Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

12 találat a megadott álláskereső foglalkoztatása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Közcélú foglalkoztatott - a hozzájárulás visszakövetelhetősége

Kérdés: Építési vállalkozóként a nyári árvízben károsodott ingatlanok helyreállításában vettünk részt. Utóbb felmerült, hogy az általunk határozott ideig foglalkoztatott személyek közül volt olyan, aki közcélú munka keretében állítólag nem lett volna foglalkoztatható, mert időközben álláskeresési támogatásra szerzett jogosultságot. Erről a munkaszerződés megkötésekor és azt követően a munkaviszony fennállása alatt sem volt tudomásunk. Visszakövetelhe­tik-e az érintett személy(ek) munkabéréhez és járulékaihoz adott önkormányzati hozzájárulást tőlünk?
Részlet a válaszból: […]megjelölésével. A 238/2010. Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése alapján a vállalkozó munkaerőigényét kizárólag annak bejelentésekor közcélú munkára létesített munkaszerződéssel rendelkező személyekkel kell kielégíteni. A Szoctv. 36. § (3) bekezdés c) pontja alapján egyébként közcélú munka keretében azon álláskeresési támogatásra jogosult személy is foglalkoztatható, aki éppen a folyamatban lévő közcélú foglalkoztatásából eredően szerzi meg az álláskeresési támogatásra (álláskeresési járadékra vagy álláskeresési segélyre) való jogosultságot. Ugyanis az Flt. alapján mind az álláskeresési segélyre, mind az álláskeresési járadékra való jogosultságnak az a feltétele, hogy az álláskeresővé válást megelőző négy éven belül legalább meghatározott idejű jogszerző idővel rendelkezzen. Az önkormányzat a 238/2010. Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése alapján megteszi a szükséges intézkedéseket a munkaszerződés megkötése érdekében, valamint a munkaviszony létesítése előtt megállapodást köt a vállalkozóval. E megállapodás tartalmazza többek között a közcélú munkavégzésben már részt vevő és igénybe veendő személyek nevét, szakképzettségét, a részükre folyósított munkabért. Összegezve: a települési önkormányzat, mint a közcélú munka megszervezője, határozza meg azon munkavállalókat, akikkel a vállalkozó közcélú foglalkoztatás céljából munkaviszonyt létesíthet. Felelősség a vállalkozót álláspontunk szerint nem terhelheti olyan körülmény nem tudása (azaz, hogy ki foglalkoztatható közcélú munka keretében) miatt, amelyet egyébként a települési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 897

2. találat: Munkahely - a megfelelőség kérdése?

Kérdés: Egyik vidéki telephelyünkre keresünk hosszabb ideje karbantartót, lehetőség szerint álláskereső, Start kártyás személlyel szeretnénk betölteni az állást. Az illetékes kirendeltség tájékoztatása szerint csak olyan álláskeresőt találtak a nyilvántartásban, aki számára a felajánlott munkahely nem megfelelő. Milyen esetekben utasíthatja vissza az álláskereső a munkahelyre történő kiközvetítését?
Részlet a válaszból: […]megszerezhető képzettségének, vagy az általa utoljára legalább hat hónapig betöltött munkakör, illetőleg az általa utoljára legalább hat hónapig betöltött egyéni vagy társas vállalkozói tevékenység képzettségi szintjének. Egészségi állapota szerint az álláskeresőnek a munka elvégzésére alkalmasnak kell lennie. A munkaügyi központ az álláskeresőt munkaközvetítés előkészítése érdekében szakmai alkalmassági vizsgálatra utalja be, ezen vizsgálat eredményeként nyer az megállapítást, hogy egészségileg alkalmas-e az álláskereső a munkavégzésre. A munkáltató által felajánlott várható keresetnek az álláskeresési járadék összegét, illetőleg - amennyiben az álláskeresési járadék összege a kötelező legkisebb munkabérnél alacsonyabb - a kötelező legkisebb munkabér összegét el kell érnie. A munkahely és a lakóhely közötti napi - tömegközlekedési eszközzel történő - oda-vissza utazás ideje a három órát nem haladhatja meg. Ha az álláskereső 10 éven aluli gyermeket nevelő nő, vagy 10 éven aluli gyermekét egyedül nevelő férfi, a napi oda-vissza utazás időtartama nem haladhatja meg a két[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 864
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Alkalmi foglalkoztatás mellett álláskeresési járadék

