Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

38 találat a megadott összeférhetetlenség tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Összeférhetetlenség a cégen belül

Kérdés: Egy gazdasági társaság felügyelőbizottságának tagja létesíthet-e jogviszonyt (munkaviszonyt/megbízási jogviszonyt) ugyanazon gazdasági társaságnál elnöki tanácsadóként?
Részlet a válaszból: […](3) bek.]. Gazdasági társaságok esetén a felügyelőbizottságnak - a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve - nem lehet tagja a társaság munkavállalója [Ptk. 3:121. § (4) bek.]. A fentiekből eredően az elnöki tanácsadói feladat ellátását munkaviszonyban a törvény nem teszi lehetővé. Az általános, az ügyvezetéstől való függetlenséget megkövetelő szabály, valamint az, hogy a felügyelőbizottság intézménye arra szolgál, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze [Ptk. 3:26. § (1) bek.], megítélésünk szerint azt sem teszi lehetővé, hogy a felügyelőbizottsági tag megbízási vagy más jogviszonyban lássa el az ügyvezetést tanácsokkal. Ez ugyanis olyan összefonódást eredményezne, amely az ellenőrzési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4098
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Hivatalsegéd további munkaviszonya

Kérdés: Jelenleg hivatalunk az egyik munkavállalót hivatalsegédként alkalmazza az Mt. szerint 8 órában. Decembertől egy, az Mt. hatálya alá tartozó intézettel kötött szerződés alapján ők fogják alkalmazni egy évig, szintén munkajogviszonyban, a 20/2018. EMMI rendelet alapján. Kérdésem lenne, hogy december 1-jétől hivatalunk négy órában alkalmazhatja-e továbbra is a munkavállalót hivatalsegédként?
Részlet a válaszból: […]jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. Jelen esetben ilyen sérelem lehet akár az is, ha a két munkaviszonyban a munkavállaló beosztás szerinti munkaideje részben fedi egymást, vagy ha az egyik munkahelyen történő pihenőnapi vagy éjszakai munkavégzés miatt a munkavállaló nem tud kipihenten, munkára képes állapotban megjelenni a másik munkahelyen. Ezeken kívül észszerű korlátja lehet a további jogviszony létesítésének a munkavállalóra irányadó napi munkaidő mértéke. Ha ugyanis a munkavállaló az intézetnél teljes napi munkaidős (napi 8 órás) munkaviszonyt fog létesíteni, akkor emellett egy napi 4 órás további részmunkaidős munkaviszony esetén felmerül a munkaviszonyból eredő munkavállalói kötelezettségek teljesíthetősége (pl. a munkára képes állapot folyamatos fenntartása megítélésünk szerint az adott munkakör jellegétől függően nem feltétlenül biztosítható ilyen esetben). Mindebből következően a közigazgatási szerv oldaláról - a fenti szempontokat is figyelembe véve - önmagában nem zárja ki az Mt. és a Kttv. a további munkaviszony fennállását, de konkrét válasz csak az egyedi eset körültekintő megvizsgálása után adható.Természetesen az érintett munkavállalónak ezt az összeférhetetlenségi kérdést tisztáznia kell az új munkáltatójával, az intézettel is, tekintettel arra, hogy az új munkáltató oldaláról ugyanúgy fennállhat egy esetleges további jogviszony-létesítési tilalom vagy korlátozás. Az intézet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4046

3. találat: Óvodapedagógus további jogviszonya

Kérdés: Önkormányzat által fenntartott óvodánkban felmerülő munkaügyi probléma megoldásához szeretnénk segítségüket kérni. Az óvodapedagógus kötelező óraszáma 32 óra/hét. Ezenfelül elrendelhető 4 óra/hét, szabadon felhasználható 4 óra/hét. Hogyan vállalhat további jogviszonyban munkát az óvodapedagógus a kötelező óraszáma feletti munkaidejében? Kérjük, hogy válaszukban az ide vonatkozó jogszabályi hivatkozásokat is szíveskedjenek megjelölni!
Részlet a válaszból: […]eredő kötelezettségek ne akadályozzák egymást, tehát a további jogviszonyból eredő feladatokat csak az óvodapedagógusi munkaidőn túl lehet ellátni (óvodapedagógusi munkaidőn nem csupán a neveléssel-oktatással lekötött heti 32 órát kell érteni, hanem a teljes heti 40 órás munkaidőt).Ha az óvodapedagógus más munkáltatónál kíván dolgozni, ezt megteheti, kivéve, ha összeférhetetlenségi szabályba ütközik, illetve, ha ezzel akadályozza az óvodapedagógusi munkaköre ellátását. Ezzel kapcsolatban a következő szabályokat kell betartani:- amennyiben a közalkalmazott munkaideje a közalkalmazotti jogviszonyban és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban részben vagy egészében azonos időtartamra esik, a munkavégzésre irányuló további jogviszony csak a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával létesíthető. Ez esetben is a teljes munkaidőt kell vizsgálni, nem csak a heti 32 órás neveléssel-oktatással lekötött munkaidőt! A munkáltatói hozzájárulás megtagadásával szemben munkaügyi jogvita nem kezdeményezhető (Kjt. 43. §);- a közalkalmazott a munkaidejét nem érintő további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését köteles a munkáltatónak előzetesen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4028

4. találat: Köztisztviselői kinevezés munkaviszony mellett

Kérdés: Új köztisztviselőt szeretnénk felvenni közterület-felügyelői munkakörbe. A leendő kolléga jelezte, hogy munkaszerződéssel egy cégnél is dolgozik. Foglalkoztathatjuk-e ebben az esetben, ha nem szünteti meg a munkaszerződését? Köztisztviselői és munkavállalói jogviszonya is lehet egyszerre?
Részlet a válaszból: […]jogviszony és az állami projektértékelői jogviszony (a továbbiakban együtt: gyakorolható tevékenység), továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység kivételével - csak a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes engedélyével létesíthet. A gyakorolható tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt, valamint a közérdekű önkéntes tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt, annak létesítését megelőzően a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásban be kell jelenteni, ha e jogviszony keretében végzett tevékenység a köztisztviselő munkaköri feladataival közvetlenül összefügg. A fentiek szerinti kivételi esetkörökben tehát a leendő köztisztviselőnek vagy írásban szükséges bejelentenie a további jogviszonyát a munkáltatónak, vagy azt még bejelentenie sem kell, szabadon gyakorolhatja.Ennél valószínűbb azonban, hogy a kérdésben hivatkozott további munkaviszony nem tartozik a kivételi esetkörökbe, ezért fenntartásához szükséges a Kttv. hatálya alá tartozó munkáltató írásbeli engedélye, amely engedély megadására a munkáltatónak - beosztotti munkakört betöltő köztisztviselő esetében - lehetősége van. A munkáltató ugyanakkor mérlegelheti, hogy megadja-e az engedélyt a további jogviszony létesítéséhez, jelen esetben fenntartásához. Az engedély megadásának a korlátja ugyanis egyrészt a Kttv. 85. §-ának (4) bekezdése, amely szerint - egyebek mellett - a köztisztviselő nem folytathat olyan tevékenységet, nem tanúsíthat olyan magatartást, amely hivatalához méltatlan, vagy amely pártatlan, befolyástól mentes tevékenységét veszélyeztetné. Az engedély megadásának másrészt észszerű korlátja lehet a már fennálló munkaviszonyban a munkavállalóra irányadó napi munkaidő mértéke. Ha ugyanis teljes napi munkaidős a munkaviszony (vagyis napi 8 óra a munkaidő mértéke), akkor emellett egy teljes napi munkaidős (napi 8 órás) közterület-felügyelői munkakört - megítélésünk szerint - nem fog tudni a köztisztviselő közszolgálati kötelezettségeihez méltóan, megfelelően ellátni (pl. a munkára képes állapot folyamatos biztosítása megítélésünk[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3932

5. találat: Önkormányzati képviselő és karbantartó - nem feltétlenül összeférhetetlen

Kérdés: Önkormányzati képviselő karbantartó-gondnok munkakört lát el, ugyanazon önkormányzatnál. A munkáltatói jogkört a polgármester látja el. Bérezése az önkormányzat költségvetéséből történik. Fennáll-e az összeférhetetlenség? Megválasztása előtt is ezt a munkakört látta el a képviselő, testületi határozat nélkül.
Részlet a válaszból: […]önkormányzat által foglalkoztatottakra nem vonatkozik.Jellemző példa lehet az önkormányzattal fennálló foglalkoztatási jogviszony létesítésére a közfoglalkoztatási jogviszony. A Kftv. 1. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerint közfoglalkoztató lehet a helyi és nemzetiségi önkormányzat is, valamint ugyanezen bekezdés b) pontja szerint közfoglalkoztató lehet költségvetési szerv (tehát például a polgármesteri hivatal) is. Ezért, ha a közfoglalkoztatott önkormányzati képviselőt ugyanazon helyi önkormányzat foglalkoztatja, úgy - általános szabályként - nem áll fenn az összeférhetetlenség. Ha viszont ugyanazon önkormányzat polgármesteri hivatala a közfoglalkoztatója az önkormányzati képviselőnek, akkor fennáll az összeférhetetlenség.A fentiekből következően - általános szabályként - önmagában nem összeférhetetlen, ha az önkormányzati képviselő munkáltatója ugyanaz az önkormányzat, mint amelynél az érintett képviselői megbízatást tölt be. Ugyanakkor szükséges egyedileg megvizsgálni az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3835

6. találat: Intézményvezető - másik kerületben szakmai tanácsadóként

Kérdés: Egy önkormányzat által fenntartott szociális intézmény vezetője vagyok. Egy, nem a mi kerületünkben működő szociális intézménnyel köthető-e megbízási szerződés szakmai tanácsadóként megbízva? Ha a válasz a kérdésre nem, hogyan és milyen formában tudom ezt a feladatot heti 3 órában ellátni, esetleg egyéni vállalkozóként? Milyen lehetőségek vannak?
Részlet a válaszból: […]vállalkozó.Első kérdésére a válasz első megközelítésben: kizárt, hogy megbízási szerződést kössön egy szociális intézménnyel szakmai tanácsadói feladatok ellátására. Azonban az, hogy erre az Ön esetében esetleg mégis van-e lehetőség, jelenlegi munkáltatójától is függ, mégpedig attól, hogy az összeférhetetlenségi szabályok hogyan alkalmazandók Önre. Tételes összeférhetetlenségi szabályokat a közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében találunk. A Kjt. 41. §-ának (1) bekezdése általános éllel tartalmazza, hogy a közalkalmazott nem létesíthet munkavégzésre irányuló további jogviszonyt, ha az a közalkalmazotti jogviszonya alapján betöltött munkakörével összeférhetetlen. Az összeférhetetlenség vizsgálata a következőképpen történik.A Kjt. 41. §-ának (2) bekezdése a magasabb vezetőkre, vezetőkre vonatkozik: esetükben kizárt az olyan további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése, amelynek révéna) hozzátartozójukkal irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülnének, vagyb) a munkáltatójukéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a munkáltatójukkal rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdasági társaságban betöltött vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagsági feladatokat látnának el.Az Ön esetében azonos tevékenységet végző munkáltatóról van szó, de a tevékenység szakértésre irányul. A feltett kérdésből nem derül ki, de meg kell vizsgálni, hogy gazdasági társaságról vagy költségvetési intézményről van-e szó, illetőleg, hogy hozzátartozójával irányítási, ellenőrzési, elszámolási kapcsolat jönne-e létre. Ha az említett valamely kizáró ok állna fenn, a munkáltató nem is engedélyezheti az Ön számára a szakértői feladatok további jogviszony keretében történő ellátását.Ha az előző kizáró okok egyike sem áll fenn, a Kjt. 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt szabály alapján kell tovább vizsgálódni. Eszerint, amennyiben a közalkalmazott munkaideje a közalkalmazotti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3822

7. találat: Tanársegédi állás a pedagógusi státusz mellett

Kérdés: Amennyiben felsőoktatási intézmény alá tartozó iskolában rendelkezem teljes pedagógusi státusszal, a fenntartó egyetemen elvállalhatok-e teljes státuszú tanársegédi állást, pedagógusképzéssel kapcsolatosan?
Részlet a válaszból: […]irányuló további jogviszony csak a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával létesíthető. A hozzájárulás megtagadásával szemben munkaügyi jogvita nem kezdeményezhető. Ha pedig a munkáltató az összeférhetetlenségről nem a közalkalmazott kérelme alapján szerez tudomást, a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül írásban felszólítja a közalkalmazottat az összeférhetetlenség megszüntetésére, amelynek a közalkalmazott a kézhezvételtől számított 30 napon belül köteles eleget tenni (a másik jogviszony felszámolásával). A határidő eredménytelen eltelte esetén a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt azonnali hatállyal megszünteti [Kjt. 44. § (3)-(4) bek.].Mivel a kérdés szerint két teljes munkaidős állásról lenne szó, egészen bizonyosan azonos időre esne a feladatok ellátása. E szabályok alapján tehát engedélyt kell kérnie jelenlegi munkáltatójától a tanársegédi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3802

8. találat: Összeférhetetlenség - ha a férj a felesége főnöke

Kérdés: Mi a helyzet olyan esetben, ha egy állami intézet vezetője saját feleségét foglalkoztatja, olyan állásban, aminek igazából csak neve van, de igazán látványos munkát nem végez a feleség, nem is nagyon jár be dolgozni, de felveszi a fizetését?
Részlet a válaszból: […]hozzátartozók együttes alkalmazása nem jár a fenti alapelv sérelmével, akkor sem, ha az egyik munkavállaló vezető állású, és akkor sem, ha a két munkavállaló egymással elszámolási, ellenőrzési viszonyban van. Személyes kötődésük miatt önmagában ugyanis nem feltételezhető a munkavállalókról, hogy egymással a munkáltató kárára összejátszanának, vagy más módon veszélyeztetnék a munkáltató jogos gazdasági érdekét.Megállapítható viszont a kötelezettségszegés, ha a kérdésben jelzett tényállás valósul meg, azaz például a vezető a feleségét olyan munkakörben foglalkoztatja, amelyben nincs érdemi teljesítés, ám mégsem marad el a munkavállaló díjazása. Az állami foglalkoztatási jogviszonyokban a fentiekhez képest szigorúbb összeférhetetlenségi szabályok érvényesülnek. Így a (magasabb) vezető, továbbá a pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult közalkalmazott munkakörével, vezető megbízásával összeférhetetlen, ha a hozzátartozójával [Mt. 294. § (1) bek. b) pont] irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne [Kjt. 41. § (2) bek. a) pont]. Ha a közalkalmazott az összeférhetetlenséget az erre vonatkozó felhívástól számított 30 napon belül nem szünteti meg, a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt azonnali hatállyal megszünteti [Kjt. 44. § (4) bek.]. Ennél is szigorúbb a közigazgatásra vonatkozó szabályozás. Nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3756
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Hozzátartozók kinevezése alá-fölé rendeltségi pozíciókba

Kérdés: A cég, ahol dolgozom, egy 20-25 fős társaság. Itt a társaságon belül dolgozik egy vezetőhelyettes, valamint az ő testvére mint dolgozó, valamint a testvére felesége mint dolgozó. Jelenleg folyamatban van a testvér feleségének kinevezése egyfajta vezetővé, mint a vezetőhelyettes alatt álló személy, de a testvér felett álló vezető. Nincs ebben valamiféle szabálytalanság, tekintve, hogy rajtuk kívül van a cégnél még vagy 20 dolgozó?
Részlet a válaszból: […]eredő jogosultsága. Ilyen szabály az állami feladatellátáshoz kötődő jogviszonyokra jellemző, így például a közalkalmazotti jogviszonyban [Kjt. 41. § (2) bek. a) pont, 43/A. §], a közszolgálati jogviszonyban [Kttv. 84. § (1) bek.], a kormányzati szolgálati
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3734

10. találat: Családban marad - közalkalmazotti hozzátartozói összeférhetetlenség

Kérdés: A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó integrált intézmény vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója alkalmazhatja-e közeli hozzátartozóját közalkalmazotti jogviszonyban szociális/gyermekjóléti intézményben?
Részlet a válaszból: […]kötelezettségvállalásra jogosult közalkalmazott munkakörével, vezető megbízásával összeférhetetlen, ha hozzátartozójával irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne [Kjt. 41. § (2) bek. a) pont]. Hozzátartozónak minősül a közalkalmazott házastársa, egyenes ágbeli rokona, örökbe fogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, örökbe fogadó, mostoha- és nevelőszülője és testvére, élettársa, egyenes ágbeli rokonának házastársa, házastársának egyenes ágbeli rokona és testvére, valamint testvérének házastársa[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3694
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 38 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést