Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

22 találat a megadott munkaidő-kedvezmény tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Üzemi tanács tagjainak munkaidő-kedvezménye

Kérdés: Cégünknek több telephelye van. Központi üzemi tanács alakult nálunk, akiknek a tagjaival rendszeresen konzultálunk. A központi üzemi tanács tagjai különböző munkaidő-beosztásokban dolgoznak, így sűrűn előfordul, hogy az egyiküknek a pihenőnapjára esik a konzultáció. Ebben az esetben a konzultáció időtartamát miként kell elszámolni? A munkaidő-kedvezmény szabályait kell ezekre az esetekre alkalmazni?
Részlet a válaszból: […]A munkaidő-kedvezmény tartamára távolléti díj jár [Mt. 260. § (1)-(2) bek.]. Az üzemi tanácsban való részvétel önkéntes, mindez a választhatósági jog megnyilvánulása. Ebből következően az üzemi tanácsi feladatok ellátását is önkéntesen vállalja a munkavállaló. Annak érdekében, hogy a feladatellátás terheit ne kizárólag a munkavállalónak kelljen viselnie, a törvény a fizetett munkaidő-kedvezmény intézményével biztosítja, hogy az üzemi tanácsi feladatokat ne csak a szabadidejében kelljen ellátnia. A munkaidő-kedvezmény ugyanakkor jellegénél fogva a munkavállalót nem a szabadidejében (pl. pihenőnapján) illeti meg, hanem a beosztás szerinti munkaidejében - azaz a munkaidejében mentesül az üzemi tanácsi feladatok ellátásának időtartamára a rendelkezésre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3484

2. találat: Munkavégzési kötelezettség alól mentesített szakszervezeti tisztviselő munkaviszonya

Kérdés: Társaságunknál nemrégen alakult szakszervezet, és az elnöke (aki maga is munkavállalónk) azzal fordult az ügyvezetéshez, hogy a tagok utáni munkaidő-kedvezményt egyedül fogja igénybe venni. Ennek viszont az az eredménye, hogy a munkavállaló teljes mértékben mentesül a munkavégzés alól, és többet nem fog dolgozni (legalábbis ilyen taglétszám mellett). Ez lehetséges?
Részlet a válaszból: […]következtében a munkavállaló a munkaviszonyból származó legfontosabb kötelezettségei, a rendelkezésre állás és a munkavégzés teljesítése alól teljesen mentesül, mivel azzal a munkaviszony a funkcióját veszíti el.A szakszervezeti tisztségviselői státusz alapvetően független a munkaviszonytól, mivel az a civil szervezetben betöltött tisztség, ami önkéntességen, az egyesülési jogon alapul. Éppen ezért álláspontunk szerint a szakszervezetben betöltött tisztség viselését és a munkaviszonyból eredő kötelezettségek teljesítését egymástól függetlenül kell(ene) kezelni, és bár a munkajogi szabály célja az, hogy segítse a munkahelyi érdekvédelem hatékony működését, de az végeredményben nem eredményezheti azt, hogy a munkaviszony tartalmilag kiüresedjen. Ha ugyanis kizárólag az érdekvédelmi tevékenység maradna fenn, akkor végeredményben a munkáltató finanszírozná a szakszervezet tisztségviselőjét azért, hogy az e tisztségéből eredő kötelezettségeit a szakszervezet felé el tudja látni, ugyanakkor a munkáltató felé semmilyen szerződéses kötelezettségét nem kellene[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3307

3. találat: Tanulmányi költségek köre

Kérdés: Milyen további költséget írhat bele a munkáltató a tanulmányi szerződésbe a tanfolyami díjon felül (pl. útiköltség, szállásdíj, a tanfolyam alatt járó munkabér)?
Részlet a válaszból: […]nyújt. A támogatás mibenlétének meghatározása a felek szabad szerződéses akaratán múlik azzal, hogy nem köthető szerződés munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján járó kedvezmény biztosítására. Általában a munkáltatói támogatás fizetett munkaidő-kedvezményből, a tanulmányok
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3188

4. találat: Munkavédelmi képviselő munkaidő-kedvezménye

Kérdés: Segítségüket kérném abban, hogy ha engem egy gimnáziumban munkavédelmi képviselőnek választottak (20 főnél több munkavállalót foglalkoztat), akkor jár-e nekem a havi 10%-os mértékű munkaidő-kedvezmény? Tehát a tanároknál ez órakedvezményben valósul meg, az én értelmezésem szerint. Az igazgatóhelyettes azt állítja, hogy csak az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalóknak jár ez a kedvezmény, közalkalmazottaknak nem.
Részlet a válaszból: […]bek. a) pont].Megjegyezzük, az Mvt. immár öt éve nem követi az Mt.-t, ami megszüntette az átlagkereset intézményét.Az Mvt. hatálya kiterjed minden szervezett munkavégzésre, függetlenül attól, hogy az milyen szervezeti vagy tulajdoni formában történik [Mvt. 9. § (1) bek.]. A szervezett munkavégzés fogalmába a közalkalmazotti jogviszony keretében történő munkavégzés is beletartozik [Mvt. 87. § 9. pont], tehát a törvény hatálya erre is kiterjed - azaz közalkalmazottak esetében is jár a munkaidő-kedvezmény a munkavédelmi képviselőnek.Lényeges, hogy a munkaidő-kedvezmény nem azt jelenti, hogy a munkavédelmi képviselőnek automatikusan 10%-kal kevesebbet kell (lehet) dolgoznia, hanem azt, hogy ha a munkavédelmi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3060

5. találat: Közalkalmazotti tanácsi tagok munkaidő-kedvezményének tervezése

Kérdés: Hogyan kell kiadni a pedagógus közalkalmazotti tanácsi tagok munkaidő-kedvezményét? Be kell-e előre tervezni a tantárgyfelosztásba, illetőleg a heti munkaidő-beosztásba, azaz hetente fix időpontban kiadni?
Részlet a válaszból: […]közalkalmazottitanács-tagnak, amelynek időpontja előre nem tervezhető. Például a munkáltatóval való konzultáció idejének meghatározása nem csupán a közalkalmazotti tanács tagjának joga, hanem - a törvényi kereteken belül - a munkáltató is megállapíthatja, mikor megfelelő számára az egyeztetés lefolytatása; illetve egy közalkalmazottitanács-tagok részvételét igénylő konferencia, képzés időpontja a munkaidő-kedvezmény egy-két napra való összevont kiadását teheti szükségessé. Megjegyezzük, a fel nem használt munkaidő-kedvezményt a következő évre átvinni, pénzben megváltani nem lehet. E rendelkezés is a célhoz kötött felhasználást támasztja alá.A 326/2013. Korm. rendelet 18. §-a azt is kimondja, hogy a szakszervezetek tisztségviselőit, továbbá a közalkalmazotti tanács tagjait és elnökét megillető munkaidő-kedvezményt a pedagógus kötött munkaidejének terhére kell kiadni oly módon, hogy a munkaidő-kedvezmény 80%-a a neveléssel-oktatással[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2753

6. találat: Közalkalmazotti tanácselnök pedagógus munkaideje

Kérdés: Általános iskolában mesterpedagógus besorolásban dolgozom. Mesterpedagógusként munkaidő-kedvezményre vagyok jogosult, mivel szaktanácsadóként részt veszek a minősítő bizottságok munkájában. Emellett a közalkalmazotti tanács elnöke is vagyok, ezen a címen is megillet munkaidő-kedvezmény. Ebben az esetben mennyi a rám vonatkozó letanítandó heti óraszám?
Részlet a válaszból: […]beosztás szerinti havi munkaideje tizenöt százalékának megfelelő munkaidő-kedvezmény illeti meg. A munkaidő-kedvezmény igénybevételét - előre nem látható, halasztást nem tűrő és rendkívül indokolt esetet kivéve - legalább öt nappal korábban be kell jelenteni. A 326/2013. Korm. rendelet 18. §-a szerint a közalkalmazotti tanács elnökét megillető munkaidő-kedvezményt a pedagógus kötött munkaidejének terhére kell kiadni oly módon, hogy a munkaidő-kedvezmény nyolcvan százaléka a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőre, húsz százaléka a neveléssel-oktatással lekötött idő felső határa feletti kötött munkaidőre essen.Az idézett jogszabályi rendelkezések szerint a kétféle kedvezményt másképpen kell biztosítani. A közalkalmazotti tanácsi elnökség után járó kedvezmény nem csökkenti előre a beosztható neveléssel-oktatással lekötött óraszámot, ez a mesterpedagógus közalkalmazotti tanácselnök esetében is[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2607

7. találat: Központi és vállalati szintű üzemi tanács tagjának munkaidő-kedvezménye

Kérdés: Központi üzemi tanács, illetve vállalati szintű üzemi tanács alakításánál milyen mértékű munkaidő-kedvezmény illeti meg a delegált tagokat havonta?
Részlet a válaszból: […]üzemi tanácsok az elismert vagy a tényleges vállalatcsoportnál vállalatcsoport szintű üzemi tanácsot hozhatnak létre, amelybe legfeljebb 15 fő képviselőt delegálhatnak [Mt. 251. § (1)-(2) bek.]. Az együttműködés szabályait a vállalatcsoporton belül a munkavállalókra vonatkozó döntések meghozatalára jogosult és a vállalatcsoport szintű üzemi tanács állapítja meg. A vállalatcsoport szintű üzemi tanácsra egyebekben az üzemi tanácsra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni [Mt. 251. § (3)-(4) bek.].Sem a jogszabályok, sem a bírói gyakorlat nem rendezi kifejezetten azt a kérdést, hogy ha az üzemi tanács tagja egyben delegált tag is, akkor részére valamennyi (normál és delegált) üzemi tanácsi tagi minősége alapján jár-e munkaidő-kedvezmény, vagy csak a normál üzemi tanácsi tagsága alapján. Álláspontunk szerint, mivel a munkaidő-kedvezmény szabályozására az üzemi tanács működése cím alatt került sor, ezért az idézett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2455

8. találat: Hozzátartozó halála miatti munkaidő-kedvezmény - az igénybevétel időkorlátja

Kérdés: Meddig vehető igénybe a hozzátartozó halálára tekintettel a két munkanap munkaidő-kedvezmény? Jelen esetben egyik munkavállalónk hosszabb ideje táppénzen van, és még marad is egy ideig. Közben elhunyt az édesanyja, akit évek óta gondozott otthon. A táppénze miatt most nem tudja kivenni az édesanyja halála után járó két nap munkából való mentesülést, de a későbbiekben igényt tartana rá egyéb ügyekben (pl. hagyatéki tárgyalásra). Korlátozza-e ezt az Mt.?
Részlet a válaszból: […]adni, a haláleset miatti távollét kiadásának határidejét az Mt. nem szabályozza. A "hozzátartozója halálakor" kifejezés ugyanakkor nem pusztán okot, de időpontot is jelöl, ami arra utal, hogy ez a munkaidő-kedvezmény a halálesettel, temetéssel, annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységek végzésére szolgál. A hagyatéki tárgyalást ugyanakkor általában a halálesetet követően hosszabb idővel tűzik ki. A kérdezett esetben is, amennyiben a munkavállaló nem keresőképtelenség miatti távolléte idejére esett volna a haláleset és a temetés, e célból vette volna igénybe a munkaidő-kedvezményt.Az Mt. 6. §-ának (3) bekezdésében szabályozott általános magatartási követelmény, miszerint a munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni, a munkáltatónak később, például a hagyatéki tárgyaláson való megjelenés céljából is mentesítenie kell a munkavállalót a munkavégzés alól, ha az bemutatja a tárgyalásra szóló idézést. Ugyanakkor az Mt. 55. §-a (1) bekezdésének i) és j) pontja miatti mentesülés jogcíme is alkalmazható,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2227
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Tanulmányi szerződés - a munkáltató által biztosított támogatás jellege

Kérdés: Több munkavállalónk jelezte, hogy képezni szeretné magát, és érdeklődött, hogy ebben munkáltatóként tudnánk-e segítséget nyújtani nekik. Cégünk jelenleg nem engedheti meg, hogy anyagilag támogassa a munkavállalókat, de arra gondoltunk, hogy a képzések idejére fizetett szabadságot biztosítanánk, ahogy a vizsgára és a felkészülésre is, hiszen az nekünk is jó lenne, ha a következő években sokkal képzettebb munkaerő állna rendelkezésünkre. Ilyen feltételekkel köthetünk tanulmányi szerződést a munkavállalókkal?
Részlet a válaszból: […]biztosítása is. Az Mt. egyetlen megszorítást tartalmaz a támogatás tekintetében. Nem köthető tanulmányi szerződés a munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján járó kedvezmények biztosítására [Mt. 229. § (2) bek.].Az Mt. a régi Mt.-hez képest eltérően kezeli az ún. tanulmányi szabadságot. Míg a régi Mt. hatálya alatt az iskolai rendszerű képzésben részt vevő munkavállaló részére a munkáltató köteles volt a tanulmányok folytatásához szükséges szabadidőt biztosítani [115. § (1) bek.], és az is pontosan rögzítésre került, hogy ennek ki kellett terjednie a kötelező iskolai foglalkozás és szakmai gyakorlat időtartamára [115. § (2) bek.], emellett vizsgánként - ha egy vizsganapon a munkavállalónak több vizsgatárgyból kell vizsgáznia, vizsgatárgyanként -, a vizsga napját is beszámítva, négy munkanap szabadidőre [115. § (3) bek.], illetve a diplomamunka (szak- és évfolyamdolgozat) készítéséhez tíz munkanap szabadidőre [115. § (4) bek.]. A nem iskolai rendszerű képzésben részt vevő munkavállalónak tanulmányi munkaidő-kedvezmény csak abban az esetben járt, ha azt munkaviszonyra vonatkozó szabály elrendelte, vagy tanulmányi szerződés megállapította [Mt. 115. § (5) bek.]. Tehát a régi Mt. hatálya alatt a fent nevezett támogatások nem képezhették a munkáltató által biztosított támogatás tárgyát. Ugyanakkor az Mt. hatálybalépésével ezek a tanulmányi munkaidő-kedvezmények[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2155

10. találat: Munkaidőkeret és egyenlőtlen munkaidő-beosztás

Kérdés: Általában az egyenlőtlen munkaidő-beosztásra javasolják a munkaidőkeretet, esetleg az elszámolási időszakot. A törvényben úgy szerepel, hogy ezt maximum csak négy hónapra lehet alkalmazni, némely kivétellel hat, esetleg kollektív szerződéssel 12 hónapra. Nem világos számomra, hogy ha ez csak négy hónapra alkalmazható, akkor mit tegyen az év további részében vagy akár több éven keresztül egy éttermet üzemeltető cég? Összességében az alkalmazottak nem érik el a 176 órát, de még a 168-at sem a ledolgozott órák tekintetében, viszont napi szinten több mint 8 órát dolgoznak, esetlegesen 2-3 napig, majd megint 2-3 napig egyáltalán nem dolgoznak, a beosztástól függően. Esetleg valamit félreértettem, és a négy hónap mindig újra megújítható, vagyis akár egy éven belül az egész évben megengedett a munkaidőkeretes foglalkoztatás?
Részlet a válaszból: […]jelenti, hogy mi az a leghosszabb időszak, amelynek tartama alatt a heti munkaidőre vonatkozó szabályokat átlagosan be kell tartani. A munkáltató egyoldalúan legfeljebb négyhavi, illetve legfeljebb tizenhat heti munkaidőkeretet határozhat meg. Legfeljebb hathavi, illetve legfeljebb huszonhat heti munkaidőkeret a megszakítás nélküli, a több műszakos, valamint az idényjellegű tevékenység keretében és a készenléti jellegű, továbbá az Mt. 135. §-ának (4) bekezdésében meghatározott munkakörben foglalkoztatott munkavállaló esetében írható elő. Végül, a munkaidőkeret tartama kollektív szerződés rendelkezése szerint legfeljebb tizenkét hónap vagy ötvenkét hét lehet, ha ezt technikai vagy munkaszervezési okok indokolják.Ezek az időtartamok egy adott munkaidőkeret hosszára vonatkoznak. Annak nincs akadálya, hogy az adott munkaidőkeret lejárta után a munkáltató egy újabb munkaidőkeretet rendeljen el. Az is lehetséges, hogy az egymást követő munkaidőkeretek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. június 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1995
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 22 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést