Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott prémiumfeladat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkaszerződés módosítása határozott időre

Kérdés: Cégünk több állandó megrendelőnek dolgozik, a munka jellegéből adódóan az alkalmazottak heti 30 órás részmunkaidőben dolgoznak. Most azonban nyertünk egy pályázaton, és három hónapig egy új projektben is részt veszünk, amit a jelenlegi munkavállalókkal szeretnénk megoldani. Viszont nem biztos, hogy ez belefér a munkaidejükbe. Megtehetjük, hogy erre az időszakra munkáltatóként felemeljük a munkaidejüket, természetesen kompenzálva ezt a bérezésben? Ha nem, akkor kiírhatjuk prémiumfeladatként nekik?
Részlet a válaszból: […]akadálya, hogy a napi munkaidő mértéke az Mt. általános szabálya szerint legfeljebb 8 óra lehet. Tehát ha munkavállalóik - vélhetően nem készenléti jellegű munkakört betöltve - általános teljes napi munkaidőben (8 óra/munkanap) dolgoznak, a munkaidő mértékének felemelése három hónapra munkaszerződés-módosítással nem lehetséges. Ugyanakkor részmunkaidő esetén - az alapbér időarányos emelése mellett - nincs akadálya a munkaszerződés közös megegyezéssel történő módosításával az általános teljes napi munkaidő kikötésének.A munkáltató prémiumfeladatot is meghatározhat a munkavállalóinak. Ebben az esetben a munkaidő mértékének felemelése fel sem merülhet, a munkavállalók a prémiumfeladatot a munkaszerződés szerinti munkaidejükben kell, hogy végezzék. Prémiumfeladat kitűzése esetén problémát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2582

2. találat: Prémiumértékeléssel késlekedő munkáltató

Kérdés: Az egyik vezető állású munkavállalónknak idén nem tudunk prémiumot fizetni. Munkaszerződése szerint a prémiumra minden évben a számára meghatározott feladatok teljesítése esetén jogosult, amelyet a teljesítményértékelés alapján igazolnak. Az idei évben a prémiumfeladatok számára is kiírásra kerültek. Ám esetében a teljesítményértékelésre a társaság közgyűlése jogosult, amelyben több külföldi személy is szavazati joggal bír. Az év végi közgyűlés programja nagyon túlterhelt volt, a prémiumokat levették a napirendről, így erről döntés azóta sem született. Egyelőre nem látjuk, mikor lehet összehívni újra a közgyűlést. Mit kell tennünk ebben a helyzetben, hogy a vezetőnket ne károsítsuk?
Részlet a válaszból: […]dolgozott is, ám annak szabályos értékelésére a munkáltató részéről nem került sor. Ez a munkáltató részéről joggal való visszaélést valósíthat meg (Mt. 7. §), hiszen magatartásával alapos indok nélkül késlelteti a munkavállaló prémiumra való jogosultságának elbírálását, illetve pozitív döntés esetén a kifizetést. Ez az eljárás a jóhiszeműség és tisztesség elvét, valamint az együttműködési kötelezettséget is sérti [Mt. 6. § (2) bek.].Az Mt. szerint, ha a joggal való visszaélés munkaviszonyra vonatkozó szabály által megkívánt jognyilatkozat megtagadásában áll, és ez a magatartás nyomós közérdeket vagy a másik fél különös méltánylást érdemlő érdekét sérti, a bíróság a jognyilatkozatot ítéletével pótolja, feltéve hogy az érdeksérelem másképpen nem hárítható el (Mt. 7. §). Itt a megtagadott nyilatkozat a feladat teljesítésének értékelése. Az idézett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2178

3. találat: Prémium a munkaszerződésben

Kérdés: Vezető állású munkavállalónk munkaszerződésében rögzítettük, hogy a munkavállaló számára minden év január 31-éig prémiumfeladatot kell kitűzni, melynek teljesítése esetén egyhavi személyi alapbérének megfelelő prémium illeti meg. Az elmúlt évben a munkáltató elmulasztotta kitűzni a prémiumfeladatot, mert nem volt olyan különös feladat, amelyet e körbe vonhatott volna. A munkavállaló munkaviszonya az idén megszüntetésre került, és most követeli a ki nem fizetett prémiumát. Jogszerűen megteheti ezt úgy, hogy egyáltalán nem is volt prémiumfeladat?
Részlet a válaszból: […]szerez a prémiumra (LB Mfv. II. 10.783/1999., LB Mfv. II. 10.658/1996.). A munkáltató a prémium kitűzésére vonatkozó kötelezettségének elmulasztásával tulajdonképpen az Mt. 3. § (1) bekezdésében rögzített együttműködési kötelezettségét sérti meg, s ezáltal a munkavállaló alanyi jogot szerez a prémiumra ilyen esetekben. E körben nincs jelentősége annak sem, hogy a prémium kitűzésére milyen oknál fogva nem került sor. Ugyanolyan megítélés alá esik az is, ha a munkáltató egyszerűen "elfelejti" a prémiumfeladat meghatározását, mint az, amikor egyébként nem lát lehetőséget semmilyen prémiumfeladat kitűzésére. Mivel a munkaszerződés e kikötését nem módosították, az alapján a munkavállaló jogosultságot szerzett a prémiumra prémiumfeladat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1017

4. találat: Prémiumfeladat - ha késik a kitűzés

Kérdés: Üzletágvezetőink munkaszerződésében szerepel, hogy a munkáltató március 31-ig prémiumfeladatot tűz ki, a kifizethető prémium pedig a személyi alapbér 25%-áig terjed. Az idén vezérigazgató-váltás miatt nem került sor határidőben a prémiumfeladatok kitűzésére. Kérdésünk, hogy ilyen esetben, ha később történik a kitűzés, csökkenthető-e a prémium összege időarányosan? Mi az a legkésőbbi időpont, amikortól a munkáltatónak már nem áll fenn prémiumfizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszból: […]érdekében, hogy erre hivatkozással esetleg mentesüljön prémiumfizetési kötelezettsége alól. A bírói gyakorlat ugyanis egyértelműen a munkavállaló mellett foglal állást ilyen esetben. A Legfelsőbb Bíróság EBH 2004. 1057. sz. elvi határozata kifejezetten kimondta: "A munkaszerződésben kikötött prémium megilleti a munkavállalót akkor is, ha a munkáltató a prémiumfeladat kiírásával oly mértékben késlekedett, hogy annak teljesítése már nem volt elvárható (Mt. 143. §)." Így a bíróság megítélt olyan esetben is prémiumra való jogosultságot a munkavállaló részére, amikor a prémiumfeladat kitűzésére november 27-én vagy december 10-én került sor, majd a teljesítés elmaradtára hivatkozva a munkáltató nem fizette meg a szerződésben szereplő prémiumösszeget. Az EBH 1999. 44. sz. elvi határozatban a Legfelsőbb Bíróság azt is kifejtette, hogy a munkaszerződésben megállapított prémium fizetését[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 760
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Prémiumfeladat - ki tűzi ki?

Kérdés: A Kjt. 77/A. § szerint a kinevezett vezető számára a kinevezési jogkör gyakorlója tűzhet ki prémiumfeladatot. Ennek a szabálynak az alkalmazása eléggé nehézkes abban az esetben, ha önkormányzati intézmény vezetőjéről van szó, hiszen ekkor a prémiumfeladatot is a képviselő-testületnek kell kitűznie. Átruházhatja-e a képviselő-testület ezt a jogkört, például a jegyzőre?
Részlet a válaszból: […]irányadók. Az Ötv. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át - többek között - a törvény által hatáskörébe utalt kinevezés. A 9. § (4) bekezdése ilyen kinevezést szabályoz, amikor előírja, hogy a képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások céljából önkormányzati intézményt, vállalatot, más szervezetet (a továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat, kinevezi a vezetőiket. Vagyis az önkormányzati intézmény vezetőjének kinevezéséhez való jog nem átruházható hatáskörben a képviselő-testületet illeti. Ahol ez alól kivétel érvényesül, azt az Ötv. maga kifejezetten szabályozza, így például a 9. § (2) bekezdése lehetővé teszi a kinevezési jognak a társulásra való átruházását, vagy a 62. § (8) bekezdése - kizárólag a fővárosi közgyűlésnek - teszi lehetővé, hogy rendeletével átruházza bizottságára, illetve a főpolgármesterre intézményei vezetőinek kinevezését. Mindez a kinevezési jogra vonatkozik. Az Ötv. 103. § (1) bekezdés a) és b)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 621