizetése

Kérdés: A munkavállaló a próbaidő alatt az alapbérén felül fix jutalékot kap azzal, hogy ha a munkaviszonya a próbaidő lejárta előtt megszűnik, a munkavállaló kifejezetten elfogadja, hogy a próbaidő alatt kifizetett összes fix jutalékot visszafizeti. Szabályos egy ilyen megállapodás?
Részlet a válaszból: […]fizetnie. Ez a megoldás nem jogszerű, mivel a törvény szerint nem köthető ki olyan feltétel, amelynek alapján a munkaviszony a munkavállaló hátrányára módosulna, vagy a munkaviszony megszűnését eredményezné [Mt. 19. § (1) bek.]. A próbaidő alatti megszüntetés ebben az esetben olyan feltétel lenne, amely a munkaviszony tartamát a munka díjazása vonatkozásában módosítaná hátrányosan. Annak viszont nincs akadálya, hogy felek úgy állapodjanak meg, hogy a próbaidőre a munkavállaló alacsonyabb alapbérre szerződik, vagy bizonyos juttatásokat eleve nem kap meg, csak a próbaidő letelte után.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2544
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést