Keresés eredménye

17 találat a megadott próbaidő alatti munkaviszony-megszüntetés tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Munkaviszony-megszüntetés keresőképtelenség ideje alatt
Kérdés: Lányom megváltozott munkaképességű, a jelenlegi munkahelyén 2017 júliusában kezdett dolgozni, augusztus végétől azonban kórházi ellátásban részesül, most is keresőképtelen. 2017. november 8-án levélben kapta meg a felmondását és az azzal kapcsolatos papírokat. Ekkor még a próbaidejét töltötte. Jelenleg a lakóhelyétől távol, Budapesten van egy rehabilitációs központban. Mit lehet ilyen esetben tenni?
Részlet a válaszból: […]valóban próbaidő alatti azonnali hatályú felmondásról [Mt. 79. § (1) bek. a) pont] vagy felmondásról volt-e szó [Mt. 66. § (1)-(2) bek.]. Azt sem lehet megállapítani, hogy amennyiben próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást közöltek, jogszerű volt-e a próbaidő mértékének megállapítása, illetve a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás ehhez képest elkésett volt-e, ha pedig felmondást adtak át, annak mi volt az indoka, az jogszerű volt-e. Bármelyik megszüntetési jogcímről volt is szó, a lányának általánosságban csak a megszüntető jognyilatkozat közlésétől számított 30 napon belül lett volna lehetősége keresetet indítani a munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén alkalmazandó jogkövetkezmények iránt [Mt. 287. § (1) bek. b) pont]. Nem kizárt azonban, hogy a lánya[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3179
2. találat: Próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás közlésének időpontja
Kérdés: Mivel a munkavállalónk megtagadta a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás átvételét, erről jegyzőkönyvet vettünk fel, melyet két másik munkavállaló tanúként aláírt. Ezt követően az azonnali hatályú felmondást a kilépőpapírokkal együtt tértivevényes küldeményként postáztuk ki a munkavállaló részére, ám azt csak a próbaidő lejártát követően vette át. A munkavállaló perrel fenyeget, és azt állítja, hogy a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondásunk elkésett, ezért az jogellenes. Helyesen gondolja a munkavállaló?
Részlet a válaszból: […]azonnali hatályú felmondás közlésének megkísérlésekor felvett jegyzőkönyv vita esetén nagy valószínűséggel képes bizonyítani, hogy a közlés a próbaidő alatt joghatályosan megtörtént, hiszen a munkavállaló a megszüntető jognyilatkozat átvételét megtagadta. Ebből a szempontból nincs annak jelentősége, hogy utóbb tértivevényes küldeményként megküldték az átadni megkísérelt azonnali hatályú felmondást, valamint a megszüntetés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3132
3. találat: Próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás keresőképtelen betegség idején
Kérdés: Munkavállalónk próbaidő alatt betegszabadságra ment, a keresőképtelensége előreláthatóan hat hétig tart. Megszüntethető-e a munkaviszonya a próbaidő szabályai szerint azonnali hatállyal indoklás nélkül? Hat hét múlva járna le a próbaideje, vagyis ha megvárjuk a keresőképtelenség végét, akkor már próbaidőre hivatkozva nem, csupán felmondási idő mellett szüntethetjük meg a munkaviszonyát.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3107
4. találat: Munkaviszony megszüntetése próbaidő alatt
Kérdés: Próbaidős dolgozónak azonnali hatállyal felmondhatok-e, ha táppénzellátásban részesül?
Részlet a válaszból: […]esetén a felmondási idő legkorábban a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy év elteltét követő napon kezdődik. Ez az ún. felmondási korlátozás: a felmondás megtehető a betegség ideje alatt is, de a felmondási idő csak később kezdődhet el.A fenti rendelkezések egybevetéséből megállapítható,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3105
5. találat: Próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás - a munkaviszony megszűnésének időpontja
Kérdés: Amennyiben 2016. április 30-án próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást adott át a munkáltatóm, de a munkaviszonyom mégis május 2-ával szűnik meg, jogosan járt el? Terhes feleségem nem rendelkezik jövedelemmel, és most már én sem, ezért tudni szeretném érdemes-e bírósághoz fordulni?
Részlet a válaszból: […]címzett hozzájárulásával módosítható vagy vonható vissza [Mt. 15. § (4) bek.]. Azaz, az azonnali hatályú felmondás a közlése napján megszünteti a munkaviszonyt. Az a tény, hogy a munkáltató azonnali hatályú felmondásán tévesen szerepel a munkaviszony megszűnésének a napja (a 2016. április 30. napi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2639
6. találat: Próbaidő alatt kapott jutalék visszafizetése
Kérdés: A munkavállaló a próbaidő alatt az alapbérén felül fix jutalékot kap azzal, hogy ha a munkaviszonya a próbaidő lejárta előtt megszűnik, a munkavállaló kifejezetten elfogadja, hogy a próbaidő alatt kifizetett összes fix jutalékot visszafizeti. Szabályos egy ilyen megállapodás?
Részlet a válaszból: […]alapján a munkaviszony a munkavállaló hátrányára módosulna, vagy a munkaviszony megszűnését eredményezné [Mt. 19. § (1) bek.]. A próbaidő alatti megszüntetés ebben az esetben olyan feltétel lenne, amely a munkaviszony tartamát a munka díjazása vonatkozásában módosítaná hátrányosan. Annak viszont nincs akadálya, hogy felek úgy állapodjanak meg, hogy a próbaidőre a munkavállaló alacsonyabb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2544
7. találat: Azonnali hatályú felmondás személyes átadása
Kérdés: Egyik munkavállalónkkal a próbaidő utolsó napján közöltünk azonnali hatályú felmondást. Mivel sejtette, hogy meg szeretnénk szüntetni a munkaviszonyát, azt állítva, hogy rosszul van, egész napra bezárkózott a mosdóba, és ott próbálta megvárni, amíg mindenki elmegy. Mivel nem jött ki, a munkaidő lejártát megelőzően az ajtó alatt csúsztattuk be neki a felmondást. Most perrel fenyegetőzik, mondván jogellenes volt a felmondásunk, mert nem szemtől szembe adtuk át. Valóban nem adhattuk volna így oda a felmondást, meg kellett volna várnunk, amíg kijön, akkor is, ha esetleg ott éjszakázik?
Részlet a válaszból: […]közöltnek, ha azt a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek átadják, vagy az elektronikus dokumentum részükre hozzáférhetővé válik. A közlés akkor is hatályos, ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy az átvételt megtagadja, vagy szándékosan megakadályozza [Mt. 24. § (1) bek.].Mivel egyrészről az Mt. nem írja elő, hogy egy légtérben kell tartózkodniuk a feleknek az írásbeli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2486
8. találat: Egyenlő bánásmód megsértése próbaidő alatti felmondásnál
Kérdés: Próbaidő alatt teherbe estem. Korrekt akartam lenni a munkáltatómmal, elmondtam neki, de egy hét elteltével, még a próbaidő alatt felmondott nekem. Az egyik kolléganőm mondta, hallotta, hogy azért mondtak fel nekem, mert terhes vagyok. Tudom, hogy próbaidő alatti felmondásnál nem kell indokolni, de nem állok védelem alatt a terhességem miatt? Megtehette ezt a munkáltatóm?
Részlet a válaszból: […]miatt szüntette meg, meg kell vizsgálni, hogy sérült-e az egyenlő bánásmód követelménye. Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti a közvetlen hátrányos megkülönböztetés, a közvetett hátrányos megkülönböztetés, a zaklatás, a jogellenes elkülönítés, a megtorlás, valamint az ezekre adott utasítás [Ebtv. 7. § (1) bek.]. Az a rendelkezés pedig kifejezetten közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt anyasága (terhessége) vagy apasága miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne [Ebtv. 8. § l) pont].Mindezek alapján a munkavállaló bírósághoz fordulhat a munkaviszonya[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2484
9. találat: Szabadságmegváltás próbaidő alatti munkaviszony-megszüntetésnél
Kérdés: Egyik munkavállalónknak próbaidő alatt azonnali hatállyal felmondtunk. A céges jogászunk szerint, mivel a munkavállaló a próbaidő alatt egyébként sem jogosult szabadságra, ezért nem kell megváltani az időarányosan összegyűlt 4 nap szabadságát sem. A munkavállaló viszont ragaszkodik a szabadságmegváltáshoz, és perrel fenyegetőzik. Kinek van igaza ebben a kérdésben?
Részlet a válaszból: […]megszűnő munkaviszony esetén a szabadság arányos része jár a munkavállalónak [Mt. 121. § (1) bek.], amit - ha a munkáltató nem adta ki - a munkaviszony megszűnésekor meg kell váltani (Mt. 125. §).A szabadság kiadására, és nem a mértékére vonatkozik az a szabály, hogy a munkáltató egy teljes naptári évben 7 munkanap szabadságot - a munkaviszony első három hónapját kivéve - a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni, de legfeljebb két részletben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2426
10. találat: Határidő és időtartam számítása - eltérő szabályok
Kérdés: Egyik munkavállalónkkal nem voltunk megelégedve. A szerződésében három hónap próbaidőt kötöttünk ki. A próbaidő 2014. szeptember 27-én, szombaton telt le. Mivel előző nap a munkavállaló nem jött be dolgozni, mi postán feladtuk neki a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást, melyet a következő hétfőn kézhez is vett. Most azonban azzal keresett meg a munkavállaló, hogy jogellenes volt a felmondásunk, mivel a próbaidő letelte után mondtunk fel neki, és ezért bírósághoz is fog fordulni. Megalapozott lehet a követelése, hiszen mi még a próbaidő alatt feladtuk neki a nyilatkozatunkat?
Részlet a válaszból: […]szabályokat állapít meg a határidő és az időtartam számítására. A határidő számítása a határidő megkezdésére okot adó intézkedést (eseményt) követő napon kezdődik [Mt. 25. § (3) bek.]. A határidő az utolsó napjának végén jár le. A határidőt az Mt. eltérő rendelkezése hiányában akkor kell megtartottnak tekinteni, ha a lejárat napjának végéig a jognyilatkozatot közlik, vagy ezen időpontig az egyéb magatartás tanúsítása megtörténik [Mt. 25. § (6) bek.].A próbaidő ugyanakkor nem határidő, hanem időtartam, amelyre a határidőre vonatkozó törvényi rendelkezések nem alkalmazhatók. A munkaviszonyra vonatkozó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2118
| 1 - 10 | 11 - 17 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés