Közcélú foglalkoztatott - a hozzájárulás visszakövetelhetősége

Kérdés: Építési vállalkozóként a nyári árvízben károsodott ingatlanok helyreállításában vettünk részt. Utóbb felmerült, hogy az általunk határozott ideig foglalkoztatott személyek közül volt olyan, aki közcélú munka keretében állítólag nem lett volna foglalkoztatható, mert időközben álláskeresési támogatásra szerzett jogosultságot. Erről a munkaszerződés megkötésekor és azt követően a munkaviszony fennállása alatt sem volt tudomásunk. Visszakövetelhe­tik-e az érintett személy(ek) munkabéréhez és járulékaihoz adott önkormányzati hozzájárulást tőlünk?
Részlet a válaszából: […] A Szoctv. 36. § (1) bekezdése alapján a közcélú munkamegszervezése a települési önkormányzat feladata, amelyet önkormányzatitársulás vagy más szervezet útján is végezhet. A közcélú munka keretében -többek között - a szükség-, veszély- vagy katasztrófahelyzetből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 10.

Munkahely - a megfelelőség kérdése?

Kérdés: Egyik vidéki telephelyünkre keresünk hosszabb ideje karbantartót, lehetőség szerint álláskereső, Start kártyás személlyel szeretnénk betölteni az állást. Az illetékes kirendeltség tájékoztatása szerint csak olyan álláskeresőt találtak a nyilvántartásban, aki számára a felajánlott munkahely nem megfelelő. Milyen esetekben utasíthatja vissza az álláskereső a munkahelyre történő kiközvetítését?
Részlet a válaszából: […] ...Flt. jelenleg hatályos 25. § (2) bekezdése alapján amunkahely akkor tekinthető megfelelőnek, ha az álláskereső foglalkoztatásamunkaviszony keretében történik, és az illető megfelel bizonyos képzettségi,egészségügyi, kereseti, illetőleg a lakóhely és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 13.

Alkalmi foglalkoztatás mellett álláskeresési járadék

Kérdés: Ház körüli és kerti munkára magánszemélyként alkalmazhatok-e havonta 15 napon, naponta legfeljebb 4 órában álláskereső személyt egyszerűsített foglalkoztatás keretében? Mennyi ilyenkor a munkaadó által fizetendő járulékok összege? Az álláskereső jogosult marad-e továbbiakban is az álláskeresési ellátásra?
Részlet a válaszából: […] Az Efo.tv. 1. §-ának b) pontja alapján egyszerűsített módonlétesíthető munkaviszony alkalmi munkára. Alkalmi munka az Efo.tv. 2. § 3. pontjaalapján a munkáltató és a munkavállaló között összesen öt egymást követőnaptári napig, és egy naptári hónapon belül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 11.

Teljes járulékkedvezmény álláskereső foglalkoztatásához

Kérdés: Felvennénk egy munka nélküli személyt napi 4 órás részmunkaidőben. Milyen feltételekkel és meddig kaphatunk teljes járulékmentességet a munkanélküli foglalkoztatása után?
Részlet a válaszából: […] ...történő foglalkoztatásátsegíti elő azzal, hogy a munkáltató a foglalkoztatás megkezdésétől számítottegy évig mentesül az álláskereső foglalkoztatása után a 27 százalékos mértékűtársadalombiztosítási járulék (ezen belül a 24...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 7.

Álláskeresők foglalkoztatása - támogatás mindkét félnek

Kérdés: Szeretnénk álláskereső személyeket foglalkoztatni egy új, a válság következtében munkahelyüket elvesztett személyek foglalkoztatását célzó támogatás igénylésével. Ezen konstrukció keretében a munkaadó megkapja támogatásként lényegében az álláskeresési járadék összegét. Felmerül a kérdés, hogy az álláskeresőt is megilleti-e elhelyezkedése esetén az álláskeresési járadék egyösszegű kifizetése? Ha igen, milyen mértékben?
Részlet a válaszából: […] A 356/2009. Korm. rendelet alapján a regionális munkaügyiközpont támogatást nyújt a munkaadó részére, aki álláskeresési járadékbanrészesülő álláskeresőt teljes munkaidőben és munkaviszonyban foglalkoztat.A munkaadót megillető támogatás mértéke ekkor igazodik a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 16.

Tanár - alkalmi munkavállalói könyvvel?

Kérdés: Önkormányzati fenntartású iskolánk alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztat heti 4 órában óraadó tanárt, jogszerű-e ez a gyakorlat? Amennyiben nem, milyen jogi keretek között foglalkoztatható egy, egyébként álláskeresőként nyilvántartott tanár, hogy az álláskeresési járadékra továbbra is jogosult maradjon?
Részlet a válaszából: […] Az alkalmi foglalkoztatás részletes szabályait az Amtv. tartalmazza.A 2. § (5) bekezdése szerint a Kjt. 1. § (1) bekezdésében meghatározottmunkáltató közvetlenül az alaptevékenysége körébe tartozó feladatokra alkalmimunkavállalói könyvvel munkavállalót nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 9.

Pályakezdő álláskereső - a bérköltség támogatása hiányszakmában

Kérdés: Sütőipari cégünk évek óta munkaerőhiánnyal küszködik, pék munkakörbe vennénk fel pályakezdő fiatalokat. A sajtóból úgy értesültünk, hogy állami támogatásban részesülhet a munkáltató, ha hiányszakmával rendelkező pályakezdőt foglalkoztat. Mi a támogatás igénybevételének feltétele, és mi a támogatás mértéke, valamint időtartama? A munkáltatónak van-e továbbfoglalkoztatási kötelezettsége a támogatás igénybevételéhez kapcsolódóan?
Részlet a válaszából: […] ...megjelölt szakképzettséggelrendelkező, valamint legalább 90 napja regisztrált, és a munkaügyi központtalegyüttműködő pályakezdő álláskereső foglalkoztatásához nyújtható. A munkaügyiközpont a szakképzettségek körét év közben is módosíthatja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.

Pályakezdő álláskereső - munkatapasztalat-szerzés támogatása és a Start kártya-kedvezmény egyszerre?

Kérdés: Start kártyával rendelkező, pályakezdő álláskereső foglalkoztatásához kapcsolódóan a munkaadó részére nyújtható-e munkatapasztalat-szerzési támogatás?
Részlet a válaszából: […] ...felhívásábanmegjelölt szakképzettséggel rendelkező, valamint legalább 90 napja a munkaügyiközponttal együttműködő pályakezdő álláskereső foglalkoztatásához nyújtható amunkatapasztalat-szerzési támogatás. A pályakezdő bérköltségének - adózáselőtti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.

Rendelkezésre állási támogatás

Kérdés: Önkormányzatként évente közfoglalkoztatási tervet kell készítenünk. Ebben tudomásunk szerint 2009. január 1-jétől fel kell tüntetni a rendelkezésre állási támogatásban részesülő személyeket. A nyilvántartott álláskeresők közül kik, és milyen feltételekkel részesülhetek rendelkezésre állási támogatásban?
Részlet a válaszából: […] A Szoctv. 37. §-ának (1) bekezdése alapján azálláskeresőként nyilvántartásba vett személyt a következő feltételek együttesteljesülése esetén illeti meg a rendelkezésre állási támogatás. Egyrészt azálláskereső részére a jegyzőnek a Szoctv. 33. §-a szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 2.

Álláskeresési járadék elévülése

Kérdés: Álláskeresési járadékra voltam jogosult, de jelenleg már munkaviszonyban állok. A munkaügyi központ megkezdte a támogatás folyósítását, de külföldi tartózkodásom miatt nem tudtam felvenni az álláskeresési járadék folyósítási idejéből fennmaradó háromhavi összeget. Meddig vehetem fel az álláskeresőként engem megillető járadék elmaradt összegét?
Részlet a válaszából: […] Az Flt. 54/A. §-ának (2) bekezdése alapján az esedékessévált és fel nem vett ellátást - így az álláskeresési járadékot is - azesedékességtől számított egy éven belül lehet felvenni. Természetesen ez azegyéves elévülési idő csak a már esedékessé vált...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 2.
1
2