Felmentési idő hossza és díjazása

Kérdés: Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervünk a fenntartó döntésének értelmében 2021. március 31. napjával jogutód nélkül megszűnik. A Kjt. 30/A. és 30/C. §-ai alapján az eljárást lefolytattuk, melynek eredményeként egy közalkalmazott esetében nincs felajánlható betöltetlen munkakör, így közalkalmazotti jogviszonya véleményünk szerint a Kjt. 25. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján, a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével egyidejűleg megszűnik. Esetében sem a felmentési idő, sem a felmentési időre járó távolléti díj nem értelmezhető. Ő azonban ezt sérelmezi, mert szerinte a közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel kellene megszüntetni, felmentési idő (8 hónap) megállapításával, az erre járó távolléti díjjal. Megállapítható-e részére a jogviszonya alapján a 8 hónap felmentési idő, valamint az arra járó távolléti díj?
Részlet a válaszából: […] ...Kjt. 25. §-a (1) bekezdésének c) pontja értelmében a közalkalmazotti jogviszony a törvény erejénél fogva megszűnik a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével. A Kjt. a közalkalmazott jogviszonyának védelme érdekében ugyanakkor előírja, hogy a felmentés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Jogviszonyváltás vagy jogutód nélküli megszűnés

Kérdés: Amennyiben egy költségvetési szerv jogutód nélkül szűnik meg, de feladatait egy nonprofit szervezet veszi át, jár-e felmentés a közalkalmazottaknak a végkielégítés mellett?
Részlet a válaszából: […] ...bek. c) pont], ugyanakkor felmentési időre járó illetményben nem jár. A kérdésben leírtak alapján azonban vélhetően nem a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének esete áll fenn, hiszen a munkáltató feladatait átveszi egy nonprofit szervezet. Ebben az esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 29.

Munkáltatói jogutód nélküli megszűnés és a gyermekgondozás céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság

Kérdés: Az elmúlt három évben otthon voltam két kisgyerekemmel, és jelenleg is GYED-et kapok még kb. fél évig. A munkáltatómtól a múlt hónapban levelet kaptam, amiben tájékoztatott, hogy a cég megszűnik, jogutódja nem lesz, velem pedig elszámolnak. Azt olvastam, hogy ilyen esetben úgy kell tekinteni, mintha a munkáltató felmondott volna nekem, így végkielégítést is kapnom kell, mivel már négy éve áll fenn a munkaviszonyom, és felmondási időt is fel kell számítani. A munkáltató azonban felmondási időt egyáltalán nem akar nekem fizetni. Mit tehetek, hogy megkapjam a felmondási időre járó távolléti díjat is?
Részlet a válaszából: […] ...meg. Így a munkavállalót végkielégítés illeti meg [Mt. 77. § (1) bek. b) pont], melynek feltétele, hogy a munkaviszony a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában legalább hároméves tartamban fennálljon [Mt. 77. § (3) bek.]. Emellett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 1.

Több munkáltató által létesített munkaviszony

Kérdés: Cégcsoportunknál élve az új Mt. adta lehetőséggel, két cég mint munkáltató létesítene munkaviszonyt a munkavállalóval egy munkaszerződésben. Azt azonban meg szeretnénk oldani, hogy ne szűnjön meg a munkaviszony, ha esetleg valamely cégcsoporti tag megszűnik, a munkavállaló pedig a megmaradó tagnál tovább tudja folytatni a munkát. Van erre lehetőség?
Részlet a válaszából: […] ...meg [Mt. 195. § (1) bek.]. Ugyanakkor ilyen atipikus szerződés esetére a törvény azt is rögzíti, hogy a munkaviszony a munkáltató jogutód nélküli megszűnése folytán megszűnik, ha a munkáltatók száma egyre csökken [Mt. 195. § (5) bek.]. Ettől pedig sem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 9.

Juttatások a munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén

Kérdés: GYES-en lévő munkavállaló helyére lettem felvéve határozott időre, míg ő vissza nem tér, de a munkáltató közben bejelentette, hogy jogutód nélkül megszűnik. Nekem, mint helyettesítő munkavállalónak, jár-e a megszűnéskor a felmentési időre járó díjazás? A munkaszerződésemben két hónap felmondási idő van megjelölve!
Részlet a válaszából: […] ...felmondásra - lenne szükség. Ugyanakkor az Mt.86/A. § alapján, ha munkaviszony a 86. § b) pontjában foglaltak alapján, amunkáltató jogutód nélküli megszűnése okán szűnik meg, a munkavállaló részére amunkáltató rendes felmondása esetén meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 6.

Végelszámolás alatt fennáll-e a felmondási védelem?

Kérdés: Végelszámolás alatt álló cégünk egyik munkavállalója egy GYES-en lévő kismama, a GYES 2011 júniusában jár le. Mivel a munkáltató a végelszámolás befejezését követően jogutód nélkül megszűnik, jól gondoljuk-e, hogy nem áll a kismama védelem alatt, és így a végelszámoló felmondhat neki? Amennyiben igen, a végelszámolás kezdőnapja lesz a felmondás kezdőnapja?
Részlet a válaszából: […] ...a munkáltató jogutód nélkülimegszűnése miatt szűnik meg a munkaviszony, akkor nincs szükség semmilyenaktusra a munkáltató részéről: a jogutód nélküli megszűnéssel, a munkaviszonyis megszűnik. Az általános együttműködési kötelezettség folytán a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Eljárás jogutód nélküli megszűnés esetén

Kérdés: A gazdasági válság miatt jelentős piacokat veszítettünk, és ezért a cég tulajdonosa úgy döntött, hogy végelszámolást kell csinálni, a működést megszünteti. Ilyen esetben mi történik a munkavállalók jogviszonyával? Csoportos létszámcsökkentés lesz, és annak megfelelően kell tájékoztatni őket az üzemi tanácson keresztül?
Részlet a válaszából: […] ...munkaviszony a munkáltató jogutód nélküli megszűnéseesetén a törvény erejénél fogva megszűnik [Mt. 86. § b) pont]. Lényeges, hogyilyenkor nem a csoportos létszámcsökkentés speciális esetéről van szó, hiszenitt egy objektív külső ok miatt, és nem a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 16.

Külföldi cég fióktelepénél foglalkoztatott munkaviszonyának megszüntetése

Kérdés: Egy projekt megvalósítására létrehozott külföldi cég magyarországi fióktelepe 2010 őszén befejezi tevékenységét. A fióktelepet megszüntetik, a munkavállalók munkaviszonyát pedig rendes felmondással szüntetik meg. Az egyik munkavállaló a felmondás előtt bejelentette, hogy terhes. Tudomásom szerint ilyen esetben a munkáltató nem szüntetheti meg a munkaviszonyt rendes felmondással, mivel a munkavállaló felmondási tilalom hatálya alatt áll. Valószínűleg a cég végelszámolása a terhességi-gyermekágyi segély időszakára fog esni. Hogyan érinti a végelszámolás a szóban forgó munkaviszonyt, s vajon a végkielégítésre, a felmondási időre, a felmentési időre, valamint a rendes szabadság megváltására vonatkozó rendelkezéseket hogyan kell ebben az esetben alkalmazni? Hogyan érinti mindez a végelszámolás folyamatát, mikor kell bejelenteni a munkavállalónak a fióktelep megszüntetésének tényét, s mely időpontban fog megszűnni a munkaviszony? Van-e más mód a munkaviszony megszüntetésére a terhesség miatt, illetve a végelszámolás megkezdése előtt?
Részlet a válaszából: […] ...szűnik meg[Fióktelep tv. 23. § (1) bek.]. A törvény értelmében a fióktelep cégjegyzékbőlvaló törlésekor az Mt.-nek a munkáltató jogutód nélküli megszűnésére irányadószabályait kell alkalmazni, kivéve ha a munkavállalót a külföldi vállalkozás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 22.

Munkáltató jogutód nélküli megszűnése

Kérdés: Tudomásunk szerint egy nemrégiben elfogadott törvény a munkáltató jogutód nélküli megszűnését a csoportos létszámcsökkentéshez hasonlóan szabályozza. Vajon a módosítás azt is jelenti egyben, hogy a munkáltató jogutód nélküli megszűnését megelőzően kötelező konzultációt kezdeményezni a munkavállalók képviselőivel?
Részlet a válaszából: […] ...mely a csoportos létszámcsökkentéshezhasonló tájékoztatási kötelezettségeket ír elő azokban az esetekben, amikor amunkáltató jogutód nélküli megszűnése (felszámolás, végelszámolás) időpontjábana megszűnés időpontját megelőző féléves átlagos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 11.

Egyéni vállalkozó halála

Kérdés: Édesapám, aki egyéni vállalkozó volt, meghalt, a halálát követően a vállalkozást - egyedüli gyermekként - én folytatom. Édesapámnak volt egy alkalmazottja, akit munkaviszonyban foglalkoztatott, és én is igényt tartok a munkájára. Kérdésem az lenne, hogy megszűnt-e a munkavállaló munkaviszonya azzal, hogy édesapám meghalt?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 86. § b) pontja alapján a munkaviszony megszűnéséteredményezheti a munkáltató jogutód nélküli megszűnése. Mivel az egyénivállalkozó kizárólag természetes személy lehet [Evt. 3. § (1) bek.], jogutódnélküli megszűnésről nem beszélhetünk, ugyanis...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.
1
2