Közcélú foglalkoztatott – a hozzájárulás visszakövetelhetősége

Kérdés: Építési vállalkozóként a nyári árvízben károsodott ingatlanok helyreállításában vettünk részt. Utóbb felmerült, hogy az általunk határozott ideig foglalkoztatott személyek közül volt olyan, aki közcélú munka keretében állítólag nem lett volna foglalkoztatható, mert időközben álláskeresési támogatásra szerzett jogosultságot. Erről a munkaszerződés megkötésekor és azt követően a munkaviszony fennállása alatt sem volt tudomásunk. Visszakövetelhe­tik-e az érintett személy(ek) munkabéréhez és járulékaihoz adott önkormányzati hozzájárulást tőlünk?
Részlet a válaszából: […] A Szoctv. 36. § (1) bekezdése alapján a közcélú munkamegszervezése a települési önkormányzat feladata, amelyet önkormányzatitársulás vagy más szervezet útján is végezhet. A közcélú munka keretében -többek között – a szükség-, veszély- vagy katasztrófahelyzetből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 10.

Munkahely – a megfelelőség kérdése?

Kérdés: Egyik vidéki telephelyünkre keresünk hosszabb ideje karbantartót, lehetőség szerint álláskereső, Start kártyás személlyel szeretnénk betölteni az állást. Az illetékes kirendeltség tájékoztatása szerint csak olyan álláskeresőt találtak a nyilvántartásban, aki számára a felajánlott munkahely nem megfelelő. Milyen esetekben utasíthatja vissza az álláskereső a munkahelyre történő kiközvetítését?
Részlet a válaszából: […] Az Flt. jelenleg hatályos 25. § (2) bekezdése alapján amunkahely akkor tekinthető megfelelőnek, ha az álláskereső foglalkoztatásamunkaviszony keretében történik, és az illető megfelel bizonyos képzettségi,egészségügyi, kereseti, illetőleg a lakóhely és a munkahely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 13.

Alkalmi foglalkoztatás mellett álláskeresési járadék

Kérdés: Ház körüli és kerti munkára magánszemélyként alkalmazhatok-e havonta 15 napon, naponta legfeljebb 4 órában álláskereső személyt egyszerűsített foglalkoztatás keretében? Mennyi ilyenkor a munkaadó által fizetendő járulékok összege? Az álláskereső jogosult marad-e továbbiakban is az álláskeresési ellátásra?
Részlet a válaszából: […] Az Efo.tv. 1. §-ának b) pontja alapján egyszerűsített módonlétesíthető munkaviszony alkalmi munkára. Alkalmi munka az Efo.tv. 2. § 3. pontjaalapján a munkáltató és a munkavállaló között összesen öt egymást követőnaptári napig, és egy naptári hónapon belül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 11.

Teljes járulékkedvezmény álláskereső foglalkoztatásához

Kérdés: Felvennénk egy munka nélküli személyt napi 4 órás részmunkaidőben. Milyen feltételekkel és meddig kaphatunk teljes járulékmentességet a munkanélküli foglalkoztatása után?
Részlet a válaszából: […] Az Fbrtv. az álláskeresők mikro-, kis- ésközépvállalkozásnál, valamint civil szervezetnél történő foglalkoztatásátsegíti elő azzal, hogy a munkáltató a foglalkoztatás megkezdésétől számítottegy évig mentesül az álláskereső foglalkoztatása után a 27 százalékos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 7.

Álláskeresők foglalkoztatása – támogatás mindkét félnek

Kérdés: Szeretnénk álláskereső személyeket foglalkoztatni egy új, a válság következtében munkahelyüket elvesztett személyek foglalkoztatását célzó támogatás igénylésével. Ezen konstrukció keretében a munkaadó megkapja támogatásként lényegében az álláskeresési járadék összegét. Felmerül a kérdés, hogy az álláskeresőt is megilleti-e elhelyezkedése esetén az álláskeresési járadék egyösszegű kifizetése? Ha igen, milyen mértékben?
Részlet a válaszából: […] A 356/2009. Korm. rendelet alapján a regionális munkaügyiközpont támogatást nyújt a munkaadó részére, aki álláskeresési járadékbanrészesülő álláskeresőt teljes munkaidőben és munkaviszonyban foglalkoztat.A munkaadót megillető támogatás mértéke ekkor igazodik a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 16.

Munkahelyüket a válság miatt elvesztők támogatása

Kérdés: A sajtóból értesültünk arról, hogy a munkaadó támogatásban részesülhet, ha a válság következtében munkahelyüket elveszítő személyeket alkalmaz, mi ennek a támogatásnak a feltétele, van-e a munkaadónak továbbfoglalkoztatási kötelezettsége, és milyen mértékű a támogatás?
Részlet a válaszából: […] A 356/2009. Korm. rendelet alapján a regionális munkaügyiközpont – felhívás alapján – támogatást nyújt a munkaadó részére, ha olyanálláskereső foglalkoztatását vállalja, aki álláskeresési járadékban részesül,és annak folyósítási idejéből a munkaszerződés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 22.

Tanár – alkalmi munkavállalói könyvvel?

Kérdés: Önkormányzati fenntartású iskolánk alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztat heti 4 órában óraadó tanárt, jogszerű-e ez a gyakorlat? Amennyiben nem, milyen jogi keretek között foglalkoztatható egy, egyébként álláskeresőként nyilvántartott tanár, hogy az álláskeresési járadékra továbbra is jogosult maradjon?
Részlet a válaszából: […] Az alkalmi foglalkoztatás részletes szabályait az Amtv. tartalmazza.A 2. § (5) bekezdése szerint a Kjt. 1. § (1) bekezdésében meghatározottmunkáltató közvetlenül az alaptevékenysége körébe tartozó feladatokra alkalmimunkavállalói könyvvel munkavállalót nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 9.

Pályakezdő álláskereső – a bérköltség támogatása hiányszakmában

Kérdés: Sütőipari cégünk évek óta munkaerőhiánnyal küszködik, pék munkakörbe vennénk fel pályakezdő fiatalokat. A sajtóból úgy értesültünk, hogy állami támogatásban részesülhet a munkáltató, ha hiányszakmával rendelkező pályakezdőt foglalkoztat. Mi a támogatás igénybevételének feltétele, és mi a támogatás mértéke, valamint időtartama? A munkáltatónak van-e továbbfoglalkoztatási kötelezettsége a támogatás igénybevételéhez kapcsolódóan?
Részlet a válaszából: […] Az április 5-ével hatályba lépett Korm. rendelet tartalmazzaa szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresőkmunkatapasztalat-szerzésének támogatására vonatkozó szabályokat. A támogatáscsak a munkaadó székhelye, telephelye szerint illetékes munkaügyi központ általaz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.

Pályakezdő álláskereső – munkatapasztalat-szerzés támogatása és a Start kártya-kedvezmény egyszerre?

Kérdés: Start kártyával rendelkező, pályakezdő álláskereső foglalkoztatásához kapcsolódóan a munkaadó részére nyújtható-e munkatapasztalat-szerzési támogatás?
Részlet a válaszából: […] A Korm. rendelet alapján a munkaügyi központ felhívásábanmegjelölt szakképzettséggel rendelkező, valamint legalább 90 napja a munkaügyiközponttal együttműködő pályakezdő álláskereső foglalkoztatásához nyújtható amunkatapasztalat-szerzési támogatás. A pályakezdő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.

Többlet-járulékkedvezmény – elmaradott kistérségi foglalkoztatás esetén

Kérdés: Építőipari cégünk több mint 80 fizikai munkavállalót alkalmaz, a többség az észak-magyarországi kistelepülésekről, illetve Erdélyből származik. Lehetőségünk lenne-e valamilyen járulékkedvezmény idénybevételére a foglalkoztatásukhoz kapcsolódóan?
Részlet a válaszából: […] A Pftv. 2009. január 1-jén hatályba lépett 8. §-a alapján amunkaadót a munkaerőpiacon halmozottan hátrányos helyzetben lévő álláskeresőkfoglalkoztatása után többlet-járulékkedvezmény illeti meg. Az érvényes StartExtra kártyával (a továbbiakban: kártya) rendelkező,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 16.
1
2