Kérdés: Ház körüli és kerti munkára magánszemélyként alkalmazhatok-e havonta 15 napon, naponta legfeljebb 4 órában álláskereső személyt egyszerűsített foglalkoztatás keretében? Mennyi ilyenkor a munkaadó által fizetendő járulékok összege? Az álláskereső jogosult marad-e továbbiakban is az álláskeresési ellátásra?
Részlet a válaszból: […]alapján az Mt. hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltatónál az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb egy fő foglalkoztatható. Az Flt. 58. § (5) bekezdés d) pontja alapján álláskeresőnek minősül az a személy, aki alkalmi foglalkoztatásnak minősülő jogviszonyban áll, és egyéb munkaviszonyban nem áll, valamint egyéb keresőtevékenységet sem folytat. Az Flt. alkalmazásában alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony alatt az Efo.tv. által szabályozott munkát kell érteni. Ha tehát az Efo.tv. által meghatározott időtartamokon (legfeljebb egymást követő öt naptári nap, egy hónapon belül legfeljebb tizenöt napig, egy éven belül legfeljebb kilencven naptári napig) belül folytatja tevékenységét, az az Flt. alkalmazásában is alkalmi munkának tekintendő, és az ilyen tevékenységet folytató személy továbbra is álláskeresőnek minősül. Az Flt. szabályai szerint [28. § (1) bekezdés d) pont, 29. § (1) bekezdés d) pont, 30. § (8) bekezdés] az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony keretében foglalkoztatott álláskereső részére folyósított álláskeresési járadék vagy álláskeresési segély folyósítását sem megszüntetni, sem szüneteltetni nem kell, így az ellátások folyósítása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 823

4. találat: Teljes járulékkedvezmény álláskereső foglalkoztatásához

Kérdés: Felvennénk egy munka nélküli személyt napi 4 órás részmunkaidőben. Milyen feltételekkel és meddig kaphatunk teljes járulékmentességet a munkanélküli foglalkoztatása után?
Részlet a válaszból: […]megkezdése előtti egy évben keresőtevékenységet nem folytatott. Az a személy, akinek jogviszonya (munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, közszolgálati jogviszonya) a foglalkoztatás megkezdését megelőző három hónapon belül csoportos létszámcsökkentésre tekintettel szűnt meg, szintén álláskeresőnek minősül az Fbrtv. alkalmazásában. Teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a munkáltató legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 130 százalékának megfelelő járulékalap után érvényesítheti a kedvezményt. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén ennek időarányos része után jár a kedvezmény, napi 4 órás részmunkaidős munkaviszony esetén legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 65 százalékának megfelelő járulékalap után. A munkaadónak az álláskeresőt legalább napi 4 órában, határozatlan időre szóló munkaszerződés keretében, és legalább két évig kell foglalkoztatnia. Ebből következően a napi 4 órát el nem érő részmunkaidős foglalkoztatás esetén a járulékkedvezmény egyáltalán nem vehető igénybe. A kedvezmény további feltétele, hogy az álláskereső foglalkoztatásával a munkáltatónak növelnie kell az átlagos éves statisztikai létszámát, és e létszámot a foglalkoztatás két évében fenn is kell tartania. Az Fbrtv. 3. § (4) bekezdése alapján a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 706

5. találat: Álláskeresők foglalkoztatása - támogatás mindkét félnek

Kérdés: Szeretnénk álláskereső személyeket foglalkoztatni egy új, a válság következtében munkahelyüket elvesztett személyek foglalkoztatását célzó támogatás igénylésével. Ezen konstrukció keretében a munkaadó megkapja támogatásként lényegében az álláskeresési járadék összegét. Felmerül a kérdés, hogy az álláskeresőt is megilleti-e elhelyezkedése esetén az álláskeresési járadék egyösszegű kifizetése? Ha igen, milyen mértékben?
Részlet a válaszból: […]közvetlenül megelőző álláskeresési járadék alapját képző járulék­alapjához, de nem haladhatja meg a munkába lépéskor hatályos kötelező legkisebb munkabér és járulékainak 60%-át. A munkaadót a 356/2009. Korm. rendelet alapján megillető támogatás mellett ugyanakkor az álláskeresőt is megilleti az Flt. 27. § (8) bekezdése szerinti egyösszegű kifizetés. Ezen rendelkezés alapján az álláskeresési járadékban részesülő személyt - kérelmére - egyösszegű kifizetés illeti meg, ha a járadék folyósítási idejének kimerítését megelőzően határozatlan időtartamú munkaviszonyt létesít, legalább napi négy óra munkaidőben. Az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 617

6. találat: Tanár - alkalmi munkavállalói könyvvel?

Kérdés: Önkormányzati fenntartású iskolánk alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztat heti 4 órában óraadó tanárt, jogszerű-e ez a gyakorlat? Amennyiben nem, milyen jogi keretek között foglalkoztatható egy, egyébként álláskeresőként nyilvántartott tanár, hogy az álláskeresési járadékra továbbra is jogosult maradjon?
Részlet a válaszból: […]akit polgári jogviszony alapján a munkakörre előírt kötelező óraszám kevesebb mint negyven százalékára alkalmaztak. A Kt. 1. számú mellékletének 3. része tartalmazza a pedagógusok kötelező óraszámának mértékét, amely az iskola típusától függően eltérő lehet. Amennyiben a tanárnak a munkakörében előírt heti óraszáma nem éri el a kötelező óraszám negyven százalékát, a tanár óraadónak minősül, és így vele megbízási szerződés köthető. Ha erre nincs mód, a Kjt. alapján egyes esetekben lehetőség van a közalkalmazott határozott időtartamra történő kinevezésére (helyettesítés céljából, vagy meghatározott munka elvégzésére). Az Flt. 28. § (1) bekezdés d) pontja alapján - általános szabályként - meg kell szüntetni az álláskeresési járadék folyósítását, ha az álláskereső keresőtevékenységet végez. E rendelkezés alól kivételt jelent az Flt. 29. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt szabály, amely alapján csupán szüneteltetni kell az álláskeresési járadék folyósítását, ha az álláskereső rövid időtartamú, legfeljebb kilencven napig tartó keresőtevékenységet folytat, feltéve hogy bejelentési kötelezettségének eleget tett. Az Flt. 36. § (1) bekezdése értelmében az álláskeresési járadékban részesülő személy az általa folytatott keresőtevékenységet, az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. november 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 495

7. találat: Pályakezdő álláskereső - munkatapasztalat-szerzés támogatása és a Start kártya-kedvezmény egyszerre?

Kérdés: Start kártyával rendelkező, pályakezdő álláskereső foglalkoztatásához kapcsolódóan a munkaadó részére nyújtható-e munkatapasztalat-szerzési támogatás?
Részlet a válaszból: […]bérköltségének - adózás előtti bruttó munkabér és járulékai - 50-100%-áig terjedhet a támogatás a munkaügyi központ döntésétől függően. A Korm. rendelet 1. § db) pontja alapján bérköltségként figyelembe vehető a Pftv. szerint járulékkedvezménnyel foglalkoztatott pályakezdő esetén a részére fizetendő, adózás előtti (bruttó) munkabér, valamint a Pftv. 4/A. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezménnyel csökkentett járulék. Így a munkatapasztalat-szerzési támogatással párhuzamosan a pályakezdőt Start kártyával foglalkoztató munkaadót megillető járulékkedvezmény[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 370

8. találat: Pályakezdő álláskereső - a bérköltség támogatása hiányszakmában

Kérdés: Sütőipari cégünk évek óta munkaerőhiánnyal küszködik, pék munkakörbe vennénk fel pályakezdő fiatalokat. A sajtóból úgy értesültünk, hogy állami támogatásban részesülhet a munkáltató, ha hiányszakmával rendelkező pályakezdőt foglalkoztat. Mi a támogatás igénybevételének feltétele, és mi a támogatás mértéke, valamint időtartama? A munkáltatónak van-e továbbfoglalkoztatási kötelezettsége a támogatás igénybevételéhez kapcsolódóan?
Részlet a válaszból: […]alapján pályakezdő álláskeresőnek a 25. életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a 30. életévét - be nem töltött személy tekinthető. A támogatás a munkaadó kérelmére akkor nyújtható, ha a munkaadó a pályakezdő álláskereső munkaviszony keretében történő foglalkoztatását legalább egy évig, és legalább napi négyórás munkaidőben olyan munkahelyen vállalja, amely a pályakezdő részére megfelelő munkatapasztalatot nyújt. A támogatás a munkaadónál történő tényleges foglalkoztatás időtartamára, azonban legfeljebb egy évre nyújtható. Így nem támogathatók a munkaviszony fennállása alatt azon időszakok, amelyek alatt nem a pályakezdő foglalkoztatását vállaló munkaadónál történik a tényleges foglalkoztatás (pl. kirendelés, munkaerő-kölcsönzés). A támogatást a pályakezdő foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő bérköltség 50-100%-a közötti mértékben állapíthatja meg a munkaügyi központ - figyelemmel a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglalt mérlegelési szempontokra. A bérköltség 100%-os támogatása esetén a támogatás nem haladhatja meg a szakképzettség szintjének megfelelően meghatározott következő maximális összeget: - az alapszintű szakképesítéssel rendelkező pályakezdő esetében a kötelező legkisebb munkabér összegét, - a középszintű vagy középfokú szakképesítéssel, illetve szakképesítést[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 368

9. találat: Álláskeresési járadék elévülése

Kérdés: Álláskeresési járadékra voltam jogosult, de jelenleg már munkaviszonyban állok. A munkaügyi központ megkezdte a támogatás folyósítását, de külföldi tartózkodásom miatt nem tudtam felvenni az álláskeresési járadék folyósítási idejéből fennmaradó háromhavi összeget. Meddig vehetem fel az álláskeresőként engem megillető járadék elmaradt összegét?
Részlet a válaszból: […]külföldön tartózkodott, a munkaügyi központ az Flt. 27. §-ának (1) bekezdésének b) pontja alapján az álláskeresési járadék megszüntetéséről rendelkezhetett. Az említett rendelkezés alapján meg kell szüntetni az álláskeresési járadék folyósítását, ha az álláskeresési járadékban részesülő álláskeresőt törlik az álláskeresők nyilvántartásából. Az Flt. 54. §-ának (13) bekezdése alapján az álláskeresők nyilvántartásából törölni kell azt, aki a jelentkezési kötelezettségének ismételten, felszólítás ellenére nem tesz eleget, vagy az együttműködési kötelezettségét egyébként megszegi. Amennyiben az említett okok miatt nem került sor az álláskeresők nyilvántartásából való törlésére, az álláskeresési járadékra vonatkozó igényét annak esedékessé válását követő egy éven belül érvényesítheti. Az Flt. 54/A. §-ának (4) bekezdése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 235

10. találat: Rendelkezésre állási támogatás

Kérdés: Önkormányzatként évente közfoglalkoztatási tervet kell készítenünk. Ebben tudomásunk szerint 2009. január 1-jétől fel kell tüntetni a rendelkezésre állási támogatásban részesülő személyeket. A nyilvántartott álláskeresők közül kik, és milyen feltételekkel részesülhetek rendelkezésre állási támogatásban?
Részlet a válaszból: […]járadék, illetve álláskeresési segély folyósítási idejének kimerítését követően kerülhet sor.) További feltétel, hogy az álláskereső teljesíti az elhelyezkedése érdekében megkötött álláskeresési megállapodásba foglaltakat, illetőleg közmunkában, közhasznú munkában vagy közcélú munkában (együtt: közfoglalkoztatásban) vesz részt. Az említett álláskeresőt rendelkezésre állási támogatás arra az időtartamra illeti meg, amikor a közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz részt és táppénzben vagy távolléti díjban nem részesül, vagy olyan képzésben részesül, amelyhez az Flt. szerinti keresetpótló juttatást nem állapították meg. A rendelkezésre állási támogatásra való jogosultságról az aktív korúak ellátásáról rendelkező jegyzői[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 233
| 1 - 10 | 11 - 12 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést