Keresés eredménye

24 találat a megadott üzemitanács-választás tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Üzemitanácsi-választás eredményének megsemmisítése
Kérdés: Ha az üzemi tanácsi választásokon szabálytalanságok történtek, akkor hogyan lehet azt bizonyítani, hogy ezek a szabálytalanságok ténylegesen befolyásolták a választás eredményét?
Részlet a válaszból: […]kifejtette, hogy az üzemi tanács választásával összefüggő nemperes eljárásban a kérelmezők érdekében áll annak bizonyítása, hogy a választási eljárás szabályait megsértették, a törvény azonban ennek megállapításához a választás eredményének megsemmisítését jogkövetkezményként csak akkor fűzi, ha a kérelemben megtörtént annak valószínűsítése, hogy az eljárási szabály megsértése a választás eredményét befolyásolta. Míg a bizonyítás esetén a meggyőzésnek a bizonyosság fokát el kell érnie, a valószínűsítés esetén az állított tény vagy körülmény fennálltát csupán hihetővé[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3086
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Távmunkások szavazása üzemitanács-választáson
Kérdés: Munkavállalóink egy része távmunkában dolgozik, és ritkán jönnek be a központba. Annak érdekében, hogy az üzemi tanács választása érvényes (és eredményes) legyen, felmerült a postai úton történő szavazás lehetősége. Megoldható ez a jogszabályi keretek között?
Részlet a válaszból: […]tartalmaz szabályokat, azt a választási bizottság határozhatja meg. Nincs akadálya annak, hogy a választás több formában bonyolódjon, hogy a munkavállalók egy része a "hagyományos" formában, szavazóhelyiségben adja le voksait, míg mások postai úton.A postai szavazás során is biztosítani kell azonban a választás alapvető szabályait;[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2888
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3. találat: Munkavédelmi képviselő választásának kötelezettsége
Kérdés: Úgy tudom, hogy 2016. július 8-tól változott a munkavédelmi képviselők választására vonatkozó szabályozás, és már 20 fős létszámtól kötelező megválasztani. Mi történik akkor, ha nem választanak a munkavállalók képviselőt, de még csak jelöltet sem állítanak?
Részlet a válaszból: […]a kötelező, hogy a munkavédelmi képviselő választását lebonyolítsa, és ahhoz biztosítsa a feltételeket; de az már nem, hogy mindenáron "megválasztassa" a képviselőt. A választásokra az üzemi tanácsi választásokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni [Mvt. 70/A. § (2) bek.], amely alapján, ha már a jelöltállítási fázis is eredménytelen, akkor a jelöltállítási időszakot meg kell hosszabbítani, de legfeljebb 15 nappal [Mt. 242. § (4) bek.]. Ha a jelöltállítás eredményes, de a választás eredménytelen/érvénytelen, és az emiatt megismételt választás is érvénytelen, akkor legkorábban egy év elteltével[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2756
4. találat: Kölcsönzött munkavállalók az üzemi tanács választásánál
Kérdés: A munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalóinkat figyelembe kell-e vennünk az üzemi tanácsi választáson, az üzemi tanács taglétszámának meghatározása során, illetve a szavazásra, tisztség betöltésére jogosult személyek körében?
Részlet a válaszból: […]munkáltatónál munkaviszonyban álló munkavállalók létszámán alapul. Tekintettel arra, hogy a kölcsönzött munkavállaló és a kölcsönvevő között nincs munkaviszony, és a kölcsönvevő a kölcsönzött munkavállalókkal szemben a törvény erejénél fogva nem minősül munkáltatónak a kollektív jogok gyakorlása vonatkozásában [Mt. 218. § (4) bek.], ezért a kölcsönzött munkavállalókat az üzemi tanács megalakításánál nem kell figyelembe venni.Üzemi tanácstaggá az a cselekvőképes munkavállaló választható, aki - az újonnan alakult munkáltatót kivéve[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2694
5. találat: Üzemi tanács elnökének lemondása
Kérdés: Üzemi tanácsunk elnöke lemondott tisztségéről és üzemi tanácsi tagságáról is. Ilyen esetben hány napon belül kell megválasztani az új elnököt? Alkalmazható a megalakulásnál irányadó 15 nap? A póttag behívását az új elnök megválasztása előtt, vagy majd az után kell megtenni?
Részlet a válaszból: […]amely szerint az üzemi tanács a megválasztását követő tizenöt napon belül összeül, első ülésén - tagjai közül - elnököt választ [Mt. 259. § (1) bek.].Az üzemi tanács tagja megbízatásának megszűnése esetén, az üzemi tanácsba a megszerzett szavazatok számának megfelelő sorrendben póttagot kell behívni (Mt. 257. §). A póttag behívására vonatkozóan ugyancsak nincs törvényi határidő, így azt lehetőség szerint minél[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2270
6. találat: Üzemitanács-választás kezdeményezése - ha változik a munkáltató személye
Kérdés: A 90-es évek óta fennálló munkáltatónál üzemi tanács, valamint választási bizottság mindenkori létrejöttének hiányában az átvevő munkáltató eleget tesz a kötelezettségének azzal, ha felhívja a munkavállalók figyelmét arra vonatkozóan, hogy az üzemi tanács létrehozásának feltételei fennállnak, és ehhez igény esetén biztosítja a tárgyi feltételeket? Amennyiben az erre vonatkozó felhívást helyben szokásos módon közli, és a választási bizottság megalakulásáról tájékoztatást nem kap, a figyelemfelhívásra való esetleges kötelezettségének a munkáltató teljes mértékben eleget tett?
Részlet a válaszból: […]tanácsi választásokhoz szükséges választási bizottság [Mt. 240. § (1) bek.] létrehozását, de nem is akadályozhatja azt. Amennyiben a munkavállalók kezdeményezik az üzemi tanács (megbízott) megválasztását, és ennek érdekében adatokat kérnek a munkáltatótól a statisztikai létszámra vonatkozóan, azt köteles részükre a munkáltató megadni, illetve az üzemi tanácsi választások lebonyolításához szükséges feltételeket biztosítani.Ha a munkáltató[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2168
7. találat: 2010-ben választott üzemi tanács mandátuma
Kérdés: Egy gazdasági társaságnál 2010 novemberében 3 évre választották meg az üzemi tanácsot, melynek megbízatása 2013 novemberében lejár. Munkavédelmi képviselő is van társaságunknál, akinek megbízatása már lejárt. A régi Mt. 211. §-ának (1) bekezdése viszont tartalmazott egy átmeneti szabályt, miszerint a 2011. augusztus 1. előtti 3 éven belül megválasztott üzemi tanácsok (üzemi megbízottak) megbízatása a munkavédelmi képviselő választására meghatározott következő időpontig tart. Jogilag mi a helyes: ha az üzemi tanácsi választást 2013 novemberében tartjuk meg, és itt 5 évre választjuk meg az üzemi tanács tagjait, vagy ha a 2010-ben 3 évre megválasztott üzemi tanács tagjainak a megbízatása a jogszabály erejénél fogva meghosszabbodik 5 évre, és csak 2015 novemberében kell az üzemi tanács tagjait megválasztanunk? Figyelemmel kell-e lennünk továbbá az üzemi tanács választása során a munkavédelmi képviselő megbízatásának kezdő és záró időpontjára?
Részlet a válaszból: […][régi Mt. 211. § (1)-(2) bek., Módtv. 126. § (1)-(2) bek.]. A 2011. július 26-án hatályos szabályozás szerint a munkavédelmi képviselőt 4 évre kellett választani [Mvt. 70/A. § (3) bek.].A fentiek alapján a 2010-ben választott üzemi tanács megbízatása addig tart, amíg a 2011. július 27-én megbízatását töltő munkavédelmi képviselő megbízatása szólt; a leírtak szerint tehát az üzemi tanács megbízatása már megszűnt, és új üzemi tanácsot kellett volna választani. Mivel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. június 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1670
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
8. találat: Munkavédelmi képviselő és üzemi tanács választása
Kérdés: A régi Mt. 211. §-ának (1) bekezdése tartalmazott egy átmeneti szabályt, miszerint a 2011. augusztus 1. előtti 3 éven belül megválasztott üzemi tanácsok (üzemi megbízottak) megbízatása a munkavédelmi képviselő választására - a munkavédelemről szóló törvény által meghatározott - következő időpontig tart. Ez a szabály biztosította, hogy az üzemi tanács és a munkavédelmi képviselő választására összehangolt időpontban kerülhessen sor. 2008 májusában választottunk üzemi tanácsot, novemberben pedig munkavédelmi képviselőt. E szabály alapján csak 2013 decemberében kellene lebonyolítanunk mindkét választást, ám e rendelkezést nem találom sem az új Mt.-ben, sem az Mth.-ban. Ez azt jelentené, hogy mégis külön-külön kell választást tartanunk?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. január 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1521
9. találat: Üzemi tanács választása az új Mt. alapján
Kérdés: 2010-ben volt üzemi tanácsi választásunk, ismételt választást követően lett csak érvényes, tehát 2012-ben lejárna a mandátumunk a régi Mt. szerint. Közben 2011 novemberében volt először nálunk munkavédelmiképviselő-választás, amely érvényes lett. Az új Mt. alapján most hogyan tudjuk összehangolni a választásokat, mikor kellene üzemi tanácsi választást tartanunk? Ha ismételt választás lesz megint csak érvényes, annak az üzemi tanácsnak meddig fog élni a mandátuma?
Részlet a válaszból: […]mondja ki az Mt. szintén 2011. augusztus 1-jén hatályba lépett rendelkezése, hogy a 2011. augusztus 1-jét követően első alkalommal új üzemi tanácsot (üzemi megbízottat) a 2011. augusztus 1-jén működő munkavédelmi képviselőnek a munkavédelemről szóló törvénynek a 2011. augusztus 1-jét megelőző időpontban hatályos szabályai szerinti megbízatásának lejártáig, de legkésőbb 2015. augusztus 1-jéig kell megválasztani [Mt. 211. § (2) bek.]. A fenti szabályok alapján 2011 novemberében, a munkavédelmi képvise­lő mandátumának lejártával egyidejűleg megszűnt az üzemi tanács mandátuma is, és az új munkavédelmi képviselő megválasztásával egyidejűleg[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1298
10. találat: Üzemi tanács mandátumának változása
Kérdés: Nyáron módosult az Mt., és a módosítások érintették az üzemi tanács megbízatásának időtartamát is. A jelenleg - és a módosítás előtt - is működő üzemi tanácsok megbízatása hogyan alakul? 5 évre tolódik a megbízásuk időtartama, és ha igen, akkor milyen időponttól kell számítani az 5 évet? Mikor kell új üzemi tanácsot választani?
Részlet a válaszból: […]augusztus 1. előtt legfeljebb 3 évvel megválasztott üzemi tanácsok (üzemi megbízottak) megbízatása 5 évig, azaz legfeljebb 2016. augusztus 1-ig tartana. Az Mvt. ugyanakkor 2011. augusztus 1-jével kiegészült egy új szakasszal, amely értelmében 2011. augusztus 1-jét követően első alkalommal új munkavédelmi képviselőt a 2011. augusztus 1-jén működő munkavédelmi képviselőnek az Mvt. 2011. augusztus 1-jét megelőző időpontban hatályos szabályai szerinti megbízatásának lejártáig, de legkésőbb 2015. augusztus 1-jéig kell megválasztani (Mvt. 89. §). A 2011. augusztus 1-jét megelőző időpontban hatályos munkavédelmi szabályok szerint a munkavédelmi képviselőt egyenlő, titkos és közvetlen szavazással négy évre kellett választani azzal, hogy a munkavédelmi képviselők megválasztásának,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. szeptember 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1109
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 24 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés