×

32. Munkaügyi Levelek (volt Munkaadói Levelek) / 2010. március 16.
TARTALOM

logo
     
617. kérdés  
Szeretnénk álláskereső személyeket foglalkoztatni egy új, a válság következtében munkahelyüket elvesztett személyek foglalkoztatását célzó támogatás igénylésével. Ezen konstrukció keretében a munkaadó megkapja támogatásként lényegében az álláskeresési járadék összegét. Felmerül a kérdés, hogy az álláskeresőt is megilleti-e elhelyezkedése esetén az álláskeresési járadék egyösszegű kifizetése? Ha igen, milyen mértékben?
618. kérdés  
A cégünknél működő üzemi tanács egyik tagja tartós kiküldetés keretében külföldön fog munkát végezni, előreláthatólag 3 hónapig. Ez érinti az üzemi tanács tagjaként betöltött funkcióját? Be kell, vagy be lehet hívni helyette póttagot?
Kapcsolódó címkék:    
619. kérdés  
A Kjt. 57/B. §-a szerint a magasabb vezetői beosztású, illetve vezető beosztású közalkalmazottat 35, illetve 30 munkanap alapszabadság illeti meg. Helyesen értelmezzük-e, hogy a fizetési fokozat után járó pótszabadságok ezenfelül már nem illetik meg a megbízott vezetőket?
620. kérdés  
Körzetközponti feladatot ellátó önkormányzat vagyunk, és új jegyző kerül kinevezésre nálunk. Kérdésünk, hogy hogyan kell a jegyző illetményét megállapítani, ha körzetközponti önkormányzatról van szó? Jár-e a körzetközponti feladatok ellátásáért külön díjazás?
621. kérdés  
A Kjt. 77/A. § szerint a kinevezett vezető számára a kinevezési jogkör gyakorlója tűzhet ki prémiumfeladatot. Ennek a szabálynak az alkalmazása eléggé nehézkes abban az esetben, ha önkormányzati intézmény vezetőjéről van szó, hiszen ekkor a prémiumfeladatot is a képviselő-testületnek kell kitűznie. Átruházhatja-e a képviselő-testület ezt a jogkört, például a jegyzőre?
622. kérdés  
Egyéni vállalkozó vagyok, szeretném megtudni, hogy a megmaradt közteherjegyeket hol és milyen áron válthatom vissza? Mivel előre nem mindig tudtam pontosan kiszámolni, hogy mennyi bélyegre lesz szükségem, mindig inkább többet vettem, hiszen később úgyis felhasználtam. Most viszont itt az új törvény, és jelenleg nincs szükségem alkalmi munkavállalókra. Félek, hogy megmarad a több tízezer forint összegű bélyeg. A postán közölték, hogy nem tudják visszavenni. Mit tegyek?
623. kérdés  
Január 1-jétől munkavállalásiengedély-mentes annak a harmadik országbeli családtagnak a magyarországi foglalkoztatása, akinek családjából már valakit nálunk foglalkoztatnak? Ha igen, a családtagok mely körére vonatkozik a mentesség?
624. kérdés  
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerint magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a beadási határidő lejártát követő 21 napon belül legalább 3 tagú bizottság hallgatja meg. Ha a bizottság egyáltalán nem hallgatja meg a pályázókat, akkor ez a tény érvényteleníti a pályázatot és a vezetői megbízást? Ha az írásos anyag alapján a meghallgatásnak nincs szakmai relevanciája, akkor is be kell hívni meghallgatásra minden pályázót? Végül, akit nem hívtak be, az jogorvoslatért bírósághoz fordulhat, és megvétóztathatja a megbízás érvényességét?
Kapcsolódó címkék:  
625. kérdés  
Egyéni vállalkozó vagyok, négy alkalmazottam van. Tavaly decemberben, éppen karácsony előtt az egyikük megbotlott az irodában, el­esett, és eltörte a karját; ami miatt most nem tud munkát végezni. A kiesett munkabérét most meg akarja téríttetni velem; azt mondja, az Mt.-ben a munkáltató kárfelelőssége elő van írva ilyen esetekre is. Én viszont úgy tudom, hogy az egyéni vállalkozó tavaly még nem volt felelős az ilyen balesetekért. Kell-e fizetnem vagy sem?
626. kérdés  
Kötelezhetjük-e a közalkalmazottat arra, hogy bejelentse a munkaidőt nem érintő, munkavégzéssel is járó, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység végzésére irányuló jogviszony létesítését?
627. kérdés  
Az elmúlt hetekben többször előfordult, hogy az intenzív havazás és a jelentős mennyiségű csapadék járhatatlanná tette a telephelyünk felé vezető utakat, és a fennakadások miatt alig pár munkavállalónk tudott munkára jelentkezni. Az otthon maradt, illetve a jelentős késéssel beérkező dolgozók bérezésére milyen szabályok irányadóak?
628. kérdés  
Prémiumévek programban foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők a munkavégzési kötelezettség alól kaphatnak-e határozott időre szóló mentesítést (pl. egy évre) abban az esetben, ha a kinevezés munkavégzésre kötelezi őket?
Kapcsolódó címke:
629. kérdés  
Közel két éve foglalkoztat cégünk munkavállalási engedéllyel egy külföldi munkavállalót. A munkavállaló engedélye a közeljövőben fog lejárni. Annak meghosszabbításáról érdeklődnénk abban az esetben, ha cégünk egy másik telephelyén kívánja a munkavállalót foglalkoztatni. Ekkor mik az engedélyezés szabályai?
630. kérdés  
Folyamatban van a költségvetésünk elfogadása, és meg kell állapítanunk a polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők és a jegyző cafeteria-keretösszegét. Kell-e ehhez a képviselő-testület jóváhagyása is? Eltérően kell-e megállapítani a jegyzőt megillető összeget? Kaphat-e a polgármester a cafeteria-rendszerbe tartozó juttatást, ha igen, akkor ki és hogyan határozza meg a juttatások összegét számára?
Kapcsolódó címke:
631. kérdés  
A gazdasági válság miatt jelentős piacokat veszítettünk, és ezért a cég tulajdonosa úgy döntött, hogy végelszámolást kell csinálni, a működést megszünteti. Ilyen esetben mi történik a munkavállalók jogviszonyával? Csoportos létszámcsökkentés lesz, és annak megfelelően kell tájékoztatni őket az üzemi tanácson keresztül?
632. kérdés  
Olyan munkaszerződést szeretnénk kötni a munkavállalókkal, amelyben nem egy konkrét munkaidőmértéket (pl. heti 30 órát) határozunk meg, hanem tulajdonképpen keretmunkaidő-mértéket. A munkavállaló munkaidejének a mértéke heti 20 órától 40 óráig terjedne, a munka mennyiségétől függően. Van erre jogszerűen lehetőségünk?
Kapcsolódó címkék:  
633. kérdés  
A munkavállalóink kezdeményezték, hogy tarthassanak üzemi tanácsi választásokat, és alakíthassanak üzemi tanácsot. A kérdésem az, hogy a törvényben meghatározott szavazólapra vonatkozóan született-e valamilyen szabályozás, és jelenleg mit kell feltüntetni a szavazólapokon?
Kapcsolódó címke:
634. kérdés  
Általános munkarendben dolgozó munkavállalóinkat péntek délután és szombaton továbbképzésre köteleztük. Megilleti-e a munkavállalókat a képzés idejére valamilyen díjazás?
635. kérdés  
A rendezett munkaügyi kapcsolatokat érintő törvények módosításának hatálybalépésével - ismereteink szerint - jelentősen megváltoztak az állami támogatásokból való kizárás szabályai. A törvény hogyan érintette a bejelentés nélküli foglalkoztatás miatt megbírságolt munkáltatók helyzetét? Cégünket ugyanis idén év elején közel félmillió forint bírsággal sújtotta a munkaügyi hatóság. A helyzetünk érdekessége, hogy már korábban pályáztunk egy jelentős összegű állami támogatást ígérő programra, és még a hatóság eljárásának befejezését megelőzően arról értesítettek bennünket, hogy a cégünk érdemes a támogatásra. Jelenleg tehát a kezünkben van a pozitív támogatói döntés, és várjuk, hogy megköthessük a szerződést. Mivel befizettük a bírságot, reméljük nem lesz törvényes korlátja annak, hogy megkapjuk a támogatást. Visszavonható-e jogszerűen a támogatói döntés? Ha igen, biztosítanak-e a jogszabályok egyéni méltányosság gyakorlására lehetőséget, vagy egyéb olyan mentesülési lehetőséget, amely kiutat jelent? Mikor juthatunk ismét állami támogatáshoz?
Kapcsolódó címke:
636. kérdés  
Munkavállalónk fél évre fizetés nélküli szabadságra menne. Az Mt. semmilyen rendelkezést nem tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a munkáltató mikor engedélyezhet fizetés nélküli szabadságot, hiszen csak annak kötelező eseteit határozza meg. Kérjük a Szerkesztőség értelmezését arról, hogy milyen munkajogi szabályok vonatkoznak a nem kötelezően kiadandó fizetés nélküli szabadságra!
Kapcsolódó címke:
637. kérdés  
Több kollégánk felsőfokú végzettséget szerzett, van, akivel még tanulmányi szerződést is kötöttünk. Befejezték főiskolai tanulmányaikat, a II-ből az I. besorolási osztályba szeretnénk őket átsorolni. Az átsoroláshoz kell-e versenyvizsgát tenniük a köztisztviselőknek, ha megvan az ötéves közigazgatási gyakorlatuk?