Üzemi tanács tagjának más munkahelyre való beosztása

Kérdés: Üzemi tanács tagjaként arra szeretnék választ kapni, hogy a "más munkahelyre való beosztás" kifejezésen érthetjük-e azt a helyzetet is, amikor a munkavállalót egy munkahely két műszakos részéből átküldik ugyanazon munkahely három műszakos részébe? A munkavégzés gyakorlatilag ugyanabban a légtérben történik, már három műszakban, néhány méterrel arrébb és más vezető irányítása alatt.
Részlet a válaszából: […]  A más munkahelyre való beosztás a munkavégzés helyénekmegváltozását jelenti. A munkavégzés helyének megjelölése a munkaszerződéskötelező tartalmi eleme [Mt. 76. § (5) bek.], tehát a munkaszerződésbenrögzítettek iránymutatásul szolgálhatnak arra, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 19.

Üzemi tanács tagjának díjazása

Kérdés: Az üzemi megállapodásunkban szeretnénk díjazást megállapítani az üzemi tanács valamennyi tagjának, mivel sok pluszfeladatot látnak el e minőségükben, amivel segítik a társaság működését. Van erre lehetőség, vagy csak az üzemi tanács elnöke kaphat díjazást?
Részlet a válaszából: […] ...hogy a munkáltató és azüzemi tanács az üzemi tanács elnöke számára korlátozás nélkül megállapodhatdíjazásban.Az Mt. azonban az üzemi tanács tagjainak díjazását nemrendezi, és az üzemi megállapodás hatályát sem terjeszti ki kifejezetten enneka rendezésére;...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 19.
Kapcsolódó címkék:    

Központi üzemi tanács tagjának munkaidő-kedvezménye

Kérdés: A helyi üzemi tanács egyik tagja cégünknél egyben a központi üzemi tanács tagja is. Az üzemi megállapodás alapján mind a helyi, mind a központi üzemi tanács esetében van lehetőség arra, hogy bármelyik tag az üzemi tanács elnökének engedélye alapján az összesített munkaidő-kedvezményből az őt megillető hányadnál többet használjon fel. A kérdésem, hogy ebben az esetben is érvényesül az a korlát, hogy a munkavállaló legfeljebb a munkaidő felében mentesülhet a munkavégzés alól?
Részlet a válaszából: […] ...üzemi tanács tagját havi munkaideje tíz százalékának, elnökéthavi munkaideje tizenöt százalékának megfelelő munkaidő-kedvezmény illeti meg.Az üzemi tanács tagjai és elnöke részére járó összesített munkaidő-kedvezményfelhasználását az üzemi megállapodás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 18.

Központi üzemi tanács tagjának védelme

Kérdés: Az egyik üzemi tanácsi tag munkaviszonyát rendes felmondással meg kívánjuk szüntetni. A munkavállaló ugyanakkor delegált tag a központi üzemi tanácsba is, ahol többségükben ugyanazok a személyek ülnek, mint akik annak a helyi üzemi tanácsnak is tagjai, ahol a munkavállaló is tag. Ebben az esetben melyik üzemi tanácstól kell beszerezni az egyetértést a felmondáshoz?
Részlet a válaszából: […] ...és tagjaira az üzemitanácsra, illetve az üzemitanács-tagokra vonatkozó rendelkezések az irányadók[Mt. 44. § (1), (3) bek.]. Az üzemi tanács tagjának munkajogi védelmére aválasztott szakszervezeti tisztségviselőre vonatkozó szabályokat kellmegfelelően alkalmazni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 6.

Központi üzemi tanács létszáma

Kérdés: Sok olyan részlegünk van, ahol a munkáltatói jogkör gyakorlása miatt üzemi tanácsi választás esetén önálló üzemi tanácsot, illetve üzemi megbízottat kellene választani. Ez viszont azt is eredményezi, hogy a központi üzemi tanácsba 13-nál több helyi üzemi tanács (illetve üzemi megbízott) delegálhatna tagot. Meg lehet emelni a központi üzemi tanács taglétszámát ilyen esetben?
Részlet a válaszából: […] ...illetve az üzemitanács-tagokra vonatkozórendelkezések megfelelően irányadók [Mt. 44. § (1)-(3) bek.]. Ebből eredően aközponti üzemi tanács tagjainak száma, ha a munkavállalók száma a választásidőpontjában- a száz főt nem haladja meg, három,- a háromszáz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Üzemi megbízott védelme szakszervezeti tisztsége esetén

Kérdés: Hogyan alakul az üzemi megbízott munkajogi védelme felmondás esetén akkor, ha egyben szakszervezeti tisztségviselő is? Ebben az esetben a szakszervezettől elegendő egy előzetes egyetértést kérni a felmondást megelőzően?
Részlet a válaszából: […] ...üzemi tanács tagjának munkajogi védelmére a választottszakszervezeti tisztségviselőre vonatkozó szabályokat kell megfelelőenalkalmazni [Mt. 62. § (3) bek.]. Ezt a munkajogi védelmet az üzemi megbízotttekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 13.

Üzemi tanács póttagok nélkül

Kérdés: A nálunk működő üzemi tanács tagjainak száma csökkent, mivel az egyik munkavállaló munkaviszonya megszűnt. A póttagok azonban nem akarják vállalni a tagságot. A kérdésem, hogy megtehetik-e ezt, és ha elfogy az összes póttag, akkor mi történik az üzemi tanáccsal; meg fog szűnni, és újat kell választani?
Részlet a válaszából: […] ...3 és 13 főközött mozoghat, a munkáltató törvényben meghatározott munkavállalóilétszámától függően [Mt. 45. § (1) bek.]. Az üzemi tanács tagjának amegbízatása megszűnik, ha munkaviszonya megszűnik [Mt. 57. § (1) bek. g) pont];ebben az esetben a kieső...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 26.
Kapcsolódó címkék:  

Üzemi tanács tagjának tartós kiküldetése

Kérdés: A cégünknél működő üzemi tanács egyik tagja tartós kiküldetés keretében külföldön fog munkát végezni, előreláthatólag 3 hónapig. Ez érinti az üzemi tanács tagjaként betöltött funkcióját? Be kell, vagy be lehet hívni helyette póttagot?
Részlet a válaszából: […] ...üzemi tanács tagjának e megbízatása megválasztásátólkezdve mindaddig fennáll, amíg az Mt. értelmében meg nem szűnik [lásdrészletesen az Mt. 57. § (1) bekezdését!]. Ha az üzemi tanács tagja hathónapot meg nem haladó időtartamra válik jogosulttá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 16.
Kapcsolódó címkék: