Bérgarancia Alap lehívásának kötelezettsége

Kérdés: A volt munkáltatóm többhavi munkabérrel tartozik nekem. Nemrég megtudtam, hogy felszámolás alá került. Felhívtam a felszámolót, és érdeklődtem, hogy mikor számíthatok az elmaradt munkabér kifizetésére, mert úgy tudom, hogy ilyenkor le szokták hívni a bérgaranciát. A felszámoló azt mondta, hogy nem akarja lehívni, így nem valószínű, hogy bármekkora összeget is megkapok. Nincs erre valamilyen kötelezettsége a felszámolónak? Megteheti, hogy úgy dönt a munkavállalók kárára, hogy nem kéri a támogatást?
Részlet a válaszából: […] A munkavállalók védelmében a felszámolás alá került gazdasági társaságok felszámolói részére a Bgtv. elő­írja, hogy ha a felszámoló a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatott, szokásos magyarországi munkavégzési hellyel rendelkező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 26.

Szakszervezeti tagdíj levonása a munkabérből

Kérdés: A szakszervezeti tagdíjat a munkáltató a munkabérből rendszeresen levonja, viszont a szakszervezet számlájára csak késedelmesen utalja át, előfordul, hogy egy hónapos késéssel. Van-e valamilyen kötelezettsége a munkaadónak az átutalással kapcsolatban, be kell-e tartania valamilyen határidőt?
Részlet a válaszából: […]  A munkáltató a munkabérből kizárólag jogszabály,végrehajtható határozat vagy a munkavállaló hozzájárulása esetén eszközölhetlevonást [Mt. 161. § (1) bek.] Ez irányadó a szakszervezeti tagdíj levonásárais. A munkáltató a levonásért, illetve a tagdíjnak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Munkabérből történő levonás a végrehajtás során

Kérdés: Dolgozóm bírósági végrehajtótól letiltást kapott. A végrehajtó a letiltásban elsődlegesen a saját munkadíját és költségátalányát, valamint általános költségátalányát kéri levonni és átutalni a saját számlájára, továbbá a végrehajtást kérő részére járó összegből 10%-ot kér átutalni behajtási jutalék címen. A behajtási jutalék mértékéről a bírósági végzés nem rendelkezik, ez a végrehajtó és a végrehajtást kérő közötti jogviszony része. Munkabérből levonni csak bírósági végzéssel lehet. Köteles vagyok-e kérését teljesíteni a saját részére járó átutalások tekintetében?
Részlet a válaszából: […]  A kérdés nem pontosan idézi az Mt. szabályait. A törvényszerint ugyanis a munkabérből való levonásnak nemcsak végrehajtható határozat,hanem jogszabály, vagy a munkavállaló hozzájárulása alapján is helye lehet [Mt.161. § (1) bek.]. Jelen esetben a Vht. adja meg a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 29.

Munkáltatói kárigény - közvetlenül nem vonható le a bérből

Kérdés: Divízióvezető munkavállalónk rendes felmondással megszüntette munkaviszonyát, most felmondási idejét tölti. Az elszámolás körében merült fel egy problémánk. A kolléga céges autó használatára is jogosult volt. A járművet leadta, majd a műszaki átvétel során az amortizáció felett 60 000 Ft-ban határozták meg a szükséges javítási költségeket (kárpittisztítás és a karosszéria megkarcolása miatt). A vonatkozó szabályzatunk szerint ezt az összeget a munkavállalónak kell megtérítenie. A kollégának kiküldtük erről a csekket, de határidőre nem fizette be, nem is kívánt egyeztetni a kérdésről. Mit kell tennünk ahhoz, hogy ezt a tartozást levonhassuk a munkabéréből?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. szigorú korlátokat állít a munkabér védelmére. Eszerint a munkabérből való levonásra csak három esetben kerülhet sor:jogszabály, végrehajtható határozat (pl. jogerős bírói ítélet), vagy amunkavállaló hozzájárulása alapján. Ettől érvényesen eltérni nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 8.

Felelősség a kifizetett munkabérért

Kérdés: Cégünknél a munkabérek átutalással kerülnek kifizetésre, de a cafeteriautalványokat személyesen adjuk át a munkavállalóknak. Erre általában a munkaidő vége felé, a hazamenetel előtt kerül sor, ám kivételesen legutóbb a cafeteriát kezelő kollégának hamarabb el kellett mennie, ezért még jóval a munkaidő vége előtt kerültek kiosztásra az utalványok. Az egyik munkatárs viszont azt jelezte, hogy az általa átvett utalványokat valaki elvette a fiókjából, mialatt ő kint volt a mosdóban. A munkavállaló állítása szerint azért tette őket a fiókba, mert olyan nagy mennyiségű utalványt kapott, ami a pénztárcájában sem fért el, így nem tudta azokat magával vinni. Az utalványok sajnos nem lettek meg. Ezt követően pár nappal az ügyvédjétől kaptunk levelet a felmerült kár megtérítésére. Alapos a kárigénye?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató a munkavállalónak munkaviszonyávalösszefüggésben okozott kárért vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékébenfelel. A munkáltató csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy- a kárt működési körén kívül eső, és egyben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 13.

Munkabérből való levonás - banki tartozás

Kérdés: Mostanában több alkalommal kapunk értesítő levelet a bankoktól, hogy munkavállalónk hiteltartozás-elmaradásban van, ezért a bank a tartozás közvetlen levonását kéri a munkavállaló munkabéréből. A bank ilyen esetben levele mellé mellékeli a kölcsönszerződésnek azt a részét, amelynek értelmében a munkavállaló akként nyilatkozik, hogy amennyiben a bankkal kötött kölcsönszerződés alapján fizetési késedelembe esik, hozzájárul ahhoz, hogy a bank által írásban megjelölt összeget munkabérének legfeljebb 33%-a erejéig munkáltatója a munkabéréből levonja, és közvetlenül a bank által megjelölt bankszámlára utalja. Vajon elegendő-e a bank értesítése és a kölcsönszerződés részét képező munkavállalói nyilatkozat ahhoz, hogy a munkavállaló munkabérét letiltsuk, és a tartozását levonjuk, avagy ezen túlmenően a letiltás elindításához szükség van további nyilatkozatok beszerzésére vagy egyéb lépésekre is?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 161. § (1) bekezdése értelmében a munkabérből valólevonásnak csak jogszabály, végrehajtható határozat vagy a munkavállalóhozzájárulása alapján van helye. Az Mt. 8. § (2) bekezdése egyebek mellettkimondja: a munkavállaló a munkabérének védelmét biztosító...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 22.

Átutalás vagy kifizetés?

Kérdés: Cégünk megszűnőben van. Szeretnénk biztosan hozzájutni a fizetésünkhöz, ezért kértük a felszámolót, hogy átutalás helyett a jövőben készpénzben kapjuk meg a munkabérünket, mint régen. A felszámoló a kérésünket elutasította. Mit tehetünk?
Részlet a válaszából: […] A Cstv. 47. § (5) bekezdése szerint a felszámolás kezdő időpontjától- a jogszabályok, a kollektív szerződés és a belső szabályzatok és amunkaszerződések keretei között - a felszámoló gyakorolja a munkáltatóijogokat, és teljesíti a kötelezettségeket. A felszámoló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 22.

Levonás a munkabérből - miért felel a munkáltató?

Kérdés: 2009 végén felmondtunk munkavállalónknak. Munkabérét végrehajtói letiltás terhelte, ami alapján munkáltatóként minden hónapban rendszeresen levontuk és a megadott számlaszámra utaltuk az összeget. Ezt a bérelszámoláson feltüntettük. Most, 2010 áprilisában jelentkezett volt munkavállalónk, hogy a végrehajtótól azt a felvilágosítást kapta, az említett és általunk igazolt levonások nem érkeztek meg sem a végrehajtóhoz, sem a végrehajtást kérőhöz. Terhel-e minket emiatt felelősség?
Részlet a válaszából: […] A Vht. a végrehajtható pénzkövetelésnek a munkavállalómunkabéréből való levonásával összefüggésben a munkáltatóra feladatokat,illetve felelősséget hárít. A Vht. 25. § (6) bekezdése, valamint 75. §-aszerint a munkáltató köteles a bíróság, jegyző, közjegyző...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.

Természetbeni munkabér - kikötése munkaszerződésben?

Kérdés: Módosíthatjuk-e úgy a munkavállaló munkaszerződését, hogy a munkabérének egy bizonyos százalékát az általunk forgalmazott bizonyos élelmiszerekben, márkás italokban "fizetjük meg"?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 154. § (2) bekezdése alapján nem kizárt, hogy amunkavállaló munkabérének egy részét természetben állapítsák meg. Ez azonbannem történhet korlátlanul. Egyfelől természetbeni munkabért munkaszerződésbenegyáltalán nem lehet érvényesen megállapítani, erről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 7.

Bérfizetés napja - banki átutalás esetén

Kérdés: Kérem, segítsenek értelmezni a munkabér kifizetésének esedékességét! Az Mt. szerint a bérfizetés napja legkésőbb minden hónap 10. napja. Mivel a banki átutalások teljesítési határideje általában egy-két banki munkanap, a munkabér-kifizetéskor a munkáltatónak a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig gondoskodnia kell az átutalásról, vagy a munkavállalóknak 10-ig meg kell kapniuk a munkabért?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 155. § (3) bekezdése értelmében a munkabért havonta,utólag egy ízben, a tárgyhónapot követő 10. napig kell elszámolni és fizetni,ha ettől munkaviszonyra vonatkozó szabály (pl. kollektív szerződés), vagy afelek megállapodása el nem tér. Mivel a bérfizetés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 30.
1
2