Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4. Munkaügyi Levelek (volt Munkaadói Levelek) / 2008. július 21.

TARTALOM

61. kérdés Tanulmányi munkaidő- kedvezmény - a munkavállaló átcsoportosíthatja?
Az iskolai rendszerű képzésben részt vevő munkavállalóim számára előírhatom-e, hogy a tanulmányaik folytatásához szükséges szabadidőt a vizsgákat közvetlenül megelőző 3 napban vegyék ki? Egyik dolgozó a múlt félévről megmaradt 15 nap tanulmányi szabadidejét a mostani vizsgaidőszakban kívánja igénybe venni, követelheti-e, hogy az "átmentett" szabadidejét most adjam ki számára, valamint megteheti-e, hogy korlátozás nélkül felhalmozza az említett szabadnapokat?
62. kérdés Napi pihenőidő - a kiadás szabályai
A heti munkaidőm 40 óra úgy, hogy napi 10 órát dolgozom hetente négy alkalommal. Nemrég a késő esti órákra beosztott munkavállaló rosszul lett, és engem rendelt vissza a főnököm az aznapi 10 órás munka után, este 10 óra és éjfél között. A munkáltató ugyan kifizette a túlórát, de másnap reggel 9 órakor újra munkába kellett állnom. Tudomásom szerint legalább napi 11 óra egybefüggő pihenőidőre vagyok jogosult, így a munkáltató jogellenesen rendelte el a másnap reggel 9 órás munkakezdést. Helyes-e az álláspontom, ha igen, mit követelhetek a munkáltatótól?
Kapcsolódó tárgyszavak:
63. kérdés Borravaló - levonható a munkabérből?
Pincérként dolgozom egy étteremben, ahol a vendégektől több alkalommal kapok borravalót. A munkáltatóm minden zárás alkalmával számon kéri a kapott összegeket, és azt levonja a havi béremből, mondván, hogy azt a vendégektől már megkaptam. Tényleg levonható a munkabéremből a borravaló?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
64. kérdés Szakszervezeti jelöltállítás az üt.-választáson - a munkáltatói jogsértés következményei
A munkáltató nem biztosította szakszervezetünk jelöltállítási jogát az elmúlt üzemi tanácsi választáson, bár a munkavállalók között nagy támogatottsággal rendelkezünk. Ennek következtében érdemben nem tudtunk részt venni a kollektív szerződés megkötésében. Tudjuk érvényteleníteni valahogy a kollektív szerződést?
65. kérdés Tanulmányi szerződés - a munkakörhöz szükséges képesítés megszerzésére
Egyik munkavállalónkkal a munkaszerződése megkötésével egyidejűleg - a munkaviszony létesítésének feltételeként - tanulmányi szerződést is kötöttünk, figyelemmel arra, hogy nem rendelkezett olyan számítógépes ismeretekkel, amelyek szükségesek lettek volna a munkakörébe tartozó feladatok elvégzéséhez. A szerződésben rögzítettük, hogy a féléves tanfolyam költségeit a munkáltató viseli, a munkavállaló pedig vállalta, hogy a tanulmányok befejezését követően egy évig fenntartja cégünknél a munkaviszonyát. Ehhez képest a tanfolyam befejezését követő hónapban benyújtotta a rendes felmondását, ezért fizetési felszólítással követeltük tőle a támogatás visszafizetését. Ő arra hivatkozva tagadja meg a támogatás visszafizetését, hogy valójában a munkáltató kényszerítette a képzésben való részvételre, ezért a tanulmányi szerződés érvénytelen. Helytálló a munkavállaló álláspontja?
66. kérdés Idénymunka - helyettesítésre?
Azt tervezzük, hogy a nyári szabadságolások alatt távol lévő munkavállalóink helyettesítésére idénymunkásokat alkalmazunk. Milyen jogi lehetőségeink vannak?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
67. kérdés Átöltözés - munkaidőn belül vagy kívül?
Egy kereskedelmi cég vagyunk, a munkakezdés előtt és végezte után átöltöznek a dolgozók. Az átöltözési idő munkaidő-e vagy sem? Kb. 15-15 percről van szó.
68. kérdés Rendes felmondás - a keresőképtelenség időtartama alatt I.
Az egyik munkavállalótól rendes felmondás keretében kívántunk megválni. A felmondás átadására reggel került sor, ő hazament, és másnap elment orvoshoz, aki előző nappal (a felmondás napja) táppénzre vette. Most arra hivatkozik a munkavállaló, hogy felmondási tilalom alatt nem szüntethetem meg a munkaviszonyát, perrel fenyegetőzik. Kérdésem: a rendes felmondásunk tényleg tilalomba ütközik-e ebben az esetben?
69. kérdés Rendes felmondás - a keresőképtelen betegség időtartama alatt II.
Különböző szervezeti átalakítások folytán több egység összevonására került sor, amelynek következtében azt rebesgették, hogy az én munkaköröm is megszűnik. A múlt hónapban munkaidő alatt a főnököm engedélye alapján gyógyszerfelírás céljából felkerestem a háziorvosomat, aki - tekintettel egy kisebb vírusos fertőzésre - e napon betegállományba is vett. Ezt követően visszatértem munkahelyemre, ahol még aznap a főnököm közölte velem a rendes felmondást. Az irodájában - mivel a felmondási idő kérdésében közöttünk vita támadt - a felmondásról szóló iratot nem vettem át, s kértem annak kijavítását. Ezt követően - tekintettel a betegségemre - hazamentem, s egy hétig otthon lábadoztam. Természetesen a betegségemről már aznap értesítettem a főnökömet. Betegállományom ideje alatt azonban postai úton kézhez kaptam a felmondási idő tekintetében kijavított rendes felmondást. Ha jól tudom, a munkáltató nem mondhatja fel a munkaviszonyt betegszabadság alatt. Tehetek-e valamit vagy bele kell nyugodnom a felmondásba?
70. kérdés Szabadság kiadása - elhalaszthatja-e a munkáltató?
A GYET-en lévő munkavállalónk vissza kíván térni hozzánk heti 20 órában - a gyermeknevelési támogatás továbbfolyósítása mellett. A távolléte alatt felgyülemlett szabadságot már kiszámoltuk, de nagy szükségünk van a munkájára, ezért a tetemes mértékű szabadságát nem tudjuk most kiadni. Lehetőség van-e arra, hogy későbbi időben és ne egyszerre adjuk ki az őt megillető elmaradt szabadságokat? Természetesen a munkavégzés megkezdésében megegyeztünk, és az anyuka nem követeli a szabadságok mostani kiadását.
Kapcsolódó tárgyszavak:
71. kérdés Munkaközi szünet - utólag nem dolgoztatható le
A munkáltatóm kéthavi munkaidőkeretben foglalkoztatja a dolgozóit, 5/2 munkarendben. A dolgozók napi munkaideje reggel 6 órától 14 óra 5 percig tart, ebből 30 perc a munkaközi szünet, amelyet a munkáltató nem fizet ki, és ledolgoztatja minden hónapban 1 szombaton (sima bérért), mert a napi 8 óra munkaidő nincsen meg. Szerintem szabálytalan ez az eljárás, mivel a munkaközi szünetet nem gyűjtheti össze, és utólag nem dolgoztathatja le a munkáltató. A heti 2 pihenőnapja sem lesz így meg a dolgozóknak. A munkavállalókat a változásról írásban nem értesítette a munkáltató, hanem tényként közölte, hogy 2008. május 1-jétől bevezeti a fent említetteket.
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
72. kérdés Határozott idő lejárta és a terhesség
Határozott időre alkalmazott munkavállalónk a múlt hónapban bejelentette, hogy terhes. Ezzel egyidejűleg felhívtuk a figyelmét arra, hogy a munkaszerződése csak augusztus 31-éig szól, így ebben az időpontban a terhességétől függetlenül meg fog szűnni a munkaviszonya. Erre reagálva kifejtette, hogy szerinte nem szűnhet meg a munkaviszony, mivel a terhes munkavállalók védelmet élveznek. Szerintünk ez nem következik a törvényből. Önök szerint kinek van igaza? Nem szeretnénk jogszerűtlenül eljárni, el kívánjuk kerülni a pereskedést.
73. kérdés Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás - kölcsönözhető-e Magyarországra a román állampolgárságú munkavállaló?
Erdélyben bejegyzett, munkaerő-kölcsönzéssel is foglalkozó cég vagyunk. Kérdésünk az lenne, hogy kölcsönözhetünk-e román állampolgárságú munkavállalókat magyarországi foglalkoztatóhoz? Ha igen, szükséges-e a munkavégzésükhöz munkavállalási engedély beszerzése?
74. kérdés "GYES-ről visszatérő munkavállaló" esete a munkaszerződés módosításával
GYES-en lévő anyuka vagyok. Kisfiam születését követően több mint egy évig otthon maradtam, és azt gondoltam, hogy még maradok, ameddig csak lehet, de most úgy alakultak a dolgok, hogy mielőbb szeretnék dolgozni. Amikor a munkahelyemen jeleztem a visszatérésemet, a személyzetis kolléganő arról tájékoztatott, hogy a cégen belüli gyakorlat most az, hogy a GYES-ről visszatérőket úgy veszik vissza, hogy gyermekük hároméves koráig határozott idejű munkaszerződést kötnek velük úgy, hogy mögöttesen a már meglévő határozatlan idejű munkaviszonyuk is fennmarad. Amikor ez a határozott idejű munkaviszony lejár, csak akkor térnek vissza a régi határozatlan idejű munkaszerződéshez. A felajánlott határozott idejű munkaszerződés alapján kevesebb lenne a fizetésem annál, mint amennyit a határozatlan idejű munkaszerződés szerint kaptam. Megcsinálhatja-e ezt a munkáltató? Köteles vagyok-e ebbe belemenni?
75. kérdés Baleset - utasítással ellentétes magatartás miatt
Egyik munkavállalónk balesetet szenvedett, mivel önként belekezdett egy munkába, és erre segítségként más munkavállalókat is rávett. Tette ezt annak ellenére, hogy kifejezetten azt az utasítást kapták, várják meg a műszakvezetőt, és addig ne csináljanak semmit. Most kártérítési igénnyel lépett fel; lehet-e alapja a követelésének? Ha igen, mit kell kifizetnünk?
76. kérdés Előrehozott öregségi nyugdíj - a megszüntetés jogcíme és a jubileumi jutalomra való jogosultság közalkalmazotti jogviszonyban
Egyik közalkalmazottunk 2008. február 2-án töltötte be az 57. életévét. Ezen időpontig 41 év 72 nap szolgálati idővel rendelkezik, amelyből 2008. VII. 5-én 35 év közalkalmazotti jogviszony. A közalkalmazott munkáltatójának szóban jelezte, hogy 2008. VII. 31-ig kíván csak dolgozni, mivel 2008. VIII. 1-jétől előrehozott öregségi nyugdíjat fog igényelni. Kérdéseink: - -Köteles-e a munkáltató a közalkalmazott jogviszonyát a fentiek alapján felmentéssel megszüntetni, ha ezt a közalkalmazott kéri? Mikor minősül a közalkalmazott nyugdíjasnak a jubileumi jutalom kifizetése szempontjából? - -Ha a munkáltató a közalkalmazott kérésére nem szünteti meg felmentéssel a jogviszonyt, de a jogviszony közös megegyezéshez történő megszüntetéséhez hozzájárulna 2008. VII. 31-i időponttal, akkor jár-e a közalkalmazottnak a 40 éves jubileumi jutalom? - -Feltétel-e a 35 éves közalkalmazotti jogviszony alapján járó 40 éves jubileumi jutalom kifizetéséhez az, hogy a közalkalmazott jogviszonya felmentéssel szűnjön meg?
77. kérdés Köztisztviselő részmunkaidőben - az idegennyelv-tudási pótlék mértéke
Létszámleépítés miatt több köztisztviselőt kellett elküldenünk. Azért, hogy csökkentsük az elbocsátások számát, felmértük, hogy lenne lehetőség pár hely erejéig a részmunkaidőben történő foglalkoztatásra, amelyet az eddig teljes munkaidőben dolgozó, elbocsátásra kerülő köztisztviselőknek szeretnénk felajánlani. Mivel a költségek csökkentése a cél, kérdésem, hogy a nyelvvizsgával rendelkező köztisztviselők esetében, ha vállalják a részmunkaidős munkavégzést, jár-e nyelvvizsgapótlék, és ha igen, akkor milyen mértékben?
78. kérdés Vasárnapi munkavégzés - a vasárnapi és a műszakpótlék fizetésének feltételei
Júniustól a cég 12 órás munkarendet vezet be a karbantartás területén, szombat-vasárnapi munkavégzéssel is. A munkaidő reggel 6-tól 18 óráig és 18 órától másnap reggel 6 óráig tart. Melyik időpontban kezdődő és végződő műszakokra kellene fizetnünk a vasárnapi munkavégzéshez kapcsolódó 50 százalékos pótlékot? Mi úgy gondoljuk, hogy fizetjük a vasárnap 6-tól 18 óráig tartó műszakra, és fizetjük a vasárnap este 18-tól hétfő reggel 06 óráig tartó műszakra.
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére