Változó munkahely - magasabb bérrel

Kérdés: Annak ellenére, hogy a változó munkahely fogalma megszűnt, nálunk a munkavállalók még e szó tényleges jelentése alapján vannak besorolva egy úgynevezett TP-kategóriába. Aki változó munkavégzés szerint van besorolva, kb. 15.000 Ft-tal többet kap havonta. Erre tekintettel - véleményem szerint - a munkavédelmi megbízott átsorolását is el kéne végezni, mert ő a munkaviszonyára tekintettel lett megválasztva, és ő is mehet, megy a telephelyekre, illetve a munkavégzések helyére.
Részlet a válaszából: […] ...így a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról, az egészség megóvására, illetőleg a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésére tett intézkedések végrehajtásáról, valamint a munkavállalóknak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Munkabaleset kötetlen munkarendben

Kérdés: Munkavállalónk kötetlen munkarendben dolgozik. Ez azt jelenti, hogy különösebb megkötések nélkül saját maga dönti el, hogy mikor jön be a munkahelyre. Elég változatos időpontokban lehet vele találkozni, akár hétköznap, akár hétvégén éjszaka is, rendszertelenül. Az egyik szombati nap - állítása szerint - délután bejött, és estefelé, távozáskor a félhomályban megbotlott az irodában lévő belső lépcsőn, és elesett. Elmondása szerint üldögélt ott egy darabig, amíg ki nem tisztult a feje, majd lement segítséget kérni. Az nem vitatott, hogy aznap délután bent volt, mivel 17:30-ig volt levelezése, és az sem, hogy valahol, valamikor elesett, mivel a földszinten működő bár irodájába bekopogott éjjel 11 óra körül, és ott hívták hozzá a mentőt. Most azonban azt állítja, hogy a baleset munkabaleset volt, és kártérítést kér. Jogosan?
Részlet a válaszából: […] ...szombaton délután munkát kíván végezni, és akár éjjel 11-ig is dolgozhatott. Ha pedig ez munkaidőben történt a munkahelyén, balesete munkabaleset lesz, és a munkáltatót kártérítési felelősség terhelheti, ami alól nehezen tudja kimenteni magát. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 18.

Külföldi baleset - a kivizsgálására illetékes hatóság

Kérdés: Magyar székhelyű munkáltató magyar jog alapján foglalkoztatott munkavállalót kiküldött Németországba tartós kiküldetésbe dolgozni. Ott baleset érte, amit a német Kriminalpolizei kötelezően kivizsgált. A hazai hatóságnál is bejelentésre került a baleset. A német hatóság illetékes volt a balesetet kivizsgálni? Miért nem fogadják el Magyarországon a vizsgálat megállapításait? Egyáltalán illetékes-e a kivizsgálásra a magyar munkavédelmi hatóság?
Részlet a válaszából: […] ...a magyar jog szerint hatásköre van. Ebből következően előfordulhat, hogy mindkét tagállam hatósága ellenőrzést folytat le ugyanazon munkabalesettel kapcsolatban, aminek alapvetően más-más szabályok megtartása a tárgya; a pontos hatáskörökről azonban csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 4.

Munkahelyi balesettel kapcsolatos munkáltatói kötelezettségek

Kérdés: Csonkolásos munkahelyi baleset ért, a munkáltatónál azonban nem vettek fel jegyzőkönyvet, mentőt se hívtak, és nem tájékoztattak arról sem, hogy mi a teendőm. Milyen jogaim vannak, mit tehetnék?
Részlet a válaszából: […] ...a leírtakból arra lehet következtetni, hogy a munkáltató több jogszabályi rendelkezést is megsértett. Az alábbiakban elsőként a munkabalesettel kapcsolatos munkavédelmi szabályokat tekintjük át. Munkabaleset, ami a munkavállalót a szervezett munkavégzés során...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 19.

Özvegyi nyugdíj és kártérítés

Kérdés: A férjem a munkaidő letelte után hóügyeletben volt. Minek minősül ez az idő? Sajnos a hazafelé történt balesetét nem minősítették munkahelyi, illetve úti balesetnek, ezért csak egy évig kaptam özvegyi nyugdíjat. Helyesen jártak el?
Részlet a válaszából: […] ...valószínűleg egyik feltétel sem állt fenn.Kártérítési járadékra a munkáltatótól a férje halála miatt akkor lenne jogosult, ha olyan munkabaleset - a munkavégzéssel összefüggő baleset - történt volna, amellyel kapcsolatosan a munkáltató nem tudta kimenteni magát. Azaz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 19.

Üzemi baleset elbírálása

Kérdés: Mennyi időt vesz igénybe a munkahelyi baleset igazolása? 2016 januárjában rakodás közben baleset ért, eltört az egyik térdem, a mai napig kezelésekre járok. Se táppénzt, se fizetést nem kapok, 2016. március 31-gyel megszüntették a munkaviszonyomat is.
Részlet a válaszából: […] ...baleset megtörténtét a munkáltatónak munkabaleseti vagy - ha a baleset nem minősült munkabalesetnek - üzemi baleseti jegyzőkönyvben kell rögzítenie [217/1997. Korm. rendelet 43. § (1)-(2) bek.]. A munkáltatónak minden bejelentett, illetve tudomására jutott balesetről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 29.

Baleset csoportépítő tréningről hazafelé - a munkáltató felelősségének kérdései

Kérdés: A cég csoportépítő tréninget tartott a Balaton mellett. Visszautazáskor az egyik kocsi és a benne ülő dolgozók súlyos balesetet szenvedtek. Ez munkahelyi balesetnek tekinthető-e?
Részlet a válaszából: […] ...a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta [Mt. 166. § (2) bek.].Munkavédelmi szempontból az a baleset minősül munkabalesetnek (és így azt kell bejelenteni, kivizsgálni), amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 8.

Kárigény érvényesítése munkabaleset okán

Kérdés: Kiküldetésben dolgoztam magyar húsipari területen működő vállalkozásnál külföldön. Más által okozott munkahelyi balesetet szenvedtem. Baleseti jegyzőkönyvet nem készítettek Németországban. Hazaküldtek Magyarországra ingyenes orvosi ellátás és táppénzre vétel miatt. Két nap múlva a munkáltatóm megszüntette a munkaviszonyomat, amiről csak két hónap múlva tájékoztatott. Azon idő alatt a táppénz folyósítását megszüntették, mivel a munkaviszonyom, biztosítási jogviszonyom megszűnt. Mit tehetek?
Részlet a válaszából: […] ...a balesetből eredő egyéb kárai megtérítésére vonatkozóan is.Megjegyezzük, hogy a kérdésben írtak alapján balesete feltehetően munkabaleset volt, amelyet a munkáltatónak ki kellett volna vizsgálni (Mvt. 64. §), és ami alapján feltehetően baleseti táppénzre [Ebtv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 23.

Munkabaleset valótlan bejelentésének következményei

Kérdés: Abban az esetben, ha a munkavállaló valótlanul jelent be egy üzemi balesetet, mi a munkáltató jogszerű eljárása?
Részlet a válaszából: […] ...a munkáltatóhoz vagy a munkavédelmi hatósághoz történt-e; illetve az sem, hogy a valótlan bejelentés ténylegesen egy meg nem történt munkabalesetre vonatkozik, vagy valótlan körülmények előadására. Mindezen részletek ismerete hiányában a munkáltató eljárását...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 21.

Munkabaleset utasítás megszegésével

Kérdés: Egyik műszakvezetőnk saját elhatározásából belekezdett egy munkafeladatba, bár határozott utasítást kapott, hogy várja meg a technológiai vezetőt, aki ellenőrzi a gépet, és megmondja, el lehet-e kezdeni a munkát. A műszakvezető a hozzá beosztott két kollégát is munkába állította. A munkavégzéshez használt gép meghibásodott, a feldolgozni kívánt anyagot szétforgácsolta, ami szétszóródva sérüléseket okozott a dolgozóknak. Ilyen esetben felelős-e a munkáltató a személyeket ért károkért?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárt. A munkáltató felelőssége objektív, és nem függ a kár­okozó magatartás vétkességétől. A felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogya) a kárt az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 22.
1
2
3