Pedagógiai asszisztens munkakörhöz szükséges szakképesítés

Kérdés:

A 401/2023. Korm. rendelet szerint pedagógiai asszisztens munkakör oktatási-nevelési intézményben "középfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéssel tölthető be". Pontosan milyen szakképesítés szükséges ehhez a munkakörhöz az iskolában, illetve az óvodában 2024. januártól? Aki eddig is ebben a munkakörben volt foglalkoztatva középfokú végzettséggel, be kell-e iskolázni januártól? Ha valaki nem pedagógus, de felsőfokú végzettsége van (pl. biológus), alkalmazható-e pedagógiai asszisztensként, esetleg iskolában biológia tantárgy tanítására óraadóként? Ha igen, hogy kell kiszámolni az órabérét (januártól)?

Részlet a válaszából: […] A pedagógiai asszisztens a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő (NOKS) munkakörök közé tartozik. Az e munkakörök betöltéséhez szükséges pontos képzettségi feltételeket – ellentétben a pedagógus-munkakörökkel – sem a jelenleg még (2023. december 31-ig) hatályos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Átsorolás időpontja és a szakképesítés megszerzése

Kérdés: Milyen időponttól kell átsorolni azt a kollégát, aki június hónapban szerezte meg a szociális gondozói szakképesítést, ami elő van írva a munkakör betöltéséhez, a bizonyítvány bemutatását követően vagy a megszerzést követő év január 1-jével?
Részlet a válaszából: […] A munkakör ellátásához szükséges és megszerzett szakképzettséget, szakképesítést a megszerzésétől kezdve használja kollégájuk a munkaköre ellátásához, ezért teljességgel indokolt, hogy ez párhuzamosan megjelenjen a munkavégzése ellenértékében is. Az átsorolást ezért...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Szociális segítő besorolása – nincs felmentés a képzettségi követelmény alól

Kérdés: Óvodai iskolai szociális segítő munkakörbe új dolgozót vettünk fel, aki az alábbi végzettségekkel rendelkezik: főiskolai szintű művelődésszervező (2003), szakirányú továbbképzési oklevél szakvizsgázott pedagógus (2005), andragógia mesterképzési szak (2011). A 15/1998. NM rendelet 2. számú melléklete II. részének I. Alapellátások 1/a pontja írja le az óvodai és iskolai szociális segítő munkakörhöz szükséges szakképesítéseket, mely értelmében az alábbi végzettségek elfogadottak a munkakör betöltéséhez: felsőfokú szociális szakképzettség, iskolai szociális munkás, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus vagy család- és gyermekvédelem szakos pedagógus. Ezek hiányában gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, pszicho-pedagógus, okleveles emberierőforrás-tanácsadó, mentálhigiénés, óvodapedagógus, tanító vagy gyógypedagógus szakképzettség fogadható el. Ezt az előírást figyelembe véve, az érintett a szükséges szakképzettséggel nem rendelkezik, ezért is végzi el az iskolai szociális munkás szakirányú továbbképzési szakot. Addig is melyik fizetési osztályba kell besorolnunk a fenti végzettségei alapján? El kell fogadjuk az andragógia egyetemi végzettségét (mely az iskolai szociális munka képzésének feltétele)? Vagy a főiskolai végzettséget kell hogy elfogadjuk, és ha megszerzi a szakirányú továbbképzési szakot (iskolai szociális munkás szak), akkor a G fizetési osztályba kell sorolnunk?
Részlet a válaszából: […] A munkakör betöltésének feltételével nem rendelkező személy csak akkor alkalmazható, ha erre valamely sajátos kivételes szabály lehetőséget ad. A Kjt. 61. §-ának (4) bekezdése szerint végrehajtási rendelet rendelkezhet a képesítési feltételek alóli felmentésről, de...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 27.

Munkakör betöltése végzettség nélkül

Kérdés: Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírásokat az 1/2000. SzCsM rendelet tartalmazza, amelynek 6. §-a (5) bekezdésének alapján egyúttal arra is lehetőség van, hogy bizonyos feltételek mellett a munkáltató legfeljebb öt évre átmeneti mentesítést adjon a képesítési előírások alól. Ugyanakkor a besorolásra a 257/2000. Korm. rendelet vonatkozik. Ha egy adott munkakör ez utóbbi rendelet alapján "F"-be sorolandó, az alacsonyabb szintű jogszabály alapján lehetőség van-e főiskolai végzettséggel nem rendelkező személy alkalmazására? Ha igen, hogyan kell besorolni, "F" kategóriába, vagy abba az alacsonyabb kategóriába, amelynek megfelelő szintű végzettséggel rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] A munkakörhöz szükséges képesítési előírások alóli mentesítést a Kjt. teszi lehetővé. E törvény 61. §-ának (4) bekezdése az egyes ágazatok végrehajtási rendeleteiben a munkakörhöz szükséges képesítési előírások alóli mentesítés előírására biztosít...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 21.

