Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

26 találat a megadott üzemitanács-választás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Üzemitanács-választás - kötelezettség és megsértése szankció nélkül

Kérdés: 200 fő munkavállalót foglalkoztató cég esetén kötelező-e üzemi tanácsot választani? Az Mt. csak lehetőséget biztosít a munkavállalók részére? A vállalatnál egyébként szakszervezet működik, amellyel kollektív szerződést kötött a munkáltató.
Részlet a válaszból: […]kijelentő mód a törvényszövegben kötelezettséget jelent, azaz a munkavállalók kötelesek üzemi tanácsot választani. Ez ugyanakkor az a kötelezettség, aminek a megsértését az Mt. nem szankcionálja. Azaz nem büntethető meg a cégüknél a 200 munkavállaló azért, mert rögtön kihagyják az első mellőzhetetlen lépést, nem hoznak létre választási bizottságot. Ezt a szabályt tekinti a jog ún. lex imperfectának, kötelező rendelkezés jogkövetkezmény nélkül.Az üzemitanács-választás elmulasztásának csupán közvetett jogkövetkezménye van. Üzemi tanács nélkül a munkavállalók nem tudják gyakorolni az Mt.-ben e választott testületnek biztosított jogokat.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4102
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Üzemi tanács választása kis létszámú telephelyek esetén

Kérdés: Ha a 70 főt foglalkoztató munkáltatónak több telephelye, illetve részlege van, és az egyes telephelyek (részlegek) vezetői az üzemi tanács részvételi jogai tekintetében rendelkeznek jogkörrel, de az egyes telephelyek, részlegek létszáma nem éri el a 15 főt, akkor kell vagy sem egyáltalán üzemi tanácsot választani a munkáltatónál?
Részlet a válaszból: […]rendelkezik [Mt. 236. § (1)-(2) bek.]. A szabály értelmezésekor álláspontunk szerint első körben azt kell megvizsgálni, hogy a munkáltatónál - a létszám okán - megválasztható-e egyáltalán üzemi tanács, illetve üzemi megbízott. Amennyiben igen, akkor a következő lépés annak a vizsgálata, hogy van-e olyan önálló telephely, amely saját jogon - a részvételi jogokkal kapcsolatos vezetői jogkör okán - jogosult üzemi tanács vagy üzemi megbízott választására. Ez azonban véleményünk szerint nem vezethet el oda, hogy az üzemi tanács választásában a munkavállalók (vagy azok egyes csoportjai) végül azért nem vehetnek részt, mert a telephelyek "szétdarabolásával" olyan kis létszámú csoportok jönnek létre, amelyek önállóan még csak üzemi megbízottat sem tudnak választani. Ez ugyanis a szabály kiüresedéséhez vezetne, ami nem lehet az értelmezés célja. Ilyen esetben a részvételi jogokkal kapcsolatos vezetői jogkör meglétét eggyel magasabb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3611

3. találat: Üzemitanácsi-választás eredményének megsemmisítése

Kérdés: Ha az üzemi tanácsi választásokon szabálytalanságok történtek, akkor hogyan lehet azt bizonyítani, hogy ezek a szabálytalanságok ténylegesen befolyásolták a választás eredményét?
Részlet a válaszból: […]amely a választás eredményét befolyásolta. E körülményt a kérelemben valószínűsíteni kell [Mt. 249. § (2) bek.].A Kúria egy eseti döntésében kifejtette, hogy az üzemi tanács választásával összefüggő nemperes eljárásban a kérelmezők érdekében áll annak bizonyítása, hogy a választási eljárás szabályait megsértették, a törvény azonban ennek megállapításához a választás eredményének megsemmisítését jogkövetkezményként csak akkor fűzi, ha a kérelemben megtörtént annak valószínűsítése, hogy az eljárási szabály megsértése a választás eredményét befolyásolta. Míg a bizonyítás esetén a meggyőzésnek a bizonyosság fokát el kell érnie, a valószínűsítés esetén az állított tény vagy körülmény fennálltát csupán hihetővé kell tenni. Ebből következően a kérelemmel szemben az a törvényi követelmény, hogy hihetővé tegye, miszerint sérülhetett a választási eredmény. Minthogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3086
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Távmunkások szavazása üzemitanács-választáson

Kérdés: Munkavállalóink egy része távmunkában dolgozik, és ritkán jönnek be a központba. Annak érdekében, hogy az üzemi tanács választása érvényes (és eredményes) legyen, felmerült a postai úton történő szavazás lehetősége. Megoldható ez a jogszabályi keretek között?
Részlet a válaszból: […]és lebonyolításának pontos rendjét. A választás mikéntjére a törvény nem tartalmaz szabályokat, azt a választási bizottság határozhatja meg. Nincs akadálya annak, hogy a választás több formában bonyolódjon, hogy a munkavállalók egy része a "hagyományos" formában, szavazóhelyiségben adja le voksait, míg mások postai úton.A postai szavazás során is biztosítani kell azonban a választás alapvető szabályait; azt, hogy a munkavállaló valóban jogosult legyen szavazni (Mt. 239. §), valamint a választás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2888
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Munkavédelmi képviselő választásának kötelezettsége

Kérdés: Úgy tudom, hogy 2016. július 8-tól változott a munkavédelmi képviselők választására vonatkozó szabályozás, és már 20 fős létszámtól kötelező megválasztani. Mi történik akkor, ha nem választanak a munkavállalók képviselőt, de még csak jelöltet sem állítanak?
Részlet a válaszból: […]tanácskoznia kell az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében [Mvt. 70/A. § (1) bek. a), c) pont].Az idézett szabályok alapján a munkáltatónak csak az a kötelező, hogy a munkavédelmi képviselő választását lebonyolítsa, és ahhoz biztosítsa a feltételeket; de az már nem, hogy mindenáron "megválasztassa" a képviselőt. A választásokra az üzemi tanácsi választásokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni [Mvt. 70/A. § (2) bek.], amely alapján, ha már a jelöltállítási fázis is eredménytelen, akkor a jelöltállítási időszakot meg kell hosszabbítani, de legfeljebb 15 nappal [Mt. 242. § (4) bek.]. Ha a jelöltállítás eredményes, de a választás eredménytelen/érvénytelen, és az emiatt megismételt választás is érvénytelen, akkor legkorábban egy év elteltével lehet új választást tartani [Mt. 247. § (3) bek., 248. § (5) bek.].A jelöltállítási időszak kudarca miatt tehát eleve eljuthatunk oda, hogy a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2756

6. találat: Kölcsönzött munkavállalók az üzemi tanács választásánál

Kérdés: A munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalóinkat figyelembe kell-e vennünk az üzemi tanácsi választáson, az üzemi tanács taglétszámának meghatározása során, illetve a szavazásra, tisztség betöltésére jogosult személyek körében?
Részlet a válaszból: […]hogy a munkavállalók fentiek szerint meghatározott létszáma miként alakul [Mt. 237. § (1) bek.]. Az üzemitanács-választás tehát a munkáltatónál munkaviszonyban álló munkavállalók létszámán alapul. Tekintettel arra, hogy a kölcsönzött munkavállaló és a kölcsönvevő között nincs munkaviszony, és a kölcsönvevő a kölcsönzött munkavállalókkal szemben a törvény erejénél fogva nem minősül munkáltatónak a kollektív jogok gyakorlása vonatkozásában [Mt. 218. § (4) bek.], ezért a kölcsönzött munkavállalókat az üzemi tanács megalakításánál nem kell figyelembe venni.Üzemi tanácstaggá az a cselekvőképes munkavállaló választható, aki - az újonnan alakult munkáltatót kivéve - legalább hat hónapja a munkáltatóval munkaviszonyban áll, és az adott telephelyen dolgozik [Mt. 238. § (1) bek.]. Az üzemi tanács tagjának választására[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2694

7. találat: Üzemi tanács elnökének lemondása

Kérdés: Üzemi tanácsunk elnöke lemondott tisztségéről és üzemi tanácsi tagságáról is. Ilyen esetben hány napon belül kell megválasztani az új elnököt? Alkalmazható a megalakulásnál irányadó 15 nap? A póttag behívását az új elnök megválasztása előtt, vagy majd az után kell megtenni?
Részlet a válaszból: […]Amennyiben erre vonatkozóan az ügyrend nem tartalmaz szabályokat, analógia útján alkalmazható az a szabály, amely szerint az üzemi tanács a megválasztását követő tizenöt napon belül összeül, első ülésén - tagjai közül - elnököt választ [Mt. 259. § (1) bek.].Az üzemi tanács tagja megbízatásának megszűnése esetén, az üzemi tanácsba a megszerzett szavazatok számának megfelelő sorrendben póttagot kell behívni (Mt. 257. §). A póttag behívására vonatkozóan ugyancsak nincs törvényi határidő, így azt lehetőség szerint minél előbb meg kell tenni, ha arról az ügyrend nem rendelkezik. Ha az elnökválasztás és a póttag behívásának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2270

8. találat: Üzemitanács-választás kezdeményezése - ha változik a munkáltató személye

Kérdés: A 90-es évek óta fennálló munkáltatónál üzemi tanács, valamint választási bizottság mindenkori létrejöttének hiányában az átvevő munkáltató eleget tesz a kötelezettségének azzal, ha felhívja a munkavállalók figyelmét arra vonatkozóan, hogy az üzemi tanács létrehozásának feltételei fennállnak, és ehhez igény esetén biztosítja a tárgyi feltételeket? Amennyiben az erre vonatkozó felhívást helyben szokásos módon közli, és a választási bizottság megalakulásáról tájékoztatást nem kap, a figyelemfelhívásra való esetleges kötelezettségének a munkáltató teljes mértékben eleget tett?
Részlet a válaszból: […]§ (1) bek.]. A munkáltatónak nem kötelezettsége kezdeményezni az üzemi tanács megalakulását, vagy az üzemi tanácsi választásokhoz szükséges választási bizottság [Mt. 240. § (1) bek.] létrehozását, de nem is akadályozhatja azt. Amennyiben a munkavállalók kezdeményezik az üzemi tanács (megbízott) megválasztását, és ennek érdekében adatokat kérnek a munkáltatótól a statisztikai létszámra vonatkozóan, azt köteles részükre a munkáltató megadni, illetve az üzemi tanácsi választások lebonyolításához szükséges feltételeket biztosítani.Ha a munkáltató a helyben szokásos módon tájékoztatást tesz közzé arról, hogy az üzemi tanács választásának feltételei fennállnak,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2168

9. találat: 2010-ben választott üzemi tanács mandátuma

Kérdés: Egy gazdasági társaságnál 2010 novemberében 3 évre választották meg az üzemi tanácsot, melynek megbízatása 2013 novemberében lejár. Munkavédelmi képviselő is van társaságunknál, akinek megbízatása már lejárt. A régi Mt. 211. §-ának (1) bekezdése viszont tartalmazott egy átmeneti szabályt, miszerint a 2011. augusztus 1. előtti 3 éven belül megválasztott üzemi tanácsok (üzemi megbízottak) megbízatása a munkavédelmi képviselő választására meghatározott következő időpontig tart. Jogilag mi a helyes: ha az üzemi tanácsi választást 2013 novemberében tartjuk meg, és itt 5 évre választjuk meg az üzemi tanács tagjait, vagy ha a 2010-ben 3 évre megválasztott üzemi tanács tagjainak a megbízatása a jogszabály erejénél fogva meghosszabbodik 5 évre, és csak 2015 novemberében kell az üzemi tanács tagjait megválasztanunk? Figyelemmel kell-e lennünk továbbá az üzemi tanács választása során a munkavédelmi képviselő megbízatásának kezdő és záró időpontjára?
Részlet a válaszból: […]július 26-án hatályos szabályai szerinti megbízatásának lejártáig, de legkésőbb 2015. július 26-áig kell megválasztani [régi Mt. 211. § (1)-(2) bek., Módtv. 126. § (1)-(2) bek.]. A 2011. július 26-án hatályos szabályozás szerint a munkavédelmi képviselőt 4 évre kellett választani [Mvt. 70/A. § (3) bek.].A fentiek alapján a 2010-ben választott üzemi tanács megbízatása addig tart, amíg a 2011. július 27-én megbízatását töltő munkavédelmi képviselő megbízatása szólt; a leírtak szerint tehát az üzemi tanács megbízatása már megszűnt, és új üzemi tanácsot kellett volna választani. Mivel a kérdés szerinti esetben ez nem történt meg, így jelenleg új üzemi tanácsot a hatályban lévő szabályok alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. június 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1670
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Munkavédelmi képviselő és üzemi tanács választása

Kérdés: A régi Mt. 211. §-ának (1) bekezdése tartalmazott egy átmeneti szabályt, miszerint a 2011. augusztus 1. előtti 3 éven belül megválasztott üzemi tanácsok (üzemi megbízottak) megbízatása a munkavédelmi képviselő választására - a munkavédelemről szóló törvény által meghatározott - következő időpontig tart. Ez a szabály biztosította, hogy az üzemi tanács és a munkavédelmi képviselő választására összehangolt időpontban kerülhessen sor. 2008 májusában választottunk üzemi tanácsot, novemberben pedig munkavédelmi képviselőt. E szabály alapján csak 2013 decemberében kellene lebonyolítanunk mindkét választást, ám e rendelkezést nem találom sem az új Mt.-ben, sem az Mth.-ban. Ez azt jelentené, hogy mégis külön-külön kell választást tartanunk?
Részlet a válaszból: […](1) bekezdésében szereplő azon szabály, miszerint az üzemi tanács választásának "be kell várnia" a munkavédelmi képviselő mandátumának lejártát, hogy egyazon időpontban kerülhessen sor mindkét választásra, 2012. július 1-jével valóban hatályon kívül került; az Mth. üzemi tanáccsal kapcsolatos átmeneti szabályokat tartalmazó 13. §-a pedig nem tartalmaz ilyen tartalmú rendelkezést. Ilyen rendelkezés híján tehát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. január 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1521
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 26 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést