Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A Munkaadó Lapja - 2003/01 (január) tartalom:

Adósarok
Az adózás rendje
Az adótörvények múlt év végi módosításai során az adózás rendjéről szóló előírások is változtak. A törvény-előkészítők céljai között szerepelt az eredményesség, a kiszámíthatóság, valamint az egyszerűsítés. Újraszabályozták az ellenőrzésre, illetve a... tovább
Egy hónap
HÍRVILÁG
Jogszabályfigyelő
Összeállításunkban azokat a lapzártát megelőző hónapban megjelent jogszabályokat ismertetjük, amelyek számot tarthatnak a munkaadók érdeklődésére. tovább
Fórum
Hangsúlyváltás a foglalkoztatásban
A munkaerőpiac szereplői elismerik a foglalkoztatási törvény decemberi módosításának jelentőségét, azonban annak hatását és következményeit eltérően értékelik. A munkaadók véleménye szerint az álláskeresési támogatás bevezetése nyílt beismerése annak, hogy a... tovább
Munkaerő-piaci Alap - 2003
2003-ban - az elfogadott költségvetés szerint - a Munkaerő-piaci Alap (MPA) bevételeinek és kiadásainak összege megegyezik - közel 213 milliárd forintot tesz ki. A foglalkoztatáspolitikai célok megvalósítását, illetve a különböző programok finanszírozását szolgáló... tovább
Támogatott munkavállalók
Az elkövetkezendő évek egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a jelenleg igen alacsonynak tekinthető foglalkoztatási szint némiképp közelítsen az Európai Unió átlagához. A decemberben módosított foglalkoztatási törvényben olyan változásokat fogadott el a parlament, amelyek... tovább
Humánpolitika
Működési bizonyítvány
Kevés munkavállaló él azzal a lehetőséggel, hogy a munkaviszonya megszűnésekor működési bizonyítványt kérjen a munkáltatójától. Az ilyen igény persze viták forrása is lehet. tovább
Új technikák a HR mérésére
A munkaadók számára nemcsak tanácsos, de - a versenyképességi követelmények miatt - immár kötelező is, hogy elemezzék a humánerőforrás-gazdálkodásra fordított pénzeszközök megtérülését. Ehhez különféle szoftverek állnak rendelkezésre, amelyek - az emberi tőkébe... tovább
Monitor
Kihelyezett vállalati tevékenységek
Az outsourcing, a vállalati tevékenységek kihelyezése egyre elfogadottabb gyakorlat a cégek körében. A módszer alkalmazása azon a felismerésen alapszik, hogy az alaptevékenység körén kívül eső vállalati funkciókat - ha azokat másutt jobban és olcsóbban elvégzik - érdemes... tovább
Könyvek
Munkaadók
Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program
A kormány elfogadta a Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programot, amely a korábban jellemző vissza nem térítendő - pályázati úton elnyerhető - támogatási forma mellett a támogatási eszközök széles skáláját, ezek között egy új, hosszú lejáratú hitelkonstrukciót,... tovább
A kisvállalkozói program kritikája
A munkáltatók megelégedéssel nyugtázzák a Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program (SZVF) kidolgozását, azonban annak számos részletét vitatják. Mindenekelőtt kifogásolják, hogy a program nem válik a gazdaságpolitika szerves részévé, hanem csupán - az eddigiek... tovább
Új szabályok a munka világában
Több olyan jogszabály módosítása van folyamatban, amelyek a munkaadók és a munkavállalók viszonyát - az eddigiekhez képest - jelentősen befolyásolhatják. Egyes vélemények szerint ismét a munkavállalók javára változna a Munka Törvénykönyve (Mt.), és nem kedvezne a... tovább
Munkaügy - Munkajog
Határozott idejű munkaviszony
A munkáltatók foglalkoztatási lehetőségeinek minél rugalmasabbá tétele és az alkalmazotti érdekvédelem biztosítása közötti egyensúly megteremtése a fő témája a határozott idejű foglalkoztatással kapcsolatos szabályoknak. tovább
Munkatörvénykönyv- értelmezés
A 2002. évi XIX. törvény számos jogintézményt érintően módosította az Munka Törvénykönyvét (Mt.). Cikkünk a tavaly szeptember 1-jétől hatályos szabályok közül értelmez több, a jogalkalmazás során elemzést igénylő rendelkezést. tovább
Részmunkaidős foglalkoztatás
Felemásan kommentálhatjuk a részmunkaidő terjedésének folyamatát, melynek uniós szintű szabályozási következménye az 1997/81/EK irányelv. Az EU több országában sok megkérdezett úgy válaszolt, hogy csak azért dolgozik részmunkaidőben, mert nincs lehetősége teljes... tovább
A jogharmonizáció irányelvei
A jogalkotók napirendjén szerepel a Munka Törvénykönyve jogharmonizációs célú módosítása. A jogharmonizáció keretében olyan jogszabály-módosításokra, illetve új törvény megalkotására van szükség, mellyel a magyar munkajog megfelel az EU-csatlakozáshoz elengedhetetlen... tovább
Praktikum
Fejlesztésre vár a duális képzés
Néhány évvel ezelőtt még a gyakorlati képzőhelyekből volt kevés, mára viszont - miközben e helyzet rendeződött - a tanulóifjúság létszáma mérséklődött riasztó mértékben. Így számos vállalkozás nem talál tanulni vágyó fiatalokat, s a korábban berendezett műhelyek... tovább
Új feladatok előtt az OFA
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) 2003. évi stratégiája bizonyos szempontból folytatása annak a támogatási koncepciónak, amely tízéves fennállása óta sikeresen működik. A szervezet ugyanakkor új feladatokat is felvállalt annak érdekében, hogy az uniós... tovább
Kizárás a társaságból
A gazdasági társaság tagjainak kezdeti egyetértése utóbb sokszor megbomlik, ám ez nem jár feltétlenül a cég megszüntetésével. Gyakran elég a korábbi összhang helyreállításához, ha a többiekkel szembefordult tagot kizárják a társaságból. A kizárás olykor az egyetlen... tovább
Versenyfutás a munkahelyekért
Miközben napjainkban kiteljesedik a világgazdasági globalizáció, az egyes országok és az egyének közötti különbségek tovább élesednek. Ezért is válik fontos kérdéssé, hogy mely országok lesznek a globalizáció nyertesei és melyek a vesztesei, illetve miképpen erősíthető... tovább
Társadalombiztosítás
Járulékmegállapítás, -bevallás
Járulékok és egészségügyi hozzájárulás
Tb-terhek és járulékalapok
Január 1-jétől több ponton változtak a társadalombiztosítási szabályok. A törvénymódosítás a vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentését szolgáló új szabályok mellett olyan rendelkezéseket is tartalmaz, amelyek részben a jogszabályi környezet változásához,... tovább
Vezércikk
Visszaszámlálás

Keresés

Kérdésfeltevés
A szerkesztőséghez elküldött kérdéseire minden előfizetőnknek 7 napon belül válaszolunk. A kérdés elküldéséhez kérjük, lépjen be előfizetői azonosítóival, vagy válasszon előfizetési ajánlataink közül!
Kérdésfeltevés csak előfizetőink számára biztosított, ha előfizetőnk, kérjük jelentkezzen be, ha nem, válasszon ajánlatunkból.


Figyelmébe ajánljuk

Könnyű fizikai munkát végző munkavállalónak súlyos térdműtétje volt 2020-ban. Visszajött dolgozni, viszont soron kívüli alkalmassági vizsgálatra nem lett elküldve. A munkavégzése során anyagmozgatás közben a már korábban műtött területre csapódott az alkatrésztároló...

Tovább a teljes cikkhez

Jogszerű-e, ha a munkavállalónkkal kötendő, munkaviszony megszüntetéséről rendelkező közös megegyezésben a versenytilalmi megállapodás munkavállaló általi biztosítása érdekében kikötjük, hogy a munkavállaló annak megszegése esetén egy bizonyos összegű kártérítést...

Tovább a teljes cikkhez

Az önkormányzat fenntartásában működő, költségvetési szerv (egészségügyi szolgáltató) intézményvezető (magasabb vezető) főorvosának 2021. január 1-jétől hatályos javadalmazására vonatkozóan az alábbiakat kérdezzük.
1. Az intézményvezető javadalmazása 2021....

Tovább a teljes cikkhez

Az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi intézmény vagyunk. A jogviszony-átalakulás dátuma 2021. március 1. Amennyiben a "nők 40-nel" nyugdíjba menő közalkalmazottunk felmentési ideje 2021. január-február hónapban indul, rá a Kjt. szabályait kell alkalmazni, így a...

Tovább a teljes cikkhez