Szakszervezeti munkaidő-kedvezmény nyilvántartása

Kérdés: A munkáltatónak nyilván kell tartani a jelenléti íven, ha a munkavállaló szakszervezeti munkaidő-kedvezmény miatt nem dolgozik?
Részlet a válaszából: […] ...munkavállalót szakszervezeti érdekképviseleti tevékenységének ellátása érdekében munkaidő-kedvezmény illeti meg, amely tartamára távolléti díj jár. Anaptári évenként, a tárgyév végéig igénybe vehető összes munkaidő-kedvezmény a munkáltatóval munkaviszonyban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Üzemi tanács tagjainak munkaidő-kedvezménye

Kérdés: Cégünknek több telephelye van. Központi üzemi tanács alakult nálunk, akiknek a tagjaival rendszeresen konzultálunk. A központi üzemi tanács tagjai különböző munkaidő-beosztásokban dolgoznak, így sűrűn előfordul, hogy az egyiküknek a pihenőnapjára esik a konzultáció. Ebben az esetben a konzultáció időtartamát miként kell elszámolni? A munkaidő-kedvezmény szabályait kell ezekre az esetekre alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] ...az üzemi tanács elnökét beosztás szerinti havi munkaideje tizenöt, tagját beosztás szerinti havi munkaideje tíz százalékának megfelelő munkaidő-kedvezmény illeti meg. A munkaidő-kedvezmény igénybevételét - előre nem látható, halasztást nem tűrő és rendkívül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 14.

Munkavégzési kötelezettség alól mentesített szakszervezeti tisztviselő munkaviszonya

Kérdés: Társaságunknál nemrégen alakult szakszervezet, és az elnöke (aki maga is munkavállalónk) azzal fordult az ügyvezetéshez, hogy a tagok utáni munkaidő-kedvezményt egyedül fogja igénybe venni. Ennek viszont az az eredménye, hogy a munkavállaló teljes mértékben mentesül a munkavégzés alól, és többet nem fog dolgozni (legalábbis ilyen taglétszám mellett). Ez lehetséges?
Részlet a válaszából: […] ...munkavállalót szakszervezeti érdekképviseleti tevékenységének ellátása érdekében munkaidő-kedvezmény illeti meg, melynek mértéke egy naptári évben (a január 1-jei taglétszám alapján) havonta 1 óra/2 szakszervezeti tag [Mt. 274. § (1)-(2) bek.], és amelyre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 16.

Tanulmányi költségek köre

Kérdés: Milyen további költséget írhat bele a munkáltató a tanulmányi szerződésbe a tanfolyami díjon felül (pl. útiköltség, szállásdíj, a tanfolyam alatt járó munkabér)?
Részlet a válaszából: […] ...szerződés munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján járó kedvezmény biztosítására. Általában a munkáltatói támogatás fizetett munkaidő-kedvezményből, a tanulmányok folytatásával kapcsolatos költségekből (tandíj, tananyagok ára, esetleges utazási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 5.

Munkavédelmi képviselő munkaidő-kedvezménye

Kérdés: Segítségüket kérném abban, hogy ha engem egy gimnáziumban munkavédelmi képviselőnek választottak (20 főnél több munkavállalót foglalkoztat), akkor jár-e nekem a havi 10%-os mértékű munkaidő-kedvezmény? Tehát a tanároknál ez órakedvezményben valósul meg, az én értelmezésem szerint. Az igazgatóhelyettes azt állítja, hogy csak az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalóknak jár ez a kedvezmény, közalkalmazottaknak nem.
Részlet a válaszából: […] ...hogy a munkavédelmi képviselő a jogait gyakorolhassa, különösen a feladatai elvégzéséhez szükséges, átlagkeresettel fizetett munkaidő-kedvezményt, amely a munkavédelmi képviselő, a testület tagja esetében a havi munkaideje legalább tíz százaléka [Mvt. 75....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 25.

Közalkalmazotti tanácsi tagok munkaidő-kedvezményének tervezése

Kérdés: Hogyan kell kiadni a pedagógus közalkalmazotti tanácsi tagok munkaidő-kedvezményét? Be kell-e előre tervezni a tantárgyfelosztásba, illetőleg a heti munkaidő-beosztásba, azaz hetente fix időpontban kiadni?
Részlet a válaszából: […] ...közalkalmazotti tanács tagjait az Mt. alapján megillető munkaidő-kedvezmények kiadására vonatkozóan az Mt. kimondja: "A munkaidő-kedvezmény igénybevételét - előre nem látható, halasztást nem tűrő és rendkívül indokolt esetet kivéve - legalább öt nappal korábban be...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 10.

Közalkalmazotti tanácselnök pedagógus munkaideje

Kérdés: Általános iskolában mesterpedagógus besorolásban dolgozom. Mesterpedagógusként munkaidő-kedvezményre vagyok jogosult, mivel szaktanácsadóként részt veszek a minősítő bizottságok munkájában. Emellett a közalkalmazotti tanács elnöke is vagyok, ezen a címen is megillet munkaidő-kedvezmény. Ebben az esetben mennyi a rám vonatkozó letanítandó heti óraszám?
Részlet a válaszából: […] ...szaktanácsadókat megillető munkaidő-kedvezményt a 326/2013. Korm. rendelet 17/A. §-a (1) bekezdésének a) pontja konkrétan meghatározza. A szaktanácsadó heti beosztható, neveléssel-oktatással leköthető munkaidejének óraszáma általános iskolában dolgozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 2.

Központi és vállalati szintű üzemi tanács tagjának munkaidő-kedvezménye

Kérdés: Központi üzemi tanács, illetve vállalati szintű üzemi tanács alakításánál milyen mértékű munkaidő-kedvezmény illeti meg a delegált tagokat havonta?
Részlet a válaszából: […] ...ellátása érdekében az üzemi tanács elnökét beosztás szerinti havi munkaideje tizenöt, tagját pedig tíz százalékának megfelelő munkaidő-kedvezmény illeti meg [Mt. 260. § (1) bek.]. Az üzemi tanácsok központi üzemi tanácsot hozhatnak létre, amelybe legfeljebb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 23.

Hozzátartozó halála miatti munkaidő-kedvezmény - az igénybevétel időkorlátja

Kérdés: Meddig vehető igénybe a hozzátartozó halálára tekintettel a két munkanap munkaidő-kedvezmény? Jelen esetben egyik munkavállalónk hosszabb ideje táppénzen van, és még marad is egy ideig. Közben elhunyt az édesanyja, akit évek óta gondozott otthon. A táppénze miatt most nem tudja kivenni az édesanyja halála után járó két nap munkából való mentesülést, de a későbbiekben igényt tartana rá egyéb ügyekben (pl. hagyatéki tárgyalásra). Korlátozza-e ezt az Mt.?
Részlet a válaszából: […] ...az Mt. nem szabályozza. A "hozzátartozója halálakor" kifejezés ugyanakkor nem pusztán okot, de időpontot is jelöl, ami arra utal, hogy ez a munkaidő-kedvezmény a halálesettel, temetéssel, annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységek végzésére szolgál. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 23.
Kapcsolódó címkék:    

Tanulmányi szerződés - a munkáltató által biztosított támogatás jellege

Kérdés: Több munkavállalónk jelezte, hogy képezni szeretné magát, és érdeklődött, hogy ebben munkáltatóként tudnánk-e segítséget nyújtani nekik. Cégünk jelenleg nem engedheti meg, hogy anyagilag támogassa a munkavállalókat, de arra gondoltunk, hogy a képzések idejére fizetett szabadságot biztosítanánk, ahogy a vizsgára és a felkészülésre is, hiszen az nekünk is jó lenne, ha a következő években sokkal képzettebb munkaerő állna rendelkezésünkre. Ilyen feltételekkel köthetünk tanulmányi szerződést a munkavállalókkal?
Részlet a válaszából: […] ...tíz munkanap szabadidőre [115. § (4) bek.]. A nem iskolai rendszerű képzésben részt vevő munkavállalónak tanulmányi munkaidő-kedvezmény csak abban az esetben járt, ha azt munkaviszonyra vonatkozó szabály elrendelte, vagy tanulmányi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 15.
1
2
3