Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

51 találat a megadott alkalmi munkavállalás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Vasárnapi pótlék és alkalmi munka

Kérdés: A Munkaügyi Levelek 193. számában megjelent 3827. számú kérdésre írt cikkhez szeretnék egy gondolatot fűzni. Álláspontom szerint, ha az Mt. 203. §-a alapján alkalmi foglalkoztatott esetén nem alkalmazható - többek között - a törvény 101. §-a, akkor a 140. §-ban található törvényhelyi hivatkozás sem értelmezhető, azaz az alkalmi foglalkoztatott nem jogosult vasárnapi pótlékra, függetlenül attól, hogy milyen munkakörben kerül sor a foglalkoztatására.
Részlet a válaszból: […]azonban az Mt. esetükben kizárja a 101. § alkalmazását az egyszerűsített foglalkoztatás esetén, a munkáltató lényegében bármilyen esetben beoszthat rendes munkaidőt vasárnapra, nem csak a 101. §-ban felsorolt esetekben. Megítélésünk szerint ugyanakkor az Mt.-ben elválik egymástól a munkaidő vasárnapra való beoszthatóságának és a vasárnapi pótlékra való jogosultság szabályozása.Az Mt. egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó különös szabályai a vasárnapi pótlékra való jogosultságról rendelkező 140. § alkalmazását nem zárják ki, így ebben az esetben megvizsgálandó, mely tevékenység, munkakör vagy ágazat keretében dolgozik a munkavállaló. Ha például kizárólag a több műszakos tevékenység, a készenléti jellegű munkakör vagy a munkáltató kereskedelmi ágazatba való tartozása minősítés állapítható meg, a beosztás szerinti vagy a rendkívüli munkaidőben is jár a vasárnapi pótlék. Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3883

2. találat: Alkalmi munka a fizetés nélküli szabadság tartama alatt

Kérdés: A munkáltató munkavállalója jelenleg fizetés nélküli szabadságon van (GYES-en). A munkáltatónál felmerült többletmunka miatt szüksége lenne kiegészítő munkaerőre. Megteheti-e jogszerűen a munkáltató, hogy a fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalóját (ezen jogviszonya fenntartása mellett) a szükséges napokon alkalmi munkavállalóként foglalkoztatja?
Részlet a válaszból: […]munkaviszony, érvénytelen az ugyanezen felek között létesített második - tipikus vagy bármely más atipikus - munkaviszony is, ez ugyanis az Mt. egyes rendelkezéseinek megkerülését eredményezi, illetve eredményezheti, így például a munkaidő, a rendkívüli munkavégzés vagy a pihenőidő szabályainak kijátszásához vezethet. Semmis ugyanis az a megállapodás, amely munkaviszonyra vonatkozó szabály megkerülésével jött létre [Mt. 27. § (1) bek.]. Ily módon sem a munkáltatónál felmerült többletmunka szükségessége, sem más körülmény nem adhat jogszerű indokot arra, hogy a munkáltató a fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalóját - az eredeti munkaviszonyának fenntartása mellett - egyes napokon alkalmi munkavállalóként foglalkoztassa.Mivel a munkavállaló gyermek gondozása céljából igényelt fizetés nélküli szabadságon van, szükséges felhívni a figyelmet arra is, hogy a gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő személy - ide nem értve a nagyszülőt, az örökbe fogadó szülőt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3869

3. találat: Alkalmi munka - nem köthető keretszerződés

Kérdés: Alkalmi munkában fogunk foglalkoztatni munkavállalókat, de az ötnapos korlát miatt ez nagy adminisztrációt igényel, mivel ötnaponként új munkaszerződést kell kötnünk. Köthetünk-e egy keretszerződést a munkavállalóval, amiben rögzítjük a lényeges elemeket (munkakör, alapbér, munkavégzési hely), és amikor jön dolgozni, akkor már csak szóban állapodunk meg a napok számában, újabb írásos szerződés nem készül, és ez alapján teljesítjük a bejelentést a jogviszonyról?
Részlet a válaszból: […]a munkavállalót foglalkoztatni és munkabért fizetni [Mt. 42. § (2) bek.]. Ebből következően egy szerződés akkor tekinthető munkaszerződésnek, ha ezek a kötelezettségek, amelyek a jogviszonyban a felek fő kötelezettségeiként jelentkeznek, egyértelműen következnek belőle, azok teljesítését a fél követelheti a másik féltől. A kérdés szerinti keretszerződésből a törvény szerinti alapvető kötelezettségek közül egyik sem következik, egyik fél vonatkozásában sem, mivel a teljesítés egyik lényeges eleme, annak időpontja (azaz a szerződés hatálya), nem állapítható meg belőle. A keretszerződés alapján nem világos, hogy a kötelezettségeket milyen időszakban kell teljesíteni. A foglalkoztatás alkalmi jellegére tekintettel pedig - az egyébként nem kizárt - behívásos munkavégzés (Mt. 193. §) sem értelmezhető, mivel a háromnapos előzetes tájékoztatási kötelezettség a legfeljebb ötnapos határozott idejű munkaviszonyban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3662

4. találat: Egyéni vállalkozó foglalkoztatása alkalmi munkában

Kérdés: Az egyéni vállalkozó egy másik egyéni vállalkozónál vállalhat-e alkalmi munkát?
Részlet a válaszból: […]15 naptári napig, egy naptári éven belül pedig összesen legfeljebb 90 naptári napig tarthat (Eftv. 2. § 3. pont). A munkáltató egyéni vállalkozó köteles figyelemmel lenni arra a szabályra is, melynek értelmében az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma - a munkáltatónak a tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hathavi, ha a munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statisztikai létszámát alapul véve - nem haladhatja meg- az Mt. hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy főt,- 1-5 fő közötti munkavállaló foglalkoztatása esetén a 2 főt,- 6-20 fő közötti munkavállaló foglalkoztatása esetén a 4 főt,- 20-nál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám 20 százalékát [Eftv. 1. § (2) bek.].Az alkalmi munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállaló esetében a munkáltató által fizetendő közteher mértéke munkavállalónként a munkaviszony minden naptári[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3148
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Bérpótlékátalány kikötése alkalmi munka esetén

Kérdés: Ha az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó, egy napra szóló munkaszerződésben napi 10 óra munkavégzést kötünk ki, és arra figyelemmel állapítjuk meg a díjazást, akkor kell a munkavállalónak rendkívüli munkavégzésért járó díjazást fizetni a 8 órát meghaladó munkavégzés esetén? Hogyan lehet "fix" összegben megállapodni a munkavállalóval alkalmi munkánál?
Részlet a válaszból: […]kikötése tehát csak ezekben az esetekben érvényes. Amennyiben a munkavállaló nem felel meg a fenti feltételeknek, mégis 10 órát dolgozik egy nap, akkor két órára rendkívüli munkaidőt kell elszámolni, és az annak megfelelő díjazást szükséges részére megfizetni [Mt. 107. § (1) bek. a) pont, 143. § (2) bek.].A felek a rendkívüli munkavégzés bérpótléka vonatkozásában "havi" átalányban is megállapodhatnak. Az ilyen átalányban történő megállapodásnak azonban kellően pontosnak, kifejezettnek kell lennie, és meg kell jelölni azt a bérpótlékot, amely helyébe lép; az általános "munkabér" jogcím ennek nem felel meg. A "havi" átalány pedig a Kúria álláspontja szerint nem is értelmezhető egyszerűsített foglalkoztatás esetén, mivel az egy eseti jellegű munkaviszony,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3084

6. találat: Alkalmi munkavállalót megillető bérpótlék

Kérdés: Alkalmi munkavállaló 18-06-ig 12 órát dolgozik. Kell-e neki 50% pótlékot fizetni, illetve 15% éjszakai pótlékot? És ha 06-18-ig dolgozik, 50% pótlék jár-e neki?
Részlet a válaszból: […][Mt. 203. § (3) bek.], de ilyen esetben is figyelemmel kell lenni arra, hogy a munkáltató csak a munkaszerződés szerinti munkaidőt oszthatja be rendes munkaidőként. Az azt meghaladó mérték rendkívüli munkaidő lesz. Mivel az alkalmi munkára megkötött munkaszerződés legfeljebb 5 egymást követő napra szóló határozott idejű lehet [Efotv. 2. § 3. a) pont], ezért általános teljes munkaidő esetén 40 óra munkaidőt oszthat be a munkáltató.A kérdésre a válasz: önmagában a napi 8 órát meghaladó munkaidő egy nap nem jelent rendkívüli munkavégzést (túlórát), de ha általános teljes munkaidőben a napi átlag 8 órát meghaladja az összes teljesített munkaidő, az már rendkívüli munkaidőnek tekintendő [Mt. 107. § a) pont]. Ezekre a többletórákra jár a rendkívüli munkavégzés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2893

7. találat: Alkalmi munka hat egybefüggő napon

Kérdés: Alkalmi munkásokat foglalkoztatunk, de sajnos többször előfordul, hogy hetente hat napot is dolgoznak. Ilyenkor másik cégre jelentjük be őket, hogy ne lépjük túl a heti öt napot. Milyen megoldás lehet arra, hogy a jelenléti ívet a lehető legprecízebben vezessék a dolgozók, vagy milyen fajta jelenléti ívet használjunk, hogy a hatodik napot ne ugyanarra a jelenléti ívre írják rá? A sok adminisztráció miatt a lehető legegyszerűbb megoldás érdekelne, amibe az ellenőrök sem kötnek bele. Mi a gyakorlat erre a problémára?
Részlet a válaszból: […]alkalmazhatja az Efotv. szerinti kedvezőbb közteherfizetési szabályokat. Ilyenkor a munkaviszony után fizetendő közterhekre az általános szabályok lesznek irányadók, és a munkáltató ezeket a rendelkezéseket a továbbiakban is köteles alkalmazni a jogsértés feltárásának időpontjától annyi ideig, ameddig az egyszerűsített foglalkoztatást jogellenesen alkalmazta [Efotv. 8. § (4) bek.]. A fentiekből eredően arra nincs törvényes lehetőség, hogy a munkáltató alkalmi munka keretében ugyanazt a munkavállalót hat egybefüggő napig alkalmazza.Az időbeli korlát azonban csak az azonos felek közötti munkaviszonyra vonatkozik, annak tehát nincs akadálya, hogy ugyanaz a munkavállaló egybefüggő öt napot meghaladóan dolgozzon alkalmi munkásként, ám különböző munkáltatóknak. Ekkor természetesen a jelenléti ív (munkaidő-nyilvántartás)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2820

8. találat: Alkalmi munkavállaló béréből történő levonás

Kérdés: Alkalmi munkavállaló béréből vonható-e gyerektartás?
Részlet a válaszból: […]munkabérét letiltja, és ilyen módon lefoglalja. A letiltásban a végrehajtó felhívja az adós munkáltatóját, hogy az adós munkabéréből a letiltásban feltüntetett összeget vonja le, és fizesse ki a végrehajtást kérőnek, illetőleg utalja át a végrehajtói letéti vagy más számlára. Tartásdíj fejében akár a munkabér 50%-a is levonható (Vht. 58. és 65. §).A Vht. nem állapít meg a fentiektől eltérő szabályokat alkalmi munkavállalás esetére, tehát elvileg az alkalmi munkavállaló munkáltatóját is terhelik e kötelezettségek, feltéve hogy a végrehajtói felhívást kézhez veszi. A munkaviszony rövidségére tekintettel azonban ez az eljárás valószínűleg nem folytatható le. Ilyenkor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2730

9. találat: Alkalmi munkavállaló halála

Kérdés: Alkalmi munkavállaló halálát hogyan kell bejelenti a NAV-nak?
Részlet a válaszból: […]követő két órán belül, vagyb) ha a bejelentésben foglaltak szerint a foglalkoztatás a bejelentés napját követő napon kezdődött, vagy ha a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozott, a módosítás bejelentésének napján délelőtt 8 óráig van lehetőség. A bejelentést ügyfélkapun vagy az országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül lehet megtenni. A határidő elteltét követően a munkáltató a közteherfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni.A fentiek alapján, ha a munkavállaló a foglalkoztatása első napján halt meg, legkorábban a következő naptól mentesülhet a munkáltató a foglalkoztatás többi bejelentett napjára szóló járulékfizetése alól, de csak abban az esetben, ha a munkaviszony megszűnését[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2729

10. találat: Szabadság számítása egyszerűsített foglalkoztatásban

Kérdés: Egyszerűsített foglalkoztatás keretében, alkalmi munkavállalóként foglalkoztatott részére járó szabadsággal kapcsolatosan kérdezem, hogy jár-e szabadság annak a 45 év feletti alkalmi munkavállalónak, aki éves szinten 90 napot, különböző időpontokkal, 5 naponkénti bejelentéssel van foglalkoztatva?
Részlet a válaszból: […]munka a munkáltató és a munkavállaló között összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony (2. § 3. pont). Ez azt jelenti, hogy az alkalmi munkára létesített munkaviszony legfeljebb öt egybefüggő napig állhat fenn, noha azonos felek között a naptári évben ez többször ismétlődhet (összesen 90 nap erejéig). Ezeket a különböző munkaviszonyokat azonban nem kell egybeszámítani a szabadságra való jogosultság szempontjából. Ezért a munkavállalót csak akkor illeti meg szabadság, ha[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2590
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést