Keresés eredménye

31 találat a megadott megváltozott munkaképességű munkavállaló tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Megváltozott munkaképességű munkavállaló
Kérdés: Segítséget szeretnénk kérni a megváltozott munkaképességűek pótszabadságával és a rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatban. Munkavállalónk eddig rokkantsági ellátásban részesült, de kérelmezte az öregségi nyugdíj megállapítását. Továbbra is jogosult a pótszabadságra, illetve a megállapított egészségkárosodás továbbra is fennáll? Figyelembe vehető-e a rehabilitációs hozzájárulás tekintetében?
Részlet a válaszból: […]50-100 százalékos mértékű, az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt; vagy- aki rokkantsági ellátásban részesül [Mt. 294. § (1) bek. l) pont].Ha a rokkantsági ellátásban részesülő személy öregségi nyugdíjban részesül, akkor rendszeres pénzellátásra válik jogosulttá, és emiatt a rokkantsági ellátása megszűnik [Mmtv. 12. § (2) bek. b) pont és 1. § (2) bek. 10. pont]. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a továbbiakban nem fog megváltozott munkaképességű személynek minősülni. Az erről szóló komplex minősítés időbeli hatálya ugyanis rokkantsági ellátásra jogosult személy esetén az ellátást megállapító döntésben előírt felülvizsgálat hónapjának utolsó napjáig tart, feltéve, hogy a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3279
2. találat: Rehabilitált munkavállaló jogai
Kérdés: Rehabilitált dolgozóként milyen jogok illetnek meg a munkahelyen?
Részlet a válaszból: […]magatartás, a jóhiszeműség és tisztesség, az együttműködési kötelezettség, a méltányos mérlegelés követelményeire - szükséges figyelemmel lennie [Mt. 51. § (3) bek.]. Általános munkáltatói kötelezettség, hogy a munkáltató köteles biztosítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit [Mt. 51. § (4) bek.]. Ezzel párhuzamosan rögzíti az Mvt. 50. §-a, hogy a munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelynek ellátására egészségileg alkalmas, rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal. Ezen túlmenően az Mvt. több olyan előírást is tartalmaz, mely a munkavállaló egyéni körülményeire, egészségi állapotára tekintettel további kötelezettségeket[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3234
3. találat: Munkaviszony munkavállaló általi megszüntetése egészségi okok miatt
Kérdés: Megváltozott munkaképességű munkavállalóként ("rehabos" vagyok) nehezemre esik a bejárás, szeretném megszüntetni a munkaviszonyomat. A munkáltatóm azt mondta, hogy a 30 napos felmondási időt le kell töltenem. Milyen lehetőségeim vannak? Ha szeretnék itthonról dolgozni, mi a menete ennek?
Részlet a válaszból: […]megalapozhatja a fentebb jelzett keretek között. Bármelyik esetről is van szó, a munkáltatójának igaza van: általános szabály szerint köteles letölteni a 30 napos felmondási időt [Mt. 69. § (1) bek.]. Ez alól kivételt csak az jelenthet, ha a munkáltató eltekint a felmondási idő letöltésétől, és mentesíti Önt a munkavégzési kötelezettsége alól. Azonban ezt nem kötelező a munkáltatónak megtennie. A felmondási idő leteltével szűnik meg a munkaviszonya akkor is, ha időközben például keresőképtelenné válik, ilyen esetben azonban a munkavégzési kötelezettsége alól a keresőképtelenségre tekintettel mentesülni fog. Ezen túlmenően, ha a munkáltatójával megállapodik, a munkaviszonyt közös megegyezéssel is megszüntethetik. Ekkor nincs felmondási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3153
4. találat: Kereseti korlátozás rehabilitációs ellátás mellett
Kérdés: Egyik dolgozónk rokkantsági ellátást kap az illetékes kormányhivataltól, erre tekintettel munkaideje 30 óra/hét. A bérét tekintve valamilyen korlát áll-e fenn, hogy ezt az ellátást ne veszítse el a dolgozó? A munkakör letöltésében szakirányú végzettség nem szükséges, mivel segédmunkásként alkalmazták őt.
Részlet a válaszból: […](2) bek. b) pont, 13. § (2) bek. d) pont]. Minimálbérként a tárgyhónap első napján érvényes, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb havi összegét - azaz 2017-ben 127 500 Ft-ot - kell figyelembe venni [Tbj-tv. 4. § s) 1. pont, Mmtv. 1. § (2) bek. 6. pont]. A jövedelemkorlát tehát ebben az évben havi 191 250 Ft, az ellátás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2968
5. találat: Megváltozott munkaképességű munkavállaló egyenlőtlen munkaidő-beosztása
Kérdés: Megváltozott munkaképességű munkavállaló vagyok. Napi négyórás munkaszerződésem van, nem bírok többet dolgozni, de a munkáltató összevonja az óráim, és így dolgoztatja le. Ezért az egészségem nem javul, hanem rosszabbodik, mivel nehéz a járásom. A szabadságomat és a táppénzemet is négy órában számolja el, holott hat vagy nyolc órában dolgoztatja le. Jogszerű ez az eljárás?
Részlet a válaszból: […]figyelemmel köteles beosztani [Mt. 97. § (1) bek.]. Ezért nem szabályos a munkaidő egyenlőtlen beosztása, ha azt a munkavállaló egészségi okokból nem tudja teljesíteni. Ehhez célszerű a foglalkozás-egészségügyi orvos véleményét is beszerezni.A szabadság és a betegszabadság elszámolása - a munkáltató választása alapján - nemcsak a beosztással egyező óraszámban történhet, hanem munkanapokban is. Ez azt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2896
6. találat: Teljesítménykövetelmény megállapítása megváltozott munkaképességű munkavállalóknak
Kérdés: Akkreditált munkahelyen dolgozom, megváltozott munkaképességűként. A fizetésünk órabérben van meghatározva, viszont elvárják a 100%-os normát vagy még többet, amit nem tudjuk, hogyan állapítanak meg. Egészséges embernek is sok. Lehetséges rokkant embereket normában dolgoztatni?
Részlet a válaszból: […]sem, hogy Ön megváltozott munkaképességű. Minderre figyelemmel külön teljesítménykövetelményt, "normát" nem köteles meghatározni. Amennyiben Ön nem megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatónál dolgozik, a munkáltató - kollektív szerződés felhatalmazása hiányában - nem is részesítheti előnyben a megváltozott munkaképességű munkavállalót azzal, hogy részére alacsonyabb követelményeket határoz meg (Ebktv. 23. §). Ugyanúgy kell kezelnie őt is, mint a nem megváltozott munkaképességű munkavállalókat.A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatónál a teljesítménykövetelmény megállapítása során a munkaképesség megváltozásából adódó teljesítménycsökkenést[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2850
7. találat: Teljesítménykövetelmény megállapítása megváltozott munkaképességű munkavállalóknak
Kérdés: A rehabilitációs munkakörben dolgozóktól a cég követelheti-e a normát vagy azonfelüli munkadarabot?
Részlet a válaszból: […]technológiára [Mt. 138. § (1)-(2) bek.].A munkáltató ezen szabályok alapján nem köteles a munkavállaló egyéni jellemzőit figyelembe venni, tehát azt sem, hogy megváltozott munkaképességű; azaz arra tekintettel a munkavállalónak külön teljesítménykövetelményt, "normát" nem köteles meghatározni. Amennyiben a munkavállaló nem megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató akkreditált munkáltatónál dolgozik, az - kollektív szerződés felhatalmazása hiányában - nem is részesítheti előnyben a megváltozott munkaképességű munkavállalót azzal, hogy számára alacsonyabb szintű követelményeket határoz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2739
8. találat: Rehabilitációs kártyával foglalkoztatottak
Kérdés: Rehabilitációs kártyával dolgozom. Köteles a munkáltatóm orvosi vizsgálatokra, kezelésekre elengedni? Kötelezhetnek túlórára? A súlyos fogyatékosságra járó pótszabadság kiadásának mik a szabályai?
Részlet a válaszból: […]munkanapot az éves szabadsághoz hozzá kell adni, és a szabadságot elsősorban a tárgyévben, egy alkalommal, legalább egybefüggő 14 napot biztosítva kell kiadni. Évente 7 munkanap szabadságot legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni, az erre vonatkozó igényt legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelenteni (Mt. 122-125. §).Ami a rendkívüli munkavégzést (túlórát) illeti: az Mt. 113-114. §-a határozza meg az egyes sérülékeny munkavállalói csoportokat megillető munkaidő-beosztási kedvezményeket - így azt is, hogy rendkívüli munkavégzés kinek nem rendelhető el. Az egészségkárosodás azonban nem szerepel a felsoroltak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2732
9. találat: Nem megfelelő szakértői véleménnyel okozott kár
Kérdés: Kérhetek-e kártérítést a munkaügyi bíróságon, ha az elsőfokú bizottság kevesebb százalékot állapított meg ugyanazon időben, mint az igazságügyi orvosszakértő? Már két éve tart az ügy.
Részlet a válaszból: […](1) bek.].Amennyiben a jogerős közigazgatási határozat meghozatala után megállapításra kerül, hogy a kérelemben jogszabálysértő módon állapítottak meg alacsonyabb összegű ellátást, a jogszabálysértés felfedésétől visszafelé számított öt éven belül járó összeget és az utána járó késedelmi pótlékot utólag ki kell fizetni [Rehab tv. 20. § (2) bek., Ebtv. 61. § (7) bek.]. Ennek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része [Art. 165. § (2) bek.]. Közigazgatási jogkörben okozott kárért a felelősséget akkor lehet megállapítani, ha a kárt közhatalom gyakorlásával vagy annak elmulasztásával okozták,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2718
10. találat: Rehabilitációs hozzájárulás alóli mentesülés - a meghatározó időpont
Kérdés: A Rehab-tv. 23. §-ának (1) bekezdése alapján rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles a munkaadó, ha az általa foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma a huszonöt főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek átlagos statisztikai létszáma nem éri el a létszám öt százalékát, vagyis a kötelező foglalkoztatási szintet. A megváltozott munkaképességű személyek egészségi állapotát jellemzően az illetékes rehabilitációs szakigazgatási szerv által kiállított orvosi vélemény/határozat tanúsítja. Ezen okiratok igazolják, hogy a munkavállaló megváltozott munkaképességű személynek minősül, így ez alapján tudja a munkáltató figyelembe venni az adókötelezettség megállapítása során a munkavállalót. A kérdés e tekintetben arra a határozati megállapításra irányul, hogy némely esetekben e dokumentumokban az egészségi állapot kialakulásának időpontja is feltüntetésre kerül. Ezen időpont természetszerűleg megelőzi a határozat keltét, ezért a munkáltató számára kérdés, hogy az adott évi adó megállapításakor mely időponttól kezdődően számolhat a rehabilitációs hozzájárulás alóli mentesüléssel az adott munkavállaló esetében: a megállapított egészségi állapot kialakulásának időpontjától, vagy a határozat keltétől?
Részlet a válaszból: […]szakhatósági állásfoglalás időbeli hatálya alatt, vagy- akinek a munkaképesség-csökkenése 50-100%-os mértékű, az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt, vagy aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, feltéve mindegyik esetben, hogy a munkaszerződése szerinti napi munkaideje[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2140
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés