Átsorolás időpontja és a szakképesítés megszerzése

Kérdés: Milyen időponttól kell átsorolni azt a kollégát, aki június hónapban szerezte meg a szociális gondozói szakképesítést, ami elő van írva a munkakör betöltéséhez, a bizonyítvány bemutatását követően vagy a megszerzést követő év január 1-jével?
Részlet a válaszából: […] A munkakör ellátásához szükséges és megszerzett szakképzettséget, szakképesítést a megszerzésétől kezdve használja kollégájuk a munkaköre ellátásához, ezért teljességgel indokolt, hogy ez párhuzamosan megjelenjen a munkavégzése ellenértékében is. Az átsorolást ezért...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Óvodapszichológus foglalkoztatása megfelelő végzettség hiányában

Kérdés: Jelentkeztem egy óvodapszichológusi állásra, a pályázatban feltételként egyetemi pszichológusi végzettség szerepelt, amelynek meg is feleltem. Határozatlan időre neveztek ki. Most az óvodavezető talált egy jogszabályt, ami szerint kellett volna egy pluszképzést is előírniuk. Ezért utólag át akarják írni a kinevezést 5 éves határozott idejűre, továbbá kötelezettséget kell vállalnom a 2 éves pedagógusitanácsadó-képzés elvégzésére. Szóban ígérik, hogy minimum 50%-át fizetik a képzésnek. Mit tegyek?
Részlet a válaszából: […] Az Nkt. 3. melléklete szól a nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi és szakképzettségi követelményeiről. Ennek 15. pontja szerint az óvodapszichológusi/iskolapszichológusi munkakör betöltéséhez a következő végzettségek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 23.

Egyenlőtlen munkaidő-beosztás és a munkavállalói késések

Kérdés: Ügyfélszolgálatunkon 2014-től az alábbi munkarendet szeretnénk bevezetni. Hétfőtől csütörtökig 8.00-16.35-ig, 20 perc munkaközi szünettel, ami nem számít bele a munkaidőbe. Pénteken 8.00-15.20-ig, tehát az első négy nap 8 óra 15 perc, pénteken 7 óra lenne a munkaidő mértéke. Szükséges-e munkaidőkeret ehhez a beosztáshoz? Ha a munkavállaló késik, azt utóbb le kellene dolgoznia. Ezt is a munkaidőkereten belül lehet elrendelni?
Részlet a válaszából: […] Ha a munkáltató nem általános munkarendben kívánja alkalmazottait foglalkoztatni, azaz a munkaidőt nemcsak hétköznapokra, hanem a hét minden napjára, vagy az egyes munkanapokra egyenlőtlenül akarja beosztani, munkaidőkeretet vagy elszámolási időszakot kell alkalmaznia [Mt. 97....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 27.

Középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakör díjazása

Kérdés: Ha egy munkakör középfokú iskolai végzettséget igényel, de aki a munkakört betölti, csak 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik (régi dolgozó, aki évekkel ezelőtt lett felvéve, amikor még nem volt elvárás a középfokú végzettség), a minimálbér vagy a garantált bérminimum legyen a fizetendő legalacsonyabb alapbére 2013. január 1-jétől?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a munkavállaló olyan munkakörben végez munkát, ahol jogszabály alapján a munkakör betöltésének feltétele a középfokú iskolai végzettség, jogszabályba ütközés miatt érvénytelen (semmis) a munkaszerződés, ha a munkavállaló csak általános iskolai végzettséggel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 18.

Munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség megváltoztatása

Kérdés: Aláírathat-e egy cég több száz emberrel új munkaköri leírást azzal a céllal, hogy kivegye belőle azt a részt, hogy "a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: érettségi", és mindezt annak érdekében, hogy ne kelljen a garantált bérminimumot kifizetnie a munkavállalóknak?
Részlet a válaszából: […]  A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokúszakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantáltbérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2012. január 1-jétől havibéralkalmazása esetén 108 000 forint, hetibér...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 19.

Számítógép-kezelő szakképesítés

Kérdés: Dolgozónk iskolai végzettsége 8 általános osztály. Számítógépes szakmai tanulmányokat folytatott, a Nemzeti Szakképzési Intézet mellett működő szakmai vizsgabizottság előtt szakmai vizsgát tett. A bizonyítványa 33 4641 01 azonosító számú számítógép-kezelő (használó) megnevezésű szakképesítést igazol. A bizonyítvány kiadásának dátuma 2004. július 15. Fent leírtak alapján az a kérdésem, hogy szakképzettségnek számít-e a számítógép-kezelő szakképesítés? Erre a dolgozó megfelelő munkaköri besorolása miatt van szükségünk.
Részlet a válaszából: […]  Az iskolai végzettségen túlmenő, iskolai rendszerű vagyiskolarendszeren kívüli képzésben megszerezhető, állam által elismert, azazmunkakör betöltésére jogosító szakképesítéseket a mindenkori Országos KépzésiJegyzékről szóló rendelet tartalmazza. A hatályos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Tanító fizetési osztályba sorolása

Kérdés: Intézményünkben dolgozó szakvezető tanító, aki szakvezetői pótlékban részesül, a "G" fizetési osztályba van besorolva. Álláspontja szerint őt az "I" fizetési osztályba kéne átsorolnunk, mert pedagógiából egyetemi master képzést végzett. Igénye miatt bírósági eljárást helyezett kilátásba. Jogos-e a munkavállaló átsorolás iránti igénye, vagy helyesen állapítottuk meg a fizetési osztályt számára?
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazott fizetési osztályát (besorolását) azellátandó munkakör betöltésére előírt, annak a legmagasabb iskolaivégzettségnek, illetve szakképesítésnek, szakképzettségnek, doktori címnek,tudományos fokozatnak alapján kell meghatározni, amellyel a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 16.

Közalkalmazotti jogviszony - azonnali hatályú felszámolás

Kérdés: Sajnos most észleltük, hogy az intézményünknél foglalkoztatott közalkalmazottak egy része nem rendelkezik a munkaköre ellátásához előírt, 257/2000. Korm. rendeletben foglalt szakképesítéssel, illetve szakképzettséggel. Mit tehetünk ilyen esetben?
Részlet a válaszából: […] A 257/2000. Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében aközalkalmazottak által betölthető egyes munkakörök megnevezését és fizetésiosztályba sorolásuk feltételeit a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Haa közalkalmazott nem rendelkezik az előírt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 19.

Garantált bérminimum - 50 éves kor felett

Kérdés: Az 50 év feletti munkaerőnek szüksége van-e szakképesítésre abban a munkakörben, ahol dolgozik, vagy neki szakképzettség nélkül is az emelt minimálbér jár? Értelmezésünk szerint csak attól, hogy valaki 50 éves elmúlt, még nem garantált a magasabb összegű munkabér!
Részlet a válaszából: […] A kérdés nem pontos. Először is, életkortól függetlenülminden munkavállalónak rendelkeznie kell a munkaköre ellátásához szükségesszakképesítéssel. Ehhez képest járulékos kérdés a munkabér kérdése: a legalábbközépfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 18.

Tanulmányi szerződés - a munkakörhöz szükséges képesítés megszerzésére

Kérdés: Egyik munkavállalónkkal a munkaszerződése megkötésével egyidejűleg - a munkaviszony létesítésének feltételeként - tanulmányi szerződést is kötöttünk, figyelemmel arra, hogy nem rendelkezett olyan számítógépes ismeretekkel, amelyek szükségesek lettek volna a munkakörébe tartozó feladatok elvégzéséhez. A szerződésben rögzítettük, hogy a féléves tanfolyam költségeit a munkáltató viseli, a munkavállaló pedig vállalta, hogy a tanulmányok befejezését követően egy évig fenntartja cégünknél a munkaviszonyát. Ehhez képest a tanfolyam befejezését követő hónapban benyújtotta a rendes felmondását, ezért fizetési felszólítással követeltük tőle a támogatás visszafizetését. Ő arra hivatkozva tagadja meg a támogatás visszafizetését, hogy valójában a munkáltató kényszerítette a képzésben való részvételre, ezért a tanulmányi szerződés érvénytelen. Helytálló a munkavállaló álláspontja?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 103. §-ának (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy amunkavállaló - munkabérének és költségeinek megtérítése mellett - köteles amunkáltató által kijelölt tanfolyamon részt venni, az előírt vizsgákat letenni,kivéve ha ez személyi vagy családi körülményeire...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 21.