Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott munkahelyüket a válság miatt elvesztők támogatása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkahelymegőrző támogatás - 50 fő feletti leépítés esetén

Kérdés: A válság súlyosan érintette vállalatunkat, ezért fokozatos leépítéseket tervezünk, összesen mintegy 80 főtől tervezünk megválni az elkövetkező 1-1,5 évben. Van-e olyan foglalkoztatási célú támogatási eszköz, amellyel elkerülhető lenne az ilyen nagy arányú leépítés?
Részlet a válaszból: […]folyamán olyan csoportos létszámleépítést terveznek végrehajtani, amely az adott térség vonatkozásában jelentősnek tekinthető, a térség munkaerőpiacát rendkívül hátrányosan érinti, és a munkaügyi központ munkahely-megőrzési támogatást indokoltnak tart. A munkaügyi központ forráskiegészítésre irányuló kérelmet az SZMM-hez abban az esetben terjeszthet be, amennyiben olyan munkaadó munkahelymegőrzéséhez szándékozik támogatást nyújtani, amellyel legalább 50 fő munkavállaló munkahelyét hosszú távon meg lehet őrizni. Ez azt jelenti, hogy a munkaadó közvetlenül nem nyújthatja be a kérelmét az SZMM-hez, hanem a 6/1996. MüM rendelet 18/C. §-ában foglalt munkahelymegőrzés támogatása iránt a területileg illetékes munkaügyi központ helyi kirendeltségénél kell kérelmet benyújtania, amennyiben a működésével összefüggő okból munkavállalók munkaviszonyát rendes felmondással kívánja megszüntetni. A munkaügyi központ a külön forrás biztosítása iránti kérelmét csak abban az esetben terjesztheti be az SZMM-hez, ha a munkaadó a következő speciális feltételeknek megfelel. A munkaadó a kérelem benyújtásának időpontjában létszámleépítéssel érintett telephelyén meglévő átlagos statisztikai állományi létszámából legalább 50 fő munkavállalót érintő munkaviszony-megszüntetésre irányuló szándékát jelzi, vagy a működési problémákkal küszködő, legalább 50 fő létszámleépítést jelző munkaadó létszámleépítéssel veszélyeztetett vagy felmondás alatt álló munkavállalójának munkaviszonya a munkáltató személyében bekövetkezett jogutódlás eredményeként nem szűnik meg, és a továbbfoglalkoztatásra átvett munkavállalók száma az 50 főt eléri vagy meghaladja. A munkaadónak nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja a munkavállalóknak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követően legalább a támogatott foglalkoztatás kétszeres időtartamával megegyező[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 696

2. találat: Támogatás visszafizetési kötelezettsége

Kérdés: Álláskeresőként nyilvántartott személyt vettünk fel az idén. Tekintettel arra, hogy álláskeresési járadékban részesülő személy foglalkoztatását vállaltuk, állami támogatást kaptunk. Az álláskereső azonban a próbaidő alatt azonnali hatállyal felmondott, vissza kell-e fizetnünk a kapott támogatás összegét?
Részlet a válaszból: […]személy foglalkoztatását vállalta teljes munkaidőben, aki álláskeresési járadékban részesül, és az álláskeresési járadék folyósítási ideje a munkaszerződés megkötésétől számított legalább 180 nap múlva jár le. A 356/2009. Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján meg kell szüntetni a támogatás folyósítását, illetőleg a kifizetett támogatást - a kötelezettségszegés arányában részben vagy egészben - vissza kell fizetni, ha a munkaadó a vállalt foglalkoztatási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 673

3. találat: Álláskeresők foglalkoztatása - támogatás mindkét félnek

Kérdés: Szeretnénk álláskereső személyeket foglalkoztatni egy új, a válság következtében munkahelyüket elvesztett személyek foglalkoztatását célzó támogatás igénylésével. Ezen konstrukció keretében a munkaadó megkapja támogatásként lényegében az álláskeresési járadék összegét. Felmerül a kérdés, hogy az álláskeresőt is megilleti-e elhelyezkedése esetén az álláskeresési járadék egyösszegű kifizetése? Ha igen, milyen mértékben?
Részlet a válaszból: […]közvetlenül megelőző álláskeresési járadék alapját képző járulék­alapjához, de nem haladhatja meg a munkába lépéskor hatályos kötelező legkisebb munkabér és járulékainak 60%-át. A munkaadót a 356/2009. Korm. rendelet alapján megillető támogatás mellett ugyanakkor az álláskeresőt is megilleti az Flt. 27. § (8) bekezdése szerinti egyösszegű kifizetés. Ezen rendelkezés alapján az álláskeresési járadékban részesülő személyt - kérelmére - egyösszegű kifizetés illeti meg, ha a járadék folyósítási idejének kimerítését megelőzően határozatlan időtartamú munkaviszonyt létesít, legalább napi négy óra munkaidőben. Az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 617

4. találat: Munkahelyüket a válság miatt elvesztők támogatása

Kérdés: A sajtóból értesültünk arról, hogy a munkaadó támogatásban részesülhet, ha a válság következtében munkahelyüket elveszítő személyeket alkalmaz, mi ennek a támogatásnak a feltétele, van-e a munkaadónak továbbfoglalkoztatási kötelezettsége, és milyen mértékű a támogatás?
Részlet a válaszból: […]kell a munkaadónak benyújtani. A támogatás feltétele, hogy a foglalkoztatásra teljes munkaidőben és munkaviszony keretében kerüljön sor. A 356/2009. Korm. rendelet alkalmazásában munkaviszony a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírói szolgálati jogviszony, ügyészségi szolgálati jogviszony, igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonya, valamint fegyveres és rendvédelmi szervezetek hivatásos és szerződéses állományú tagjának szolgálati jogviszonya. A támogatás mértéke legfeljebb a munkavállaló munkába lépésekor hatályos kötelező legkisebb munkabér és járulékainak 60%-a. Ha a munkavállaló álláskeresési járadék alapját képező járadékalapja alacsonyabb volt, mint a kötelező legkisebb munkabér, a támogatás mértékét azzal arányosan kell megállapítani. A támogatást[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 613