Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott üzemi tanács tagja tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Üzemi tanács tagjának más munkahelyre való beosztása

Kérdés: Üzemi tanács tagjaként arra szeretnék választ kapni, hogy a "más munkahelyre való beosztás" kifejezésen érthetjük-e azt a helyzetet is, amikor a munkavállalót egy munkahely két műszakos részéből átküldik ugyanazon munkahely három műszakos részébe? A munkavégzés gyakorlatilag ugyanabban a légtérben történik, már három műszakban, néhány méterrel arrébb és más vezető irányítása alatt.
Részlet a válaszból: […]eltérő munkahelyre történő beosztás. Az átirányításához, ha ez a munkavállaló más munkahelyre való beosztásával jár, az üzemi tanács egyetértése szükséges [Mt. 62. § (3) bek.]. Amennyiben a munkaviszonyt változó munkahelyen történő munkavégzésre létesítették, akkor a munkavégzési helyre vonatkozó szabályok szempontjából a munkavállaló munkahelyének azt a telephelyet kell tekinteni, amelyre a munkáltató munkavégzés céljából beosztotta. Változó munkavégzési helyben való megállapodás esetén a munkavállalót első munkavégzési helyéről tájékoztatni kell [Mt. 76/C. § (3) bek.]. Ilyen esetben a tájékoztatástól eltérő munkahelyre történő beosztáshoz az üzemi tanácsi tag[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. március 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1268

2. találat: Üzemi tanács tagjának díjazása

Kérdés: Az üzemi megállapodásunkban szeretnénk díjazást megállapítani az üzemi tanács valamennyi tagjának, mivel sok pluszfeladatot látnak el e minőségükben, amivel segítik a társaság működését. Van erre lehetőség, vagy csak az üzemi tanács elnöke kaphat díjazást?
Részlet a válaszból: […]elnökének díjazást - a fentiekben meghatározott eseten kívül - csak az üzemi tanáccsal egyetértésben állapíthat meg, illetve fizethet [Mt. 64. § (3) bek.]. A fenti szabályokból kitűnik, hogy a munkáltató és az üzemi tanács az üzemi tanács elnöke számára korlátozás nélkül megállapodhat díjazásban. Az Mt. azonban az üzemi tanács tagjainak díjazását nem rendezi, és az üzemi megállapodás hatályát sem terjeszti ki kifejezetten ennek a rendezésére; abban csak az üzemi tanács egyes jogosítványainak gyakorlását és a munkáltatóval való kapcsolatrendszerét lehet szabályozni (Mt. 64/A. §). Mivel pedig a törvény más esetben kifejezetten[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. szeptember 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1113
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Központi üzemi tanács tagjának munkaidő-kedvezménye

Kérdés: A helyi üzemi tanács egyik tagja cégünknél egyben a központi üzemi tanács tagja is. Az üzemi megállapodás alapján mind a helyi, mind a központi üzemi tanács esetében van lehetőség arra, hogy bármelyik tag az üzemi tanács elnökének engedélye alapján az összesített munkaidő-kedvezményből az őt megillető hányadnál többet használjon fel. A kérdésem, hogy ebben az esetben is érvényesül az a korlát, hogy a munkavállaló legfeljebb a munkaidő felében mentesülhet a munkavégzés alól?
Részlet a válaszból: […]az elnök teljes munkaidejének felét. A munkaidő-kedvezmény időtartamára távolléti díj jár [Mt. 62. § (2) bek.]. Ha a munkáltatónál több (helyi) üzemi tanács, illetve üzemi megbízott működik, az üzemi tanácsok megválasztásával egy időben központi üzemi tanácsot is létre kell hozni. A munkáltató egyes önálló telephelyén (részlegénél) megválasztott üzemi tanácsok a munkavállalók létszámával arányos számban delegálnak tagokat a központi üzemi tanácsba. Egyebekben viszont a központi üzemi tanácsra és tagjaira az üzemi tanácsra, illetve az üzemi tanácstagokra vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadók [Mt. 44. § (1)-(3) bek.]. A fentiekből következően a helyi és a központi üzemi tanács önálló alanyok a munkajogban, és a központi üzemi tanács tagjainak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1048

4. találat: Központi üzemi tanács tagjának védelme

Kérdés: Az egyik üzemi tanácsi tag munkaviszonyát rendes felmondással meg kívánjuk szüntetni. A munkavállaló ugyanakkor delegált tag a központi üzemi tanácsba is, ahol többségükben ugyanazok a személyek ülnek, mint akik annak a helyi üzemi tanácsnak is tagjai, ahol a munkavállaló is tag. Ebben az esetben melyik üzemi tanácstól kell beszerezni az egyetértést a felmondáshoz?
Részlet a válaszból: […]szervet megillető jogosultságot az üzemi tanács gyakorolja [Mt. 62. § (3) bek.]. A védelem értelmében az üzemi tanács egyetértése szükséges - egyebek mellett - az üzemitanács-tag munkaviszonyának a munkáltató által rendes felmondással történő megszüntetéséhez. Az üzemi tanács a tervezett munkáltatói intézkedéssel kapcsolatos álláspontját a munkáltató írásbeli tájékoztatásának átvételétől számított nyolc munkanapon belül írásban közli. Ha a tervezett intézkedéssel az üzemi tanács nem ért egyet, a tájékoztatásnak az egyet nem értés indokait tartalmaznia kell. Az indokolás akkor alapos, ha a tervezett intézkedés végrehajtása - megnehezítené annak az üzemi tanácsnak a működését, melyben a munkavállaló tagságot tölt be, feltéve hogy az intézkedés elmaradása a munkáltatóra nézve aránytalan, súlyos hátránnyal nem jár, vagy - az üzemi tanács tevékenységében történő közreműködés miatti hátrányos megkülönböztetést eredményezne. Ha az üzemi tanács véleményét a fenti határidőn belül nem közli a munkáltatóval,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1012

5. találat: Központi üzemi tanács létszáma

Kérdés: Sok olyan részlegünk van, ahol a munkáltatói jogkör gyakorlása miatt üzemi tanácsi választás esetén önálló üzemi tanácsot, illetve üzemi megbízottat kellene választani. Ez viszont azt is eredményezi, hogy a központi üzemi tanácsba 13-nál több helyi üzemi tanács (illetve üzemi megbízott) delegálhatna tagot. Meg lehet emelni a központi üzemi tanács taglétszámát ilyen esetben?
Részlet a válaszból: […]jogosítványokkal kapcsolatos munkáltatói jogok az önálló telephely (részleg) vezetőjét részben vagy egészében megilletik [Mt. 43. § (1)-(3) bek.]. Ha a munkáltatónál több üzemi tanács, illetve üzemi megbízott működik, az üzemi tanácsok megválasztásával egy időben központi üzemi tanácsot is létre kell hozni. A munkáltató egyes önálló telephelyén (részlegénél) megválasztott üzemi tanácsok a munkavállalók létszámával arányos számban delegálnak tagokat a központi üzemi tanácsba. A központi üzemi tanácsra és tagjaira az üzemi tanácsra, illetve az üzemitanács-tagokra vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadók [Mt. 44. § (1)-(3) bek.]. Ebből eredően a központi üzemi tanács tagjainak száma, ha a munkavállalók száma a választás időpontjában - a száz főt nem haladja meg, három, - a háromszáz főt nem haladja meg, öt, - az ötszáz főt nem haladja meg, hét, - az ezer főt nem haladja meg, kilenc, - a kétezer főt nem haladja meg, tizenegy, - a kétezer főt meghaladja, tizenhárom [Mt. 45. § (1) bek.]. A központi üzemi tanács tagjainak száma a 13 főt nem haladhatja meg, akkor sem, ha több üzemi tanács (üzemi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 973

6. találat: Üzemi megbízott védelme szakszervezeti tisztsége esetén

Kérdés: Hogyan alakul az üzemi megbízott munkajogi védelme felmondás esetén akkor, ha egyben szakszervezeti tisztségviselő is? Ebben az esetben a szakszervezettől elegendő egy előzetes egyetértést kérni a felmondást megelőzően?
Részlet a válaszból: […]szakszervezeti szervet megillető jogosultságot - ha az üzemi megbízott nem szakszervezeti tisztségviselő - a munkavállalók közössége gyakorolja [Mt. 62/A. § (3) bek.]. A törvény szerint a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv előzetes egyetértése szükséges a választott szakszervezeti tisztséget betöltő munkavállaló munkaviszonyának a munkáltató által rendes felmondással történő megszüntetéséhez [Mt. 28. § (1) bek.]. Ha az üzemi megbízott szakszervezeti tisztségviselő is, kettős státuszára figyelemmel a védelem is kettős körben illeti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 862

7. találat: Üzemi tanács póttagok nélkül

Kérdés: A nálunk működő üzemi tanács tagjainak száma csökkent, mivel az egyik munkavállaló munkaviszonya megszűnt. A póttagok azonban nem akarják vállalni a tagságot. A kérdésem, hogy megtehetik-e ezt, és ha elfogy az összes póttag, akkor mi történik az üzemi tanáccsal; meg fog szűnni, és újat kell választani?
Részlet a válaszból: […]szakszervezetnek a legtöbb szavazatot megszerzett póttagját kell behívni, amelynek a kieső üzemitanács-tag tagja volt. Ha a kieső üzemitanács-tag nem szakszervezeti tag, a szakszervezethez nem tartozó, legtöbb szavazattal rendelkező póttagok közül (független póttag) kell az üzemi tanácsba tagot behívni; ha a szakszervezet póttaggal nem rendelkezik, illetve független póttag nincs, a delegálás sorrendjét a póttagok között megszerzett nagyobb számú érvényes szavazat határozza meg [Mt. 55/A. § (2)-(3) bek.]. Az üzemi tanács póttagja ugyanakkor nem köteles elfogadni a tagként történő behívását. Bár a törvény ezt kifejezetten nem mondja ki, következik ez abból, hogy az üzemi tanács tagja is bármikor lemondhat tisztségéről, mégpedig "lemondási idő" nélkül, akár azonnali hatállyal is [Mt. 57. § (1) bek. a) pont]. Ennélfogva, ha az üzemi tanács póttagja is bármikor, akár rögtön a behívásával egyidejűleg lemondhatna tagságáról, úgy lényegében visszautasíthatja a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 669
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Üzemi tanács tagjának tartós kiküldetése

Kérdés: A cégünknél működő üzemi tanács egyik tagja tartós kiküldetés keretében külföldön fog munkát végezni, előreláthatólag 3 hónapig. Ez érinti az üzemi tanács tagjaként betöltött funkcióját? Be kell, vagy be lehet hívni helyette póttagot?
Részlet a válaszból: […]jogkör gyakorlására, akkor ez időtartam alatt az üzemi tanács tagságával kapcsolatos jogai szünetelnek [Mt. 57. § (1), (3) bek.]. Ilyenkor a megbízatása nem szűnik meg, csak az abból eredő jogait, illetve kötelezettségeit nem gyakorolhatja. A tartós kiküldetés nem érinti az üzemi tanács tagjának megbízatását, bár az üzemi tanács ülésein nem tud részt venni, vagyis megbízatása ténylegesen szünetelni fog. Póttag behívására viszont csak akkor van lehetőség, ha az üzemi tanács tagjának a megbízatása megszűnik; ekkor a kieső tag helyére az üzemi tanácsba a megválasztott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 618
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,