Óvodapszichológus foglalkoztatása megfelelő végzettség hiányában

Kérdés: Jelentkeztem egy óvodapszichológusi állásra, a pályázatban feltételként egyetemi pszichológusi végzettség szerepelt, amelynek meg is feleltem. Határozatlan időre neveztek ki. Most az óvodavezető talált egy jogszabályt, ami szerint kellett volna egy pluszképzést is előírniuk. Ezért utólag át akarják írni a kinevezést 5 éves határozott idejűre, továbbá kötelezettséget kell vállalnom a 2 éves pedagógusitanácsadó-képzés elvégzésére. Szóban ígérik, hogy minimum 50%-át fizetik a képzésnek. Mit tegyek?
Részlet a válaszából: […] Az Nkt. 3. melléklete szól a nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi és szakképzettségi követelményeiről. Ennek 15. pontja szerint az óvodapszichológusi/iskolapszichológusi munkakör betöltéséhez a következő végzettségek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 23.

Egyenlőtlen munkaidő-beosztás és a munkavállalói késések

Kérdés: Ügyfélszolgálatunkon 2014-től az alábbi munkarendet szeretnénk bevezetni. Hétfőtől csütörtökig 8.00-16.35-ig, 20 perc munkaközi szünettel, ami nem számít bele a munkaidőbe. Pénteken 8.00-15.20-ig, tehát az első négy nap 8 óra 15 perc, pénteken 7 óra lenne a munkaidő mértéke. Szükséges-e munkaidőkeret ehhez a beosztáshoz? Ha a munkavállaló késik, azt utóbb le kellene dolgoznia. Ezt is a munkaidőkereten belül lehet elrendelni?
Részlet a válaszából: […] Ha a munkáltató nem általános munkarendben kívánja alkalmazottait foglalkoztatni, azaz a munkaidőt nemcsak hétköznapokra, hanem a hét minden napjára, vagy az egyes munkanapokra egyenlőtlenül akarja beosztani, munkaidőkeretet vagy elszámolási időszakot kell alkalmaznia [Mt. 97....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 27.

Középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakör díjazása

Kérdés: Ha egy munkakör középfokú iskolai végzettséget igényel, de aki a munkakört betölti, csak 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik (régi dolgozó, aki évekkel ezelőtt lett felvéve, amikor még nem volt elvárás a középfokú végzettség), a minimálbér vagy a garantált bérminimum legyen a fizetendő legalacsonyabb alapbére 2013. január 1-jétől?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a munkavállaló olyan munkakörben végez munkát, ahol jogszabály alapján a munkakör betöltésének feltétele a középfokú iskolai végzettség, jogszabályba ütközés miatt érvénytelen (semmis) a munkaszerződés, ha a munkavállaló csak általános iskolai végzettséggel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 18.

Munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség megváltoztatása

Kérdés: Aláírathat-e egy cég több száz emberrel új munkaköri leírást azzal a céllal, hogy kivegye belőle azt a részt, hogy "a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: érettségi", és mindezt annak érdekében, hogy ne kelljen a garantált bérminimumot kifizetnie a munkavállalóknak?
Részlet a válaszából: […]  A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokúszakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantáltbérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2012. január 1-jétől havibéralkalmazása esetén 108 000 forint, hetibér...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 19.

Számítógép-kezelő szakképesítés

Kérdés: Dolgozónk iskolai végzettsége 8 általános osztály. Számítógépes szakmai tanulmányokat folytatott, a Nemzeti Szakképzési Intézet mellett működő szakmai vizsgabizottság előtt szakmai vizsgát tett. A bizonyítványa 33 4641 01 azonosító számú számítógép-kezelő (használó) megnevezésű szakképesítést igazol. A bizonyítvány kiadásának dátuma 2004. július 15. Fent leírtak alapján az a kérdésem, hogy szakképzettségnek számít-e a számítógép-kezelő szakképesítés? Erre a dolgozó megfelelő munkaköri besorolása miatt van szükségünk.
Részlet a válaszából: […]  Az iskolai végzettségen túlmenő, iskolai rendszerű vagyiskolarendszeren kívüli képzésben megszerezhető, állam által elismert, azazmunkakör betöltésére jogosító szakképesítéseket a mindenkori Országos KépzésiJegyzékről szóló rendelet tartalmazza. A hatályos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Tanító fizetési osztályba sorolása

Kérdés: Intézményünkben dolgozó szakvezető tanító, aki szakvezetői pótlékban részesül, a "G" fizetési osztályba van besorolva. Álláspontja szerint őt az "I" fizetési osztályba kéne átsorolnunk, mert pedagógiából egyetemi master képzést végzett. Igénye miatt bírósági eljárást helyezett kilátásba. Jogos-e a munkavállaló átsorolás iránti igénye, vagy helyesen állapítottuk meg a fizetési osztályt számára?
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazott fizetési osztályát (besorolását) azellátandó munkakör betöltésére előírt, annak a legmagasabb iskolaivégzettségnek, illetve szakképesítésnek, szakképzettségnek, doktori címnek,tudományos fokozatnak alapján kell meghatározni, amellyel a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 16.
1
2