Próbaidő – azonnali hatályú megszüntetés a keresőképtelenség tartama alatt

Kérdés: Bölcsődében egy próbaidejét töltő közalkalmazottat a munkahelyén baleset ért. Jelenleg táppénzen van. Meg lehet szüntetni neki ebben az esetben a próbaidő alatt a jogviszonyát? Lehet-e jogkövetkezménye a megszüntetésnek az üzemi baleset miatt? A baleset a közalkalmazott figyelmetlensége és nem a munkáltató hibája miatt történt.
Részlet a válaszából: […] A próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetésnek [Kjt. 25. § (2) bek. f) pont fa) alpont] a közalkalmazottak esetében sincs akadálya, még akkor sem, ha az érintett a próbaidő alatt keresőképtelen, illetve emiatt táppénzben részesül. Mindazonáltal, ha az azonnali hatályú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás – indokolással

Kérdés: Próbaidő alatt azonnali hatállyal megszüntettük egyik határozatlan idejű munkavállónk munkaviszonyát. Sajnálatos módon a megszüntető jognyilatkozat tartalmazta azt, hogy a munkaviszonyt azért kényszerülünk megszüntetni, mert cégünk felszámolás alá került, és ezzel összefüggésben a munkavállaló által ellátott tevékenységünket felszámoljuk. Tekinthető-e az indokolás miatt a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás hagyományos ("rendes") felmondásnak?
Részlet a válaszából: […] Az ítélkezési gyakorlat és az Mt. rendelkezései értelmében a megszüntető fél nem köteles a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondásban közölni a megszüntetés indokát. Elegendő, ha abból világosan kitűnik, hogy a munkaviszonyt azonnali hatállyal kívánja megszüntetni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Munkaviszony-megszüntetés – alternatívák a próbaidő alatt

Kérdés: December végén lejár a próbaidőm. Jogszerű-e, ha ezt megelőzően fogom magam, és a főnökömnél felmondom a munkaviszonyomat – mondjuk január végével?
Részlet a válaszából: […] A felek a munkaszerződésben a munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt köthetnek ki [Mt. 45. § (5) bek.]. A felek azonnali hatályú felmondással a próbaidő alatt bármikor, indokolás nélkül megszüntethetik a munkaviszonyt [Mt. 79. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Azonnali hatályú felmondások – választásuk szerint

Kérdés: Ha a munkavállalónk próbaidő alatt súlyos kötelezettségszegést követett el (egyik kollégáját tettlegesen bántalmazta), kötelező-e az Mt. 78. §-a szerinti azonnali hatályú felmondás eszközével élnünk, ha meg akarjuk szüntetni a munkaviszonyát, vagy – választásunk szerint – azt indokolás nélkül, a próbaidőre hivatkozva is felmondhatjuk-e azonnali hatállyal?
Részlet a válaszából: […] Ha egy tényállás egyszerre több megszüntetési jogcímre irányadó feltételnek is eleget tesz, a munkáltató belátása szerint szabadon dönthet arról, hogy melyik megszüntetésre irányuló jognyilatkozattal él. A rendelkezésre álló adatokból arra lehet következtetni, hogy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 26.

Próbaidő egyoldalú "törlése" a munkáltató által

Kérdés: Módosítható-e a munkaszerződés úgy, hogy a munkáltató kitörli a próbaidőt, hogy azáltal megakadályozza a próbaidő alatti felmondást?
Részlet a válaszából: […] A munkaszerződést a felek csak közös megegyezéssel – egybehangzó és kölcsönös akaratnyilatkozataikkal – módosíthatják. A munkaszerződés módosítására a megkötésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, ebből következően azt írásba kell foglalni. A felek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 25.

Munkaviszony-megszüntetés keresőképtelenség ideje alatt

Kérdés: Lányom megváltozott munkaképességű, a jelenlegi munkahelyén 2017 júliusában kezdett dolgozni, augusztus végétől azonban kórházi ellátásban részesül, most is keresőképtelen. 2017. november 8-án levélben kapta meg a felmondását és az azzal kapcsolatos papírokat. Ekkor még a próbaidejét töltötte. Jelenleg a lakóhelyétől távol, Budapesten van egy rehabilitációs központban. Mit lehet ilyen esetben tenni?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolása során abból indulunk ki, hogy lánya az Mt. szerinti munkaviszonyban állt a munkáltatóval. Mivel a munkaviszonya 2017 júliusában jött létre, a próbaidő csak abban az esetben tarthatott még novemberben is, ha a munkáltatóra olyan kollektív szerződés vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 5.

Próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás közlésének időpontja

Kérdés: Mivel a munkavállalónk megtagadta a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás átvételét, erről jegyzőkönyvet vettünk fel, melyet két másik munkavállaló tanúként aláírt. Ezt követően az azonnali hatályú felmondást a kilépőpapírokkal együtt tértivevényes küldeményként postáztuk ki a munkavállaló részére, ám azt csak a próbaidő lejártát követően vette át. A munkavállaló perrel fenyeget, és azt állítja, hogy a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondásunk elkésett, ezért az jogellenes. Helyesen gondolja a munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] Próbaidő alatt bármelyik fél indokolás nélkül azonnali hatállyal felmondhatja a munkaviszonyt [Mt. 79. § (1) bek. a) pont]. Az írásbeli jognyilatkozat többek között akkor tekinthető közöltnek, ha azt a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek átadják. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 27.

Munkaviszony megszüntetése próbaidő alatt

Kérdés: Próbaidős dolgozónak azonnali hatállyal felmondhatok-e, ha táppénzellátásban részesül?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 79. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján a próbaidő alatt akár a munkáltató, akár a munkavállaló indokolás nélkül azonnali hatályú felmondással megszüntetheti a munkaviszonyt. Azonnali hatályú felmondás esetén nincs felmondási idő. Az Mt. 68. §-a (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 6.

Próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás keresőképtelen betegség idején

Kérdés: Munkavállalónk próbaidő alatt betegszabadságra ment, a keresőképtelensége előreláthatóan hat hétig tart. Megszüntethető-e a munkaviszonya a próbaidő szabályai szerint azonnali hatállyal indoklás nélkül? Hat hét múlva járna le a próbaideje, vagyis ha megvárjuk a keresőképtelenség végét, akkor már próbaidőre hivatkozva nem, csupán felmondási idő mellett szüntethetjük meg a munkaviszonyát.
Részlet a válaszából: […] Próbaidő alatt a munkaviszony azonnali hatályú felmondással indokolás nélkül megszüntethető [Mt. 79. § (1) bek. a) pont]. A próbaidő alatti megszüntetésnek az sem lehet akadálya, ha a munkavállaló keresőképtelen beteg, vagy esetleg felmondási tilalom, illetve felmondási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 6.

Próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás – a munkaviszony megszűnésének időpontja

Kérdés: Amennyiben 2016. április 30-án próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást adott át a munkáltatóm, de a munkaviszonyom mégis május 2-ával szűnik meg, jogosan járt el? Terhes feleségem nem rendelkezik jövedelemmel, és most már én sem, ezért tudni szeretném érdemes-e bírósághoz fordulni?
Részlet a válaszából: […] Próbaidő alatt a munkaviszonyt bármelyik fél indokolás nélkül, azonnali hatállyal felmondhatja [Mt. 79. § (1) bek. a) pont]. Az azonnali hatályú felmondás egyoldalú jognyilatkozat, és mint ilyen, a címzettel való közléssel válik hatályossá, és az Mt. eltérő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 20.
1
2
3