Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

20 találat a megadott munkavállalási (hatósági) engedély tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Japán tanár magyar katedrán - a foglalkoztatás előfeltételei

Kérdés: Japán állampolgárt szeretnénk foglalkoztatni a felsőoktatásban oktatói munkakörben határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyban, helyettesítés céljából. Információink szerint első körben munkaerőigény-bejelentést, valamint munkavállalási engedély iránti kérelmet kell benyújtania a munkáltatónak az illetékes kormányhivatal felé. Mik azok a további intézkedések, amelyeket egy ilyen foglalkoztatás esetében meg kell tennie a munkáltatónak, illetve a leendő munkavállalónak? Mi az, amire kiemelt figyelmet kell fordítani, hogy helyesen járjon el a foglalkoztató (egészségbiztosítás, tartózkodási engedély, szakképzettséget igazoló dokumentumok honosítása stb.)?
Részlet a válaszból: […]feltétele, hogy a harmadik országbeli állampolgár a jogszabályban előírt alkalmazási (pl. a Kjt. szerinti) feltételeknek megfeleljen. E szerint, mivel közalkalmazotti jogviszonyban történik majd a foglalkoztatás, a japán állampolgárral szemben is kell érvényesíteni a Kjt. 20. §-ának (2) bekezdésében foglalt feltételeket (így többek között a büntetlen előélet követelményét).A munkavállalási engedély iránti kérelemhez általában csatolni kell - többek közt - a harmadik országbeli állampolgárnak a tevékenység ellátásához szükséges szakképzettségét, az iskolai végzettségét igazoló okirat hiteles másolatát, valamint annak hiteles magyar fordítását, a fentiekben írt jogosultság feltételeinek fennállását igazoló adatokat, okiratokat, valamint azok hiteles magyar fordítását [1445/2013. Korm. rendelet 12. § (1) bek.]. Megjegyzendő, hogy amennyiben a szakképzettség vagy végzettség megfelelősége tekintetében kétség merül fel, a kormányhivatal a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóságot megkeresi annak igazolása érdekében, hogy a diploma honosításához vagy elismeréséhez szükséges feltételek fennállnak-e [445/2013. Korm. rendelet 12. § (2) bek.].b) A tartózkodási engedély kiadásáról általános szabály szerint az idegenrendészeti hatóságok közül a főigazgatóság igazgatósága (regionális igazgatóság) dönt [114/2007. Korm. rendelet 45. § (1) bek.]. A tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet általában annál a konzuli tisztviselőnél vagy tartózkodási engedély iránti kérelem átvételére felhatalmazott egyéb helyen kell benyújtani, amely a kérelmező állandó vagy szokásos tartózkodási helye, illetve állampolgársága szerinti országban működik [114/2007. Korm. rendelet 47. § (1) bek.]. A tartózkodási engedély iránti kérelem előterjesztésekor a kérelmezőnek be kell mutatnia az érvényes úti okmányát. A kérelem mellékleteit egyebekben a jogszabály pontosan meghatározza [114/2007. Korm. rendelet 47. § (7)-(8) bek.].c) Mivel az említett harmadik országbeli állampolgár magyarországi tartózkodása a beutazásától számított harminc napot minden bizonnyal meghaladja, köteles a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó és a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelynek nem minősülő szálláshelyének bejelentésére. A bejelentési kötelezettséget a beutazástól számított három napon belül az e célra rendszeresített formanyomtatványon kell teljesíteni a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságon. A bejelentőlapot az úti okmány adataival egyezően kell kiállítani, és a szálláshely bejelentésére kötelezettnek, valamint a szállásadónak alá kell írnia [114/2007. Korm. rendelet 155. § (1)-(3) bek.].d) A biztosítási jogviszony kapcsán be kell jelenteni az állami adó- és vámhatósághoz is bizonyos adatokat. A munkáltató - adóazonosító számának, nevének, elnevezésének, székhelyének, telephelyének, lakóhelyének, továbbá jogelődje nevének és adószámának közlésével - az illetékes elsőfokú állami adó- és vámhatóságnak elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon köteles bejelenti az általa foglalkoztatott biztosított családi és utónevét, adóazonosító jelét, születési idejét, biztosítási jogviszonyának kezdetét, kódját, megszűnését, a biztosítás szünetelésének időtartamát, a heti munkaidejét, a FEOR-számát, a társadalombiztosítási azonosító jelét (tajszámát), a végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény nevét és az okirat számát. Ha a biztosított nem rendelkezik adóazonosító jellel, a születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési családi és utónevét és a biztosított állampolgárságát is kötelező bejelenteni. A bejelentést a biztosítás kezdetére vonatkozóan legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, a foglalkoztatás megkezdése előtt kell teljesíteni (Art 1. melléklet 3. pont és 3.1 alpont).A tajszámot (kártyát) a munkáltató bármelyik kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalánál, valamint - Pest megye, illetve Budapest vonatkozásában - Budapest[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3693

2. találat: Munkaviszony létesítése a munkavállalási engedélytől eltérő másik munkáltatónál

Kérdés: Van egy harmadik országból (Macedóniából) származó munkavállalónk, aki a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal által kiállított összevont tartózkodási és munkavállalási engedéllyel rendelkezik. A cégünknél szakértelmet nem kívánó segédmunkára kapta meg a munkavállalási engedélyt három évvel ezelőtt, azonban fodrász szakképesítéssel is rendelkezik, megtanult magyarul, lefordíttatta az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodával a bizonyítványát, és szabadidejében, délutánonként szeretne másodállásban fodrászként dolgozni. Erre milyen lehetősége van?
Részlet a válaszból: […]munkahelyen, milyen tevékenység ellátására, milyen FEOR-kóddal megjelölt munkakör keretében és milyen időtartamban foglalkoztatható [445/2013. Korm. rendelet 4. § (1) bek.], álláspontunk szerint, ha a munkavállaló az eredetileg kiadott engedélytől eltérő másik munkáltatónál, másik tevékenység ellátására, illetve más munkakörben kíván dolgozni, ezt csak úgy teheti meg, ha erre a munkavégzésre tekintettel is rendelkezik hatósági engedéllyel. Ezt a munkavállalási engedélyt azonban nem lehetséges kiadni, ugyanis a 445/2013. Korm. rendelet 5. §-a (1) bekezdésének j) pontja szerint a munkavállalási engedély iránti kérelmet el kell utasítani, ha a harmadik országbeli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3158

3. találat: Önkéntes tevékenység - kell-e munkavállalási engedély

Kérdés: Alapítványunk széles nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, egy kanadai testvérszervezetünk önkéntesei segítenének egy közösségi ház felújításában, a kanadai fiatalok legfeljebb mennyi időre jöhetnek Magyarországra? Kell-e foglalkoztatásukhoz munkavállalási engedélyt kérni?
Részlet a válaszból: […]kiemelkedően közhasznú szervezet a közhasznú és a működésével összefüggő tevékenység körében, vagy a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy a hitéleti, a közcélú és a működésével összefüggő tevékenység körében. A Köt. 4. § (6) bekezdése alapján harmadik országbeli állampolgár - ide nem értve a menekültként vagy menedékesként elismert, bevándorolt, illetve letelepedett személyt - közérdekű önkéntes tevékenységet akkor végezhet, ha a fogadó szervezet az önkéntes által okozott kár megtérítésére felelősségbiztosítási szerződést kötött, az önkéntes szállása, ellátása és visszautazása biztosított, valamint az önkéntes egészségügyi szolgáltatásra jogosult, vagy rendelkezik az egészségügyi szolgáltatások költségét fedező biztosítással. A Köt. 11. § (1) bekezdése alapján a fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak köteles előzetesen bejelenteni az önkéntesek foglalkoztatását. A Harmtv. 26. § (2) bekezdése alapján az önkéntes tevékenység folytatása céljából kiadott tartózkodási engedély érvényességi ideje a közérdekű önkéntes tevékenység időtartamához igazodik, de legfeljebb egy év lehet. Az önkéntes tevékenység céljából kiadott tartózkodási engedély egy éven túli meghosszabbítására nincs lehetőség. Az Flt. 7. § (1) bekezdése alapján foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt harmadik országbeli állampolgár[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 840

4. találat: Harmadik országbeli egyetemi hallgató foglalkoztatása gyakornoki programban

Kérdés: Pénzügyi tanácsadással foglalkozó cégünk külföldi egyetemi hallgatót alkalmazna gyakornoki program keretében, kell-e munkavállalási engedélyt kérni a külföldi foglalkoztatásához? Szükséges-e a külföldi gyakornok részére kötelezően munkabért fizetni, mennyi a minimálbér esetükben?
Részlet a válaszból: […]Magyarországon nemzetközi diákszervezet által szervezett szakmai gyakorlat keretében foglalkoztatják. A második esetben [2. § (1) bekezdés 18. pont] a harmadik országbeli hallgató egyes nevesített felsőoktatási programok - így a Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci és Grundtvig program - keretében Magyarországon történő szakmai gyakorlaton való foglalkoztatása engedélymentes. Ha azonban a külföldi egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló a nemzetközi diákszervezet által szervezett szakmai gyakorlaton vesz részt, vagy nem a nevesített felsőoktatási programok keretében folytatja szakmai gyakorlatát Magyarországon, akkor a munkavállalása engedélyköteles. A harmadik esetben [2. § (1) bekezdés 12. pont] a Magyar Köztársaság területén működő felsőoktatási intézménnyel nappali tagozatos hallgatói jogviszonyban álló harmadik országbeli személynek a jogviszony fennállása alatt történő munkavégzése engedélymentes. A 355/2009. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint a munkáltató köteles a munkavállalás helye szerinti illetékes munkaügyi központnak bejelenteni annak a harmadik országbeli állampolgárnak a foglalkoztatását, akinek ehhez a Magyar Köztársaság területén nincs szükség engedélyre. A bejelentés személyazonosításra alkalmatlan módon tartalmazza a foglalkoztatottak számát, életkorát, iskolai végzettségét, állampolgárságát, munkakörének FEOR-számát, a foglalkoztatási jogviszony formáját, hozzátartozó esetében a hozzátartozói jogállás megjelölését, a foglalkoztató statisztikai törzsszámát, továbbá arra vonatkozó adatot, hogy a foglalkoztatási jogviszony létrejött-e vagy megszűnt. A foglalkoztatás kezdő időpontját legkésőbb a foglalkoztatás megkezdésének napján kell bejelenteni. A munkaügyi központ igazolja a bejelentés teljesítését, és a bejelentett adatokról nyilvántartást vezet. Ugyanakkor a bejelentési kötelezettség teljesítése, illetőleg annak igazolása nem feltétele a foglalkoztatásra irányuló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 829

5. találat: Munkavállalási engedély - a kérelem elutasítása szakképzettséget igazoló okirat hiánya miatt

Kérdés: Indiai munkavállalókat alkalmaznánk éjjel-nappali élelmiszerüzletünkbe. Tudomásunk szerint az ilyen kiskereskedelmi vegyes üzletben eladóként dolgozó személyeknek nem kell szakképzettséggel rendelkezniük. A munkaügyi központ mégis erre hivatkozva utasította el az engedély iránti kérelmet, pedig az érintett személyek érettségi bizonyítványát és annak a hiteles magyar fordítását becsatoltuk. Jogszerű volt-e munkaügyi központ határozata?
Részlet a válaszból: […]30/2000. GM rendelet 16. §-a alapján a munkaerőigényében a munkaadó többek között bejelenti a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, ismereteket, készségeket, valamint a szükséges gyakorlati időt. Ugyanakkor a foglalkoztató által a munkaerőigényében megjelölt iskolai végzettségen túl jogszabály is előírhat adott szakma, tevékenység folytatásának feltételeként meghatározott szakképzettséget. Az egyes kereskedelmi tevékenységek folytatásához szükséges szakképesítéseket a 21/2010. NFGM rendelet melléklete állapítja meg. Ennek 3. fejezete tartalmazza a kiskereskedelem (vendéglátás körében) végzendő meghatározott tevékenységeket, e körben a felsorolt tevékenységekhez előírt szakképesítés helyett elfogadható a szakiránynak megfelelő más szakképesítés, illetve a magasabb szintű szakirányú végzettség is. A 21/2010. NGM rendelet alapján például a kiskereskedelmi élelmiszer- és vegyiáru-eladó tevékenységhez élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő szakképzettség[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 818

6. találat: Harmadik országbeli állampolgár egyszerűsített foglalkoztatása

Kérdés: Jövőre szerb állampolgárt vennénk fel a strandon üzemelő fagyizónkba eladónak. Tekintettel az elvégzendő tevékenység idénymunka jellegére, lehetséges-e az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazni, és kell-e ebben az esetben munkavállalási engedély?
Részlet a válaszból: […]szolgáltató tevékenység, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység, a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, valamint az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység." Az idézett szabály alapján a vendéglátó-ipari tevékenység keretében nyújtott szolgáltatások nem sorolhatók a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységek körébe. Így az adott tevékenység hiába minősülhet idénymunkának az Mt. alkalmazásában - hiszen olyan munkavégzésről van szó, amely az előállított áru vagy a nyújtott szolgáltatás természete miatt a munkavégzés körülményeitől függetlenül évszakhoz, az év meghatározott időszakához, időpontjához kötődik, vendéglátó-ipari egységekben az Efo.tv. alapján turisztikai idénymunkára egyszerűsített módon nem létesíthető munkaviszony. Van egy másik kizáró ok is: az Efo.tv. 5. §-a alapján harmadik országbeli állampolgár - a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy kivételével - egyébként is kizárólag a mezőgazdasági idénymunka keretében foglalkoztatható egyszerűsített módon létesített munkaviszony alapján. Így az előbb említett két körülmény miatt nincs lehetőség harmadik országbeli állampolgárral vendéglátó-ipari idénymunkára egyszerűsített módon munkaviszonyt létesíteni. Az Flt. 7. § (1) bekezdése alapján a harmadik országbeli állampolgár[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 797

7. találat: Munkavállalási engedély - meddig hosszabbítható meg?

Kérdés: Költöztetéssel foglalkozó cégünk több külföldi munkavállalót is alkalmaz. A munkavállalási engedély lejárta után továbbra is szeretnénk foglalkoztatni a munkavállalókat, ismételten be kell-e nyújtanunk az engedély iránti kérelmet? Ha igen, meddig nyújthatjuk be a kérelmet?
Részlet a válaszból: […]érvényességi időtartamának lejártát követően ugyanannál a foglalkoztatónál, ugyanabban a munkakörben kerül sor. Ha a munkaadó a kérelmét az engedély lejártát megelőző tizedik munkanapot követően nyújtja be, akkor az engedélyezés az általános szabályok szerint a munkaerő-piaci helyzet vizsgálatával történik, azzal az eltéréssel, hogy a rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a kérelemhez nem kell csatolni a harmadik országbeli állampolgárnak a tevékenység ellátásához szükséges szakképzettségét igazoló okirat, valamint a harmadik országbeli állampolgár munkaköri egészségügyi alkalmasságáról szóló orvosi igazolás hiteles másolatát. Az egyéni engedély meghosszabbítása iránt kérelmet a munkaadó legkésőbb az engedély érvényességi ideje lejártának napjáig nyújthatja be. Az ezt követően benyújtott kérelem már új munkavállalási engedély iránti kérelemnek minősül. Kérdésében nem tért ki arra, hogy ugyanabban a munkakörben kívánja-e a munkavállalót foglalkoztatni, mint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 751
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Szezonális foglalkoztatás - a munkavállalási engedély meghosszabbítása

Kérdés: Mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedéllyel foglalkoztatunk egy ukrán állampolgárságú munkavállalót, akinek a munkavállalási engedélye lejár a jövő hónapban. Szeretnénk továbbra is foglalkoztatni ugyanabban a munkakörben, hogyan tehetjük meg ezt jogszerűen?
Részlet a válaszból: […]lejártát követően nincs helye a munkavállalási engedély meghosszabbításának, ezért a 16/2010. SZMM rendelet alapján új - immár nem szezonális foglalkoztatásra irányuló - munkavállalási engedély iránt kell kérelmet benyújtania a foglalkoztatónak. Az új kérelem elbírálása a munkaerő-piaci szempontok vizsgálata alapján adható ki, mivel a 16/2010. SZMM rendelet 10. § (1) bekezdés 16. pontja alapján szezonális foglalkoztatásra nem alkalmazható a munkavállalási kérelem munkaerő-piaci szempontok vizsgálata nélküli elbírálása, ha a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatására az engedély érvényességi időtartamának lejártát követően ugyanannál a foglalkoztatónál, ugyanabban a munkakörben kerül sor. A 16/2010. SZMM rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján munkavállalási engedélyt - többek között - akkor kell kiadni, ha a foglalkoztató az engedély iránti kérelme benyújtását megelőzően, a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenységre vonatkozóan érvényes munkaerőigénnyel rendelkezett. Így a foglalkoztatónak a kérelem benyújtását megelőzően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 710

9. találat: Harmadik országbeli diákok nyári munkavégzése

Kérdés: Nemzetközi egyezmény értelmében Magyarországon felsőoktatási intézményben ösztöndíjasként tanuló harmadik országbeli diákok a nyári szünetben milyen feltételekkel dolgozhatnak? Valamennyien rendelkeznek a képzés teljes időtartamára kiterjedő tartózkodási engedéllyel. Kell-e a foglalkoztatásukhoz munkavállalási engedély?
Részlet a válaszból: […]állampolgár hallgatói jogviszonya fennáll. A harmadik országbeli tanulmányi vízummal rendelkező állampolgárok keresőtevékenységének időtartamát a Harmtv. korlátozza arra figyelemmel, hogy ebben az esetben a harmadik országbeli állampolgár tartózkodásának elsődleges célja a tanulmányok folytatása. A Harmtv. 20. § (3) bekezdése alapján a tanulmányi célú tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár keresőtevékenységet a szorgalmi időszakban hetente legfeljebb huszonnégy órában, szorgalmi időszakon kívül évente legfeljebb kilencven napon vagy hatvanhat munkanapon végezhet teljes munkaidőben. A 355/2009. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján a foglalkoztató köteles a foglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központnak bejelenteni annak a személynek a foglalkoztatását, akinek a Magyar Köztársaság területén történő foglalkoztatásához e rendelet szabályai szerint nincs szükség engedélyre. A bejelentés személyazonosításra alkalmatlan módon tartalmazza a foglalkoztatottak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 709

10. találat: Határozott idejű munkaviszony - a munkavállalási engedélynél rövidebb tartamra?

Kérdés: Külföldi állampolgárt kívánunk alkalmazni egy jelenleg GYES-en lévő munkavállalónk munkakörében, a munkaügyi központtól már meg is kaptuk a munkavállalási engedélyt két évre. A jelenleg GYES-en lévő munkavállalónk elképzelhető, hogy egy-másfél éven belül visszatérne. A munkáltató dönthet-e úgy, hogy a munkavállalási engedély időtartamánál rövidebb idejű határozott idejű munkaszerződést köt?
Részlet a válaszból: […]két évre adható. Az Mt. 79. § (3) bekezdése alapján, amennyiben a munkaviszony létesítéséhez hatósági engedély szükséges, a munkaviszony legfeljebb az engedélyben meghatározott időtartamra létesíthető. A hatósági engedélyben meghatározott érvényességi időtartam az előzőek értelmében nem jelent kötelezettséget a foglalkoztató számára arra vonatkozóan, hogy az érvényességi időtartammal megegyező időtartamra kösse meg a munkaszerződést a harmadik országbeli munkavállalóval. A kétéves érvényességi időtartam lehetőséget ad arra, hogy legfeljebb ilyen tartamra szóló, határozott idejű munkaszerződés keretében kerüljön sor a harmadik országbeli munkavállaló foglalkoztatására. Figyelemmel egyébként arra, hogy a jelenleg[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 672
| 1 - 10 | 11 - 20 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést