Helyettes helyettesítése

Kérdés: Terhes munkavállalónk helyettesítése céljából határozott időre egy másik munkavállalót alkalmaztunk. A minap ez utóbbi munkavállaló arról tájékoztatott minket, hogy ő is állapotos, s mivel veszélyeztetett terhes, nem tud dolgozni, így keresőképtelen állományba kerül. Mivel a munkát valakinek el kell látnia, szintén határozott időre újabb határozott idejű munkaszerződés megkötését tervezzük egy harmadik munkavállalóval. Miképpen fogalmazzuk meg a munkaszerződésben a határozott idejű kikötést: az első vagy a második munkavállaló visszatéréséig szóljon a munkaszerződés? Ha az első munkavállaló helyettesítését tüntetjük fel, s közben visszatér a második, megszűnik-e automatikusan a harmadik munkavállaló határozott idejű munkaviszonya?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 79. § (2) bekezdése szerint a határozott idejűmunkaviszony időtartamát naptárilag, vagy más alkalmas módon kell meghatározni.Amennyiben a munkaszerződés nem pontos dátum vagy időtartam szerint – azaznaptárilag – tartalmazza a munkaviszony időtartamát, a munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 20.

Terhes munkavállaló határozott idejű munkaviszonya

Kérdés: Munkavállalónkat 2009. október 31-ig foglalkoztattuk határozott időre szóló munkaszerződéssel. A munkaviszony lejárta előtt terhes lett, és az orvos 2009. október 20-án táppénzes állományba vette. Minden valószínűség szerint már nem fog dolgozni a szülésig, azt megelőzően pedig megszűnne a határozott idejű munkaviszonya. Van-e továbbfoglalkoztatási kötelezettségünk? Terheli-e fizetési kötelezettség a munkáltatót? Hány nap betegszabadság jár a munkavállalónak? Hány nap szülési szabadságra járó rendes szabadságot kell számításba venni? Milyen ellátásban részesül a kismama?
Részlet a válaszából: […] Ha a felek a munkaviszonyt határozott időre létesítették, ésa munkaszerződésben meghatározott határozott idő lejár (pl. a munkaszerződésbenmeghatározott időtartam eltelik, vagy a naptár szerint meghatározott időpontbekövetkezik), a munkaviszony automatikusan megszűnik, ehhez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 11.

Egyenlő bánásmód – a jogviszony megszüntetésekor

Kérdés: Tavasszal közszolgálati jogviszonyt létesítettem határozott időre, hat hónapos próbaidővel. Miután nyár közepén bejelentettem a kirendeltségvezetőmnek, hogy várandós vagyok, megromlott a munkahelyi légkör, és többé nem kaptam érdemi munkát. Október 1-jétől a próbaidő alatt megszüntették a közszolgálati jogviszonyomat. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy a Ktv. szerint a próbaidő alatt a közszolgálati jogviszonyt indokolás nélkül azonnali hatállyal megszüntetheti a munkáltató, mégis úgy érzem, hogy jogszerűtlenül jártak el velem szemben. Érdemes eljárást kezdeményeznem?
Részlet a válaszából: […] Az egyenlő bánásmód követelményét a magyar jogrendszerbenátfogó jelleggel az Ebktv. szabályozza, amely a közszolgálati jogviszonyravonatkozó, az egyenlő bánásmód követelményével kapcsolatos részletesszabályokat is tartalmazza. Az Ebktv. 8. § l) pontja alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 19.

Várandós munkavállaló felmondási védelme és foglalkoztatása

Kérdés: Megszüntetheti-e a munkáltató a várandós kismama munkaviszonyát rendes felmondással? Foglalkoztatható-e éjszakai műszakban a várandós kismama?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 90. § (1) bekezdésének d) pontja értelmében amunkáltató nem szüntetheti meg a munkavállaló munkaviszonyát rendesfelmondással többek között a terhesség, a szülést követő három hónap, valaminta szülési szabadság időtartama alatt. Az ítélkezési gyakorlat szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 27.

Terhesség elhallgatása munkáltatói rendes felmondás közlésekor

Kérdés: Munkavállalónknak rendes felmondással szüntettük meg a munkaviszonyát, ezt követően – a felmondási idő első napján – bejelentette, hogy a felmondás jogellenes, mivel áldott állapotban van. Arra a kérdésünkre, hogy tudott-e erről aznap, amikor átadtuk a rendes felmondást, igennel válaszolt. Önök szerint valóban jogellenes a felmondás?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 90. § (1) bekezdésének d) pontja értelmében amunkáltató a terhesség időtartama alatt nem szüntetheti meg rendes felmondássala munkavállaló munkaviszonyát, ha ezt mégis megteszi, a rendes felmondásjogellenes lesz. Noha az ítélkezési gyakorlat a terhesség miatti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.

Felmondási tilalom – kezdő időpont a lombikbébiprogramban részt vevőnél

Kérdés: Munkavállalónk bejelentette, hogy lombikbébiprogramban kíván részt venni. Vajon mely időponttól áll fenn a rendes felmondással szembeni védettsége?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 90. § (1) bekezdésének d) pontja szerint nemszüntetheti meg a munkáltató rendes felmondással a munkavállaló munkaviszonyáta külön törvény szerinti emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésidőtartama alatt. Az emberi reprodukcióra irányuló különleges...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.

Határozott idő lejárta és a terhesség

Kérdés: Határozott időre alkalmazott munkavállalónk a múlt hónapban bejelentette, hogy terhes. Ezzel egyidejűleg felhívtuk a figyelmét arra, hogy a munkaszerződése csak augusztus 31-éig szól, így ebben az időpontban a terhességétől függetlenül meg fog szűnni a munkaviszonya. Erre reagálva kifejtette, hogy szerinte nem szűnhet meg a munkaviszony, mivel a terhes munkavállalók védelmet élveznek. Szerintünk ez nem következik a törvényből. Önök szerint kinek van igaza? Nem szeretnénk jogszerűtlenül eljárni, el kívánjuk kerülni a pereskedést.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. élesen megkülönbözteti egymástól a munkaviszonymegszüntetését annak megszűnésétől. A megszüntetés forrása minden esetben amunkaviszony alanyainak egyoldalú vagy kétoldalú akaratnyilatkozata (pl. amunkavállaló, illetve a munkáltató általi rendes felmondás, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 21.