Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

13 találat a megadott munkabér védelme tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Bérgarancia Alap lehívásának kötelezettsége

Kérdés: A volt munkáltatóm többhavi munkabérrel tartozik nekem. Nemrég megtudtam, hogy felszámolás alá került. Felhívtam a felszámolót, és érdeklődtem, hogy mikor számíthatok az elmaradt munkabér kifizetésére, mert úgy tudom, hogy ilyenkor le szokták hívni a bérgaranciát. A felszámoló azt mondta, hogy nem akarja lehívni, így nem valószínű, hogy bármekkora összeget is megkapok. Nincs erre valamilyen kötelezettsége a felszámolónak? Megteheti, hogy úgy dönt a munkavállalók kárára, hogy nem kéri a támogatást?
Részlet a válaszból: […]bérfizetési napon nem tudja kielégíteni, haladéktalanul kérelmet köteles benyújtani az állami foglalkoztatási szervhez visszatérítendő pénzügyi támogatás iránt [Bgtv. 2. § (1) bek.]. Nem köteles a bérgarancia lehívására a felszámoló, ugyanakkor mérlegelési jogkörében mégis határozhat a lehívás mellett a felszámolás alatt álló cég olyan munkavállalója tekintetében, aki nem magyarországi szokásos munkavégzési hellyel rendelkezik, a felszámolóval a felszámolás elrendelésekor vagy azt megelőző fél éven belül tagsági (részvényesi) jogviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, illetőleg állt, vagy a felszámolónak, vagy a felszámoló szervezet munkavállalójának a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója [Bgtv. 7. § (2) bek.]. Ezen felszámoló döntésétől függő igénylés esetében az állami foglalkoztatási szerv vezetője a mérlegelési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1737

2. találat: Szakszervezeti tagdíj levonása a munkabérből

Kérdés: A szakszervezeti tagdíjat a munkáltató a munkabérből rendszeresen levonja, viszont a szakszervezet számlájára csak késedelmesen utalja át, előfordul, hogy egy hónapos késéssel. Van-e valamilyen kötelezettsége a munkaadónak az átutalással kapcsolatban, be kell-e tartania valamilyen határidőt?
Részlet a válaszból: […]szakszervezeti tagdíjat a munkavállaló írásbeli kérelmére köteles levonni, és a munkavállaló által megjelölt szakszervezet javára a kérelemben meghatározott összeget átutalni [Tagdíj-tv. 1. § (2) bek.]. Ennek keretében a munkáltató a megbízás megszűnéséig köteles a tagdíjat a munkavállaló munkabéréből a bérfizetés esedékességekor levonni, és az érdekképviseletnek rendelkezése alapján kifizetni vagy a megjelölt fizetési számlára átutalni [Tagdíj-tv. 2. § (1) bek. a) pont]. A tagdíj levonására és átutalására vonatkozó kötelezettség pedig csak akkor szűnik meg, ha maga a munkaviszony megszűnik, a munkavállaló a megbízó nyilatkozatát írásban, indokolási kötelezettség nélkül visszavonja, vagy a nyilatkozatban megjelölt szakszervezet megszűnik (Tagdíj-tv. 3. §). A fentiek alapján - hacsak a szakszervezettel eltérően nem állapodott meg - a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1284

3. találat: Munkabérből történő levonás a végrehajtás során

Kérdés: Dolgozóm bírósági végrehajtótól letiltást kapott. A végrehajtó a letiltásban elsődlegesen a saját munkadíját és költségátalányát, valamint általános költségátalányát kéri levonni és átutalni a saját számlájára, továbbá a végrehajtást kérő részére járó összegből 10%-ot kér átutalni behajtási jutalék címen. A behajtási jutalék mértékéről a bírósági végzés nem rendelkezik, ez a végrehajtó és a végrehajtást kérő közötti jogviszony része. Munkabérből levonni csak bírósági végzéssel lehet. Köteles vagyok-e kérését teljesíteni a saját részére járó átutalások tekintetében?
Részlet a válaszból: […]adós munkabéréből a letiltásban feltüntetett összeget vonja le, és - a felhívásnak megfelelően - fizesse ki a végrehajtást kérőnek, illetőleg kivételesen utalja át a végrehajtói letéti vagy más számlára [Vht. 58. § (1)-(2) bek.]. A munkáltató köteles az adós munkabéréből a letiltásban meghatározott összeget levonni és - a letiltásban foglalt felhívás szerint - kifizetni a végrehajtást kérőnek, illetőleg kivételesen átutalni a végrehajtói letéti vagy más számlára (Vht. 75. §). Az idézett szabályok alapján tehát kimondottan kötelessége a munkáltatónak a végrehajtói letiltásban megjelölt összegeket levonni a munkabérből. A végrehajtót a tevékenységéért díj és költségtérítés illeti meg. Díja munkadíjból és jutalékból áll, ezenfelül jogosult az eljárással kapcsolatban felmerült költségei megtérítésére. A munkadíj a végrehajtási ügyértékhez vagy az eljárásra fordított időhöz, továbbá az elvégzett eljárási cselekményekhez igazodik. Jutalék a végrehajtási eljárás eredményessége vagy részbeni eredményessége esetén jár a végrehajtónak függetlenül attól, hogy a teljesítés a végrehajtóhoz vagy a végrehajtást kérőhöz pénzben vagy természetben történt (Vht. 254. §). Helyes a végrehajtó kielégítési sorrendre vonatkozó felhívása is, ugyanis a törvény szerint a végrehajtás során befolyt összegből mindenekelőtt a végrehajtási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. augusztus 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1087

4. találat: Munkáltatói kárigény - közvetlenül nem vonható le a bérből

Kérdés: Divízióvezető munkavállalónk rendes felmondással megszüntette munkaviszonyát, most felmondási idejét tölti. Az elszámolás körében merült fel egy problémánk. A kolléga céges autó használatára is jogosult volt. A járművet leadta, majd a műszaki átvétel során az amortizáció felett 60 000 Ft-ban határozták meg a szükséges javítási költségeket (kárpittisztítás és a karosszéria megkarcolása miatt). A vonatkozó szabályzatunk szerint ezt az összeget a munkavállalónak kell megtérítenie. A kollégának kiküldtük erről a csekket, de határidőre nem fizette be, nem is kívánt egyeztetni a kérdésről. Mit kell tennünk ahhoz, hogy ezt a tartozást levonhassuk a munkabéréből?
Részlet a válaszból: […]a munkáltató közvetlenül levonhatná a munkabérből a munkavállalóval szemben támasztott kárigényt. Az ügyben bírósági eljárás még nem volt folyamatban, tehát végrehajtható határozat sincs. Maradt az a lehetőség, hogy a munkavállaló elismeri a tartozását, és hozzájárul ahhoz, hogy azt a munkáltató az esedékes munkabéréből vonja le. Ilyen hozzájáruló nyilatkozat hiányában tehát a 60 000 Ft-os követelés közvetlenül nem vonható le a munkabérből, hanem azt bírói úton lehet érvényesíteni. Javasoljuk, írásban hívják fel a munkavállaló figyelmét a tartozásra, és arra, hogy nemteljesítés esetén bíróság előtt fogják tőle követelni az összeget, amely - tekintettel az eljárási költségekre és a kamatokra - számára jóval terhesebb lesz. Megjegyezzük, a kárigények érvényesítésének módja lehet az ún. közvetlen kártérítési határozat is. E szerint kollektív szerződés meghatározhatja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. augusztus 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1065

5. találat: Felelősség a kifizetett munkabérért

Kérdés: Cégünknél a munkabérek átutalással kerülnek kifizetésre, de a cafeteriautalványokat személyesen adjuk át a munkavállalóknak. Erre általában a munkaidő vége felé, a hazamenetel előtt kerül sor, ám kivételesen legutóbb a cafeteriát kezelő kollégának hamarabb el kellett mennie, ezért még jóval a munkaidő vége előtt kerültek kiosztásra az utalványok. Az egyik munkatárs viszont azt jelezte, hogy az általa átvett utalványokat valaki elvette a fiókjából, mialatt ő kint volt a mosdóban. A munkavállaló állítása szerint azért tette őket a fiókba, mert olyan nagy mennyiségű utalványt kapott, ami a pénztárcájában sem fért el, így nem tudta azokat magával vinni. Az utalványok sajnos nem lettek meg. Ezt követően pár nappal az ügyvédjétől kaptunk levelet a felmerült kár megtérítésére. Alapos a kárigénye?
Részlet a válaszból: […]mozgatásából és működéséből eredő okok [Mt. 174. § (5) bek.]. A munkáltatót a fentiek szerinti felelősség terheli a munkavállaló munkahelyre bevitt tárgyaiban, dolgaiban bekövetkezett károkért [Mt. 176. § (1) bek.]. A munkabért a munkavállaló munkahelyén, illetve a munkáltató telephelyén, általános szabály szerint munkaidőben kell kifizetni [Mt. 158. § (1)-(2) bek.]. Az utalvány a munkabér része, így a fenti kifizetési szabályok erre is vonatkoznak. Az utalvány ugyanakkor egyben dolognak is minősül. Az utalványok átadásuk után a munkavállaló tulajdonába kerülnek, és ettől az időponttól munkahelyre bevitt dologként viselkednek. A munkáltató előírhatja a munkahelyre bevitt dolgok megőrzőben (öltözőben) való elhelyezését, illetve a bevitel bejelentését. A munkába járáshoz, illetve a munkavégzéshez nem szükséges dolgok bevitelét a munkáltató megtilthatja, korlátozhatja, vagy feltételhez kötheti. Ha a munkavállaló az előírt szabályokat megszegi, a bekövetkezett kárért a munkáltató csak szándékos károkozása esetén felel [Mt. 176. § (2) bek.]. Az utalvány minősíthető munkába járáshoz, munkavégzéshez nem szükséges dolognak, így a munkahelyre bevitele, ott tartása ki is zárható. Ugyanakkor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 875

6. találat: Átutalás vagy kifizetés?

Kérdés: Cégünk megszűnőben van. Szeretnénk biztosan hozzájutni a fizetésünkhöz, ezért kértük a felszámolót, hogy átutalás helyett a jövőben készpénzben kapjuk meg a munkabérünket, mint régen. A felszámoló a kérésünket elutasította. Mit tehetünk?
Részlet a válaszból: […]a magyar törvényes pénznemben kell megállapítani és kifizetni. Azt utalvány vagy más formában fizetni tilos. E rendelkezés nem zárja ki, hogy a munkáltató kollektív szerződés rendelkezése vagy a munkavállaló megbízása alapján a munkabért vagy annak meghatározott részét a munkavállaló által meghatározott fizetési számlájára átutalja. E rendelkezés alapján átutalásra vagy kollektív szerződés, vagy egyéni jognyilatkozat, vagy munkaszerződésbe foglalt munkavállalói jognyilatkozat alapján kerülhet sor. Ha a munkáltatónál kollektív szerződés tette lehetővé az átutalást, akkor e rendelkezést csak a kollektív szerződés módosításával lehet megváltoztatni, amit a szakszervezetnek indokolt kezdeményezni. Amennyiben munkaszerződésbe foglalták a munkabér átutalással történő fizetését, akkor az Mt. 82. § (1) bekezdése alapján azt a munkáltató és a munkavállaló csak közös megegyezéssel módosíthatja. E két esetben a felszámoló jogszerűen utasíthatja el a munkavállalói kezdeményezést mindaddig, amíg a kollektív szerződés vagy a munkaszerződés módosítására nem került sor. Ha viszont a munkavállalók az átutalási megbízásról egyoldalú nyilatkozatot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 850

7. találat: Munkabérből való levonás - banki tartozás

Kérdés: Mostanában több alkalommal kapunk értesítő levelet a bankoktól, hogy munkavállalónk hiteltartozás-elmaradásban van, ezért a bank a tartozás közvetlen levonását kéri a munkavállaló munkabéréből. A bank ilyen esetben levele mellé mellékeli a kölcsönszerződésnek azt a részét, amelynek értelmében a munkavállaló akként nyilatkozik, hogy amennyiben a bankkal kötött kölcsönszerződés alapján fizetési késedelembe esik, hozzájárul ahhoz, hogy a bank által írásban megjelölt összeget munkabérének legfeljebb 33%-a erejéig munkáltatója a munkabéréből levonja, és közvetlenül a bank által megjelölt bankszámlára utalja. Vajon elegendő-e a bank értesítése és a kölcsönszerződés részét képező munkavállalói nyilatkozat ahhoz, hogy a munkavállaló munkabérét letiltsuk, és a tartozását levonjuk, avagy ezen túlmenően a letiltás elindításához szükség van további nyilatkozatok beszerzésére vagy egyéb lépésekre is?
Részlet a válaszból: […]rendelkezésektől érvényesen eltérni nem lehet, bármely olyan megállapodás, amely e szabályokba ütközik, semmis. Így elsődleges kérdés: a munkavállaló - bankkal kötött kölcsönszerződés részét képező - előzetesen megtett, és a munkabérből való levonáshoz hozzájáruló jognyilatkozata érvényesnek tekinthető-e? A kérdés szerint a munkavállaló egy jövőbeni, bizonytalan esemény, a késedelembe esés esetére nyilatkozik. A nyilatkozattétel idején nem tudja a munkavállaló, hogy késedelembe esik-e, s ha igen, mikor?! Azt sem látja előre, pontosan mekkora az az összeg, amelyet a levonás érint - tekintettel arra, hogy a munkabére a jövőben akár pozitív, akár negatív irányban változhat. Megítélésünk szerint ebben az esetben tipikusan olyan megállapodásról van szó, amelynek keretei között a munkavállaló előre lemond a munkabérét védő bizonyos jogokról, illetve a munkabérének egy részére vonatkozó igényéről. Éppen ezért önmagában e nyilatkozat nem elegendő ahhoz, hogy a munkáltató letiltsa, levonja, valamint a bank számára átutalja a kérdéses összeget. Álláspontunk[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 849
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Levonás a munkabérből - miért felel a munkáltató?

Kérdés: 2009 végén felmondtunk munkavállalónknak. Munkabérét végrehajtói letiltás terhelte, ami alapján munkáltatóként minden hónapban rendszeresen levontuk és a megadott számlaszámra utaltuk az összeget. Ezt a bérelszámoláson feltüntettük. Most, 2010 áprilisában jelentkezett volt munkavállalónk, hogy a végrehajtótól azt a felvilágosítást kapta, az említett és általunk igazolt levonások nem érkeztek meg sem a végrehajtóhoz, sem a végrehajtást kérőhöz. Terhel-e minket emiatt felelősség?
Részlet a válaszból: […]letiltott összeget a munkabérből vonják le és fizessék ki a végrehajtást kérőnek; ha pedig a letiltásnak valamiféle akadálya merül fel (pl. a megadott számlaszám nem megfelelő, és erről a munkáltató tudomást szerez), a letiltást kibocsátó szervet erről értesítenie kell. A Vht. 60. §-a a végrehajtó számára ellenőrzési jogkört biztosít a munkáltatónál: eszerint a végrehajtó a helyszínen is ellenőrizheti, hogy a munkabérre vezetett végrehajtás szabályait a munkáltató megtartja-e, a munkáltató pedig köteles biztosítani a végrehajtó részére a munkahely területére vagy az ügyintézés helyszínére történő belépést, és a munkáltatónak az adósra vonatkozó személyi nyilvántartásába, valamint az adós munkabérére és a letiltás foganatosítására vonatkozó iratokba történő betekintést. A Vht. 79. §-a kimondja, hogy a munkabérre vezetett végrehajtásra vonatkozó kötelesség megszegése esetén a munkáltató a le nem vont összeg erejéig készfizető kezesként felel a végrehajtást kérőnek. Ha pedig a munkabérre vezetett végrehajtásra vonatkozó kötelességet a munkáltató alkalmazottja szándékosan szegte meg, és a munkáltatótól a le nem vont összeget nem lehetett behajtani, a be nem hajtott összeg erejéig az alkalmazott felel készfizető kezesként a végrehajtást kérőnek. Kérdésük alapján vélhetően a munkáltató szabályszerűen járt el, nem szegte meg a Vht.-ben szereplő kötelezettségeit, és sem a végrehajtótól,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 714

9. találat: Természetbeni munkabér - kikötése munkaszerződésben?

Kérdés: Módosíthatjuk-e úgy a munkavállaló munkaszerződését, hogy a munkabérének egy bizonyos százalékát az általunk forgalmazott bizonyos élelmiszerekben, márkás italokban "fizetjük meg"?
Részlet a válaszból: […]munkaviszonyra vonatkozó szabály - azaz jogszabály vagy kollektív szerződés - rendelkezhet. A munkaszerződésben tehát nem lehet jogszerűen rendelkezni a természetbeni munkabérről. Másfelől a természetbeni munkabér csak olyan árucikk vagy szolgáltatás lehet, amely a munkavállaló és családtagjai szükségleteinek kielégítéséhez járul hozzá, nem adható azonban sem szeszes ital, sem más, egészségre káros élvezeti cikk. Ezen túlmenően az nem haladhatja meg a munkavállaló munkabérének 20 százalékát még akkor sem, ha erről kollektív szerződés rendelkezik. Amennyiben ragaszkodnak hozzá,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 708
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Bérfizetés napja - banki átutalás esetén

Kérdés: Kérem, segítsenek értelmezni a munkabér kifizetésének esedékességét! Az Mt. szerint a bérfizetés napja legkésőbb minden hónap 10. napja. Mivel a banki átutalások teljesítési határideje általában egy-két banki munkanap, a munkabér-kifizetéskor a munkáltatónak a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig gondoskodnia kell az átutalásról, vagy a munkavállalóknak 10-ig meg kell kapniuk a munkabért?
Részlet a válaszból: […]munkáltatónak a munkavállaló munkahelyén és munkaidejében kell teljesítenie, azonban az Mt. 154. § (1) bekezdése szerint lehetőség van arra, hogy a munkáltató - kollektív szerződés rendelkezése vagy a munkavállaló megbízása alapján - a munkabért vagy annak meghatározott részét a munkavállaló bankszámlájára utalja. A munkabér banki átutalással történő fizetésére is vonatkoznak a kifizetés időpontját szabályozó Mt.-beli rendelkezések. A munkáltatónak úgy kell az átutalást indítania, hogy figyelembe veszi az átutalás banki teljesítésének várható időpontját, vagyis azt, hogy a bérfizetési napon a munkabér jóváírható legyen. A munkabér bankszámlára történő utalása esetén a munkáltatónak arra is ügyelnie kell, hogy az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. november 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 515
| 1 - 10 | 11 - 13 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést